Totální digitální kontrola – naše budoucí realita?

obrazek
26.5.2024 21:01
O globalistech a totální digitální kontrole, kterou chtějí zavést na celém světě, slyšel dnes už snad každý. Avšak zdaleka ne každý člověk skutečně zkoumal, kdo konkrétně se za tímto souhrnným názvem skrývá. Někteří si jejich působení spojují s veřejně známými jmény politiků a celebrit. Mnoho lidí se bojí tohoto scénáře totální kontroly, vnucovaného pomocí populárních filmů. Avšak ti, kteří tuto myšlenku skutečně realizují již desítky let, zůstávají ve stínu.

Prakticky každý již slyšel pojmy jako „mind control“, „brainwashing“. Kdo ale ve skutečnosti stojí za touto snahou kontrolovat mysl a provádět postupné, plánované vymývání mozků? Kdo ve skutečnosti chce zničit demokracii na celém světě? 

Pojďme společně najít odpovědi na tyto otázky. 

Idea, že lidmi je možné manipulovat, poštvávat jednotlivé národy proti sobě, se kupodivu nevztahuje k žádné konkrétní zemi. Je to daleko vážnější. Existuje nadnárodní antikultovní organizace FECRIS, která v sobě spojuje mnoho dalších organizací a to v 74 zemích světa. Členové těchto organizací si přisvojili právo sami rozhodovat o tom, kdo dostane právo k vyjadřování svých myšlenek a názorů a kdo ne. To znamená, že svým jednáním zjednodušeně řečeno porušují lidské právo na svobodu projevu a svobodu vyznání. Přitom k porušování demokratických svobod dochází dokonce i v zemích, které jsou považovány za ztělesnění demokracie. 

Více o FECRIS se lze dozvědět z celkem zajímavé studie, kterou vypracovali uznávaní vědci a právníci z pěti evropských zemí

http://sectes-info.com/wp-content/uploads/2020/01/FECRIS-BOOK-RU-2013.pdf 

Stojí za zmínku, že FECRIS je z 90 % financována francouzskou vládou. To je přímé porušení evropských zákonů o nezasahování státu do otázek náboženského sebeurčení občanů. 

To však není jediná zvláštnost, která vyvolává mnoho otázek. Druhou a neméně důležitou je skutečnost, že navzdory mnoha žalobám ze strany občanů a veřejných spolků proti FECRIS, tato organizace ve své činnosti nadále pokračuje. Po zveřejnění videozprávy doktora Egona Cholakiana, amerického bezpečnostního experta, vyšlo najevo, že za FECRIS a podobnými antikultovními organizacemi stojí třetí síla, která usiluje o totální kontrolu nad lidstvem. Právě takto - aby mohli bojovat proti těm, kteří jim nevyhovují, vytvořili představitelé tajného řádu mezinárodní síť antikultovních organizací pro boj proti sektám. A nyní tak mají neomezenou možnost sami rozhodovat o tom, koho označit za sektáře a koho ne.

Antikultisté v průběhu mnoha let vytvářeli veřejné mínění, že sekta je neadekvátní skupina lidí oddělená od společnosti, která nedělá nic jiného, než že svým členům vymývá mozky, bere jim peníze, vnáší neshody do rodin a ničí lidské osudy. Všichni často slýcháme tento pojem, o kterém jsme si vytvořili krajně negativní představu. A vytváří se tak extrémně nevraživý postoj k sektářům, na které se všichni dívají jako na malomocné.

Ve skutečnosti jsou za sektáře označováni ti, kteří do cílů FECRIS nezapadají nebo jim překážejí.

Vzpomeňte si, možná se vám někdy stalo, že jste třeba na internetu zhlédli nějaké video, které se vám líbilo, upoutalo vás svým hlubokým obsahem a vy jste chtěli vědět, kdo to říká, abyste si vytvořili celkový obraz. Začnete tak hledat další informace na internetu a najednou se dočtete, že člověk, který říkal na první pohled tak správné věci, je členem nějaké sekty. Černé na bílém je to napsáno v seriozní publikaci, k tomu je natočeno několik videí na YouTube, celkově je to velmi přesvědčivé. A vy zklamaně konstatujete: no co už, to jsem si myslel, prostě další sektář.

Zamýšleli jste někdy nad tím, kdo je autorem článků a videí, které obviňují toho či onoho člověka, tu či onu organizaci ze sektářství? Provedli jste někdy vlastní průzkum? Nejčastěji na to prostě nemáte čas. A tak se váš názor utváří pouze na základě těch referencí, které se objevily ve vašem prohlížeči. To vás zastaví, nepokračujete dál a jednoduše si uzavřete možnost seznámit se s novými informacemi.

Avšak pojďme si to prozkoumat dále. Podíváme-li se do statistik trestných činů spáchaných "sektáři", ukáže se, že ve skutečnosti jsou řeči o sektářských zločincích značně přehnané. Nemluvíme teď o teroristech, kteří se zbraní v rukou jdou ve jménu Boha masově vraždit, ale o mírumilovných lidech, kteří se věnují například nějakým duchovním a zdraví prospěšným praktikám, jako je čchi-kung nebo jóga, a najednou jsou obviněni ze sektářství. Vždyť je velmi pohodlné - když se vám někdo nelíbí, nazvete ho sektou a je to, s nepohodlnou organizací je skoncováno.

Člověk má dokonce dojem, že všichni tito teroristé, kteří berou lidi jako rukojmí a organizují masový teror a násilí, existují proto, že někdo potřeboval pádný důvod k tomu, aby na základě precedentu tragických událostí vytvořil veřejné mínění o nutnosti aktivního boje proti sektářům.

Povšimněme si, že za sekty jsou označovány i nenáboženské organizace - dobrovolnické společenské hnutí Tvořivá společnost, mezinárodní společenské hnutí ALLATRA a dokonce i velké obchodní korporace jako AVON, ORIFLAME, AMWAY.

Jedním z nejvýraznějších příkladů je boj antikultistů proti stoupencům Falun Gongu. Falun Gong neboli Falun Dafa je duchovní a ozdravná praxe založená na gymnastice čchi-kung. Zdálo by se, že lidé se pokojně věnují cvičením ve prospěch ducha a těla, a nikomu neubližují, bohužel se však dostali pod mlýnský kámen antikultovních organizací. 

V roce 1997 čítalo hnutí několik desítek milionů lidí. V roce 1999 bylo na základě sociologické studie zjištěno, že počet stoupenců tohoto učení převyšuje počet členů Komunistické strany Číny. Hnutí bylo značně nezávislé, a jeho stoupenci ne ve všem souhlasili a ne vždy následovali hlavní linii komunistické strany. Právě tato skutečnost sehrála rozhodující roli v pozdějším tragickém osudu tohoto hnutí. V roce 1999, vzápětí po zveřejnění výsledků sociologické studie, přijalo předsednictvo čínského parlamentu Rezoluci o zákazu kacířských sekt. Poté začaly represe.

Následovalo zatýkání stoupenců Falun Dafa. Zavírali je do věznic a pracovních táborů, kde byli podrobováni bití, mučení, a jak se později ukázalo, i násilnému odebírání orgánů pro účely transplantace na čínských klinikách v "průmyslovém" měřítku. Existuje více než 3500 zdokumentovaných a uznaných faktů násilné smrti účastníků hnutí Falun Dafa v důsledku represí. Počet lidí uvězněných ve věznicích a táborech pouze za to, že následovali praxi Falun Dafa, dosahuje jen podle oficiálních údajů více než 100 000. Neoficiální údaje mohou tato čísla desítkykrát převyšovat, jelikož šíření informací je v Číně velmi omezeno administrativními překážkami a jakékoliv vyšetřování činnosti orgánů činných v trestním řízení je pochopitelně spojeno s reálným nebezpečím. V tomto článku najdete podrobné informace o všech zvěrstvech, kterým byli stoupenci Falun Gongu vystaveni https://babr24.com/msk/?IDE=112346  

Jen dodám, že tento článek není pro slabé povahy.

Domníváte se snad, že se to může stát jen v Číně kvůli tamnímu komunismu? Vždyť nedávno byla tato organizace zakázána i v Rusku.

Zajímavé je, že jedním z bývalých viceprezidentů organizace FECRIS, zapojené do tohoto případu, je jistý antikultista Alexander Dvorkin, který pochází ze Sovětského svazu. Na internetu o něm lze najít mnoho veřejně dostupných informací.

Je také zvláštní, že jedna a tatáž organizace je označena za extremistickou a zakázána hned v několika zemích najednou, jako se to stalo v případě MSH ALLATRA a dobrovolnické mezinárodní organizace Tvořivá společnost.

Důvod, proč byly zakázány, je stejný jako v případě Falun Gongu - třetí síly považovaly rychlé šíření myšlenek Tvořivé společnosti a ALLATRA po celém světě za skutečnou hrozbu pro své plány na globální zotročení lidstva. Jak jinak si lze vysvětlit zarytou vytrvalost, s níž představitelé antikultovních organizací bojují proti všelidským duchovním a morálním hodnotám. Vždyť hnutí ALLATRA a projekt Tvořivá společnost vznikly za účelem vytvoření bezpečného a svobodného světa a zvýšení životní úrovně každého člověka. Tyto dvě organizace se zasazují o mír, jednotu všech lidí a řešení naléhavých klimatických problémů. Není to to, o čem sní každý rozumný člověk? Antikultisté však mají jiné plány, a proto používají své šablonovité metody, jejichž cílem je zakázat organizace, které jim nevyhovují. 

Ve videu Egona Cholakiana, o kterém jsme se již zmínili, je podrobně popsáno schéma, podle kterého pracují antikultovní organizace, když chtějí zdiskreditovat nežádoucí osoby. Dr. Egon Cholakian uvedl, že americká rozvědka zaznamenala, že od 90. let v různých zemích antikultisté prostřednictvím podplacených médií spustili sérii publikací článků a videí o ALLATRA a Tvořivé společnosti. Snažili se masivně zaplnit internetový prostor negativními a často absurdními informacemi, aby si ti, kteří se s činností ALLATRA pouze seznamovali, vytvořili o hnutí negativní dojem. Po několika letech totální diskriminace přešli antikultisté k aktivnějším krokům a v jednom ruském městečku zahájili soudní proces. Soudní řízení bylo vedeno s mnoha legislativními prohřešky. Ale i přes všechna porušení mezinárodních zákonů byla obě hnutí zakázána. Nejprve v Rusku pod záminkou, že se jedná o proukrajinskou extremistickou sektu, a poté na Ukrajině pod záminkou, že se jedná o proruskou sektu. Lidé byli vystaveni prohlídkám a pronásledování. A vyšetřování lidí zapojených do tohoto případu vede stále k onomu výše zmíněnému Alexandru Dvorkinovi.

Pokud jste ještě nečetli o Dvorkinových diagnózách souvisejících s duševními poruchami, existují o tom oficiální i jeho vlastní potvrzení. Proti univerzálním lidským hodnotám mohou jít skutečně jen duševně nemocní lidé.

Domníváte se, že se to děje jen v nedemokratických zemích, a že se to týká jen těch, kteří jsou členy nějakých organizací, a vás se to netýká?

Nedělejte si iluze. Třetí síly, o kterých se můžete podrobně dozvědět ve videu s doktorem Egonem Cholakianem, se snaží rozšířit svůj vliv na celý svět. Jejich cílem je totální kontrola nad lidstvem, tzn. digitální otroctví. A nezáleží na tom, v jaké zemi v danou chvíli žijete. Pokud zvítězí, bude to mít dopad na všechny. Čína nám již nyní demonstruje to, co by se mohlo rozšířit na celou planetu. Vezmeme-li v úvahu rychlý rozvoj umělé inteligence a digitálních technologií, lze si představit úplný obraz toho, co nás může čekat - jako ve sci-fi filmech, které se po všech těchto informacích už nezdají být tak fantastické.

Čekáme na globalisty tam, kde vlastně nejsou, zatímco oni roztahují svá neviditelná chapadla po celém světě, a manipulují tak naším vědomím.

Americký expert na národní bezpečnost Dr. Cholakian podrobně vysvětlil podstatu tohoto jevu.

Fakta v tomto videu jasně ukazují, že se skutečně jedná o hrozbu pro celé mírové společenství. Činnost antikultovních organizací ohrožuje naši budoucnost a budoucnost našich dětí. Neměli bychom dopustit, aby za nás někdo rozhodoval v tom, co máme sledovat, jaké informace přijímat, jak máme žít a zda vůbec máme žít.

Hlavní zbraní antikultistů jsou informace.

Proto je velmi důležité šířit pravdu o jejich existenci a jejich metodách manipulace jako protiklad k jejich lživým informacím. 

vojtechvesely
Jsem nezávislý spisovatel a komentátor. Mám rodinu a tři děti. Své články píši s cílem sdílet informace a názory, které považuji za důležité pro veřejnou diskuzi a osvětu. Dělám to pro své děti, protože chci, aby měli nějakou budoucnost.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.