Jiří Dolejš: Půjčka MMF a národní zájmy

obrazek
26.1.2012 15:56
Poskytnutí půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu jako zdroj na záchranu eurozóny vyvolala hodně emocí. Přitom jde o věcný zahraničně politický i ekonomický problém. V národním zájmu ČR je nepochybně odpovědný a věcný přístup, nikoliv pseudovlastenecké třeštění, které se si z této kauzy dělá jen populistický fetiš.

ČR se tu zapojuje do diskusí, které odhalují nedostatečnost a mělkost v našich přístupech. Prosincový summit EU kromě půjčky pro MMF projednával také koncept mezivládní fiskální úmluvy (někdy chybně označovaná jako smlouva o fiskální unii). Jde o otázky strategického charakteru a proto je pochopitelné, že opozice nelibě nese, když diskuse k nim má v ČR jen kabinetní a dokonce zákulisní rozměr. Ujasnit si národní zájem v praxi znamená i říci si o patřičný politický mandát a nebát se i názorů veřejnosti. To se bohužel neděje.

Jasné je, že záchrana eurozóny je v českém zájmu, protože jsme s eurozónou úzce spojeni. Otázkou ovšem je, co k této záchraně přispěje, kdo a jak by se na ní měl podílet a co již je mrhání prostředky. Debata o uvolnění prostředků pro evropský záchranný systém a o krocích MMF proti destabilizaci eurozóny proto mohla být zajímavá. Místo odpovědí bohužel zůstaly spíše otazníky…

Konečné rozhodnutí vlády o půjčce má vyjadřovat diplomatickou sounáležitost s ostatními zeměmi EU, které se pro půjčku MMF rozhodly. Částka, pro kterou se vláda ČR rozhodla (1,5 mld. eur, tj. 38 mld. korun) je k celkovému objemu pomoci spíše symbolická. Původní požadavek na částku 3,5 mld. eur (90 mld. korun) byl jako nepřiměřený pokrácen. Ale i v tomto objemu jde o významnou částku a vláda tak přijala po krátkém váhání politickou odpovědnost za smysluplnost naší účasti na této půjčce a případné její důsledky.

Otázkou zůstává, zda tato půjčka, která není první a nejspíš ani poslední, pomůže v řešení ekonomické situace dluhem nejvíce zasažených zemí eurozóny. Jak účelně budou tyto prostředky využity a zda očekávané uklidnění trhů nebude jen dočasné. Předchozí záchranné akce tohoto typu totiž dluhovou krizi v EU nezastavily a částka 1 mld. eur zapůjčené MMF v roce 2009 za vlády Mirka Topolánka se ještě nevrátila.

Je třeba rozlišit posilování kapacity evropského záchranného systému (to je fond, kam přispívají země eurozóny) a půjčku globální instituci, jakou je MMF. Faktem samozřejmě je, že MMF je stabilní instituce s vysokým ratingem, tudíž naše pohledávka u ní není bezprostředně ohrožena.

Pro naši půjčku MMF je důležitá okolnost, že vláda rozhodla o tom, že peníze půjdou z devizových rezerv ČNB. Nepůjde o čerpání rozpočtových prostředků, tudíž se půjčka nepromítne přímo do bilance veřejných příjmů a výdajů. Tyto prostředky budou jen staženy z depozit ČNB a budou figurovat jako naše aktiva u MMF (rozhodně nezvyšují dluh a vlastně se jen restrukturalizují státní aktiva).

Realizovat politické rozhodnutí vlády je na nezávislé ČNB. Její experti přitom podobně jako prezident Klaus vyslovili pochybnosti o ekonomické účelnosti této akce a mají tendenci devizové rezervy střežit. Není ale na ČNB, aby hodnotila zahraniční politiku ČR. Ta je věcí vlády. A tak nakonec použití svých devizových rezerv schválili. V jejím ekonomickém uvažování hrál určitě roli slib, že český stát bude garantovat ztrátu z půjček MMF v celkovém souhrnu 2,5 mld. eur.

Realitou také je, že nová půjčka MMF odebere z rezerv ČNB jen 5%. Koncem roku 2011 dosahovaly devizové rezervy hodnoty 40 mld. US dolarů – pro srovnání, v roce 2006 to bylo 31,5 mld. US dolarů (ČNB tedy své rezervy i přes předchozí půjčky neustále kumuluje). Při vzniku ČR v roce 1993 tvořily devizové rezervy ČNB jen 3,9 mld. US dolarů (k devizové pozici státu šlo ovšem ještě přičíst devizové rezervy tehdy ještě státního bankovního sektoru).

Praktickým aspektem této operace je, že má samozřejmě i své náklady. Jde o rozdíl v úročení devizových depozit ČNB a zvláštních práv čerpání MMF. Tento rozdíl by nepochybně musel ČNB hradit český stát (hrubým propočtem cca 1 mld. korun ročně). Veřejnost také nebyla seznámena s dalšími podmínkami půjčky, zejm. s její reálnou návratností. Toto by měla vláda neprodleně napravit. Aktiva u MMF jistě nejsou ohrožená, ovšem jde o zdroje, které pro nás nebudou v případě potřeby okamžitě disponibilní.

Celkově lze říci - bez zbytečné hysterie a silných slov - že krok vlády dává na jednu misku vah prestiž ČR v evropských kruzích a na tu druhou přesun části zdrojů do formy hůře disponibilní a hůře úročené. Co je v této věci spíše národním zájmem lze posoudit bez zbytečné animozity. Tohle prostě není problém, který by vyžadoval plebiscity či bouřící náměstí. Může nás ale naučit přemýšlet o těchto otázkách ve věcných souvislostech.

Debata, která nás ještě čeká k návrhu evropské úmluvy o fiskální kázni, bude totiž s ohledem na roli podpisu prezidenta i diskusi o její ústavnosti mnohem složitější. Přitom půjde o otázky pro budoucnost ČR i další perspektivy evropské integrace mnohem závažnější. Zvykejme si tedy, že i to je naší národní odpovědností, před kterou nemá cenu strkat hlavu do písku.

jiri-dolejs
Ekonom a politik. V letech 1994-2002 členem zastupitelstva hl. m. Prahy, od roku 2002 poslanec Parlamentu ČR.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

schlimbach

měli jsme všichni šanci s novým eurem, jenže bohužel, tupci ho zničili, zavlekli ho do tenat globálního kapitálu, zavlůekli ho do tenat dluhu ... není možné to říci jinak, než .. TUPCŮM ZMAR!

pudlikmaxik

tak nějak jsem si všiml, a nevím, jestli i někdo jiný, že se směšuje MMF a EU. Přitom půjčka mezinárodnímu měnovému fondu je o něčem jiném, než je EU................

stvan

JIŘÍ, A NAŠE VLAST JI MÁ? ŽEBŘÍČEK KORUPCE NEMÁ RELEVANTNÍ VYPOVÍDAJÍCÍ HODNOTU?

schlimbach

No super :),  myslím, že je jasně vidět, že liberalismus i reálný komunismus jsou ze stejného hnízda :)

Jiří Pondělíček

Nejsem proti tomu podpořit Evropu půjčkou, ale MMF nemá tu nejlepší pověst a jeho hospodářská politika se jeví poněkud sporná.

novotny

Perfektní komentář pana Dubo,
půjčka od ČNB nebude zřejmě bezúročná a někdo (nechci jmenovat) může dostat pěknou provizi... nevyšlo to s ekotendrem, spadl taky na polovinu a pak by zrušen, platby církvi půjdou pomalu, není kde brát.