Levicový senát začíná prokazovat svou užitečnost

10.12.2010 04:46
A to tím, že zamítl další stupiditu z osvědčené dílny naší antikomunistické veteše formátu bývalého komunisty a estébáckého udavače Štětiny (viz například zde http://slepeckahul.pecina.cz/search/label/Jarom%C3%ADr%20%C5%A0t%C4%9Btina) a funkcionáře SSM Nečase. Když už by si senátoři z levého (a dokonce i lidoveckého) spektra nezasloužili pochvalu za nic jiného, tak alespoň za to, že odmítli zákon prznící naši historii a legitimizovat mašínovské vrahy. Ano, antikomunismus zabijí. Nic hlubšího dokázat neumí. Nejde však jen o profláknuté Mašíny, kterých se inkriminovaný zákon bezprostředně týká, ti jsou jen okrajovými figurkami. Když se podíváme na historii působnosti antikomunistů, kromě překrucování dějin ve prospěch kapitálu nic dalšího než vraždění jim nepohodlných lidí (nikoliv jen komunistů) nespatříme. Stačí zmínit jména od Kolčaka přes Hitlera po Suharta a Pinocheta. Krev, vraždy, teror. Ve prospěch kapitálu.

Nechme teď zločiny kapitalismu stranou a zaměřme se primárně na tzv. zločiny komunismu. V prvé řadě je třeba natvrdo konstatovat jedno: ŽÁDNÉ ZLOČINY KOMUNISMU NEEXISTUJÍ. Věta, ze které musejí naši pravicoví svazáčci různých generací dostat psotník. Jejich hloupost, neboť nejde o žádné provokativní zvolání, ale jednoduše o prostý fakt. A skutečná fakta jsou něco, co se nikdy antikomunistické frontě nemůže hodit do krámu. A v čem tento fakt spočívá? Komunismus nikde na světě (a tedy ani u nás) nikdy nebyl, proto jeho údajné zločiny jsou stejným nesmyslem jako dejme tomu "zločiny Tramtárie". ////////////////////////////////// Ve všech zemích, o kterých se vždy mluvilo jako o "komunistických státech", šlo pouze o první pokusy o nastolení socialistické společnosti (neboli protosocialismus). Některé byly v určitých etapách velmi úspěšné (SSSR do nástupu Stalina, Titovská Jugoslávie, Kuba nebo i Československo), některé méně (Rumunsko, Albánie), některé měly i mají ve skutečnosti do socialismu blízko asi stejně jako kapitalismus do spravedlivého systému (Kambodža, Čína, KLDR - v jejím případě jde o nacionalistickou despocii). Někde se komunistické strany dostaly k moci parlamentní cestou, někde cestou pučistickou a revoluční. //////////////// Ano, za jejich vlád docházelo ke ztrátám lidských životů. S jejich statistikami se dodnes aktivně manipuluje. Předně je nutné od sebe oddělit tzv. kontrarevoluční oběti a skutečné oběti. Kontrarevoluční oběti patřily do tábora imperialistických, buržoazně-utlačovatelských nebo fašistických sil a před nimiž se Leninové či Guevarové museli bránit, aby udrželi sotva čerstvě prosazené socialistické reformy. (Podle logiky našich antikomunistických "humanistů" však asi měli zavrhnout jakékoli obranné prostředky a nechat tak své nepřátele chopit se moci byť i krvavou cestou, jako to ukázkově umožnil Allende Pinochetovi v Chile). Kdyby se měli rudí omlouvat za to, kolik zabili za občanské války bělogvardějců, nechť i všichni bojovníci proti fašistům se koukají omluvit svým "obětem". Vždyť pravičácky vzato je celá kauza velmi jednoduchá - každý má právo na obranu, pokud tedy nejde o obranu před lokaji kapitálu. ////////////////////////////////////////// Ovšem skutečné oběti je třeba označit jako nevinné, které se žádným násilím ani jinými neodpustitelnými zločiny neprovinily. Od jejich poprav by se každý poctivý moderně smýšlející komunista měl distancovat. Samozřejmě že i případy typu Horáková interpretovat jako neodvratné události studené války, což ovšem na jejich protiprávnosti nic nemění. Jsou to zločiny stejně kruté jako násilná úmrtí dělníků za první republiky, kterých mimochodem bylo takřka stejně jako 250 popravených politických vězňů za Gottwaldova prezidentství (nemluvě o tom, že jde o výrazný nepoměr k desetitisícům popravených za pravicových diktatur Franka, Suharta, Pinocheta a dalších). Jen nevzdělaný trouba nebo účelový lhář však může tvrdit, že jsou to zločiny komunismu. Jedná se o zločiny konkrétních jedinců či institucí, kteří se ve skutečnosti humanistickým idejím socialismu silně vzdálili. Nejen naše komunistická strana se dokázala už mnohokrát v historii od těchto deformací systému veřejně distancovat, nejvýrazněji samozřejmě v přelomových letech 1968 a 1989. Kolikrát se za své zločiny omluvili kapitalisté, mající na svědomí stamilióny lidských životů?! Proč se vůbec ptát, kapitalisté přece mohou všechno... //// Na zmíněných tragických okamžicích, které se zde dříve děly, má samozřejmě největší vinu J.V. Stalin, který své diktátorské pojetí "socialismu" nevybíravě vnutil i těm komunistickým stranám, které chtěly jít svou vlastní, nikoliv nedemokratickou cestou (patří mezi ně i naše KSČ, na což se zapomíná). Od té doby se stalinismus svévolně zaměňuje za komunismus. Což se marxužel týká nejen pravičáků, kteří toho vyčůraně využívají, ale i mnoha nezkušených mladých komsomolců i starých nostalgiků, kteří buď nešťastně vidí jako alternativu k dnešnímu režimu praktické zrekonstruování toho minulého (který je tím současným špiněn natolik, že kdejaký antikapitalisticky smýšlející rebel ho začne naopak fanaticky bránit viz http://www.komsomol.cz/), nebo uhranuti nespornými pozitivy předlistopadové éry především v oblasti sociálních transferů současně zcela opomíjejí jeho taktéž nesporná negativa (politické vraždy, cenzura, nefunkční direktivní plánování, atd.). Je příznačné, že jak žlučovitá démonizace minulého režimu - protosocialismu (když už jde o jeho charakteristiky, tak dle trockistů "degenerovaného dělnického státu", dle cliffovců dokonce "státního kapitalismu"), tak i jeho nekritická glorifikace nevedou společně k ničemu jinému, než k naprosté absenci racionální a objektivní analýzy naší moderní historie a následné diskuze o ní. Sledujeme jen výbušné emoce dvou extrémů, v případě toho antikomunistického jde navíc o extrém velmi velmi účelový.////// Je potěšitelné, že samotná KSČM jako taková se dokázala ve vztahu ke své minulosti dobře vypořádat. Samozřejmě, že má ve svých řadách i výše uvedené stalinistické svazáky a jednostranné nostalgiky, ti ovšem nemají na chod strany významnější vliv. I oni však mají na svůj názor právo a pokud budou s ostatními spolehlivě vystupovat proti vykořisťování a dalším neoliberálním zločinům, mohou tím i prokázat svou užitečnost bez ohledu na jejich názorovou výstřednost. Strana sama by potřebovala změny jako sůl (především v otázce větší radikalizace vymezení se vůči kapitalismu - pasivní reformismus škodí stejně jako stalinismus), ovšem postoj k minulému režimu už její čelní představitelé dokážou formulovat prakticky nejlépe, jak jen to je možné (tedy že z minulého režimu je třeba navazovat na jeho pozitiva, negativa je nutné zcela zavrhnout). Pochopitelně, že pravice a její tisk stále označují komunistickou stranu za zrůdné zločince, vrahy, Pol Potovy vnuky, atd. I kdyby se přejmenovala a třeba ještě stokrát otiskla na svých stránkách omluvu KSČ za své zločiny z roku 1989, na pozici pravičáků k ní by to nic nezměnilo. Každý, kdo bude odmítat tezi, že kapitalismus je konečná v historii, ten se musí připravit i na takové slovní blitky, jako byl výrok modrého primitiva Vidíma, který na rozumný návrh KSČM na přenechání celé historie historikům a nikoliv politikům odmítl reagovat, stejně jako by nemohl dle vlastních slov reagovat na "výzvu NSDAP o denacifikačních zákonech v Německu". (NSDAP byla antikomunistická strana velkokapitálu a zmanipulovaných středních vrstev, což jasně dokládá, že Vidímova povedená partaj je dneska její už spíše jen směšnou, byť stále nebezpečnou soft-verzí)./////// Pravičáci z Bakalovy koalice (ODS+TOP 09+VV) v drtivé většině vystudovali zdarma za minulého režimu, absolvovali tehdy hodně povrchní výuku marx-leninismu a figurovali též ve strukturách jako byl Socialistický svaz mládeže. Už tam se dokázali naučit omezenému až totalitářskému myšlení. Dnes ho aplikují v praxi. Jejich posedlost zatracovat i zakazovat vše, co nějak souvisí se socialismem a komunismem, má mnoho příčin. 1) Demonstrují tak svou intelektuální impotenci pochopit složitá a nejednoznačná témata, jako je právě marxismus a ostatní směry s ním související. 2) Léčí si tak mindráky coby bývalí kolaboranti s "komunismem". 3) Antikomunistickými kampaněmi se záměrně pokouší odvracet pozornost od současných zločinů, na kterých mají svůj lví podíl. A konečně 4) Plně v souladu se svou touhou privatizovat vše, co jde, zkouší privatizovat i tak citlivý obor, jako je historie. Sice měli vždy štěstí, že steigerwaldovská mediální fronta pilně stojí už 20 let ze zcela stejných důvodů za jejich názory, jim to však nestačilo. Potřebovali historii překroutit podle svých potřeb a prosazovat ji jako tu jedinou správnou verzi i tak nehoráznou cestou, jako je hlasováním v parlamentu. Aby to náhodou nevyznívalo moc blbě, chtělo to ještě zřídit pro tuto věc účelový rádobyhistorický ústav s rádobyhistorickými rádobyodborníky formátu někdejšího svazáčka Žáčka. Za nelegitimní Kalouskovy vlády 1 (stojící na hlasech Dalíkem zaplacených přeběhlíků) se pravici tak podařilo založit si svůj ÚSTR, který se těší tučným dotacím i dnes, kdy vláda bezohledně škrtá v sociálních transferech nejchudším. Když se tento ústav snažil celkem respektovaný historik Pernes nějak reformovat, nastal poprask, během něhož si modrá pravice ruku v ruce s pravdoláskařskou pravicí vydobyla své a za pomocí vypečeného klerikála Hermana (bez historického vzdělání, zato se správným politickým profilem) ústav opět pěkně znormalizovala. Aby mohl za pravici stále dělat špinavou práci (viz například dodnes nevyjasněné možné vydírání exposlance ČSSD Snítilého během prezidentské volby 2008, kdy byly ve hře jeho změna postoje při hlasování a důkazy o jeho spolupráci s vojenskou kontrarozvědkou). Zbytek si pravičáci odhlasují v parlamentě prostou většinou. Ta jim umožnila schválit často zmiňovaný "Zákon o protiprávnosti komunistického režimu" v roce 1993. Ano, tehdejší pravicová většina vlastně povýšila na zákon takový politologicko-historický nonsens, že před rokem 89 jsme tu měli komunismus neboli "beztřídní samosprávnou společnost", jak zní jeho správná definice. Ale pozor, ve skutečnosti byl zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný, stejně jako KSČ, bez jejíž velkorysosti by 17. listopad by neproběhl tak hladce a Klausova vláda by se nemohla pyšnit takovými "odborníky" jako je dnešní NERVák Dlouhý. Proč takový byl "komunismus" a KSČ? Protože to tak odhlasovali poslanci tehdejší Poslanecké sněmovny, která se transformovala z České národní rady, vedlejší koleje federálního zákonodárství. Součást Klausovy koalice, ultrapravicová ODA, měla tehdy zastoupení právě pouze v ČNR. Existoval-li by v roce 1993 ještě Federál, zákon by tak hladce neprošel...//////////////// Ovšem tento zákon, který se fakticky snaží dělat pravici monopol na interpretaci minulosti, jí však nestačí. Chtělo to ještě něco drsněji antikomunistického, akorát baleného do hávu jakéhosi poděkování bojovníkům proti totalitě, a tak vznikl Zákon o třetím odboji. Moment, poděkování VŠEM bojovníkům? Ale kdež, to by se musel zákon zavděčit například i signatářům Charty 77, kteří dříve působili aktivně v komunistické straně. A dokonce na nejvyšších postech. Nelze tedy ani hovořit o odškodnění všech těch Šabatů, byť si v normalizačních kriminálech odseděli x let. Kdo by ale byl podle zákona pokládán za hrdinu? No přece naši staří známí Mašínové s nebožtíkem Paumerem, na jehož pohřbu ostatně Kalouskova vláda rozpočtové zhovadilosti s nápadem na tento zákon přišla. Každý z těchto "hrdinů" (v případě Mašínů, Paumera a spol. ve skutečnosti zákeřných a zbabělých vrahů) i skutečných bojovníků proti totalitě (tedy zřejmě i včetně někdejšího revolučního marxista Petra Uhla, který nikdy nebyl v KSČ a odseděl si skoro 10 let) musí ale získat "osvědčení", aby byl za hrdinu označen a užívat si tak všelijakých sociálních výhod (včetně příspěvků na lázně a rekreace). Kdo má to osvědčení vydávat? Ministerstvo obrany vedené miláčkem amerických zbrojařů Vondrou (disidentem, který si ale stačil za minulého režimu ještě vystudovat VŠ). Čím se bude Ministerstvo obrany při vydávání hodnocení řídit? Chvilka napětí - no přece stanovisky ÚSTRu! Ano, až takhle daleko jsme to za vlády pravicové lůzy dopracovali./////// Naštěstí ale levicovou většinou ovládaný senát učinil to nejlepší, co mohl a tento modrý paskvil zamítl. A to i s odkazem na tvrzení významných českých historiků, kteří tento zákon od začátku kritizují, i díky hlasu někdejšího politického vězně (i komunisty, samozřejmě) Jiřího Dienstbiera. To pravicovou frontu pochopitelně muselo namíchnout. Ale co, ona si to zase vyřeší po svém. Využije své 118 ve Sněmovně a prohlasuje si svůj výklad historie tak jako tak, i když prý s určitými "úpravami". Pravice si může odhlasovat co chce. Pravdu však nikdy nezmění. Pravda nejde měnit zákony. A pravda je taková, že se pravici líbit prostě nemůže....

vladajsoucna
Student, aktivista, publicista, kritik, filmař a básník radikálně levicové orientace
Klíčová slova: ÚSTR

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

zdobinsky
Já také zopakuji některá známá fakta, jak je to s využíváním půdy pro nasycení obyvatelstva. Každý den u nás mizí 15 ha orné půdy. Na velké ploše orné půdy se pěstují technické plodiny, zejména dnes preferovaná řepka jako tzv. biopalivo, na jejíž vypěstování jsou ale potřeba tuny ropy na hektar. Další známý fakt přidám - velké plochy orné půdy jsou zatravňovány a dotovány z evropských fondů, aby na nich nic nebylo pěstováno. S nezbytností obrovských dávek umělých hnojiv to tedy ve skutečnosti nebude tak žhavé. To si jen dnes ulehčujeme práci, abychom z co nejmenší plochy půdy vytřískali co nejvíce s minimem vynaložené lidské práce. Výsledkem začíná být mrtvá půda a umírající krajina.
vladajsoucna
Duševně nemocnému kulturistovi s inženýrským titulem: Podívej, ty chudáku, drancování přírodních zdrojů a honba za ropnými prameny=typická vlastnost imperialistů a neoliberálů. Nikoliv radikální levice. Přeber si to ve své modré palici a nepodsouvej ostatním to, co dělají tví samotní bozi. Jaká základní paradigmata podle tebe ignoruje Keller? Že trh vše vyřeší? To si piš, že je ignoruje, protože jde o neprokázané hlouposti. Sociální výdaje nemají na zadlužení významnější vliv, na rozdíl od korupce a spekulace, hnacích to motorů současného kapitalismu.///////\r\n\r\n\r\nNo ano, tituly typu CSc. byly zrušeny až někdy koncem tisíciletí. Ale šlo skutečně o produkt bolševismu. Ono totiž nebýt těchto produktů například v sociální oblasti, tak tu máme sociální stát na úrovni Bangladéše. Což je zřejmě příklad velmi zodpovědně hospodařící neoliberální země, viď? Seš pitomec, Dubček ty zákony neprotlačil z vlastní vůle, ale pod tlakem StB i KGB. Kdyby to neudělal, byl by perzekvován ještě hůř. Chtěl bych vidět tebe na jeho místě, ty prase. Obecně řečeno se dá dokonce říct, že československý model byl ještě spravedlivější než ten skandinávský. Ten procházel v 70. letech krizí kvůli ropě, zatímco nás se to vůbec nedotklo. Růst jako v 50. letech se neopakoval, ale situaci, kdy národní důchod a tím i životní úroveň se oproti polovině šedesátých let prudce navýšily, v některých obdobích dokonce nad průměr OECD, za stagnaci pokládat nelze ani v nejmenším. Laskavě si zjisti ve slovníku, co to slovo vůbec znamená, než ho zase začneš plácat. S tím životním prostředím to bylo opět naopak - v 80. letech byl zahájen úspěšný projekt odsiřování severních Čech a v mnoha ukazatelích jako byla třeba míra zalesňování jsme převyšovali evropský průměr. Ale kecy, že by na všem vydělávali řezníci, nikdo si nežil tak špatně, že by výrazně strádal. A to byl základ pozitiv toho režimu. Samozřejmě, že ty se o něj budeš svou držkou otírat do konce svého všivého života, aby sis tak léčil své mindráky bývalého pionýra, svazáka a kdoví čeho ještě. Tím ale ničemu nepomůžeš, hošánku, na tvrdých faktech nic nezměníš. V HDP na obyvatele jsme koncem 80. let dosáhli na úroveň Itálie a dokonce i neoliberáli zbožňovanou Anglii Thatcherové! Korupce se oproti dnešnímu režimu podílela na ekonomice jen naprosto nevýznamným dílem. Náš průmysl by mohl fungovat, kdybychom vyslyšeli rady z EU a šli střední cestou, nikoliv cestou primitivního kapitalismu pod taktovkou Washingtonského konsenzu. Baťovské prvky se v hospodaření objevovaly nejen v Destě v 60. letech. Jak to samozřejmě ty můžeš vědět, když si tenkrát trávil čas nejvíce v ......Ty dobře víš kde. Podnikové hospodaření nebylo tak dirigistické, jak se o něm dodnes mluví.
zdobinsky
Z čeho pramení vaše povýšenost je mi záhadou. Jestli je to z nějakého mimořádného poznání pochybuji, protože takoví lidé jsou i velice skromní. U vás si to vysvětluji charakterovými vadami.\r\nOstatně to, na co poukazujete, není žádnou novinkou. Jen se to lidem oficiálně neříká. Proč budit paniku, když stejně zatím nikdo východisko nezná. To, že již i ekologové ustupují od zásadního odmítání jádta, jsem si všiml i já. Světoví vládci k němu upínají své naděje. Já, a možná i řada ze zde diskutujících, jsem ale pro postupné celkové zjednodušování života, pro postupné nahrazování strojových činností fyzickou prací, pro přirozený koloběh obnovitelných přírodních zdrojů - dřeva, statkových hnojiv, chov koní, návrat k půdě atd. (Znám lidi, kteří již dnes skupují pozemky, jako jedinou jistotu budoucího přežití.) Ono k tomu možná dojde tak jako tak, protože se čím dál víc objevují signály, které tomu nasvědčují. \r\nPsal jsem, že nejvíc kope dodělávající kobyla. Proto bude velice důležité, jak se v období úpadku bude chovat společnost, jakou úlohu zaujme stát atd. Zda tedy ten úpadek bude civilisovaný, nebo půjde o nějaké kataklisma.
zdobinsky
Daniel Višňovský - Máte hodně pravdy. Pokud se nestane něco mimořádného, budeme se muset vyrovnat s čínskou, ale nejen čínskou konkurencí. Podle lidí znalých čínského prostředí, na rozdíl od našich obvyklých představ, není čínská společnost nijak příjemná. Ba naopak, je velice drsná, prim má touha po penězích a bohatství rodiny, nějaká solidarita je tam takřka neznámá. Není se co divit, Čína prošla úplně jiným historickým vývojem, než Evropa. Mentalita je rovněž úplně jiná a vychází z Konfucionismu, tedy absolutní disciplíny a posvátné centrální státní moci. Obávám se ale, že prostým napodobením Číny, přičemž zároveň pochybuji, že naše společnost je toho schopna, bychom dokázali uchovat demokratické ideály osvícenství a dál rozvíjet více než dvoutisícileté evropské dědictví. Evropa musí přijít s něčím novým (nikoli někde bezmyšlenkovitě kopírovat), tak jak to doposud vždy dokázala. Pokud to nedokáže, bude to její konec.\r\nK vašemu poslednímu příspěvku jen tolik, že je pro vás typický - být nevraživý k vám nepříjemným názorům, ale ubezpečuji vás, že to není jen názor můj, tak chytrý nejsem, ale světově uznávaných sociologů.
zdobinsky
A do třetice se vyjádřím k likvidaci českého, údajně zaostalého, průmyslu a zavedení špičkových západních technologií. Prospěšnost likvidace není vůbec jednoznačná. Rozvojový svět právě díky cenové nedostupnosti nejmodernějších technologií prohlubuje odstup od nejbohatších zemí. Východní blok právě díky jednodušší, dostupné technice byl pro rozvojové země přitažlivý, díky ní byly ve východním bloku minimální sociální rozdíly, lidé měli práci, neměli hlad. Vždy a všude je něco za něco. A na základě ideologie se přikláníme tam nebo onam. Co je ale to opravdu správné?\r\nA je třeba si uvědomit, že bohatství Západu pochází právě z čím dál propastnějších rozdílů mezi jednotlivými regiony světa. Západ tedy ty chudé potřebuje, aby mohl být nezřízeně bohatý. Budou-li mít všechny země vysoce moderní a efektivní výrobu, co pak bude svět s těmi výrobky dělat? Kde zhodnotí Západ svoji převahu? Opět tedy zdůrazňuji, že na našem bohatství není nic povznášejícího.
zdobinsky
Bratislavské divadlo Aréna nastudovalo před lety divadelní hru Dr. Gustáv Husák se skvělým Emilem Horváthem. Husáka vidím v historickém kontextu a přikláním se k názoru Vladimíra Tupáčka. Zajímavý je i názor, že Husákovi větší postupnou demokratizaci znemožnila česká (pražská) komunistická nomenklatura.
zdobinsky
Dlouhá diskuse, ze které je patrné, že levicovost je skutečně velmi široký pojem, pokud jsou její účastníci skutečně levicově orientovaní, jak zde vesměs tvrdí. A to odhlížím od osobních útoků, které si myslím jsou naprosto zbytečné a o podstatě sporu, tedy zda větší důraz na státní zásahy do řízení společnosti a solidaritu, nebo minimální zásahy do společnosti a více individualismu, nic neřekne. Bohužel to vypadá ale tak, že i v případě levicové vlády již stát není schopen tyto oblasti ovlivňovat. Pan Duba tedy vidí budoucnost levicové politiky (pokud vůbec pan Duba něco takového rozlišuje, jako je levicový a pravicový) v drobných krůčcích na pomoc těm, kteří v éře nastupujícího individualismu nebudou stačit (nějaké ty drobty jim snad od bohatého stolu individualistů tedy snad zbydou). Nebo si to představujete jinak, pane Duba?\r\nCo se týč demokracie, představoval bych si více pokory. Ta demokracie není naše zásluha. Měli jsme prostě jen štěstí. Žijeme v pásmu světa, kam ještě ta demokracie zasahuje. Nic víc, nic míň. Prsit se něčím, na co mám jen minimální vliv, to nedokáži. Proto mne zaráží i pohrdání pana Višňovského Běloruskem. O co je na tom lépe Ukrajina, pane Višňovský, která se otevřela Západu? Snad tím, že tady naše většinová společnost pohrdá bezprávnými ukrajinskými dříči? Chce to tedy více přemýšlet a více skromnosti. Pak si možná tady i přestaneme nadávat.
vladajsoucna
Já jen že titul CSc. byl u nás zaveden v roce 1953 podle sovětského vzoru a DrSc. s ním úzce souvisel. :D Strýc tak ten titul získal za pět minut dvanáct. Co se týče Husáka, už se objevily poměrně přelomové názory, že nebýt jeho, byla by situace po sovětské okupaci ještě horší a že ten termín normalizace byl v podstatě na místě. A neříkali to žádní komunisté. Něco na tom bude - procesy z 50. let už se nikdy nevrátily. A sociálně tu byl takřka blahobyt skandinávského rozsahu. Husák byl velmi komplikovaná, inteligentní osobnost, kriminál na něj měl jistě špatný vliv. Ono trčet týden po kolena ve vodě přivázaný kovy ke zdi nemůže přežít jen tak někdo. Zdá se, že aby udržel stav země v co největším klidu, zamítl jakoukoli morálku, kvůli čemuž byl schopen nechat zavřít i člověka, který se zapříčinil o jeho propuštění v roce 60. Tak provozovatele Outsidermedia neznám, ale že by to byl skutečně člen ODS? To by bylo zvláště pikantní, takový odklon od pravice k levici provedl snad jen Bělohradský, který však nikdy nebyl členem žádné strany a dodnes o sobě prohlašuje, že je liberál. V roce 1990 náš průmysl chválil kdekdo, i delegace z německých koncernů. Průmysl byl zlikvidován jednak mizernou legislativou, jednak hloupou rádoby privatizací. Rozpad RVHP byla stupidita. To ostatně přeznal i vámi zmíněný Grégr, který s tunelem Desty už neměl nic společného (podnik po jeho opětovném vstupu do politiky vedli nějací slovenští třicátníci). Za Grégra ještě v 60. letech (kdy byl shodou okolností také mladý třicátník) byla velmi progresivní podnik, ve kterém se aplikovaly baťovské metody.
vladajsoucna
Vacku, já bych byl za normálních okolností pro zrušení senátu, teď ho vidím zatím jako určitou pojistku. Samozřejmě, může se vždy přehlasovat, což výrazně omezuje jeho kompetence, ale když už nám zde vládne Bakalova diktatura, není to menší zdržení asociálních zákonů nic špatného. Za KSČ jsem nikdy nekandidoval. A vy? :D ČSSD nic než úzká spolupráce s KSČM nezbyde, pokud bude chtít prosazovat svůj program.
vladajsoucna
No a Višňovský, srovnání Husáka s Kalouskem není opravdu na místě. Zatímco ten první si odseděl 9 let, ten druhý si neodsedí v tomto režimu nikdy nic, ačkoliv na jeho zločiny nedosahuje nikdo. :D ////////Opět se mýlíš, Višňovský. Nikoliv my poctiví bolševici, ale překabátění bolševici dnes se stranickou knížkou ODS zplundrovali po roce 90 naprosto úmyslně náš dosud slušně fungující průmysl. :D Ten tvůj strejček je držitelem komunistického titulu DrSc.? Hehe, tak to musel být opravdu hrozně perzekuovanej. :D Co se týče jeho angažmá na zahraničních univerzitách, tak o kvalitě české vědy po roce 89 vypovídá asi stejně jako ty seš ty slušným člověkem. :D Jinak kdo jsou ti tví členové ODS, kteří jsou dnes na militantní levici? Takové lidi bych rád poznal, opravdu by mě takové kuriozity zajímaly. :D Zatím znám jen bývalé maoisty a trockisty, kteří jsou dnes zatvrzelí apologeti volného trhu. Mé politické dozrávání se zhruba do roku 2007 skutečně pohybovalo na dejme tomu zelené levici, marxismus jsem však obdivoval už dříve. Máš pravdu, dokud budu já ve straně, ta se nikdy reformovat podle tvého gusta nebude. Na to vem jed. :D
vladajsoucna
Koukám, že se to tu opět rozjelo. Začněme u jedné zajímavosti, která je skutečně příznačná - až na už jen zřídka prudícího Šimoníka NIKDO z Višňovského týmu modrých primitivů nemá v ikonce zobrazenou svou fotografii. To skutečně není náhoda. A je to tak určitě dobře, protože kdo zná blitky Višňovského týmu, ten si raději už ani nechce představit tváře jejich autorů. Proto si Višňovský místo své ohavné držky dává do ikonky kocoura. No není to výstižnější symptom psychopatického chování? :D /////////////////////////// Vlku, přiznám se, že se mi dříve hodně líbily vaše komentáře na Aktuálně.cz, vyvracející ekonomické bláboly Kohouta a jemu podobných (občas sem do těch diskuzí také přispíval, proto dobře znám všechny ty Rumcajse a Hoveny, což jsou možná i pseudonymy ubožáčků Višňovského typu). Po vašem zdejším výstupu však o vás ztrácím veškeré iluze. Že třeba můžeme mít jiné názory na komunismus bych chápal, ale váš netolerantní, arogantní, hulvátský přístup, který v této oblasti praktikujete, to mi o vás vykreslilo velmi nelichotivý obrázek. Vaše neschopnost přečíst si celý článek od začátku do konce je vskutku alarmující. Pak byste vy troubo (teď už to musím napsat, Višňovský mi hodil rukavici) nepsal takové kraviny, jako že snad bráním Kima jen proto, že podle mě nebyl komunista. Nebyl, každý seriózní politolog by vám potvrdil, že KLDR je nacionalistická despocie, s komunismem nemá nic společného, ani se socialismem. Vám možná vyhovuje zjednodušující pojetí dějin, že dříve tu byl komunismus a dnes je tu kapitalismus, mně ne. Protože na rozdíl od vás studuji věci do hloubky, na čemž vaše urážky, jak prý jsem nevzdělaný, nic nezmění. Ano, jsem skutečně myšlením nalevo od zdejšího proudu, dokonce se obávám, že ani v KSČM nemají mé radikální myšlenky konkurenci. :D Vy to pokládáte za špatné, já za správné. Vámi zmiňovaný Dolejš mnohé některé mé myšlenky sdílí (stačí si přečíst třeba jeho poslední knihu), názory patří však k reformističtější části levice. Ono totiž na levici existuje mnoho názorových proudů a vy byste to laskavě měl respektovat. Pokud jde o dezinformace pravičáckého médií, nemusíte mi o tom říkat, za svého působení na radikální levici mám s nimi bohaté zkušenosti a představte si, mně to vůbec nevadí, naopak jsem tím potěšen. :D Je krásné, jak píšete o demokracii, nevím, zda záměrně nebo nevědomky ale jednáte jako správný mainstreamový pravičák, podle něhož je demokratické jen to, co se mu hodí. Ale můžete si být jist, že tu vaši demokracii, která tu dneska je, odmítám. Ono totiž nejde o žádnou demokracii, ale korporokracii. Za něco takového necinkali klíči snad ani ta 3 % obyvatelstva v roce 89, kteří si přáli kapitalismus. Dnešní forma kapitalismu je ještě horší než v minulosti. Mnoho toho, co jsem zde napsal o stalinismu, bych v Haló novinách zřejmě těžko mohl publikovat. Pokud jde o váš přístup, musím říci, že nesaháte Kautskému ani po paty. Vaše pojetí demokracie se spíše blíží kosovskému sociálnímu demokratovi Hashimu Hadovi Thacimu. :D
vladajsoucna
Poněkud mi to nesedí na tvůj životopis, ale dejme tomu. :D No a pak se nelze divit, že minulý režim měl takové nedostatky, například v energetice. :D Že by dělník a lékař měli stejné platy je nesmysl, opravdu nechápu, proč tyhle kraviny někdo šíří. No a dnes bych o vědě raději nemluvil. To prostě není priorita tohoto státu. Klaus udal spekulativní kurz naší ekonomiky a dodnes se na něm nic nezměnilo.
vladajsoucna
Višňovský - ta naše země je také tak šťastná, že tu všichni zůstávají. :D Lepší být feťák než sportovec tvého typu. :D A jestli skutečně vůbec nepožíváš alkohol, pak je to s tebou horší než jsem si myslel. Ty už se z ničeho nevyspíš, nepomohou ti ani elektrošoky. Jinak ten tvůj ZEUMS, o kterým tady furt blbě kecáš, fungoval v hlavních výrobních odvětvích POSLEDNÍ 3 ROKY. Ty si jako zkušený lempl za minulého režimu neodpracoval ani ň, proto zde učeně kecáš o něčem, o čem nemáš ani ponětí. Jako správnej pravičák. ZEUMS se jako takový systém nepovedl, ale v lecčems byla jeho myšlenka správná, například tím, že umožnil výrazněji zvýšit mzdové tarify a společensky více preferovat úseky, kde se soustřeďoval vědeckotechnický pokrok. To je výrazný rozdíl oproti dnešnímu marasmu, kde se preferují pouze hrabiví a společnosti škodící manažeři.
vladajsoucna
O tom, jaké je to být notorikem, se běž poradit s Dluhoslavem Kalouskem, Višňo. :D
vladajsoucna
Višňovský, jako obhájce kapitalistických vrahů by si měl pohnůtkám levicových vrahů rozumět, ne? :D
zdobinsky
Pak je tu ještě další fakt o obětech kolonialismu, jež padly na oltář rozpínání kapitálu. Někde jsem to viděl publikované, a je to docela ohromující číslo, i když uváděnou hodnotu si již nevybavuji.
zdobinsky
Pane Višňovský, naše komentáře ale nehovoří nic o tom, zda jsou lidé (tím nemyslím horních 10%) šťastnější u nás nebo v tom vámi opovrhovaném Bělorusku.
vladajsoucna
Dubo, jemináku, ty a starat se o jakési oběti Stalinova režimu? Ty si snad myslíš, že tím někoho dojmeš? Cožpak každý soudný člověk neví, že je to jen tradiční pokrytectví stoupenců kapitalistických vrahů? :D Jenom 10 milionů? Trošku přitvrď - goebbelsovci tvého charakteru jsou schopni uvést, že za Stalina zemřelo až 100 milionů lidí. :D Zkus si laskavě přečíst nějakou hodnověrnější historickou studii a ne bláboly typu Černé knihy komunismu, vycházející i z nacistických pramenů.
zdobinsky
Pane Višňovský, když tedy dokážete tak přesně extrapolovat, jak by vypadala situace u nás na základě dnešní situace v Bělorusku, tak já použiji stejnou metodu, jak bude situace u nás vypadat za pár let po implantaci vládních reforem. Budeme něco jako USA se všemi jejími neřešitelnými problémy, ale nebudeme jadernou mocností, nebudeme stahovat špičkové odborníky a vědce celého světa a mít prvotřídní vědecký výzkum, a nebudeme, a ani nemáme, jejich přírodní bohatství.
vladajsoucna
Tak Višňo a teď laskavě uveď, kde jsem kteréhokoli Vlka nazval troubou. Hledáš, hledáš, nenacházíš. Protože opět sprostě lžeš. Co také jiného od tebe čekat. :D Pokud jde o ideologické blábolení, měl by sis ty otevřít v tomto oboru univerzitu. \r\nNo Bělorusko má do nějaké lidské tváře daleko, i když i tady hrají svou úlohu záškodnické skupiny placené západem. Každopádně Bělorusko je snad jedinou poststovětskou zemí, která dokázala 90. léta přežít se ctí, takže proč ne. Anebo bychom se inspirovali severskými zeměmi jako v roce 1968. Ať je to jak chce, každopádně by vznikl svobodnější systém než současná diktatura kapitálu. :D
zdobinsky
Pane Višňovský, když tedy dokážete tak přesně extrapolovat, jak bude vypadat situace v Bělorusku, tak já použiji stejnou metodu na nás, jak bude situace u nás vypadat za pár let po implantaci vládních reforem. Budeme něco jako USA se všemi jejími neřešitelnými problémy, ale nebudeme jadernou mocností, nebudeme stahovat špičkové odborníky a vědce celého světa a mít prvotřídní vědecký výzkum, a nebudeme, a ani nemáme, jejich přírodní bohatství.
vladajsoucna
Višňovský, jednak už tehdy silně fungoval faktor Gorbačov, který už ve své vstřícnosti k západu šel tak daleko, že odmítl podpořit stávkující horníky v Anglii za Thatcherové. Jakeš byl de facto velký revolucionář, že ty změny tak lehko připustil. :D Postavení Václavíka už tehdy bylo velmi vratké, skoro nikdo ho nebral vážně. Je však nepochybné, že by i po případném tvrdším potlačení demonstrací docházelo k výrazným reformám. Možná by se šlo čínskou, možná jugoslávskou cestou, kdo ví. Možná by vznikl jakýsi hybrid obou cest. Každopádně by bylo zajímavé sledovat, jak a co by prosazovali dnešní ultrapravičáci, v roce 89 ještě zavilí komunisté typu šíbrů z Liberálního institutu. :D Nebyla náhoda, když takový Dlouhý vyčítal ještě na podzim 89 zleva Zemanovi, že ve svém článku vidí věci příliš černě. :D Jo a Višňovský, ono těch velkokapitalistů, co by nějak trpělo po únoru 48, mnoho nebylo. I takové obranné složky či složky státní správy z první republiky se dokázaly zdatně přizpůsobit. Takový Urválek vždycky soudil komunisty - za první republiky i v 50. letech. :D
vladajsoucna
Vlku, přečtěte si laskavě daný text pořádně a pak teprve reagujte.///////Dubo, váš Pol Pot byl placený žertéř ve službách CIA právě za vašeho idola Reagana. Jeho zločiny si přeberte sám. Kdo od polpotovských hrdlořezů osvobodil Kambodžu? Ano, vietnamští komunisté. Další zločinecká intervence bolševiků! :D Maovi jsou často demagogicky vyčítány zločiny, za které nenese odpovědnost (úmrtí v důsledku přírodních katastrof, které probíhaly v Číně ještě před převratem). A ani tady vám zřejmě nedošlo, že východní blok se od něho distancoval, zatímco západ s ním čile kšeftoval. Na informacích, že byl Mao agentem CIA, něco určitě bude. No a o Stalinovi jsem dost psal ve článku, vy troubo. I s ním demokratický západ čile kšeftoval a třeba první sovětská pětiletka by nepokročila tolik nebýt účasti amerického kapitálu. Vždycky se bavím, jak vy pravičáci na jedné straně vyčítáte bolševikům, kolik údajně nevinných lidí zavraždili při obraně SSSR za občanské války, na druhé straně omlouváte zákeřné vraždy Mašínů, které se prý staly v kontextu doby. :D
zdobinsky
Petr Očenášek: Ve Španělsku se dokázali smířit, i když jak píšete, mrtvých a umučených a nejrůznějších zvěrstev tam bylo daleko víc. Španělé ale nemají náturu Čechů. Ve Španělsku se bojovalo a umíralo na obou stranách. Bojujete-li s nepřítelem na život a na smrt, tak jste v podstatě na jedné lodi. My jsme byli zalezlí a potichu doma nadávali, jen ta nenávist nás některé užírá stále víc a víc. Tak si to chceme kompenzovat zmršeným zákonem a dokázat si, jací jsme zásadoví komunistobijci.\r\nDalším rozdílem je, že ve Španělsku zvítězila po boji ultrapravice (fašisté). Nedošlo tam tedy k žádnému vyvlastňování a znárodňování. To, co někteří lidé nejhůř nesou, je ztráta majetku. Se smrtí se dokáží smířit, ale se ztrátou majetku ne. Pak vzniká a přetrvává zavilá, bazální nenávist.
zdobinsky
Osobně jsem přesvědčen, že oba Petrové nadhled nepostrádají. Jejich příspěvky mají lidský základ a jsou velice uvážlivé.\r\nZa vlády totality nám určovala strana z ideologických důvodům, ale i čistě sebezáchovných, co můžeme a co nesmíme, ať ve vzdělávání, kultuře či hospodářství. A dobře věděla, že jakmile to přestane dělat, systém se rozpadne. To se také stalo.\r\nDnes můžeme všechno (přesto nám stále víc něco chybí). Zejména ti, co mají peníze. Jsme ovládáni nepřímo. Mnozí si to ani neuvědomují. Marx měl pravdu, že lidi ve zbožně-tržní společnosti ovládnou peníze.
zdobinsky
Pane Višňovský, vaše otázky jsou naprosto irelevantní k tomu, co jsem napsal.
zdobinsky
Ale teď vážně. Většina z nás zná dějiny Velké francouzské buržoasní revoluce. Nebyla to žádná selanka. Některé kraje Francie byly prakticky vylidněny. Dlouhé roky vládl teror. Přesto Francie slaví tento den jako svůj nejvýznamnější státní svátek. \r\nTím, co píši, nechci samozřejmě zlehčovat utrpení lidí u nás. Jen si myslím, že bychom potřebovali více nadhledu. Třeba jako ti Francouzi.
zdobinsky
Ještě včas, jinak už ekologové startovali :-).
miluna
omluva humusu
miluna
Ona každá totalita, včetně té současné finančnické, je mistr ve zvětšování duality ve společnosti (pravda je ale v pochopení skutečné neduálnosti světa) a tak tenhle zákon byl od pravice logický. NA druhou stranu, bych se ale vždy vyvaroval toho, abych zločiny minulé totality nějak znevažoval. To že je současná totalita zrůdná přeci nemusí znamenat, že nemůže mít pravdu v kritice té minulé…to je zase to duální vidění, které je nesprávné a kontraproduktivní. Humus je obojí a nalezení toho co je mimo ten humus leží v neduálním světě a žádný systém to nikdy nevytvoří ….