Reakce na skandální slova německé kancléřky Merkelové

21.6.2018 18:04
Německá kancléřka Angela Merkelová svými výroky o neospravedlnitelnosti poválečného odsunu Němců z Československa vnesla do naší většinové společnosti značné rozhořčení. Přinášíme několik zajímavých ohlasů a v závěru také předvídavá poválečná slova prezidenta Edvarda Beneše. Dlužno také připomenout, že diskutující oceňují prakticky okamžité kritické vyjádření prezidenta Miloše Zemana a předsedy vlády Andreje Babiše. Mnozí se ovšem podivují skutečnosti, že zcela odtažitě se ke skandálnímu vyjádření A. Mertlové chová česká diplomacie.

Bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec na Facebooku komentuje:

Absolutní většina slušných lidí si uvědomuje, co znamenají slova Angely Merkelové o neospravedlnitelnosti odsunu Němců, kteří v okupovaných zemích zejména východní Evropy během druhé světové války páchali tak strašlivé zločiny proti lidskosti v tak neuvěřitelném rozsahu, že současný Islámský stát vypadá proti nim jako školka vrahů bez špetky fantazie.

Také nikdo dosud (alespoň co vím) oficiálně nedementoval ani samotný článek, ani v něm uvedené údajné výroky Ursuly von der Leyen, německé ministryně obrany, o nutnosti připravit se k útoku na Rusko a také na jakési "konečné řešení". Považuji proto zveřejněnou informaci za oficiální záznam skutečně řečeného.

Tyto dvě nezávislé informace radikálně mění paradigma poválečného uspořádání Evropy. Přímo před našima očima se intenzivně připravuje nový "Drang nach Ost", v pořadí, pokud dobře počítám, už pátý, aniž by se k tomu naprostá většina českých "politických elit" jakkoliv postavila. Díváme se v přímém přenosu na grandiózní přepisování dějin, měnící nacistické Německo, viníka nejstrašlivějšího konfliktu v dosavadních dějinách Evropy, v jeho oběť, zatímco skutečné oběti jsou stále intenzivněji tlačeny k tomu, aby to akceptovaly jako historický fakt.

 

Michal Hašek z ČSSD k projevu A. Merkelové uvádí:

Moralizovat v roce 2018 ve funkci německé kancléřky o tom, jak bylo v roce 1945 ublíženo po prohrané válce Němcům reprezentovaným předtím 12 let kancléřem Hitlerem a nacistickým režimem, je od Angely Merkelové fakt docela úlet. Chápu, že se jí rozpadá spolková vláda, ale Česko-německá deklarace z roku 1997 už neplatí??? Přepíšeme učebnice historie a omluvíme se za atentát na Heydricha ??? Otočím to, morálně tedy máme nárok na reparace za statisíce mrtvých Čechoslováků od září 1938(válka v Sudetech) po květen 1945 a zdevastovanou zemi ... takže kdy nám je německá vláda paní kancléřky Merkelové splatí ???

 

Bývalý politik a dnes glosátor Miroslav Macek ve své glose píše:

„Vyhnání a útěk Němců byly především bezprostředním následkem Němci započaté druhé světové války a nevýslovných zločinů nacionálněsocialistické diktatury,“ řekla dnes Merkelová. „To ale nemění nic na tom, že pro vyhnání neexistovalo ani morální, ani politické ospravedlnění,“ zdůraznila včera v Berlíně kancléřka Merkelová. Přepisování historie v přímém přenosu. Neboť, nemělo to být naopak?

 

Poslanec Jaroslav Foldyna pro osvěžení vědomostí A. Merkelové, která podle jeho slov zřejmě chyběla na hodinách dějepisu, cituje z projevu Konráda Henleina ve Vídni 4. března 1941:

"Východní marka"a Sudety měly po dlouhou dobu společné dějiny a byly spolu spojeny společným utrpením i společnými cíly. Právě zde, v dunajské kotlině a v Sudetech, povstali první hlasatelé Velkého Německa, právě zde poprvé zapustila své kořeny idea pangermanismu a po válce právě zde znělo hlasitě a jasně volání po anšlusu Rakouska a po Velkém Německu...

Němci ze Sudet se snažili od roku 1918 paralyzovat tlak Čechů. Německá DNSAP" [sudetský klon NSDAP], "která dělala záslužnou práci a připravovala cestu hnutí sudetských Němců za politické sjednocení, byla však vystavena brutálním potlačovacím metodám, jimiž se české úřady na podzim roku 1933 snažily zlomit politickou vůli sudetských Němců...

Když mě během velkého pronásledování na podzim roku 1933 Vůdce" [Adolf Hitler] "vyzval, abych převzal politické vedení sudetského němectva, byl jsem postaven před velkou otázku: Má být národně socialistická strana vedena ilegálně, nebo má hnutí vést boj na převedení do vlasti - do velkoněmecké říše - zcela legálně? Pro nás sudetské Němce zbyla pouze volba druhé cesty... Výsledek jejich boje tuto cestu stoprocentně a beze zbytku ospravedlnil. Abychom se vyhnuli zásahům českých úřadů a rozpuštění, museli jsme zpočátku skrývat naši příslušnost k nacionálnímu socialismu. To byla nejtěžší psychická zatěžkávací zkouška, které jsem musel své následovníky vystavit.

Během několika let se sudetským Němcům podařilo ohrozit vnitřní stabilitu Československa tak zásadně a rozrušit jeho vnitřní poměry tak dokonale, že bylo zralé pro likvidaci. To vše se mohlo stát jedině díky tomu, že všichni sádečtí Němci se stali nacionálními socialisty...

Skutečnost, že německá otázka se stala stále naléhavější, umožnila přenést ji v jejím plném významu na fórum mezinárodního veřejného mínění...

Avšak bez ohledu na vše, co jsme my sudetští Němci dokázali svým vlastním úsilím, nebyli bychom nikdy mohli dosáhnout svého cíle bez pomoci Vůdce. Jeho idea nás inspirovala, jeho síla posilovala i nás, jeho Německo nám dávalo víru ve vítězství. Historie vynese jednoho dne svůj soud: sudetští Němci vykonali věrně a dobrovolně svou povinnost."

 

 

Řada rozhořčených kritiků A. Merkelové vzpomíná na slova prezidenta Edvarda Beneše a jeho několikeré varování budoucích generací.

Toto zaznělo z jeho úst v roce 1946:

„Řekl jsem vám při jiných příležitostech, že máte všechno zaznamenat a povědět, co jste zažili ve věznicích a koncentračních táborech. Ne snad jen proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou se svou „očišťovací“ kampaní Neboť na válku z let 1938-1945 se nesmí nikdy zapomenout.

Že začnou, o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očišťování přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou. Buďte na tento útok připraveni a mějte svá fakta, své záznamy, své vzpomínky pohotově, neboť nikde se tolik nezapomíná, jako právě v politice. A proto bude zase nutno podržet všem našim odpůrcům z let 1938-1945 před očima to, co svět jejich rukou zažil v Osvětimi, v Dachau. v Mauthausenu, v Ravensbrücku a v řadě jiných německých mučíren. Opakuji vám, na tuto válku se nesmí zapomenout... My Češi a Slováci máme na to plné právo.“

Bezprostředně po skončení války v roce 1945 E. Beneš řekl:

"Odsunuli jsme z této země definitivně Němce. Musíme tento výsledek naší národní revoluce udržet. A udržíme jej! Boj však není daleko skončen a při povaze svých sousedů musíme si být vědomi toho, že nikdy snad úplně skončen nebude. Boj a zejména náš národní boj za život byl vždycky bojem a bude bojem stále.

Za chvíli, za rok, za dvě léta, za čtyři, za pět let... bude nový boj mezi Němci a ostatními evropskými národy. Znovu říkám, nehořím tou pomstou, nemyslím, že máme nějakým nelidským způsobem stále a stále toto připomínat. Ale až nám Němci začnou vytýkat náš nacionalizmus a šovinizmus, až nám začnou vytýkat, že jsme vyhnali tolik a tolik Němců od nás, až nám budou vypočítávat, co všecko, jaké hodnoty Němci čeští a všichni ostatní ztratili a že chtějí takové a takové odškodnění, tož jim musíme hned povědět: "Ano, prosím, až nám zaplatíte do posledního krejcaru všecko to, co jste zde za protektorátu vykradli, vyloupili, všecky ty peněžní taxy, které jste našemu lidu uložili, až nám všecko to, co jste zničili do posledního krejcaru vyplatíte, my budeme uvažovat, zda-li nějakou část z toho máme také Vám nebo těm lidem, povolit, prosím."

Až začnou nám vykládat: "no vy jste přeci jen mnoho našich lidí od Vás vyhnali," aby to nebylo nelidské a tak... My jim musíme ukázat a zeptat se jich, co já jsem vždycky za války Angličanům a Američanům říkával: "Myslíte, že je lepší, abychom se dostali po válce do zuřivé občanské války, ve které půjde našim, obojím o život a na smrt mezi Němci, kteří u nás zůstanou a našimi lidmi? A nebo myslíte, že je lépe, abychom je naložili na vagóny a poslali je rozumným způsobem domů?".

Já myslím, že humanitní k našim zásadám odpovídá to druhé."

 

 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.