Německo posledních dnů je aktuální výstrahou!

uprchlici nemecko
7.6.2024 07:11
Migranti s nožem v ruce jsou obžalobou politiky otevřené náruče „mamá“ Merkel. Jistě, při těch počtech muslimů, kteří do Evropy s nataženou dlaní „přikvačili“, je každá (dobrá) rada drahá.

     Přesto je velmi potřeba aktivovat „návratovou politiku“ a neohlížet se na (jako doposud) bezpečnostní hodnocení cílové země. Základním měřítkem pro posouzení jakéhokoli hnutí je zcela přirozeně ústava té které země. Zákony z ústavy odvozené upřesňují jaké politické strany, jaká hnutí včetně těch náboženských „mají zelenou“ ve svých projevech, ale rovněž se dá odvodit, co je za hranou zákona potažmo ústavy.

    Od počátku cca 100 let zpět bylo zřejmé, že islám se do snahy nastolit demokratickou společnost v Evropě nemůže zařadit, že je naopak rušivým prvkem, což bylo názorně připomínáno z minulosti obléháním Vídně nebo obsazením časti Francie. Kdo si přečte řídící dokument islámu – Korán, najde mezi více jak šesti tisíci verši cca 180 naprosto závadných, m.j. vyzývající k násilí vůči káfirům (nevěřícím) a nebo označující ženu jako bytost II. kategorie, s naprostou podřízeností k muži.

    Drobnou zajímavostí je, že v hadísech (zaznamenané výroky Mohameda – jeho osobně) se píše, že krátce před skonem vyjádřil Mohamed přání, aby jeho následovníci „vyčistili“ Arabský poloostrov. O rozpínání se do celého světa nepadl v jeho slovech ani náznak, ačkoli při této příležitosti by to bylo na místě.

    V dnešní době nemá cenu rozebírat, co a jak bylo, případně jak učenci rozvinuli Mohamedovo slovo (Korán byl sepsán až po Mohamedově smrti). Důležité je, jak toto totalitní učení využívají dnešní vládcové v islámském světě a jak se snaží uchvátit další regiony.

    A právě už i na evropské půdě, s přibývajícím počtem muslimských migrantů, se najdou „velící muži“, kteří neváhají využít společných modliteb k radikalizaci „mužstva“. Naposled velké srocení v Německu volalo po zřízení chalifátu místo nefungující demokracie. To už není legrace, neb z toho vyplývající i jen z části zavedení práva šária, což je konec demokracie.

   O zvýšené kriminalitě se často raději moc nemluví, ale mnohé mladé ženy v řadě západních zemích by mohli se smutkem v očích vyprávět. Úsměvná je obrana z řad t.z. umírněných, že všechny verše Koránu neuplatňují, ovšem osobně proti těm radikálním jedincům v jejich řadách nezasáhnou. Jen tak na okraj: muslimové, při jejich svátečním měsíci Ramadánu, mají za povinnost přečíst verš po verši celý Korán – snad právě aby na určité pasáže nezapomínali!

    Odbočím – mnozí t.z. umírnění si uvědomují, jak zoufale islám potřebuje něco jako „Nový zákon“, který se s příchodem Ježíše vytvořil v křesťanství. V minulosti pokusy byly, ale vládnoucí smečka dobře ví, jaký je islám dobrý a účinný nástroj k totalitnímu vládnutí a tak vše zaniklo.

    Je více než zřejmé, že pokud se k rozpínání islámu v Evropě zásadně nevystoupí, hrozí občanská válka. Válka na Ukrajině tento problém „úspěšně“ překrývá a jen málokdo si umí představit souběh těchto hrůz – politici jsou první na řadě, kteří by měli najít řešení. V obou případech (tedy nazývat válku jako případ je úděsné) se zástupci lidu téměř v celé Evropě dokážou jen hašteřit a kloudné řešení je v nedohlednu.

 

 

 

miroslav kulhavy
Jsem důchodce, který neztratil zájem o dění doma i v zahraničí.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.