Šéf ČSSD formou konkláve?

6.11.2010 16:26
Věčné debaty o volbě předsedy sociální demokracie se opět ukázaly jako zbytečné, protože strana si svého předsedu zvolí na sjezdu. Osobně v této formě volby nevidím nic špatného. Pokud chtějí sociální demokraté experimentovat, proč to neudělat jako papežské konkláve? Jen místo bílého dýmu by v případě zvolení šel z komína dým oranžový.

Abych sociálním demokratům ušetřil práci, našel jsem si pravidla konkláve a drobně je upravil pro potřeby ČSSD:

Zúčastnit se konkláve je povinností všech delegátů sjezdu ČSSD, kteří v den smrti nebo odstoupení předsedy nepřekročili věk osmdesáti let, maximální počet voličů je však 1000. Sejít se musí půl roku po předsedově smrti či odstoupení. Teoreticky může být předsedou zvolen jakýkoli muž - sociální demokrat.

Hlasování probíhá v Lidovém domě a dohlíží na ně hlavní manažer strany (camerlengo). Ráno, v den, kdy konkláve začíná, začíná jednáním politického gremia. Odpoledne se delegáti v procesí odeberou do Lidového domu. Složí zde přísahu mlčenlivosti a poté se přikazuje tzv. extra omnes („všichni ven“). Ti, kteří se volby neúčastní, musí Lidový dům opustit, dveře jsou uzavřeny a volba začíná.

Delegáti hlasují, jedí a spí v uzavřeném prostoru až do doby, kdy je zvolen nový předseda. Jakýkoli kontakt s vnějším světem je zakázán s výjimkou naléhavé lékařské pomoci. Jsou odstraněny všechny televizní a rozhlasové přijímače; dovnitř se nesmí dostat žádné noviny nebo časopisy, zakázané jsou také mobilní telefony. Konkláve se zúčastňuje i pomocný personál, zajišťující úklid, stravování i případnou lékařskou péči. Tito lidé také skládají přísahu mlčenlivosti, avšak delegáti ani s nimi nesmějí hovořit. Během volby přebývali delegáti původně v prostých celách v Lidovém domě, nově pro ně bylo zbudováno poněkud příjemnější ubytování v protějším hotelu Kempinski. Ten je však stejně jako Lidový dům v celém průběhu konkláve pro kohokoliv nepovolaného uzavřen.

Odpoledne prvního dne hlasují delegáti zpravidla jen jednou. Od druhého dne mají vždy dva hlasovací lístky ráno a dva odpoledne. Hlasovací lístek je obdélný a v jeho horní polovině jsou vytištěna slova Eligo in Summum Praefectus („Volím za předsedu“). Dole je prostor pro jméno vybrané osoby. Delegáti musí jméno kandidáta napsat pozměněným písmem, aby je nebylo možno identifikovat a list přeložit. Potom každý kardinál zvedne viditelně lístek a odnese ho k urně, která je přikryta talířem. Položí svůj hlasovací lístek na talíř a překlopí ho do urny. Tento na první pohled zbytečně složitý způsob, byl zaveden proto, aby bylo zřetelně vidět, že delegát vložil do urny jen jeden lístek.

Po odevzdání všech hlasů se lístky zamíchají, spočítají a rozloží. Když jsou všechny lístky sečteny, zvolá jeden ze sčitatelů jména těch delegátů, kteří získali hlasy. Jehlicí se propíchne každý lístek tam, kde je vytištěno slovo Eligo - a navlékne všechny na nit. Po překontrolování jsou hlasovací lístky spáleny. Listiny se uchovávají ve archivu Lidového domu v zalepené obálce, která může být otevřena jen na příkaz předsedy.

Jediným náznakem vývoje situace uvnitř Lidového domu je dým z pálených hlasovacích lístků, který je davem v ulici Hybernské bedlivě sledován. V kapli jsou před volbou umístěna zvláštní kamínka a komínová roura je vyvedena nad střechu. Při neúspěšné volbě se k páleným lístkům přidává vlhká sláma a tím vzniká černý dým. Pokud je nový předseda zvolen, k posledním lístkům přidá blíže neurčená chemická látka (protikorupční opatření) a dým má oranžovou barvu.

K platnému zvolení předsedy je nutná dvoutřetinová většina hlasů. Předsedovi, který jí dosáhne, je položena otázka: Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Praefectus? („Přijímáš své kanonické zvolení za předsedu?“). Vysloví-li předseda souhlas s první otázkou, je mu položena další: Quo nomine vis vocari? („Jakým jménem se chceš nazývat?“) Když si nový předsda zvolí jméno, vzdají mu ostatní kardinálové hold a slíbí poslušnost. Předseda se pak oblékne do nového, připraveného roucha. Poté zazní z balkonu Lidového domu tradiční oznámení: „Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus Praefectus!“ – „Oznamuji vám radostnou zprávu. Máme předsedu!“.

Poté je zveřejněno jeho jméno a nově zvolený předseda předstoupí před dav shromážděný v Hybernské ulici. Po krátkém projevu udělí tradiční požehnání Urbi et Orbi a tím je zahájena nová předsednická éra. Následně je slavena předsedova inaugurace.

Tak co, pánové z ČSSD? Nestálo by to za pokus?

karel-nizbor
Ač volil jsem levici, je to všechno na pravici... I levice.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.