Hrdinové od Sokolova

otakar jaros
4.3.2024 15:22
Ta jména Jaroš, Svoboda, Sochor, Tesařík, Buršík, Kudlič, Lohrer, Janko, Lomský, Ljalková, … stále udržují naši hrdost nad jejich statečností. Stalo se to v době, kdy Rudá armáda na východní frontě u města Charkov bojovala za osvobození evropských národů od nacismu. Nedaleko Charkova je malá vesnice Sokolovo. Zde se zrodilo hrdinství 974 těch statečných. Českoslovenští vojáci po boku Rudé armády se jako první zahraniční jednotka zapojili do bojů na východní frontě.

V březnu 1943 se německé tanky valily na Charkov, v cestě jim stála vesnice Sokolovo a 974 statečných z 1. Československého samostatného polního praporu, první jejich bojové vystoupení, dostali za úkol nepustit německé tanky přes řeku Mža. Střežili úsek fronty dlouhý 10km, v jeho středu vesnice Sokolovo a zde byla předsunutá 1.rota nadporučíka Otakara Jaroše, 8.března 1943 se postavili přesile německých tanků, úkol splnili, útok nepřítele zastavili. Padl velitel roty npor. Otakar Jaroš a dalších 70 našich vojáků, další byli zavražděni v charkovské nemocnici německými jednotkami. Za každým jménem je příběh velkého hrdinství... Dnes odpočívají ve společném hrobě v Sokolovu, včetně hrdiny SSSR a velitele 1.roty kapitána Otakara Jaroše.

In memoriam povýšený kapitán Otakar Jaroš, jako první cizinec je nositelem nejvyššího sovětského vyznamenání Zlaté hvězdy hrdiny SSSR. Dalších 85 hrdinů obdrželo sovětská, 165 československá vyznamenání. Z praporu se postupně stala brigáda, která se v listopadu 1943 podílela na osvobození Kyjeva, tankisté byli dokonce první v centru města. Tři důstojníci tankového praporu Buršík, Tesařík, Sochor, byli dekorováni Zlatou hvězdu hrdiny SSSR. Kladu otázku, je to známo českým politikům při jejich pravidelných cestách do Kyjeva? Nebo dokonce zda položí květiny u památníku našich hrdinů?

Československá brigáda se následně rozrostla na armádní sbor, který 6. října 1944 vstoupil na území republiky a přispěl k osvobození Československa. U Sokolova to bylo 974 statečných, v květnu 1945 již 60tisíc statečných. Na jejich bojové cestě zůstalo několik tisíc hrobů. .. Važme si našich předků, že na rozdíl od jiných evropských národů, nestavěli kolaborantské legie, nezúčastnili se hitlerovského válečné tažení. Právě naopak, se zbraní v ruce bojovali proti fašismu ve Španělsku, v Africe u Tobruku, nad Británií, v SSSR, i v domácím odboji…. Jejich hrdinství je dnes často vymazáváno z naší paměti.

Knihkupectví jsou plná memoárové literatury nacistických generálů a vedle nich umírají naši poslední váleční hrdinové. Je jejich zásluhou, že po dnech zrady, přišly dny odplaty, po slzách beznaděje, tekly slzy radosti i vděku. Nedivme se, že mnohý student v historií tápe. Tápou učitelé, historici, ale i politici a tak „vzor“ hrdiny hledají u sousedů. Více než jindy platí: „Historie není, pokud není připomínána.“

Chodím často stanicí metra Florenc, která dříve nesla název Sokolovská, najdeme zde mozaiku s výjevem bojového vystoupení čs. vojáků na východní frontě... Také další místa nesou jména těch našich statečných od Sokolova. Statečnost kapitána Otakara Jaroše připomíná také série 16 známek „Londýnského vydání “, našich prvních poštovních známek po osvobození. Na dvou z nich je kapitán Otakar Jaroš. Jejich statečnost připomíná i publikace „Hrdinové od Sokolova “, se jmény všech 974 statečných. Cituji autora této publikace Miroslava Brože : “ Tato publikace je jen malou vzpomínkou a poděkováním všem těm, kteří vzali do rukou zbraně a nesmířili se s fašistickou okupací naší země, za všechno co pro osvobození vlasti vykonali v řadách 1.československého polního praporu v SSSR...“

Přemysl Votava

 

Zdroj:

Hrdinové od Sokolova (Miroslav Brož)

Revue Válka „Čechoslováci na východní frontě “

 

 

 

 

 

 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

1rytir

Díky za připomenutí! Možná bude dnes jediné...