Snaha Číny o dialog na Ukrajině diskredituje komuniké NATO

nato china
17.7.2023 09:45
Portál čínské zpravodajské televizní stanice státní společnosti China Central Television (CGTN) přinesl text ke vztahům NATO vůči Číně od zvláštního komentátora aktuálních událostí pro CGTN Bobby Naderiho. Autor je londýnský novinář, hostující přispěvatel CGTN a dokumentarista.

Nové obvinění NATO, že Čína pomáhá Rusku v konfliktu na Ukrajině, je nepodložené a ignoruje pokračující snahy Číny otevřít komunikační kanály mezi Moskvou a Kyjevem. Společné prohlášení vydané členy NATO v litevském Vilniusu kromě toho, že ignoruje pozitivní zapojení Číny během krize, zveličuje údajnou čínskou podporu Rusku.

Při pohledu na fakta je zřejmé, že Čína neustále prosazuje mírová řešení a dokonce předložila mírový návrh, který Západ bohužel odmítl. Je nezbytně nutné objasnit mýty šířené NATO, které se již zavázalo vést věčnou válku, protože neexistuje dostatek důkazů, které by podpořily jeho tvrzení, že Čína napomáhá akcím Ruska nebo že napětí konfliktu působí na světovou ekonomiku, která se nachází mezi hladověním a přežitím.

Propagandistická pohádka

Čína je obviněna v propagandistickém komuniké bývalé aliance z dob studené války vedené Američany z podkopávání mezinárodního systému pravidel. Neuznává však status Číny jako stálého člena Rady bezpečnosti OSN a hodnotu, kterou přikládá zachování všeobecně uznávaných zásad.

Čína je v komuniké obviněna z šíření falešných ruských narativů o konfliktu. Na podporu tohoto tvrzení nenabízí žádné konkrétní instance ani důvěryhodné reference. Tvrzení, že Čína není ochotna odsuzovat chování Ruska, je také nepravdivé, protože Čína zaujala nezasahující a diplomaticky aktivní postoj.

Čína je obviněna NATO ze šíření nepravdivých informací o konfliktu. Tato pohádka však nenabízí žádné konkrétní příklady ani důkazy, které by toto tvrzení podpořily. Je důležité rozlišovat mezi čínským pohledem na konflikt a taktikou záměrného klamání.

Čína je také vnímána NATO jako strategický rival, jak je patrné z jejich obav o vztahy s asijsko-pacifickými zeměmi a jejich potenciální dopad na globální dynamiku. Účast regionálních zemí na konferenci NATO však ukazuje touhu po větší spolupráci a financování k řešení regionálních problémů. Je nesprávné vykládat spolupráci Číny s těmito zeměmi jako projev nepřátelství vůči NATO.

Vzhledem k měnící se globální dynamice je třeba opustit tradiční západocentrický přístup k mezinárodní diplomacii, protože je to ztracená hra. Vzhledem k tomu, že Spojené státy a NATO se již netěší nespornému globálnímu vedení, je nezbytné uznat a uvítat vznik dalších velkých států jako prostředníků. Pokud je Čína přehlížena pouze kvůli její geopolitické poloze, zmenšuje se jakýkoli její potenciální přínos k řešení konfliktu.

Čína je odhodlána ukončit krveprolití a zachovat suverenitu jiných národů, jak ukazuje její 12bodový dokument pro Ukrajinu. Odmítavý postoj a obvinění NATO ignorují potenciální výhody čínského zprostředkování, nehledě na nepříznivou reakci ze strany západních představitelů, kteří v čínských iniciativách viděli něco víc než jen odklon od jejích vztahů s Ruskem.

Chyby a důsledky NATO

Kromě toho, že konflikt způsobil ukrajinskému lidu velké strádání, upozornil na některé chyby, kterých se NATO dopustilo a které vedly k eskalaci napětí, včetně vítězné kultury plné reliktů z dob studené války, dohod o zbraních zaměřených na prodloužení války, a bukurešťský slib aliance, že Ukrajina se jednou stane členem.

Jednou z největších chyb této organizace bylo odmítnutí NATO náležitě se zabývat skutečnými bezpečnostními obavami Ruska. Obavy Ruska z obklíčení a ztráty regionálního vlivu vzrostly v důsledku expanze NATO na východ, zejména do bývalých sovětských států. NATO neúmyslně zvýšilo napětí na Ukrajině tím, že neprovedlo důkladný rozhovor s Moskvou, aby se vypořádalo s těmito obavami.

Další kritickou chybou byla ukvapená pomoc NATO Ukrajině po protestech na Majdanu v roce 2014, která byla provedena bez důkladné znalosti složité vnitřní dynamiky národa. Podpora demokratických ideálů a lidských práv je důležitá, ale otevřená podpora NATO ukrajinské vládě bez zohlednění složitosti krize posloužila pouze k prohloubení rozdílů v zemi a podnícení vehementní ruské reakce.

Další klíčovou chybou bylo selhání NATO předvídat a hodnotit možné dopady svých operací na Ukrajině ve jménu „vítězství“. Aliance ignorovala potenciál ruské reakce, když učinila rozhodnutí, jako bylo rozhodnutí poskytnout vojenskou pomoc a výcvik ukrajinským silám. Následné převzetí Krymu a současné boje na východní Ukrajině jsou jasným příkladem toho, jak mělo zapojení NATO neočekávané důsledky, které vedly k vleklé a hrozné katastrofě.

I když se zdá, že na něj v Bruselu a Washingtonu zapomněli, vleklý konflikt spolu s nedostatečným vyhodnocením důsledků byl značně ovlivněn strategickými chybami NATO na Ukrajině, zejména jeho neschopností řešit obavy Ruska a podporovat čínské snahy přivést všechny strany k dohodě. stůl a povzbudit je, aby ctili své podpisy na mírové dohodě.

Bobby Naderi (CGTN)

překlad J. Urbach

 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.