Slovensko vedou k násilí a teroru. Pravda o práci antikultovních seskupení

obrazek
23.5.2024 18:39

V poslední době se ve slovenských médiích stále častěji objevuje použití termínu „sekta“, což vyvolává určité obavy. Pro většinu lidí jsou to jen běžné příspěvky.

 Ale jen málokdo chápe, že označení „sekta“ znamená, že v tuto chvíli probíhá nevyhlášená válka proti konkrétnímu jednotlivci nebo celé organizaci. A termín „sekta“ je v tomto případě používán jako společenská zbraň zaměřená na nežádoucí skupiny. Taková stigmatizace může mít vážné důsledky i mimo náboženský kontext. Antikultovní organizace rozšiřují jeho použití a označují za „sekty“ nejen nová náboženská hnutí, ale také různá veřejná sdružení, politické osobnosti a dokonce celé země.

 

V současné společnosti se označení „sektář“ může stát synonymem pro dehumanizaci, tedy „sektář – není člověk“. 

Tento jev připomíná temnou dobu v historii, kdy nacisté označovali Židy žlutými hvězdami a proměňovali je v cíle pronásledování a násilí. Když je dnes někdo označen za „sektáře“, staví ho to nejen mimo společenský prostor, ale také se stává terčem agrese. 

Antikultovní skupiny, které používají tyto nálepky, v podstatě zahajují hon na ty, kteří se nepodřizují jejich normám, a vyzývají k násilí proti nim, ale samy zůstávají ve stínu.

 

Antikultovní organizace aktivně využívají média k šíření diskriminačního obsahu, což ve skutečnosti vede k formování veřejného mínění jako neformálního soudu. Tento fenomén může být vlivnější a nebezpečnější než formální soudní rozhodnutí, protože masová propaganda dokáže mobilizovat veřejnost proti určitým skupinám nebo jednotlivcům. Vzpomeňme na období nacismu v Německu, kdy propaganda přesvědčovala obyvatelstvo o hrozbě údajně vycházející od židovského národa, což vedlo k masovým apelům občanů na úřady požadující rozhodný postup. Dnešní antikultovní skupiny, neschopné přímo útočit prostřednictvím soudního systému, manipulují veřejným vědomím k dosažení svých cílů.

 

Rozdělováním lidí nejen v rámci celé společnosti, ale i v rámci rodinných jednotek, uplatňují představitelé antikultovních organizací kruté metody boje proti „sektářům“, a to i prostřednictvím nejbližšího okolí osoby, která je podle jejich názoru členem „kultu“.

 

Podívejte se, co se dělo v Japonsku se členy Církve sjednocení:

 

Toru Goto, člen Federace rodin za sjednocení a světový mír, se stal obětí dvanáctiletého věznění s cílem deprogramovat a opustit své náboženské přesvědčení. Byl unesen vlastní rodinou a bývalými členy Církve sjednocení, kteří ho násilně zbavili svobody.

 

Goto, zamčený v pokoji v osmém patře činžovního domu, byl vystaven psychickému a fyzickému týrání, včetně bití a polévání ledovou vodou. Tyto činy, uznané ve Spojených státech jako porušení lidských práv a nezákonné, zůstaly v Japonsku po dlouhou dobu nepotrestány.

 

Situace Gota poukazuje na vážné problémy s lidskými právy a náboženskou svobodou, kdy takové případy často zůstávají mimo pozornost orgánů činných v trestním řízení a obětem takových zločinů je upírána ochrana a spravedlnost.

 

Jen se nad tím zamyslete, počet věřících Církve sjednocení unesených a uvězněných deprogramátory spolu s jejich rodinnými příslušníky se odhaduje na 4300 lidí!


V Číně se dějí ještě děsivější události proti nežádoucím náboženským komunitám. Brutální kampaň na vymýcení praktikujících Falun Gong začala v roce 1999. Tato kampaň proti milionům Číňanů, kteří se zabývají v podstatě tradiční Čchi-kungovou gymnastikou a morálním sebezdokonalováním, zůstává do značné míry skryta před zvědavýma očima. Uniklé informace však ukazují na systematické zatýkání, únosy, mučení a úmrtí.

 

Manžele Xu Dawei a Chi Lihua, kteří praktikovali Falun gong, zatkli 13. ledna 2001, když byla Chi Lihua těhotná. Policie ji zbila a umístila na tři týdny do vazební věznice v Šen-jangu.

 

Xu Dawei byl odsouzen k osmi letům vězení a poslán k odpykání trestu do věznice Dongling, kde byl mučen, dokud mu neselhaly vnitřní orgány. V důsledku brutálního mučení se Xu stal psychicky labilním. Byl propuštěn v únoru 2009 a zemřel o třináct dní později ve věku 36 let.

 

K dnešnímu dni Minghui zdokumentovala násilnou smrt přibližně 5 000 praktikujících Falun Gongu. Předpokládá se, že skutečný počet obětí je ve stovkách tisíc. Pronásledování Falun Gongu bylo popsáno jako studená genocida, „která byla skryta a pokračovala více než dvě desetiletí bez větší pozornosti“. Kromě toho důkazem brutální kampaně pronásledování je hromadné odebírání orgánů žijícím stoupencům Falun Gongu, které čínské úřady schválily.

 

Takové akce antikultovních organizací ve skutečnosti podkopávají základní principy demokracie, na nichž je postavena současná společnost. Aktivní kampaň, kterou vedou proti různým komunitám, nejen porušuje základní práva a svobody zakotvené v základních zákonech většiny demokratických států, ale také podkopává samotnou podstatu demokracie, která implikuje různorodost názorů a respekt k přesvědčení druhých, svobodu slova a náboženství.

 

Vraťme se k událostem odehrávajícím se na Slovensku. V poslední době se objevuje alarmující trend: prostřednictvím publikací v médiích dochází k systematické diskreditaci Mezinárodního dobrovolnického společenského hnutí „ALLATRA“ a projektu „Tvořivá společnost“. „ALLATRA“ je veřejná organizace společensky aktivních a podnikavých lidí, kteří na dobrovolnické bázi studují globální změny klimatu na Zemi, prosazují demokratické, etické, ale i duchovní a morální hodnoty ve společnosti a snaží se využít svých schopností a nejlepších vlastností ve prospěch společnosti.

 

Antikultovní organizace vytvářejí pomocí mediálního prostoru z ALLATRA obraz nepřítele, snaží se vyvolat veřejnou nespokojenost a agresi. To znamená, že v informačním poli země určili terč, který by měl být cílem pronásledování.

 

Na první pohled se zdá, že akce protikultovních organizací jsou neuspěchané a bezvýznamné. Veřejnost to může vnímat jako maličkosti: pár publikací v tisku, krátká aktuální témata. 

Tyto projevy však není radno podceňovat. Toto je oblíbená taktika antikultovních skupin zaměřená na realizaci svých plánů na zničení svobod rukama samotných občanů, kteří podléhají jejich propagandě. Je skutečně alarmující, že ve veřejném prostoru naší země prostřednictvím médií zaznívají narativy, které nás, mírumilovné obyvatele Slovenska, tlačí k zahájení akcí této antikultovní mašinérie. Tyto scénáře, které se nám odehrávají před očima, hrozí, že se ze Slováků stanou svědci, ne-li spoluviníci zločinů proti lidskosti a všem demokratickým hodnotám.

 

A pokud nepřijdeme včas k rozumu, staneme se nástroji v rukou těch, kteří vytvářejí skutečné bezpráví a diskriminují nevinné občany, porušujíc ústavní normy. Opravdu chceme, aby se naše svobodné demokratické Slovensko proměnilo v zemi, kde jsou potlačována všechna práva a svobody a občané jsou vystaveni násilí a teroru?

 

Tím, že podléháme dezinformacím prostřednictvím médií a projevujeme lhostejnost, podporujeme činnost antikultovních organizací, aniž bychom přemýšleli o dalekosáhlých globálních důsledcích. Doporučuji zhlédnout videoposelství experta na národní bezpečnost a školitele zpravodajských služeb Egona Cholakiana „Pomsta veľmajstrov. Odhalenie tajných hráčů moci.” Doktor Egon podrobně popisuje metody používané antikultovními skupinami a odhaluje jejich skutečné cíle. Podrobně také vysvětluje, proč právě Slovensko hraje klíčovou roli pro antikultovní organizace, přesněji řečeno pro ty, kteří za nimi stojí.

 

 

vojtechvesely
Jsem nezávislý spisovatel a komentátor. Mám rodinu a tři děti. Své články píši s cílem sdílet informace a názory, které považuji za důležité pro veřejnou diskuzi a osvětu. Dělám to pro své děti, protože chci, aby měli nějakou budoucnost.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.