Jiří Paroubek: V. Klaus nechápe Evropu velkých příležitostí

30.3.2011 13:14
Jsou lidé, kteří od samého počátku integračního procesu chtěli politické sjednocení Evropy, říká ve svém článku v pondělním Právu prezident Klaus. Já dodávám ano, patří mezi ně například českými stavy zvolený král Jiří z Poděbrad, učenec Jan Amos Komenský, politik Tomáš Garrigue Masaryk, spisovatel Karel Čapek, prezidenti dr. Edvard Beneš, Václav Havel... Ti všichni a mnohokráte zmínili vizi Evropy jako prostor míru, spolupráce, prostor společného evropským národům.

Integrační proces je starý jako Evropa sama. Vždy existovali politici, státníci, válečníci, králové i diktátoři, kteří ve jménu priority jednoho národa či území atakovali národ či území jiné. Vždy v tu dobu existovali lidé, kterým byly priority jednoho národa vnuceny, stejně jako prý čestná smrt na bojišti toho či jiného krále, politika, státníka. Dnešní integrující se Evropa je demokratická, mírová a její integrace neprobíhá krví a železem.

Před téměř dvacetidvěma lety stálo několik set tisíc lidí na Letenské pláni a přálo si vrátit zpět do Evropy. Před patnácti lety tehdejší českoslovenští a posléze čeští premiéři podepisovali asociační dohody a v lednu 1996 český premiér Klaus podepsal přihlášku do EU. To vše bylo v době, kdy jsme se členy Evropské unie chtěli stát. Dnes jimi jsme. Je špatným zvykem některých českých politiků, když jsou pozváni a přizváni, přijmout roli stěžovatelů a kverulantů. Zcela v tomto duchu kritizujeme Evropu, že nám chce uzurpovat naši suverenitu, vnutit nám cosi zlého a nechtěného, porobit naši zemi a zdecimovat naše hospodářství. Už v ní totiž jsme a tak musíme prskat. Když jsme se do ní tlačili, příliš jsme nehlučeli. Nyní podle prezidenta Klause čeští občané vývoj evropské integrace, míru jejího prohlubování, vesměs podceňují. Jsem také občan, byť s vrcholnou politickou zkušeností. Nemám pocit, že evropskou integraci podceňuji. Jen se ji nebojím a neberu ji jako něco, co mi bere bábovičky na hraní. Nemám pocit, že země je moje a já mám rozhodovat o jejím osudu a já mám být vnímán, jako český neomylný kníže Václav. Před Evropou se ani neroztřesu strachy ani nerozplynu blahem. V Evropě se chci chovat jako její plnoprávný, zodpovědný a zejména rozumný občan.

Evropa dnes představuje zhruba půl miliardy obyvatel, což je pouhých sedm procent světové populace. Není to světový gigant, je to historicky a geograficky pestré území, marginální svou rozlohou a počtem obyvatelstva. Extrémně však důležité hospodářsky a politicky. HDP Evropy představuje 12 bilionů EUR, představuje největší a nejvýkonnější světovou ekonomiku. Soupeřem, či partnerem EU jsou Spojené státy, Čína, Rusko, Latinská Amerika, Japonsko a dálný Východ. Evropa může prosazovat své zájmy díky své ekonomické síle. Samotná Francie by byla jen těžko protiváhou Číně. Samotné Německo nebude schopno soutěžit se Spojenými státy. Samotné Česko pak nepřeválcuje svým růstem dynamiku Brazílie.

Česká republika leží v srdci Evropy. Naše ekonomika je jednou z nejotevřenějších na světě. Naším hlavním exportním trhem je Německo a další země EU. Náš hospodářský růst je ovlivňován, ba určován, růstem evropským. Naše pozice ve světě je dána pozicí Evropy. Není tomu naopak. Bohužel, ale možná i naštěstí. Po přečtení článku pana prezidenta v Právu jsem nabyl dojmu, že naše blaho závisí na naší suverenitě a samostatnosti. Že Evropa nám toto blaho rafinovaně a plíživě bere, přičemž zkáza bude dokonána vytvořením Evropské fiskální unie předcházející Evropské politické unii, jinak řečeno Spojeným státům evropským. Náš hlas v Evropě bude odpovídat deseti milionům oproti pětistům milionům. Náš hlas v Evropě bude odpovídat našemu HDP v porovnání s 12 biliony EUR evropského HDP. Mám mít z tohoto vývoje strach? Nikoli. Kdo totiž přijde o bábovičky, nejsou občané české republiky. Jsou to jen politici České republiky. Jejich vliv bude totiž záviset od jejich schopností, nikoli síly země je vysílající. Jejich vliv bude záviset od jejich intelektuální schopnosti v evropské konkurenci, nikoli v konkurenci stranických kmotrovských buněk. Někteří politici se úpadku svého vlivu bojí. Já nikoli.

Ptám se: je evropská integrace dobrá pro české občany? Budou mít výhodu z toho, že naše fiskální politika bude samostatná, nebo budou mít výhodu z toho, že budeme plnohodnotnou součástí evropského hospodářského prostoru. Budou mít výhodu z ohromného evropského trhu nebo z uzavřeného a relativně malého trhu českého? Je výhodou přejíždět hranice zemí cestovní rychlostí bez omezení, nebo je lepší vytáhnout každých třista kilometrů pas a ukázat ho úředníkovi pokaždé v jiné uniformě? Je lepší vytáhnout jednu bankovku a platit s ní v Praze, Římě, Paříži nebo sledovat vzájemné kurzy a sbírat mince různých tvarů, názvů a sledovat dynamiku směnných kursů?

Němci opustili marku a integrovali své hospodářství. Francouzi učinili totéž a zapomněli na několikanásobné obléhání Paříže Němci v průběhu posledních stočtyřiceti let. Italové se vzdali liry a berou Evropu jako svou domovinu, nebazírují na Římu jako věčném městě a nebojí se zákazu špaget a příkazu pojídat knedlíky. Neviděl jsem Holanďany plakat nad ztrátou suverenity v Evropě. Nevím o Finovi žehrajícím na větší význam Bruselu nežli Helsinek. Nevím o Rakušanech, kteří by bědovali, že nejsou ze severu a východu obehnáni ostnatým drátem. Tedy pochopitelně vždy s výjimkou extrémistů a nacionalistů, kteří jsou a budou exotickým a nebezpečným doplňkem každé demokracie. Proč my pořád řešíme Unii jako nepřítele a uzurpátora? Není v tom trochu naší české malosti? Nebo spíše malosti některých, kteří by chtěli býti obry a ve svém snažení jsou spíše úsměvní nežli respektovaní?

Nebojím se Evropské unie, myslím, že to, co riskují čeští občané není ztráta suverenity, ale ztráta českých politiků. Nemyslím, že naším problémem je předávání kompetencí Bruselu. Myslím, že naším problémem je korupční praxe úplatků, předražování veřejných zakázek, lumpárny činěné za bílého dne. Myslím, že naším problémem je nevyzrálost demokracie a divokost naší ultratržní ekonomiky. Myslím, že svůj chlívek si nejprve musíme uklidit a pak se můžeme ucházet o důstojné místo v Evropě, které nám náleží. Slovní pyrotechnikou v Evropě ničeho nedosáhneme. Možná uspokojíme své ego, ale to je žalostně málo. Pokud nás Evropská unie zbaví naší politické malosti a pomůže nám vyčistit korupční chlívek, třeba jen vyšší konkurencí a importem vyzrálé politiky, pak díky bohu za ni.

(článek byl nabídnut k otištění deníku Právo, avšak bez reakce. Redakce deníku Právo tak pokračuje ve své politice upozaďování názorů opozice ze sklonku minulého roku, kdy v e-mailu napsala, že o články "poslance Paroubka nemá zájem".)

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014. V roce 2024 byl zvolen předsedou strany Česká suverenita - sociální demokracie.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

jiri-dolejs
EU lze využívat a zlepšovat - ve věcné, ekonomické rovině je to třeba tak : např. harmonizace mzdové poltiky, která tak děsí kritiky Bruselu by mohla vést k sblížení (u nás zýšení) minimálních mezd a pomoci eliminovat mzdový dumping. Z EU sem také přichází lepší odborová legislativa, v ČR by jsme neměli jinak ani to... prostě lze těchto mechanismů využívat. Pokud jde o reálnější možnosti než celoplanetární znárodnění v bankovním sektoru, napsal jsem již na vasevec.cz na to téma blog.
Zajímavé ale jak se kritici EU kryjí s odpůrci i toho slabého sociálního modelu, který v EU je. Např. pí Bobošíková, která po klausovsku sociální stát přímo nesnáší. Pokud jde o měnovou suverenitu, tak je směšné pokud si v malé zemi dnes někdo myslí, že má v rukou svoji měnu. Mít českou korunu, kde se kurs určuje floatingem, znamená jen stupeň volnosti v ekonomickém systému a to že se vnější vlivy dostávají dovnitř měnovým kanálem. Mít měnovou kotvu v pododobě společné měny znamená že je o tento stupeń volnosti méně a vnější vlivy sem přicházejí jinými, např, cenovými kanály. Toť vše. Samo o sobě to bezprostředně nepomůže ani neuškodí.
zdobinsky
Souhlasím s panem Dolejšem. EU by měla být daleko sociálnější. Místo toho se i jejím přičiněním pracovní podmínky lidí zhoršují. Jde zbytečně na ruku zaměstnavatelům, nesnaží se odbourávat přesčasovou práci, nařízené směny, zbytečně dlouhé pracovní doby. Přitom jsou v EU miliony nezaměstnaných. V oblasti práce má EU stále obrovský dluh.
schlimbach
Sand budete pane Dolejš souhlasit s tím, že společnost musí sama ovládat finanční toky, musí sama ovládat svoji měnu a musí zajistit svým občanům, aby měli všichni rovný přístup k finančním zdrojům na základě svobodné volby a osobní odpovědnosti.

Dnes je finanční systém zkoncentrován v soukromých rukou a skrze finanční toky jsou občané globálně ekonomicky zotročeni. Není proto možné ponechat finanční systém v soukromých rukou a odervaný od demokratické kontroly občany společnosti.

V tomto ohledu je zcela jedno, zda se jedná o úroveň státu nebo EU. Řešení tohoto problému je ale základním předpokladem pro pozitivní změny ve světě. Bez vyřešení tohoto problému se budeme posouvat jako lidstvo pouze do propasti.
jiri-dolejs
ano, bavit se o konkrétech je to, v čem vidím smysl - mimochodem nová finanční architektura jako pokrizová výzva je také docela konkrétní věc. Řeší pravidla a nebojuje jen s peněžním sektorem jako takovým. A něco takového si může přeci vyjasnit právě EU, která na rozdíl od celé zeměkoule má jakýs takýs mandát. Již jsem tu zmiňoval témata jako evropská garanční schémata, tak otázky evropské bankovní daně atp. Přitom právě společná politika EU dává šanci nějaký chomout nadnárodnímu kapitálu vůbec nasadit. Aktuální průzkum SANEP ale odráží vlnu iracionality ve vztahu k evropské integraci a to dokazuje, že řešení je jen v konkrétních odpovědích. Mám na mysli internetový průzkum ve dnech 14. – 20. března 2011 provedený na skupině 10 081 dotázaných. Podle SANEP by dnes pro vstup ČR do struktur EU hlasovalo jen 42% dotázaných. Nadpoloviční většina (57,9%)vnímá instituci EU jako neefektivní a nedůvěryhodnou. Proti další federalizaci je drtivá většina 60,6% respondentů a proti zavedení eura dokonce až tři čtvrtiny lidí (73,7% dotázaných). Přitom to s věcným řešením problémů v Evropě má málo co společného.
schlimbach
Pane Dolejš, dobře, na tom, co jste napsal se dá stavět. Problém mnoha alternativ je, že "zvou" občany na náměstí, aniž by věděly, co má následovat, co konkrétního nabídnout. Reforma společnosti, o.s. má svůj ucelený koncept a je jasné ale, že jej nemůže nikomu vnutit násilím. Jedno je ale zcela jednoznačné, pokud budou existovat stávající finanční toky v rukou globálního kapitálu, nezmění se k lepšímu nic. Jste ekonom a musí vám být jasné, jak jsou společnosti díky úrokům v dnešním podání zotročovány a vysávány, že občané nemají dnes žádný vliv na směřování svých zemí. Reforma společnosti, o.s. hledá cestu a nabízí i řešení, jak to změnit. To, co se dnes rozehrálo všude ve světě a naše země není výjimkou, je cesta do pekla, je to cesta nežití. Takže, pokud se má něco změnit k lepšímu, je třeba změnit nastavení tohoto ekonomického systému, aby občané měli rovné právo nejen před zákonem, ale i rovné právo k přístupu k finančním zdrojům, aby občané mohli reálně rozhodovat o svém osudu na základě své odpovědnosti a aby činnost každého jednotlivce byla nějakým způsobem svázána s prospěšností celku.
Snad mi dáte za pravdu v tom, že jestli má nějaký složitý mechanismus fungovat, je třeba jej naladit od nejjednodušších jeho prvků. Tak je to i s EU. Pokud naladíme jednotlivé státy, aby byly ekonomicky silné a stabilní, potom přenesení některých pravomocí schválených občany těchto států na vyšší společnou úroveň bude zcela jistě pozitivním krokem. Bohužel, to, co se děje dnes uvnitř EU - je klasickým rozkladným procesem, který se projevuje stále větším chaosem a odstředivou silou a já se tomu nedivím. Vždyť se podívejte, na čem stojí naše "demokracie" - je to de facto totalitní uzurpace moci menšinou nad většinou. Prostřednictvím politických stran jsou nám vnuceni kandidáti, kteří nejsou ve své většině schopni se zorientovat v problematice zastávaných funkcí a musí být obklopeni velkým počtem poradců. Jak má ale neodborník posoudit, zda mu poradce radí dobře? Dostáváme se až tak daleko, že nám vlastně nakonec vládnou nikým nevolení poradci a poradci jejich poradců a lobisté. Je to opravdu náš demokratický sen? Toto není možné upravit, toto se musí totálně předělat, změnit.
jiri-dolejs
ještě dodám obecnou poznámku, že tradice proevropské orientace KSČM má své kořeny -vždy jsme totiž v našich programech vycházeli z toho, že sjednocující Evropa má skutečně globální civilizační (vědecký, kulturní i ekonomický) potenciál. Nikdy jsme nebyli proti globalizaci či integraci, jen jsme těmto procesům chtěli dávat lepší obsah. Již v roce 1995 v dokumentu KSČM s názvem Pro demokratickou Evropu se píše, že "bez Evropy nebude nové civilizace, nového světového řádu, nové globální odpovědnosti. Závisí na nás, zda Evropa bude na výši doby, zda bude schopna této iniciativy. Jako občané země, z níž vzešly jedny z prvních projektů mírové Evropy, jsme povinováni pro tuto cestu udělat vše." Uznávám, je to obtížné naplnit konkrétním obsahem (kritizovat je vždy snazší), ve věcech další budoucnosti EU je právě nyní hodně nejasností, ale i pro nás jde o záležitost skutečně strategického významu.
jiri-dolejs
prosím, pane schlimbach - nepodezírejte mne, že jsem se za ty 2 roky co všude možně propagujete ty vaše reformní stránky http://ekonomickareforma.cz/ormeggiare/index.html
na ně ani nepodíval. Tady rakguji na vaše vyjádření, ale nejde mi o to,aby někdo z nás měl navrch - tohle přeci není duel ale jen výměna názorů. Opravdovost problémů dnešního světa prostě nejsou argumentem, aby šlo bez výhrad přijmout i schlupy cokoliv co má v názvu alternativa. Shodu nad reálnými alternativami je třeba teprve kriticky hledat a ta vámi zatracovaná evropská dimenze bude muset být jejich součástí (pokud se tedy chopíme aktivně té příležitosti, kterou evropská integrace představuje). O tom jsem přesvědčen z hluboce racionálních důvodů. Pevně věřím že ani dnešní komunistická levice se nestane nacionálně a provinciálně omezenou politickou silou. Bylo by to v rozporu s tím tvořivým a pozitivním, co provázelo její dějiny. Jistě se na vaší koncepci najdou i styčné plochy s jinými alternativami, ale obávám se že nechuť k evropské integraci a ekonomika "bez úroků a daní", jak to tady trochu zkratkovitě zaznělo, to asi nebudou. Zkusme takové styčné plochy "sine ira" hledat a netlačme na pilu tam, kde se asi neshodneme.
schlimbach
pane Matlas, budu se snažit, ale těžko mohu na tomto místě nastínit celý návrh ekonomické reformy ve své provázanosti. K dnešnímu stavu a argumentům pana Dolejše - stačí se podívat okolo sebe, jak ten stávající systém funguje - pohled je to dostatečně opravdový.
schlimbach
Pane Dolejš, nemá smysl se dále zaobírat podrobnostmi návrhu ekonomické reformy, když jste to nečetl. Vaše reakce potom je zcela mimo mísu a argumentace celkem nedůstojná. Nicméně troufám si tvrdit, až členové vaší strany pochopí, kam je vedete, moc nadšeni z toho nebudou, ale to je vaše a jejich věc.
jiri-dolejs
zájem o svobodou a smysluplnost života je určitě chvályhodný - jen ten způsob. Kamže se to chcete vracet ? V jakém zlatém čase jste nalezl ten správný, reálný život ? Nějaké prvobytně pospolné komunitě ? Ale sem se vrátit prostě nelze. Nadnárodní problémy logicky vyžadují i nadnárodní řešení, útěkem na opuštěný ostrov kde bychom žili prmitivně jako Robinson Crusoe toho moc neeliminujete. Zrušil byste i daně - výborně, libertini by z vás měli radost. A další rarita : bezúročná ekonomika - tedy že se obejdete bez peněžních služeb nebo vám někdo poskytne peníze zadarmo - opravdu velmi bizarní. Máte pocit že kdo toto nechápe je oblblý ideologií dnešního systémem, pro mne to ale přesvědčivé není. Nechci vám brát vaši uhlířskou víru, ale asi bychom se trápili, kdybychom z takto absolutních pozic měli pokračovat. Raději bychom měli energii věnovat pozitivnímu vývoji evropské integrace.
schlimbach
Pane Dolejš. Podrobnosti o návrhu ekonomických změn jsou na webu Reformy společnosti, o.s. Z tohoto návrhu pak vyplývá jasně, že pokud se vrátíme k reálné ekonomice a nastavíme finanční toky v rámci státu jinak, obejdeme se nejen bez zadlužování společnosti, bez prodlužování odchodu do penze, ale můžeme si dovolit odcházet do penze dříve, stejně jako si můžeme dovolit zrušit veškeré dotace, sociální dávky atd. protože nebudou prostě potřeba, protože společnost bude moci garantovat takový minimální ekonomický standard, který dá občanovi nejen právo na bydlení, ale i minimální mzdu ve výši 26 500,- Kč/měs (v dnešních cenách, v této částce je zahrnuto i ono právo na bydlení), pokud pracuje nebo pokud chce pracovat. Reálná, bezúročná ekonomika nepotřebuje spekulativní finanční operace. Taková ekonomika si může dovolit zrušit téměř veškeré daně a může si dovolit zrušit veškerá daňová přiznání, zrušit řadu úřadů, zkrátit pracovní dobu a občané budou moci, pokud budou chtít věnovat podstatnou část času sobě a svým blízkým, ne otrocké práci od nevidím do nevidím za almužnu, ze které většina obyvatelstva ani nemůže řádně vyjít. Jistě, je to koncept, který eliminuje zotročení společností globálními finančními toky, protože se bez nich dokáže obejít. Je to koncept absolutně odlišný od stávajícího stupidního ekonomického zotročení společnosti a občanů v ní. Psal jsem to již mnohokrát, nezajímá mě levé ani pravé vidění světa, zajímá mě, zda je život smysluplný nebo nesmysluplný, zda je občan svobodný nebo nesvobodný. Pokud chcete levou globalizaci postavit pravé globalizaci, výsledek pro občana bude nakonec stejný - ani v jednom případě nebude svobodný a v obou případech bude totálně zotročen prostřednictvím ekonomických nástrojů doplněných příslušnými ideologickými dogmaty. Děkuji, ale život je dosti krátký na to, aby se museli občané nechat oblbovat neustále tou nebo jinou stranou, když vlastně obě jdou stejným směrem a ke stejnému výsledku. Nadnárodní řešení vyžaduje mnoho problémů, ale toto řešení nemusí být učiněno na půdorysu přebyrokratizované a ve vleku globálního kapitálu se potácející EU. Suverenní státy mohou pracovat na "mnohovrstevnaté" mezinárodní úrovni. Pokud se domníváte, že EU v dnešní podobě a s budoucností postavenou na LS a manipulaci, kterou se ke schválení došlo má před sebou zářivou budoucnost, já takový optimista nejsem. Hospodářská politika EU je stejná jako byla hospodářská politika RVHP,jen je dovedena ještě více ad absurdum. V této souvislosti opakuji znovu, jedině hlupák připustí, aby to, co sám může vypěstovat, nepěstoval, ale dovážel a ještě se kvůli tomu zadlužoval. Myslím, že tato poslední věta jasně dokládá nesmyslnost hospodářské politiky EU, ze které vyplývá neskutečná idiocie ve věci ekologie, kterou staví "na hlavu". Nejedná se o hospodářskou politiku, ale o byrokratický diktát, na který občan nemá svým hlasem žádný vliv a je donucen se mu podřídit.
jiri-dolejs
jás e netvářím, že vám nerozumím, já opravdu některé souvislosti nechápu - viz např. ta směna reálných statků, to byste zakázal některé finanční produkty ? Pokud jde o rovnost v rozhodování v EU, tak pokud nejde o nafukování práva veta, tak jak byste si tuto rovnost šancí představoval. Opravdu se tedy netrapme, ale zkuste se aspon zamyslet nad fakty.
Jinak vůbec nespochybňuji funkci národně kulturních společenství a dokonce i na úrovni státu nedošlo k rozpuštění všech jeho funkcí. Jen je národní stát před celou řadou věcí dnes již bezmocný a ta plná suverenita se pak stává fiktivní. Týká se to i řady oblastí hospodářské politiky. Pravidla hospodářské soutěže, sankcionování neodpovědného zadlužování, garančí schemata pro peněžní sektor, podpora strategické infrastruktury - to vše si dnes vyžaduje už nadnárodní řešení.
schlimbach
V Reformě společnosti, o.s. nejde vůbec o nějaký lokální protekcionismus. Jde o změnu nastavení ekonomického systému, o reálnou ekonomiku, kdy směrem k mezinárodním trhům stojí vždy reálná transakce s reálným statkem (hmotným nebo nehmotným). Národní státy mají svůj význam v tom, že se jedná o společenství občanů, kteří mají k sobě určité vazby - například kulturní. Pokud si občané na národní úrovni udělají pořádek v ekonomice a v politických vztazích a potom se rozhodnou delegovat část svých pravomocí na nějaký mezinárodní subjekt - nebudu vůbec proti, pokud bude koncipován na principu rovnosti. Toto ale EU v žádném případě není a rozhodně ani nebude, dokud si jednotliví členové EU neudělají doma pořádek a nevymaní se z vlivu globálního kapitálu. Celkem se divím, že se tváříte, jako byste mi nerozuměl. Záměna názvu z globalizace na něco jiného v dnešním provedení nic voňavějšího neudělá. "Zesvětovění" civilizace vůbec není v rozporu se suverénními národními státy. Nikdo se v Reformě společnosti, o.s. nechystá omezovat jakkoliv pohyb osob a zboží. naopak, svoboda občana a jeho odpovědnost jsou základními předpoklady svobodné společnosti, předpokladem pro rovnoprávné vztahy ve světě mezi národy a je to umožněno právě díky tomu, že se společnost může vymanit z osidel globálního kapitálu. Beru na vědomí, že se neshodneme a nebudu vás dále "trápit", jelikož zastávám svobodu občanů a jejich odpovědnost, je na nich, zda se nechají vláčet současnou globalizací k úplnému zotročení, nebo začnou přemýšlet a něco udělají pro to, aby žili podle svého svobodného rozhodnutí, ne podle zmanipulovaných scénářů.
jiri-dolejs
pro potrvzení toho že jsm,e skutečně jinde bych dodal : zesvětovění civlizace je objektivní jev - pokud máte alergii na slovo globalizace, frankofoní svět používá slovo mundialization. I postkapitalstický svět bude nějakým způsobem mundializovaný. s tím moc nenaděláte. Etapa národních států je jen etapa - už brežněv vzkazoval z moskvy že naše suverenita je omezená, tehdy této skuitečnosti využil k diktátu - vstup do nadnárodních celků je dnes volba. Jde-li o společná pravidla ((v rámci integračních či globálních institucí), jedná se o suverentiu sdílenou. Bez pravidel jde o omezenou suverenitu v džungli, před kterou se ale nelze jednoduše schovat vyhlášením nějakého lokálního proktecionismu. A čím menší země, tím je to zřejmější.Ale i tak v rámci promyšlené subsidiarity zbývá dost věcí, které si reálně můžete rozhodnout na národní či lokální úrovni. A zde je pro přímou demokracii samozřejmě prostor větší.
schlimbach
Je zřejmé, že se neshodneme. Pokud globalizaci považujete za objektivní jev, potom skutečně se nemůžeme shodnout. Vidím, že je vám milejší svobodný pohyb kapitálu a pohled na peníze jako na zboží. Mě osobně je milejší svobodný občan, který se má právo i reálnou šanci sám rozhodnout - svobodná volba - který za tuto volbu ale nese úplnou osobní odpovědnost. Globalizace není objektivní jev, stejně, jako ekonomie není objektivní věda. Stávající ekonomický systém byl stvořen člověkem, nejsou v něm žádné objektivně platné zákonitosti. Celý systém stojí na volném pohybu kapitálu a jeho akumulaci ve stále menším počtu rukou a je evidentně řízen určitými zájmovými skupinami. Pokud vám toto přijde jako objektivní proces, potom o.k. je mi jasné, proč vaše strana mlčí ke schváleným zákonům, které za posledních 21 let ekonomicky zotročily tuto společnost.
Globalizace není nutně doprovodným jevem integrace. Integrovat můžete pouze kompatibilní "součástky", ale samozřejmě, konec konců, můžeme vzít i kladivo a "nějak to do sebe narvat" a ono to třeba chvilku pojede, než se to rozpadne. Suverenita státu neznamená nacionalismus a vyloučení. Suverenní státy mohou vytvářet suverenní aliance - rovný s rovným. Domníváte se, že v EU je to o vztahu rovný s rovným? Jen se snažíte občanům vysvětlovat, že se to "časem poddá", jenže místo toho, aby občané rozhodovali o svých věcech, je tlačíte do chomoutu, kde rozhodovat již nebudou o ničem a ten stav zde reálně nastal a pokud jej nezměníme, máme smůlu.
jiri-dolejs
ten váš nápad přeměny peněz ze zvl. zboží na jakési pouhé fyzické známky směny - a to ještě v izolovaném národním prostředí - se mi jeví jako nereálný. Navíc nejde jen o tuto "revoluci" v emisním centru, ale musel byste spolu s tím nějak změnit celý peněžní sektor - asi znárodněním, další otázka bez aktuální odpovědi. Myslím, že tohle alternativa evropské integrace nebude. Ale samozřejmě - v duchu hesla nechť kvetou všechny květy - zalívejte i tuto zahrádku svých představ o suverenitě. Jen jsem to nechtěl nechat bez reakce. Já mám globalizaci a intergaci za objektivní jev.
schlimbach
Možná si ne zcela rozumíme pane Dolejš ve věci Číny - já vůbec nepoukazuji a ani nehodnotím politické zřízení ani ekonomický systém Číny. To, na co poukazuji, je nesprávný přístup EU a dalších států k Číně a ekonomice jako takové. Pokud bude jediným kritériem zisk, nemůžeme se divit, že firmy z některých zemí "odcházejí" do Číny nebo Indie a dalších zemí s levnou pracovní silou. Ovšem, má to dost podstatné negativní důsledky a to ty, že práci našich lidí dostanou lidé v těch jiných zemích a zboží, které jsme vyráběli a třeba i vyváželi a dostávali jsme za ně příjmy, nyní dovážíme a musíme za ně zaplatit, čili ty příjmy jdou od nás do těch uvedených zemí. Potom se nemůžeme divit, že Čína má obrovské devizové rezervy a skupuje v době krize po světě aktiva a mění brzy zcela bezcenné USD za reálný majetek, který jim bude přinášet užitek i do budoucna. Takže my chudneme a ty státy bohatnou a přesouvají se zákonitě do jejich držení i reálné statky, díky nimž bude do těchto zemí i nadále proudit bohatství ve stále větším objemu, zatímco od nás bude samozřejmě odplývat.

Ke globalizaci. Domnívám se, že globalizovanému kapitálu můžete vzdorovat jediným možným způsobem a to je vyvedením národních ekonomik a třeba i ekonomiky EU ze závislosti na tomto globálním kapitálu. Nemůžete to učinit žádnou novou globální silou, protože i tu novou globální sílu, pokud ji budete konstituovat při vlivu stávajících globálních finančních toků, vám tento globální kapitál, soustředěný v malém množství rukou, stejně ovládne a bude ji řídit. Mnohokrát jsem psal, že peníze nerostou na stromech ani na poli, takže naříkat na to, že jich je málo je sice pěkné, ale málo efektivní a zcela nesmyslné. Co je důležité ve vyvázání se ze závislosti na globálním kapitálu? Návrat k reálné ekonomice a návrat k základní funkci peněz - prostředku směny. Nic více, nic méně.

Je neskutečně tristní pozorovat, co se u nás děje (nejen u nás), když máme dostatek pracovních sil, máme i suroviny, techniku a nejsme schopni vyprodukovat další reálné statky jenom proto, že prý nejsou peníze a aby byly, tak vydáme dluhopisy, za které ještě musíme zaplatit úroky. Toto může udělat skutečně jen hlupák, který si nevidí dál než na špičku nosu. Položme si otázku - z čeho se budou splácet ty dluhopisy? Odpověď je jednoduchá - z vybraných daní. Další otázka - z čeho budeme splácet ty úroky? Odpověď je zase jednoduchá - z vybraných daní. Možná se již mnoho čtenářů dovtípilo a položí jedinou správnou odpověď - proč tedy platit někomu úroky a nevybrat ty daně rovnou? Tato neškodná otázka totiž ukazuje totální absurditu v konání našich ctěných vlád za posledních 21 let. Jelikož nepředpokládám, že by lidé sedící v těch vládách byli hlupáky, musím připustit, že jde o záměr.
Kam se dostáváme? Snad vhodné slovo si dovede zvolit každý čtenář sám.

Již několikrát jsem psal o tom, proč naše národní banka nevydává v omezeném množství investiční peníze s omezenou platností. Pokud máte zájem o podrobnosti, mohu to popsat třeba po emailu. Tyto investiční peníze by byly využity na investice státu do infrastruktury, rozvoj obcí a regionů a byly by beze zbytku kryty hodnotou nově vzniklých reálných statků (dálnic, nemocnic, domovů důchodců ...)Po jejich expiraci - například 2 letech by automaticky zmizely z oběhu. Co by to přineslo? Nezávislost na globálním kapitálu, neplatili bychom nikomu výpalné v podobě úroků v takovém objemu jako dnes, zlikvidovali bychom velice rychle deficitní hospodaření státu a zlikvidovali bychom nezaměstnanost a to vše ve stávajícím systému. Bohužel, to nejde. Parlament naší země to zákonem zakázal, aby národní banka financovala rozvoj státu. V čí prospěch toto bylo schváleno si může každý odpovědět sám. Osobně bych velmi vřele doporučoval lidem, kteří se nechtějí nechávat nadále manipulovat a oblbovat, aby si něco nastudovali o historii a funkci peněz a zlehka se zamysleli nad tím, co kolem sebe vidí. Věřím, že ti, kteří se do toho pustí, nebudou věřit svým smyslům.

Jiný návrh, komplexní, nabízí i naše občanské sdružení Reforma společnosti.
jiri-dolejs
pan Schlimbach, v Číně asi není svobodnější ekonomika než v EU, spíše tam asi mají pro soukromý sektor méně pravidel, ale ČLR je zemí se silně auotritářským vedením které se snaží hrát globální hru (která vám v případě EU bůhví proč vadí). EU má taková pravidla jaká si schválí, členské země aby měly nějaké široké právo veta je ale iluzí. V jednom bych souhlasil - rozšiřování EU o chudé země by bylo opravdu tlačení na pilu (geopolitické ambice by zvítězily nad ekonomickou racionalitou). EU dosud nestrávila ani rozšíření z původbí EU15. A globální síly nedostanete pod kontrolu tím, že půjde te proti směru integrace, ale naopak, že se víc soustředíte na její obsah. kdybychom do EU nevstoupily, proč mylsíte že bychom na tom byli lépe ? Opravdu nejsme ani švýcarsko nebo norsko. Ani ty hrůzné dopady společného eura jak o nich rád sýčkují klausovci nedoložíte na srovnání ČR a Slovenska. Myslím že bojujete s větrnými mlýny - reálné řešení se skrývá jinde.
schlimbach
Já hlasoval ve vstupu do EU proti a vývoj mě denně utvrzuje v tom, že jsem hlasoval správně. Kam pak v EU kráčíme? K totální centralizaci, jakési nové plánovací komisi, která rozhoduje co, kdo a kolik může vyrábět, pěstovat atd. Pořád se poukazuje na Čínu, jak se jí musíme vyrovnat a já nevím co ještě a přitom to není nic jiného než hloupé kecy. Kecy z toho důvodu, protože je třeba si uvědomit, kdo dělá Čínu tygrem a postupně nejsilnější ekonomikou světa - děláme to my sami. EU, USA a další země ve světě. Vždycky nějaký chytrák něco vymyslí, dá tomu přiléhavý anglický název a je to in, tak hurá do toho -( Příklad outscorsing. Je to super, ne? V Číně nám to vyrobí levněji - jenže převezli jsme z domu do Číny know how, stroje - PRÁCI našich lidí. Kdo se tedy může divit, že Čína vydělává peníze a bohatne, když ona nám prodává svoje zboží, a my jí ho musíme platit. Že samozřejmě naši lidé budou mít těch peněz zjednodušeně řečeno stále méně a méně snad pochopí i ten, kdo studoval vysokou ekonomickou školu. Pro naše lidi práci nemáme, ale ven ji vyvezeme a na zboží se zadlužíme, proč ne, že? Čím více se v EU tlačí na "pilu" - další rozšiřování, emise dalších a dalších zákonů a nařízení, absolutně nevstřebatelných odborníky, natož tak občany, kdy státy tolerují "legální" okrádání občanů různými chytráky, kteří se lépe v těchto stupidních zákonech orientují, tím více vzniká a bude vznikat třecích ploch a tím větší bude tendence v některých státech na přehodnocení setrvání v EU. Nyní se k tomuto připojily i ekonomické tlaky, protože vytvořit v rámci EU různě silné ekonomické regiony s různou úrovní dotací a všechno toto naroubovat na společnou měnu, chce skutečně hodně "nadhledu" aby si člověk mohl myslet, že to může dlouhodobě fungovat, když ekonomický systém je ve vleku globálního kapitálu, který státy neovládají a dnes ani ovládat nemohou. Globálního kapitálu, který "visí" nad zeměmi, zcela mimo kontrolu, mimo vliv vůle voličů - občanů. Takže, pokud EU nebude složena ze stabilních a ekonomicky silných států, nebude nikdy stabilním a ekonomicky silným uskupením, tím více, kdy je zřejmé, že některé země si uzurpují více "moci" než by jim mělo příslušet a zavlékají potom celou EU do bezvýchodné situace - například Sarkozi a jeho Libyjská válka je toho zářným příkladem. O metodách přijímání Lisabonské smlouvy i opakovaných referend, aby to již jako vyšlo si nemusíme nic nalhávat. Jsem pro EU, vzniklé na základě ekonomicky silných a rovnoprávných států. Dnešní EU taková není a ani nikdy nebude, protože ty šance, které by ji mohly změnit bez zájmu odhazuje dále na východ. Nakonec zopakuji - Čína je silný partner a bude stále silnější, protože my jsme ji takovou udělali a nadále ji takovou děláme. Dnes ona to bohatství, které jsme do ní vložili mění za aktiva v našich zemích, začíná nás kapitálově ovládat a měli bychom se proto dobře připravit na roli sluhů, aby nás to moc nepřekvapilo, až past zaklapne.
jiri-dolejs
patřím mezi lidi, kteří i přes výhrady před 7 lety hlasovali pro vstup ČR do EU, protože jsem se obával že zůstat mimo tyto struktury by bylo pro ČR horší. A nyní mám za to že další vlna iracionální eurofobie opět ničemu nepomáhá. K pozitivům evropské integrace řadím posun v oblasti občanských práv, povinnost přijmout řady různých garančních schémat, sociálních a ekologických standardů. Hlásím se k občaství EU jako k velké šanci a efektivní, pro budoucno by mi uvážlivá federalizace vlastně ani nevadila. Na druhou stranu je na současné podobě EU mnohé co kritizovat, ale nezměním to opravdu pouhou verbální pyrotechnikou, ale konkrétními návrhy pro které získám spojence. Útěkem zpět do doby národních států, opuštěním jádra integrace, tak tím to nevyřeším´- zmezinárodnění našeho života už pokročilo tak, že není cesty zpět. EU by měla být demokratičtější, sociálnější - z pohledu levice jde spíše o projekt liberálního středu se silným vlivem klíčových TNC, socializace EU je přes jízlivosti klause o soudruzích v Bruselu v nedohlednu.
Ale co kdo chce pro lepší EU udělat ? Kritika kvality přístupových dohod, lisabonské smlouvy, evropského stabilizačního mechanismu atp. je samozřejmě v řadě případů oprávněná - bez alternativ je to ale jen mlácení prázdné slámy. A na oslabení EU se těší tak maximálně globální konkurenti Evropy. Sněmovna v posledních měsící dostala formální příležitost diskutovat o návrzích na významné kroky EU, r leoší koordinace hospodářských poltik, reforma společné zemědělské politiky, nová finační persketiva EU po roce 2013, evropská srategie do roku 2020, otázky fiskální unie atp. - až na výjimky bohužel to jde mimo nás - pro bulvární medializaci je to prostě asi nezáživné. Pro objektivitu, je to problém napříč celým politickým spektrem - tak na co si pak chceme ČR stěžovat ? Za to že jsme na periferii si můžeme určitým dílem sami.
obalak
Vážený pane Paroubku,skoro se vším souhlasím.Napadá mě jediná otázka,proč nezaložíte novou stranu?Myslím že byste měl velkou podporu.Dnešní ČSSD se mě zdá bezu
schlimbach
Roman Tyller - myslím, že dnes si to uvědomuje již mnoho občanů - takže co s tím?
schlimbach
Pabe Očenášek, moje stanovisko přece není o nějakých výložkách za minulou bitvu. Mě jde o jediné, aby se náš národ vzpamatoval a provedl potřebná opatření, aby jeho obyvatelé mohli začít žít Zlatý věk - k tomu nám ale vedení cizími "vůdci" nepomůže a integrace v EU v dnešní podobě také rozhodně ne. O svém bytí si musíme rozhodnout sami, nemůžeme se spoléhat na jiné. To ale vůbec neznamená,m že bychom nemohli a neměli spolupracovat nebo se spojovat s jinými zeměmi - ALE pouze jako rovný s rovným!
Roman Tyller
......která vlastně do jediného (větší deníky a servery) nepatří většinově žádnému českemu majiteli..... My češi skočíme každému na špek a pak volíme jak volíme.Také máme velice krátkou paměť ale uderná videa tipu "přemluv bábu" pusobí např. na prvovoliče úžasně...ty si pak také myslí jak to mají ve svých rukou...
Roman Tyller
Pane Schlimbach ve svých rukou to už dávno nemáme, to si uvědomí každy, kdo jen nepatrně sleduje v předvolebním období naše nezaujatá media...
schlimbach
Pane Očenášku, pokud nechceme aby nám vládli zloději a prospěcháři, není nic jednoduššího, než je nevolit - to máme ve svých rukou. Pokud je vám milejší aby nám vládli cizáci - já s tím nesouhlasím, protože evidentně ti cizáci jednají ve prospěch svých národů, sebe a teprve na posledním místě snad možná pro nás. Pokud se budeme spoléhat na to, že za nás někdo cizí všechno vyřeší, spláčeme nad výdělkem. Ostatně plakat můžeme již dnes -(
schlimbach
Pane Paroubku, téměř s ničím ve vašem blogu nesouhlasím. Přístupové podmínky, jaké vlády vyjednaly, byly absolutně o ničem. O demokratické EU vzhledem k vedení válek na vylhaných argumentech si můžeme jen nechat zdát a celý hlasovací systém EU nemá s demokracií nic společného, stejně jako uvnitř naší země. Stávající EU je skutečný problém pro existenci našeho národa, protože nejen že tupí politici za posledních 20 let provedli totální výprodej majetku do cizích rukou, ale rozprodali i strategické věci. Vydáváním dluhopisů jste nás zotročili na mnoho generací dopředu a v rámci EU zplundrované zemědělství není žádným čestným znakem integrace. Cukrovary - totálně zlikvidované, věci, které jsme byli schopni vyrobit, vypěstovat nyní vozíme z bůh ví jakých dálek, zatímco si pěstujeme stále více nezaměstnaných,. Normální hospodář se snaží být soběstačný a přebytky zobchodovat na trhu, co jste zde udělali vy? Zplundrovali jste co jste mohli - všichni bez rozdílu barvy dresu. Takže rozhodně nesdílím vaše optimistické představy a prognózy. Pokud se chtějí mít naši občané někdy dobře a být skutečnými suvereními občany, je třeba začít od kořenů - decentralizace moci, soběstačnost, změna demokratických principů v rámci státu, aby se skutečná moc odvíjela od přání a rozhodování občanů a celková změna nastavení ekonomického systému, která nás vyváže z otrocké závislosti na globálním kapitálu. Dnešní realita EU - o ničem, je to to samé, co RVHP a v mnoha ohledech ještě horší.