Byty, byty, byty...

stavba bytu
8.5.2024 10:21
Místo reálných problémů v naší společnosti řeší současná vládní koalice ve skutečnosti hlavně ty okrajové. Příkladem může být zejména otázka bydlení nejen, ale zejména mladých rodin. Tady však ministr Bartoš, přičemž jeho stranu podporují zejména mladí, od počátku jen povídá, ale podstatný a koncepční skutek žádný.

Představu o změně stavu přinesla na úterní tiskové konferenci ČSSD (Česká suverenita – sociální demokracie). Přinášíme podkladové materiály představené a komentované předsedou strany Jiřím Paroubkem.

Nejdříve se podívejme na materiál z tiskové konference ČSSD, který ukazuje náklady mladých ve věku 25 – 30 let  na nájemní bydlení v Česku a zahraničí.

Situace v Česku

 • Zaplatí ze svého příjmu více než ve většině zemí EU
 • Za byt 60 m2 – vynaloží téměř 40% z mediánu průměrné mzdy
 • To je o polovinu více nežli mladí v Německu, Francii, Rakousku
 • Samozřejmě jsou rozdíly podle lokality (Praha je 500,- Kč/m2, nájmu, Brno 400,- Kč/m2)
 • Medián mzdy této věkové skupiny: 46 000,- Kč
 • Na tuto částku nedosahovaly dvě třetiny lidí
 • Podle Delloite činil v I. čtvrtletí průměrný nájem v ČR 295 Kč/m2, tj. průměrné měsíční nájemné za byt 60 m2 je 17 700,- Kč
 • Čistá mzda mladých bezdětných lidí se pohybuje okolo 36 000,- Kč, tj. za bydlení zaplatí polovinu svého čistého příjmu

A nyní pro srovnání u dvou našich sousedů:

Německo

 • Medián mzdy u mladých lidí činil (server Paylab) 102 000,- Kč měsíčně
 • 70m2 byt bez poplatků 599 eur (15 000Kč)
 • Poplatky mohou činit 200 eur
 • Mladí Němci zaplatí za nájemné pětinu hrubého příjmu

Rakousko

 • Medián mzdy mladých Rakušanů (server Statistik.at) cca 90 000,-Kč
 • Průměrné nájemné ke konci roku 2023 činilo 634 eur (15 850,- Kč)
 • Z hrubého příjmu tak mladí Rakušané zaplatí za bydlení cca 18%

 

Důležitá jsou ovšem řešení. Jiří Paroubek na tiskové konferenci představil informaci o Základních záměrech ČSSD ve financování bytové výstavby. Patří sem:

 1. Soukromé výstavby prvního bydlení občanů
 • Bezúročné úvěry do 2 000 000,- Kč se splatností na 20 let
 • Okruh příjemců: lidé do 35 let, z nichž alespoň jeden z nich je občanem ČR
 • Při narození dítěte, které se narodí do bytu pořízeného z tohoto úvěru, se rodině sníží závazek poskytovateli např. o 50 000,- Kč
 • Příjemci úvěru se stanou občané, jejichž roční rodinný příjem nepřesahuje např. dvojnásobek ročního průměrného příjmu poskytnutého v roce podání žádostí o úvěr (lze doladit podle toho, jaká je dolní mez požadavků hypotéčních bank)

Použití úvěru:

 • Na pořízení prvního bydlení rodiny, ať už výstavbou nového domu, bytu anebo rekonstrukci bytu.

Způsob financování:

 • Úvěry může poskytnout státní instituce – Národní rozvojová banka (NRB) anebo běžné komerční banky na základě smlouvy uzavřené s NRB
 • Záruka úvěru: nemovitost (spolu-)financovanou z úvěru

Zdroj financování:

 • Evropské fondy obnovy – prvotní vklad a v prvních 6 - 8 letech
 • Splátky úvěru budou postupně vytvářet fond pro financování v dalších letech, takže po 8 – 10 letech bude fond doplňován ze splátek úvěru
 1. Komunálních bytů
 • Návrh zákona je již přes 3 roky na světě, zpracovaný odborníky ČSSD a korigovaný ministerstvem pro místní rozvoj
 • Tento zákon skončil po 2. čtení v roce 2021 ve sněmovním archivu
 • Zákon je zpracován na základě britských a rakouských zkušeností

Podstata návrhu:

 • Neziskové subjekty, např. společnosti, ale i družstva (dále jen společnosti), která existují a spolupracují s obcemi
 • Obce poskytnou zdarma pozemky určené pro bytovou výstavbu
 • „Společnosti“ si vezmou úvěry na výstavbu komunálních bytů od komerčních bank, např. s dobou splatnosti 20 let (i delší)
 • Anuita úvěru bude splácena z přijatého nájemného

Jediný možný výdaj ze státního rozpočtu by mohly být případné dotace na úroky z úvěru

 • Návrh zákona je možné bez větších úprav vzít a uvést do života v podstatě bez větších nároků na financování ze strany státu

Pozn. – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových by obcím, které o to požádají, převedl všechny pozemky určené územním plánem pro bytovou výstavbu

Základní informace: podobným způsobem se v Anglii každoročně staví desítky tisíc bytů. Naší představou bylo a zůstává, že takto může být v republice stavěno např. 10 000 komunálních bytů k využití pro občany obcí.

 

Bytovou situaci v České republice je naprosto nutné řešit co nejrychleji. Nejde totiž „jen“ o naplnění přirozených zájmů dnes mladých lidí a zejména rodin s dětmi. Je to i předpoklad zdravého populačního vývoje a zajištění jejich budoucnosti.   Je ale zřejmé, že k tomu, aby se přístup mladých k bydlení zlepšil, je třeba změnit současnou vládní garnituru války a nahradit ji vládou pro lidi.

 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.