Smrt Navalného v kontextu tragického duchovního dění

obrazek
7.3.2024 19:33
Existují velmi silné indicie, že Alexej Navalnyj zemřel v trestanecké kolonii za polárním kruhem na syndrom náhlé srdeční zástavy tak, jak na něj umírají každodenně tisíce bezejmenných lidí po celém světě. Navalnyj a vrátil z procházky, z mrazu do vytopené cely, chytil se za srdce, spadl na zem a zemřel.

Co je příčina? Asi tušíte! Očkování! Navalnyj byl jako prominentní disident očkován západní mRNA vakcínou a absolvoval tři posilující dávky. Je to tedy pravděpodobně jen jedna z tisíců obětí očkování proti covidu.

Existuje statistika, podle níž v Česku, ale také v celé EU umírá po pandemii o 10 procent lidí více, než před pandemií. Umírají na náhlou srdeční zástavu. Ta je důsledkem očkování, protože vakcíny proti covidu neprošly standardním dvanáctiletým vývojem, zaměřeným na odstranění většiny nežádoucích účinků. Proto tyto experimentální vakcíny, masově aplikovány do obyvatelstva během pandemie, vyvolávají u části populace zánět srdečního svalu a náhlou srdeční zástavu. Tolik k viditelné a hmatatelné realitě kolem nás, která je samozřejmě politiky a médii tajena.

A teď se podívejme na neviditelné, hrozné duchovní důsledky tohoto dění. Když se to tak vezme, děsivou je už skutečnost, že zcela zbytečně umírá o 10 procent lidí více. Že tito lidé si svou naivní důvěrou v odborníky, v média a ve vakcíny zkrátili život o celá léta, nebo dokonce o desetiletí. Už toto je dostatečně děsivé, avšak duchovní souvislosti tohoto dění jsou ještě děsivější.

V závěru Bible ve Zjevení Jana, známějším pod názvem Apokalypsa, se v kapitole o zemské šelmě píše, že tato šelma bude nutit lidi, aby si „všichni, malí i velcí, bohatí i chudí, svobodní i otroci dali znak na pravou ruku. A nikdo nemohl ani kupovat, ani prodávat, když neměl znak.“

A o jednu stránku dále se v Apokalypse píše: „Hle bílý oblak a na oblaku seděl Někdo, podobný Synu Člověka. Na hlavě měl zlatý věnec a v ruce ostrý srp. Tu vyšel z chrámu anděl a volal mohutným hlasem na toho, který seděl na oblaku: „Přilož srp a řež, neboť přišla hodina žně.“ A ten, kdo seděl na oblaku, přiložil srp k zemi a sklidil zemi.“

Co znamenají tyto dva citáty z Apokalypsy a jak se sebou vzájemně souvisí?

V Apokalypse jako celku se píše o soudu nad lidstvem. Píše se v ní o závěrečné sklizni lidských duší. Ty dobré budou jako pšenice shromážděny v Pánově sýpce a ty zlé budou jako plevy spáleny v ohni. Toto vše naznačuje uvedený druhý citát o Synu Člověka.

Nadcházející čas sklizně budeme moci poznat podle určitých příznaků. Mezi jiným také podle toho, že šelma bude nutit lidi přijmout znak na svou ruku, protože bez něj nebudou moci ani kupovat, ani prodávat.

K tomu došlo během pandemie a tyto skutečnosti si měli dát lidé do vzájemných souvislostí. Proto nám to bylo přece dáno, abychom to znali, když to přijde, a abychom se dokázali správně zachovat. Abychom odolali nátlaku šelmy, protože jinak „budeme pít nemíchaného vína Božího hněvu.“

Všechny uvedené indicie nasvědčují tomu, že v současnosti žijeme v době Velké očisty. Že žijeme v době žně, kdy se rozhoduje o duchovním bytí každého z nás. Kdy se rozhoduje o tom, zda se konečně dokážeme vzchopit k trvalému chtění dobrého a čistého v každém okamžiku dne. Zda se dokážeme vzchopit k laskavému a úcty plnému přístupu vůči svým bližním. Zda se dokážeme vzchopit k lásce k Bohu, projevující se snahou poznávat a naplňovat jeho Vůli.

V současnosti se rozhoduje o tom, zda se na základě vlastního duchovního obrození a očištění staneme zrnkem pšenice, hodným toho, aby bylo shromážděno v Pánově sýpce. Nebo jestli toto všechno budeme ignorovat a budeme se zaměřovat tak, jako dosud, pouze na hmotné. Pouze na hodnoty hmoty, kterými jsou peníze, zisk, majetky, moc, sláva, kariéra a užívání si, na základě čehož budeme přiřazeni ke plevám a spáleni v ohni.

Pšenice, nebo plevy? Nadřazení hodnot ducha nad hmotu, nebo nadřazení hmotných hodnot nad ducha? O to dnes jde! O tohle se dnes hraje! O tomto se dnes rozhoduje! Charakterem svého současného života a jeho hodnotovým zaměřením vynáší v dnešní vážné době očisty rozsudek každý sám nad sebou. Je nesmírně důležité, aby každý člověk, v současnosti žijící na zemi, dokázal učinit ve svém životě zásadní obrat směrem ke Světlu, k dobru, k čistotě, k lásce k bližním a k Bohu.

Temné síly vědí o těchto skutečnostech a všemožně se snaží, aby se to lidem nepodařilo. Mocní našeho světa, otevřeně se hlásící ke službě satanskému principu, donutili obyvatelstvo celé planety k masivnímu očkování experimentálními a neodzkoušenými vakcínami. Tito lidé vytvořili covid, vytvořili pandemii, vyvinuli vakcíny a nutili obyvatelstvo do vakcinace.

A to všechno ze dvou důvodů. Prvním je záměrná depopulace planety, kterou chtějí mít sami pro sebe, spolu s miliardou otroků, určených k poskytování základního servisu elitě.

Druhým, mnohem hrozivějším důvodem, je temný záměr připravit lidi předčasnou smrtí o čas, aby v probíhající očistě země nestihli uskutečnit své duchovní obrácení. Temnota ví, jak je nesmírně důležitá každá minuta našeho současného života, protože v ní můžeme učinit hodnotový obrat směrem ke Světlu, a tím k záchraně vlastního bytí. Předčasná smrt, způsobená vakcinací, o tuto možnost mnoho lidí připravila. Obrala je o čas, ve kterém se mohli duchovně obrodit. Toto je ta nejzákeřnější věc, provedená temnem prostřednictvím jeho pozemských přisluhovačů. Podařilo se ji uskutečnit i přesto, že jsme před ní byli varováni v Apokalypse.

Pozemská smrt není tragédie, protože po ní člověk dále pokračuje ve své existenci. Avšak předčasná smrt v době Velké očisty země, která nás připraví o možnost duchovní přeměny k dobrému, čistému a Světlému, takováto smrt je děsivou tragédií, protože člověku nesmírně komplikuje možnost jeho obratu ke Světlu a může pro něj znamenat nastoupení cesty do duchovní záhuby.

Vědomí, že člověk je očkován, vědomí, že nebyl dostatečně duchovně bdělý a podcenil varování z Apokalypsy, které ho na to upozorňovalo, vědomí, že byl člověk takto zákeřně oklamán temnem, aby byl připravený o drahocenný pozemský čas určený k jeho duchovnímu procitnutí, vědomí tohoto všeho by mělo být pro očkované lidi silným impulsem k zahájení duchovní přeměny vlastní osobnosti, spočívající v urychleném obratu už jen k dobrému, čistému a Bohu milému. Uskutečnění takovéto duchovní přeměny osobnosti je v dnešní době očisty životně důležité pro každého z nás, ale pro očkované zvlášť.

Tyto závažné informace nejsou zprostředkovávány proto, aby se šířil strach, ale proto, aby na jedné straně demaskovaly záludné tahy temna, a na druhé straně aby veřejnosti ukázaly, jak všechny temné nástrahy překonat tím, že se ze všech sil upneme ke Světlu.

Žel, lidé si žijí své životy, ponořeni do hmotných starostí, a ve své duchovní vlažnosti si myslí, že žádná výjimečná doba nenastala. Že nenadešla žádná plnost času a neprobíhá žádná Velká očista. Že slova o proroky předpovídaném soudu nad lidstvem jsou jen náboženským výmyslem, který se nikdy dones nenaplnil, protože vždy dosud to byly jen plané předpovědi.

Ale tentokrát se mýlí! Hrozně se mýlí! Soud nad lidstvem je tady! Je již v plném proudu v úrovni nejvnitřnějších pohnutek lidí a také současné vnější dění, předpovězeno v Apokalypse tomu nasvědčuje.

Buďme si tedy toho vědomi! Buďme si vědomi toho, že konečný rozsudek v tomto velkém všeobecném třídění lidstva si vynese každý sám nad sebou. A to tím, zda se obrátí k Bohu, nebo zůstane k němu lhostejný. Tím, jestli začne žít ctnostný a čistý život, nebo to bude ignorovat. Tím, jestli začne jednat s úctou ke všem lidem, nebo nezačne. Tímto způsobem každý sám sebe buď ospravedlní, nebo odsoudí.

Vzpamatujme se proto, uvědomme si vážnost doby a nestaňme se svou duchovní lhostejností sami sobě soudci, kteří odsoudí svou duši do věčného zatracení.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.