Bilak, Pragováci a TOP 09 píší dopisy

17.5.2020 13:06
Ukazuje se, že psaní v některých případech až vlastizrádných dopisů do zahraničí mezi našimi „politiky“ dlouhou tradici. Ke čtyřem následujícím „kouskům“ asi ani není třeba dodávat komentář. Snad jen parafrázi titulu jednoho letitého filmu. Bože, jak hluboko klesli.

Dopis předsedkyně  TOP 09 Markéty Pekarové Adamové
pro generálního  tajemníka  NATO Jense Stoltenberga (13.května 2020)

 

Vážený pane generální tajemníku,

dovolte mi, abych Vám touto cestou poděkovala za slova podpory v časech, které více než kdy jindy zkouší pevnost charakterů v naší zemi, jež se před třiceti lety zbavila okovů bezpodmínečné poslušnosti k Sovětskému svazu. Považuji za naprosto nepřijatelné, abychom se hlasitě neozvali ve chvíli, kdy je v naší zemi ze strany Ruské federace oficiálně vyhrožováno demokraticky zvoleným politikům pouze za to, že mají jiný politický názor. Bezprecedentní mlčení čelních představitelů českého státu v této otázce je pak cynickým obrázkem servility k autoritářskému režimu v Kremlu. O to více si vážím Vašeho postoje, který jste v rozhovoru pro Českou televizi vyjádřil veřejně a který mnozí občané přivítali.

Současná doba nám opakovaně ukazuje, že hodnoty, na nichž vyrostla v 90. letech demokratická Česká republika, nejsou tak samozřejmé, jak jsme si možná ještě nedávno mysleli. Podpora demokracie, svobody slova a aktivní občanské společnosti jsou totiž pro některé cizí mocnosti zásadní překážkou k tomu, aby zde efektivně prosazovaly své zájmy a krok po kroku znovu získávaly vliv. Neměli bychom tedy podceňovat jejich snahu udělat vše proto, aby nás oslabily a tohoto cíle dosáhly.

I proto považujeme za klíčové aktivně podporovat naše členství v Severoatlantické alianci. Rozpočet na obranu se nesmí stát nejjednodušší obětí škrtů v době, kdy se ekonomika propadá do recese. Zároveň si uvědomujeme, že Severoatlantická aliance má také svůj politický a hodnotový rozměr. Musíme proto být připraveni na nové nevojenské výzvy, které jsou možná nenápadnější, ale o to nebezpečnější. Hybridní formy války včetně kybernetických útoků na kritickou infrastrukturu, jsou zásadní bezpečnostní hrozby, které se staly fenoménem doby a na které musíme adekvátně reagovat. A to i přesto, že proti nám stojí plíživá východní propaganda, které svými kroky a prohlášeními aktivně pomáhá i nemalá část tuzemských politiků.

Je pravděpodobné, že máme před sebou boj o samou existenci liberální demokracie. Boj, který by nám ještě před dvacet lety přišel nemyslitelný. A pokud v něm selžeme, čeká nás opět doba temna, se kterou má již naše země velmi bolestné zkušenosti.

Vážený pane generální tajemníku, ještě jednou mi dovolte Vám poděkovat, že se k celé záležitosti nestavíte zády a že Vám není lhostejná.

Markéta Pekarová Adamová

 

Otevřený dopis starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09)
předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové

 

Vážená paní předsedkyně,

dovolte mi, abych se nejprve představil. Jmenuji se Ondřej Kolář a jsem starostou Prahy 6, jednoho z obvodů hlavního města České republiky.

Píši Vám nejen jménem svým, ale jménem celé naší městské rady a velké části zastupitelstva, a to ve věci pomníku sovětského maršála Koněva, který nechala Praha 6 na základě svobodného a demokratického hlasování v zastupitelstvu odstranit a sochu zapůjčila nově vzniklému Muzeu paměti XX. století v Praze. Na tom by jistě nebylo nic zvláštního – socha je majetkem suverénní městské části Prahy 6, a ta je oprávněna se sochou nakládat v souladu s českým právem.

Akt sejmutí sochy z piedestalu ovšem vyvolal zcela nepatřičnou reakci Ruské federace, která se v reakci na toto zcela legální rozhodnutí Prahy 6 rozhodla reagovat vyhrožováním a zcela nepatřičným vměšováním se do vnitřních záležitostí Prahy 6, Prahy jako takové a ve finále celé České republiky. Rusové nás již rok označují za nacisty, já osobně jsem podle jejich oficiálních představitelů „Gaulaiter“, ruská ambasáda v Praze a ruští oficiální činitelé vyzývají české občany prostřednictvím sociálních sítí a dezinformačních webů k fyzické likvidaci těch, kdo v odstranění sochy „mají prsty“. V důsledku toho jsme museli já, pražský primátor Hřib a kolega starosta jiné pražské městské části, přijmout policejní ochranu.

Rusko obviňuje Západ z falšování historie a přepisování dějin, vede proti Evropské unii jednoznačnou hybridní válku, jejímž bojištěm se aktuálně stala Praha. Chování, jaké známe z dob Sovětského svazu, je pro naši civilizaci neakceptovatelné a nesmí být tolerováno. Pokud budeme jako Evropa tomuto pseudovelmocenskému tlaku východního obra na hliněných nohách ustupovat, nebude to znamenat nic jiného, než pomalé, ale jisté zhroucení liberální demokracie.

Vážená paní předsedkyně, žádám a vyzývám Vás, abyste se důrazně zasadila o to, aby Rusku bylo jasně řečeno, že takovéto chování je neakceptovatelné. Vím, že Evropská unie není NATO a nedisponuje ničím, jako je článek V. Washingtonské smlouvy, který zajišťuje členům aliance kolektivní obranu, jsem ale toho názoru, že v případech útoku na samotnou podstatu demokracie a svobody ze strany totalitních režimů, by měla Evropa jasně dát najevo, že jakýkoliv takový útok na kterýkoliv z členských států nebo jeho občany považuje za útok na svou podstatu a měla by jej jednoznačně odsoudit. Rusko a jemu podobní musí slyšet jasné ne a musí se mu jasně ukázat, že existuje jasně vytýčená linie, za jakou nesmí za žádných okolností jít.

Vážená paní předsedkyně, velice Vám děkuji za čas, který jste věnovala těmto řádkům a věřím, že mou prosbu kladně vyslyšíte. Přeji Vám, Vašim blízkým a spolupracovníkům, jakož i celé EU hodně zdraví, pevné nervy v boji s koronavirem a odvahu v boji s extremisty.

V dokonalé úctě,

Ondřej Kolář, starosta Prahy 6

 

Dopis 99 Pragováků  z července 1968

 

Drazí soudruzi – naši sovětští přátelé!

Ve vážné situaci, kterou v současném obrodném procesu v naší zemi a naší straně prožíváme, máme oči upřeny na vás. Každodenně sledujeme zprávy vašeho tisku a rozhlasu. Známe vaše znepokojení, v tom jsme si za jedno. Slyšeli jsme celou řadu pozdravných projevů a odpovědí na dopis Lidových milicí. Je nám známo, jak úzkostlivě sledujete všechny události kolem obrodného procesu u nás, a my vám to nemáme za zlé. I my trneme obavami o budoucnost naší vlasti.

Nechceme, aby se u nás vrátily doby, kdy byla porušována zákonnost atd., jsme všichni pro obrodný proces jak v zemi, tak i ve straně. Jsme ale kategoricky proti tomu, aby se v rozhlase, tisku a televizi vytvářela žlučovitá atmosféra proti SSSR a jiným socialistickým zemím a stranám. Věřte nám, že to nejsme my, kteří rozpoutali kampaň proti vojenskému cvičení, na urychlený odsun vašich vojsk a vojsk spojenců z naší země. Věřte, že nám je hanba a stydíme se do hloubi našich duší za ty lidi, kteří licoměrně jedním koutkem úst se vydávají za přátele SSSR, jeho lidu a druhým koutkem štvou a volají po okamžitém odchodu vojsk.

My nikdy nezapomeneme na zradu, kterou na nás spáchali naši buržoazní politikové v čele s Benešem v roce 1938, když odmítli pomoc SSSR. To oni všichni zapříčinili, že padlo 25 tisíc komunistů, věrných synů naší strany, to oni zapříčinili smrt tisíců našich občanů, oni zavinili potupnou okupaci našeho státu a ztrátu naší suverenity.

My ale také nikdy nezapomenete, že to byl SSSR a Rudá armáda, která nám přinesla svobodu, za kterou položili životy vaši otcové a děti.

Drazí soudruzi, naše přátelství, naše spojenectví je spojeno společně prolitou krví u Sokolova, na Dukle a na dalších bojištích. Naši nepřátelé se nemění, jsou to titíž imperialisté a jejich rozvědky, jenže jsou nyní zkušenější a tím i nebezpečnější. Víme, co mají za cíl a kdo jim k němu pomáhá. A právě proto, že jsme si vědomi nebezpečí, které nám hrozí ze strany imperialismu, distancujeme se nejen od rezolucí, které vyzývají k odchodu spojeneckých vojsk, ale distancujeme se i od autorů a původců těchto rezolucí.

Vždyť každému poctivému, čestnému občanu naší vlasti, který je pro budování socialismu, pro upřímné opravdové přátelství se SSSR, nemůže být na překážku v jeho každodenní práci pro společnost přítomnost vašich vojsk a vojsk Varšavské smlouvy. Ba naopak, musí se cítit bezpečněji.

Jenom lidem nečestným, politickým obojetníkům, lidem falešným a s nečistým svědomím může být tato situace proti mysli. A takoví ať se bojí. My jako matky a otcové, kteří mívají často své syny na širokých ruských pláních na cvičení, děkujeme vám za bratrské jejich přijímání, za vaši lásku k našim dětem.

Drazí soudruzi!

Stojíme na stráži, víme, kdo je nepřítel a co od něho můžeme očekávat. Nikdy nepřipustíme, aby se vrátily předválečné nebo předúnorové poměry.

Podle slov našeho Klementa Gottwalda střežíme jako oko v hlavě naše přátelství se SSSR a prohlašujeme, že nenecháme beztrestně špinit a pomlouvat naše přátelství stvrzené společně politou krví nikým, ať sedí na místě sebevyšším.

 Víme, kdo jsou naši přátelé, víme, kdo je náš spojenec, víme, kdo nás nezradí, na koho se máme obrátit v nouzi nejvyšší.

Jménem podepsaných soudruhů, členů strany, nestraníků, členů LM, mládežníků z vysočanské Pragovky, a jejich rodinných příslušníků, pozdravujte všechen sovětský lid, vyřiďte bojové pozdravy všem příslušníkům vaší armády. Jste u nás vždy srdečně vítáni  našimi poctivými lidmi, námi všemi.

Čest práci!

Praha – Vysočany, 18. července 1968

 

Dopis Aloise Indry, Drahomíra Koldera, Oldřicha Švestky, Antonína Kapka  Vasila Biľaka Leonidu Iljiči Brežněvovi z roku 1968

 

Vážený Leonide Iljiči,

s vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s následujícím prohlášením. Náš v podstatě zdravý polednový demokratický proces, náprava chyb a nedostatků minulosti i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně ústřednímu výboru strany z rukou. Tisk, rozhlas a televize, které jsou prakticky v rukou pravicových sil, ovlivnily veřejné mínění natolik, že se do politického života naší země začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat živly nepřátelské straně. Rozněcují vlnu nacionalismu a šovinismu a vyvolávají antikomunistickou a protisovětskou psychózu.

Náš kolektiv - vedení strany - se dopustil řady chyb. Nedokázali jsme správně obhájit a realizovat marxisticko-leninské normy stranického života, především principy demokratického centralismu. Vedení strany už není dále schopno úspěšně se hájit před útoky proti socialismu, není s to organizovat proti pravicovým silám ani ideologický, ani politický odpor. Sama existence socialismu v naší zemi je ohrožena. Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi jsou nyní už do značné míry ochromeny. Pravicové síly vytvořily příznivé podmínky pro kontrarevoluční převrat.

V této těžké situaci se obracíme na vás, sovětské komunisty, vedoucí představitele KSSS a SSSR, s prosbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici. Jedině s vaší pomocí lze dostat ČSSR z hrozícího nebezpečí kontrarevoluce.

Uvědomujeme si, že pro KSSS a SSSR by tento poslední krok k ochraně socialismu v ČSSR nebyl snadný. Proto budeme ze všech sil bojovat vlastními prostředky. V případě, že by však naše síly a prostředky byly vyčerpány nebo nepřinesly pozitivní výsledky, považujte toto naše prohlášení za naléhavou prosbu a žádost o vaši akci a všestrannou pomoc. Vzhledem ke složitosti a nebezpečnosti vývoje situace v naší zemi vás žádáme o maximální utajení tohoto našeho prohlášení. Z tohoto důvodu píšeme osobně přímo Vám v ruštině.

 

 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

gustav-svoboda

V  dopisu paní předsedkyně TOP 09 je zřejmě jako kouzlo nechtěného použit termín "plíživá východní propaganda". V roce 1968 se používalo "plíživá kontrarevoluce".  Ale třeba i na tu dojde.

prvnirytir

Skvělé. Pravdu mají ti, co říkají, že historie se ráda opakuje {#emotions_dlg.smile}