Jan Campbell: Co očekávat od Draka (1)

cinsky drak 24
4.2.2024 06:03
Z hlubin světových dějin se vynořuje známá nacistická –globální – ponorka. Stoupá nad hladinu vody a my se jí díváme do očí. Občané, kteří věřili, a ještě věří ve svět konzumu, kteří si neuvědomili, že národní politika je zábavní program k regulaci nudy unavených občanů a nic podstatného neřeší, co se týče zvýšení kvality života voličů, ji nemohou plně vidět a porozumět důvodu vynoření v kostýmu samozvané demokracie a transhumanismu, nejenom v Evropě. Přitom se jedná o ideologii, která umožňuje matení pojmů, jejich používání, využívání a zneužívání, protože mnozí si neuvědomují, co jednotlivé ideologie znamenají.

V současnosti praktikují západní země v podstatě smíšenou fašistickou, nacistickou a neonacistickou ideologii, ve smyslu definice: Fašismus je označením typu politické ideologie, jejímiž typickými rysy jsou zejména autoritářský a vůdcovský princip, vypjatý nacionalismus, militarismus, sociální darwinismus, kult modernity, mládí a síly jakož i silná ekonomická role státu chápaného korporativisticky, v němž soukromé vlastnictví musí sloužit kolektivnímu prospěchu. Nacismus ve smyslu definice obsažené v Ottově encyklopedii, představuje totalitní ideologii založenou na vypjatém nacionalismu, rasismu, prvcích socialismu, militarismu a antisemitismu. Neonacismus představuje souhrnné označení pro krajně pravicová hnutí v různých zemích inspirujících se nacismem.

Hlasování v OSN před Vánocemi proti nezávazné rezoluci Valného shromáždění OSN o boji proti glorifikaci nacismu, indikuje, když již nedokazuje, pravdivost tvrzení. 49 zemí hlasovalo proti nezávazné rezoluci! Především to byli členové NATO – USA, Kanada, Británie, Francie, Německo – a jejich loutka Ukrajina. Poprvé v historii OSN proti rezoluci odmítající nacismus hlasovaly Německo, Itálie a Japonsko.

Text schválený 118 zeměmi před Vánocemi USA a uvedení spojenci odmítly kvůli tomu, že (prý) nebyl snahou bojovat s nacismem, antisemitismem, rasismem a xenofobií, ale snahou Ruska použít historii jeho boje proti nacismu k obhajobě jeho agrese na Ukrajině, jak napsala americká zástupkyně Lisa Cartyová. Rusko se bránilo zařazení dodatku, který odsuzoval agresi na Ukrajině a Čína podpořila Rusko. Proč? Protože do rezolucí tohoto typu se nedávají zmínky o konkrétních zemích.

Mluvíme-li o nacismu jako výsledku spojení koncepce fašistického státu s vůdcovským principem, rasistickou teorií o nadřazenosti (árijské) rasy a pokroku skrze konflikt mezi vyšší a nižší rasou, který se řeší podrobením či likvidací nižší rasy, můžeme prokázat, že současná ideologie čerpá z antikapitalistického socialismu, přivlastňuje si prvky kolektivismu, sociální demagogie, anti-bolševismu, nacionalismu a antisemitismu.

Stanley Kubrick (1928-1999), americký režisér židovského původu, fotograf a autor literární adaptace Nabokovovy Lolity, Vesmírné odyseje, románu Mechanický pomeranč, proslulý svým puntičkářstvím a explicitním znázorňováním sexu a násilí, kvůli čemuž řadu jeho snímků nemohou diváci v kinech vidět v plné verzi, svého času řekl: Stále se dívají na svět širokýma zavřenýma očima, ale je potřeba jejich oči postupně otevírat.  Dřevěný drak, chtěně, nechtěně, bude všem otevírat oči tak dlouho, až uvidíme nacistickou globální ponorku v plné její velikosti a kráse, a začneme volat o pomoc.  Pro mnohé na Západě (to) bude již pozdě.

Osamělost a společnost

Osobnost se zoceluje v komunikaci a roste v samotě. Osamělost a společnost jsou dvě strany téže mince. Nelze je oddělit, jeden drží druhého. Bez společnosti lidí, bez rozhovoru, bez výuky, komunikace, bez složitosti osobních vztahů není člověk vychováván, nevyrůstá jako člověk. Bude to nadále hloupý člověk, skutečný Mauglí.

Ne Kiplingův virtuální Mauglí, ušlechtilý, schopný lásky a schopný mluvit. Ne, bude to skutečný Mauglí, kterého v džungli vychovali vlci nebo jiná zvířata. V Indii se takové případy vyskytly. Děti nemluvily, běhaly po čtyřech. Když pak přišli k lidem a snažili se je polidštit, děti, které byly zcela nepřizpůsobeny životu ve společnosti, rychle zemřely. Jedli ze země, vyli na měsíc, škrábali se zadníma nohama za uchem, měli všechny zvířecí návyky – vyvinutý čich a naprosto nevyvinutý řečový aparát.

Z uvedeného vyplývá, že člověk potřebuje společnost, ale také samotu. Kdo nechápe, že člověk potřebuje ticho, není podle mého názoru člověkem, ale něčím, co chce, musí, nebo má za cíl zabít (mou) duši.  V němčině se nabízí rozdíl mezi beschäftigt a geschäftig. Ostatním doba dovolených nabízí pohled na zvláštní realitu: masy si jedou odpočinout a zároveň si všichni mlátí mozky hudbou, diskotékou, atrakcemi, animacemi. Jeví se mi, že se všichni zbláznili. Ve skutečnosti je tomu jinak. Proč?

 Protože člověk potřebuje ticho. Čím déle žije na světě, tím více potřebuje zvuk bublajícího potoka, občas potřebuje slyšet praskání hořícího ohně, cvrlikání cikád nebo kobylek, šepot listí.  Člověk potřebuje takové zvuky, potřebuje ticho, protože pro psychické zdraví je někdy nutné distancovat se od společnosti.

Snažíte se dva nebo tři týdny nedívat na zprávy a nečíst noviny. Samozřejmě, že vám do ucha vletí nějaké útržky frází, protože o tom budou psát a mluvit, budou dělat hluk. Ale neponořujte se do ničeho! Uvidíte, jak moc překvapeni, s velkým smyslem pro novost se najednou znovu podíváte na zprávy za deset dní, za nějakých bezvýznamných deset dní!

Život v davu vede k nebezpečné nemoci – nedostatečnému rozvoji osobnosti. Slepice se musí narodit jako vejce a slepice se pak vylíhnout jako vejce.  A pokud si to neodsedíte, nedáte mu teplo, ticho a čas, pak zůstane "vajíčkem". Nebude to slepice, budou to míchaná vajíčka.

Je to člověk, který se uzavírá před lidmi, nepřemýšlí a nic nečte. Vy i já potřebujeme duchovní zdraví. A abychom byli duchovně zdraví, musíme přestat navzájem se nakazit svými vášněmi a zlými myšlenkami. K tomu potřebujeme alespoň trochu samoty buď s přírodou, s knihou, nebo evangeliem, Kantem, Konfuciem nebo jiným velikánem.

Eurasie

Se vstupem do roku 2024 budou pokrok propojené Eurasie určovat čtyři hlavní trendy.

1) Finanční / obchodní integrace bude normou. Rusko a Írán již integrovaly své systémy pro přenos finančních zpráv, obešly SWIFT a obchodují v riálech a rublech. Rusko-Čína již vyrovnávají své účty v rublech a jüanech. Takové dohody představují spojení velké čínské průmyslové kapacity s obrovskými ruskými zdroji.

2) Ekonomická integrace postsovětského prostoru nebude proudit přes Eurasijskou ekonomickou unii (EAEU), ale v rámci Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO). Nedojde k žádným významným prozápadním průnikům na Východě. Středoasijské stany budou postupně integrovány do jediné eurasijské ekonomiky organizované prostřednictvím SCO.

3) Střet na poli hospodářství a financí se stane ještě brutálnějším a postaví Hegemona ze zámoří a jeho slouhy (EU, Japonsko, Jižní Koreu, Austrálii) proti integraci Eurasie, reprezentované třemi nejdůležitějšími zeměmi BRICS (Ruskem, Čínou, Íránem) plus KLDR a arabským světem začleněným do BRICS 10 plus.

4) Tak jako pravdám následuje lež a poté žvanění, aby se pravda mohla opět objevit na světě a ve světle, platí i skutečnost, že bychom neměli popírat naše evropské kořeny, měli bychom s nimi zacházet opatrně, protože nám dali hodně, ale měli bychom současně uvědomit si, že vpřed neznamená na Západ, ale na Východ a Jih. Tam je budoucnost lidstva.

Cestovní mapy Mao, Tenga a Si

V roce 2023 se uskutečnilo neuvěřitelných 3,68 miliardy cest po čínských železnicích, což je historický rekord. A plány nových spojení s rychlovlaky indikují, že náskok Číny bude nevyrovnatelný, nejenom s USA a Evropou, ale i ostatními státy planety.

Čína jede rychle na cestě stát se do roku 2030 globálním lídrem v oblasti umělé inteligence. Technologický gigant Baidu například nedávno vydal Ernie Bot, aby konkuroval ChatGPT. Umělá inteligence v Číně se rychle rozšiřuje ve zdravotnictví, vzdělávání a zábavě. Přičemž efektivita je klíčová. S ní jsou spojeny ekologie a ekonomie, společně tvořící model 3E. O něm píši, mluvím a který se snažím praktikovat již dobrých 40 let.

S respektem připomínám, že Čínští vědci vyvinuli čip ACCEL, který je schopen provádět 4,6 biliardy operací za sekundu ve srovnání s čipem A100 od společnosti NVIDIA. Ten poskytuje výkon hlubokého učení 0,312 biliardy operací za sekundu. Zavádějí se do výroby baterie, kterou bude nutné nabíjet jednou za 50, ano, jednou za padesát let. V Číně absolvuje rok, co rok nejméně o milion studentů STEM více než v USA. To jde daleko za hranice umělé inteligence. Aby toho nebylo málo, asijské národy vždy dosahují 20 % nejlepších v soutěžích ve vědě a matematice. Na tomto místě si uvědomuji, že jsem zapomněl se zeptat v Huawei během poslední návštěvy, kolik úspěšných zájemců o práci v Šen-čen pochází z Evropy, potažmo ČR.

Australský institut pro strategickou politiku (ASPI), který beru při hodnocení geopolitických trendů pouze na vědomí, udělal cennou veřejnou službu. Představil země, které vedou planetu ve 44 kritických technologických sektorech. Čína je jedničkou v 37 sektorech. USA vedou na 7. Všichni ostatní nevedou žádný ze sektorů rozhodujících o budoucnosti společnosti založené a řízené na zkušenostech a vědění o principech přírodě podobných technologií. Patří mezi ně obrana, vesmír, robotika, energetika, životní prostředí, biotechnologie, pokročilé materiály, klíčové kvantové technologie a samozřejmě umělá inteligence. Jak je to možné, že Čína je na špičce?

Bez ohledu na osobní následky z politické nekorektnosti vysvětlení jedné z mnoha příčin si dovoluji doporučit seznámit se dílem Mao Ce-tunga a Teng Siao-pchinga. Pro vyrovnanost doporučuji seznámit se s knihou profesora historie (University of Wisconsin) Maurice Mesnera z roku 1996: The Deng Xiaoping Era: An Inquiry into the Fate of Chinese Socialism, 1978-1994 (ISBN-13:‎ 978-0809078158) a knihou autora tohoto příspěvku - 100 let KP (v CZ, DE, RU, čínštině a částečně EN, ISBN 978-80-270-8820-1), t.č. prakticky vyprodanou.

Souhlasím s kritickou analýzou Maurice Mesnera v tom, že současné problémy v Číně jsou svou povahou duchovní – krize víry. Krize pramení ze střetu mezi kapitalistickou realitou a přetrvávajícími socialistickými hodnotami a idejemi. Střet umocňuje komplexní problém mladé generace jako takové, žijící především v zemích pod vlivem Západu a návykových technologií. K těmto zemím patří i Čína. Po poslední pracovní návštěvě Číny v listopadu 2023 se mi jeví, že Čína pokračuje ve své dlouhé cestě očisty od západního vlivu, je rozhodnuta realizovat vizi o sdílené budoucnosti lidstva a je si vědoma znalosti historie impérií, rytmiky a ceny soužití se sousedy, kteří mají odlišnou historickou paměť, odlišné archetypy jazyka, psychologie atd.

Mesnerova kniha představuje pro každého analytika a zájemce o Čínu nepostradatelnou studii soudobých čínských dějin. Od čínské revoluce a založení maoistického státu až po nastolení Tengova režimu a sociální důsledky Tengových reforem, kniha představuje impozantní západní analýzu selhání socialistického experimentu na světě. Autor tohoto příspěvku a knihy 100 let KP neanalyzuje čínské dějiny, ale snaží se vysvětlit osudové snahy o spojení komunismu a kapitalismu, které se jeví mnohým jako neodvolatelně propojeny a umožnit jejich srovnání s veřejně dostupnými analýzami čínských analytiků. Přičemž specialistovi je jasné, že existují také neveřejné analýzy, podobně jako neveřejné plánování a řízení extrémních situací.

Osobně doporučuji také seznámit se s fakty a co se stalo za Maa, podívat se na fenomenální výsledky tržní reformy a zamyslet se nad morální a duchovní budoucností vlastního národa, jednotlivých kontinentů a různých civilizací v kontextu současných výzev,

Jestliže, například dd roku 1952 do poloviny 70. let 20. století se čistá zemědělská produkce v Číně zvyšovala průměrným ročním tempem 2,5 procenta, to číslo pro nejintenzivnější období japonské industrializace (od roku 1868 do roku 1912) bylo 1,7 procenta.

V celé průmyslové sféře vzrostly všechny ukazatele: výroba oceli; uhlí; cement; řezivo; elektrická energie; ropa; chemická hnojiva. Čínská lidová republika se stala významnou jadernou mocností, vybavenou mezikontinentálními balistickými raketami. Připomínám, že první úspěšný test atomové bomby se konal v roce 1964, první vodíková bomba byla vyrobena v roce 1967 a satelit byl vypuštěn na oběžnou dráhu v roce 1970.

Mao a Teng proměnili Čínu z jedné z nejzaostalejších agrárních zemí světa v jednu z největších průmyslových velmocí. Položili zemi novodobých imitátorů základ stát se zemí pokrokových inovátorů. Všechny průlomové objevy vytyčily Tengovi cestu: Vyšší výnosy dosažené na jednotlivých rodinných farmách během rané Tengovy éry by nebyly možné, nebýt rozsáhlých zavlažovacích a protipovodňových projektů – přehrad, zavlažovacích děl a říčních hrází – vybudovaných kolektivizovanými rolníky v 50. a 60. letech 20. století.

Samozřejmě, že existovala pokřivení. Tengova snaha vyprodukovala de facto kapitalistickou ekonomiku, jíž předsedala byrokratická buržoazie. V Číně hrál státní aparát obzvláště přímou a donucovací roli v komodifikaci práce. Tento proces probíhal rychle a v měřítku, které je historicky bezprecedentní. Debaty o tom, do jaké míry ekonomický Velký skok vpřed vyvolal sociální důsledky a snahy během éry prezidenta Si Ťin-pchingova éra se s důsledky definitivně vypořádat a vyřešit komplikuje neustálé zasahování notoricky známých "strukturálních rozporů mezi Čínou a hegemonem USA.

Útoky na Čínu jsou politickou hrou číslo jedna na východním pobřeží. Nevylučuji, že se hra v roce 2024 nevymkne kontrole. Přitom není podstatné, zda bude prezidentem Biden, Trump nebo někdo jiný, či dokonce volební pat. Hegemon rozpoutá tzv. studenou válku, přičemž největší hrozbou nebude Rusko, protože jeho boj s NATO a USA ještě dlouho neskončí a tím se Rusko nedostane na globálního koně, který bude určovat směr vývoje nových bloků, ale Čína. I když Čína v nedávné minulosti byla vojensky slabá, hegemon ji nedokázal porazit. Ani v Koreji, ani ve Vietnamu. Dnes lze předpokládat, a v případě nutnosti i doložit, že šance na vítězství hegemona i na bojišti v Jihočínském moři je méně než nulová.

O tom, proč lze Americký problém shrnout do příběhu dokonalé bouře, jak a proč byly tvrdá i měkká síla hegemona svrženy do černé prázdnoty a proč globální finanční moc hegemona utrpí v roce dřevěného draka velmi těžkou ránu, popíši ve druhé části příspěvku. Souhlasu netřeba.

 

 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.