Zbyněk Fiala: EU obejde britské veto

obrazek
9.12.2011 17:46
Evropská unie rozštěpena, Británie stojí stranou, Česko se může ocitnout na periferii, to jsou hlavní závěry posledního letošního summitu EU v Bruselu, který měl rozhodnout o osudech eura. Česká republika zastoupená premiérem Petrem Nečasem změny zatím nepodpořila a podmínila je projednáním v parlamentu. Z našich sousedů zaujalo stejný postoj jen Maďarsko.

Jednání Rady Evropy v Bruselu probíralo nejdůležitější agendu přes noc ze čtvrtka na pátek a mělo na pořadu německý návrh na doplnění Evropské smlouvy všemi členy E-27, aby zahrnovala rozpočtovou (fiskální) unii a posílení hospodářské koordinace. Tento návrh však narazil na rozhodný odpor Británie, a tak se prosadil plán B, že se smlouvy vyjednají na mezivládní úrovni, mimo rámec EU.

Obsahem budou „fiskální kompaktáta“. Obsahují zákon o směřování k vyrovnanému rozpočtu, strukturální deficit nesmí být větší než 5 procent (výraz strukturální znamená, že při vyšším hospodářském růstu je požadavek podstatně přísnější), národní pravidla jdou k posouzení Evropskému soudnímu dvoru, překročení 3 procentního schodku spouští automatické sankce, pokud kvalifikovaná většina nerozhodne jinak.

Iniciátorem bude eurozóna, další země se mohou přidat. Zatím je výsledné skóre E-17+6. Celkem 23 zemí tedy vytváří centrum, Británie stojí stranou, zatímco Švédsko, Česko a Maďarsko nechají rozhodnout domácí parlamenty.

V závěrečném prohlášení je změna označena jako „nový začátek“. Bude nejprve vyjednán členskými zeměmi eurozóny v podobě nového právního rámce (This will require a new deal between euro area Member States to be enshrined in common, ambitious rules that translate their strong political commitment into a new legal framework.). To trochu naznačuje, jak to bude konkrétně právně řešeno. V bezprostřední budoucnosti – než se dohodne něco trvalejšího - by to mohla být aplikace článku, který byl nedávno doplněn do Lisabonské smlouvy a umožňuje eurozóně samostatný postup v případě krizových situací.

Prohlášení Rady Evropy mluví o posílení finančních nástrojů pro stabilizační intervence. Souběžně se upřesňovala role Mezinárodního měnového fondu, který má být využit pro získání další hotovosti také od Číny a jiných mimoevropských partnerů. Debata o fiskální unii přejmenovala cíl na unii fiskální stability. V obecné rovině je jasno, jednotnou měnu musí doplnit také silný ekonomický pilíř, který má spočívat jak v efektivnějším vlivu na dodržování fiskální disciplíny a v hlubší integraci vnitřního trhu, tak v silnějším růstu, vyšší konkurenceschopnosti a sociální kohezi. V praktické rovně se jedná o klubko hadů, kdy každá hlava míří jinam. Nicméně od prosince spouští „evropský semestr“ urychleného dolaďování dostupných nástrojů a znovu byl oprášen Pakt Euro plus, ke kterému se přidá zmíněný fiskální balík zvaný „fiskální kompaktáta“.

Záměru stojí v cestě mnohé potíže. Některé jsou typu obvyklé - Irsko už naznačilo, že by mohlo znovu uvažovat o referendu. Obavy zaznívají i z Nizozemí, kde je silná euroskeptická opozice. Komentáře však vyslovují obavu, aby se „fiskální kompaktáta“ nezvrhla jen v další šílené škrty, které stáhnou i zybtek Evropy do hluboké recese. V takové situaci jsou všechny dluhy – a všechny rozpočty – neudržitelné. Někdo musí kupovat, někdo musí podpořit růst. Tahle fáze příprav bude asi těžší, než uháčkovat z paragrafů novou dečku.

Británie svoji účast podmiňovala tím, že její finanční sektor bude vyjmut z pravomoci evropského dozoru, ale tvrdě narazila. Premiér Cameron musel vyslechnout, že to byl přece finanční sektor, co tuhle krizi spustilo. Takže Británie do toho nejde. Stranou stojí i Švédsko, věčný kandidát na euro a v tuto chvíli jedna z mála zemí bez problémů. Vedle toho váhá s účastí ještě pozoruhodná dvojka – Česko, které nestojí o to, aby někdo zkoumal, proč se čím dál víc zadlužuje, když čím dál víc škrtí, a Maďarsko, které si koleduje nejen o státní bankrot, ale i o pohřeb maďarských bank.

Když vidíme, v jaké sestavě se to ráno premiér Nečas ocitl, je vidět, že svoji účast na summitu zatím prokoučoval, možná proto, že bez asistence není schopen průběh jednání sledovat. Působí dojmem, že sice odmítá řeckou cestu, ale jenom proto, že dává přednost té maďarské. Zní to jako laciný žertík, ale zdaleka to nemusí vyjít tak levně. Čeští demontéři sociálního státu jsou oslněni, jak se jejich maďarským kolegům v podobné situaci podařilo odvést pozornost k nacionalistickým a fašistickým heslům. Demokracie už není v řadách české vládní koalice zdaleka tak atraktivní jako dřív. A Evropská unie nás už taky nijak zvlášť nezajímá, přestože podle nejnovějších výpočtů Švejnarova institutu IDEA by rozpad eurozóny Česku způsobil ránu srovnatelnou s krizí roku 2009, ale s podstatně vyšší nezaměstnaností.

To co v Česku prožíváme, je vlastně převrat, který jde ostře proti tomu, co si drtivá většina občanů kdy představovala pod pojmem republika a vlast. Všechny přijímané kroky vedou ke zhoršení hospodářské situace a funkčnosti státu, ale nikdo z vlády se nad tím nepozastavuje, jak by to bylo cílem. Korupční megaaféry jsou samozřejmostí, nad kterou se vznáší už nikým nezakrývaná bitva o ovládnutí justice a policie. Zákony jsou přijímány s porušením všech myslitelných procedurálních pravidel, včetně vyhlašování nouzového stavu. Když pak něco neprojde přes Ústavní soud, prožene se to sněmovnou s jiným typem násilí znovu. Opozice v parlamentu mluví do zdi, nejen její návrhy, ale i nabídky dialogu jsou až na výjimky šmahem odmítány, a bez argumentů, mlčením. I těm nejprostším poslancům, kteří se do probíhajícího převratu zapojili, je proto jasné, že když budou příští volby aspoň trochu férové, do parlamentu už se nedostanou.

Také komické monarchistické choutky na Hradě, které bylo možné tolerovat jako nepodstatné úchylnosti, jsou prosazovány stále bezohledněji. Prezident začal diktovat zahraničně politické priority a svým chováním potvrzuje, byť jinak, že ústava má pravdu, když píše, že je nezodpovědný. Jeho kategorická prohlášení, co podepíše nebo nepodepíše bez ohledu na rozhodnutí ústavně odpovědné reprezentace, neprovázejí logické doplňky, že případný nepřekonatelný rozpor bude řešit svým odchodem z funkce. Dává přednost diktátu. Je třeba znovu připomenout jeho rozhodující podíl na amatérské ekonomické reformě, která prakticky vyhnala české občany z výrobního sektoru. Je třeba znovu připomenout jeho podíl na roztržení Československa. Je třeba znovu připomenout jeho snahu o narušení evropských záruk pro české občany.

Rozvolňování vztahů s EU má tam mnohem zlověstnější charakter, než jak by naznačovaly argumenty žonglující s ekonomickými nevýhodami našeho postavení. Česká republika vyrazila rázně na východ. To je zpráva pro ty, kdo se před 22 lety dívali jinam.

zbynek-fiala
Žurnalista, v minulosti dlouholetý šéfredaktor časopisu Ekonom.
Klíčová slova: ekonomika, EU, Euro, eurozona

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

schlimbach

Pane Fialo, abychom mohli lidi "burcovat" museli bychom jim předložit skutečnou alternativu, aby viděli světlo na konci tunelu a zároveň, aby to světlo neznamenalo protijedoucí vlak :)

Volby do EU parlamentu nezmění nic, protože euroobčan neexistuje, to je prozatím jen zbožné přání manipulátorů a vedení EU dělá vše proto, aby o EU rozhodovaly zcela jiné instituce, které nebudou podléhat "demokratickým principům" a budou zcela mimo kontrolu europarlamentu, ale i kohokoliv.

Možná vám připadá pošetilé, že neustále propaguji svůj alternativní ekonomický systém, ale není to pošetilé, možná již zoufalé, když lidé nevidí očividné a z historie plynoucí zkušenosti jsou schopni ignorovat a to dokonce i tehdy, když jim to manipulátorři EU dávají černé na bílém svými konkrétními návrhy na ustavení dalších a dalších "smluv" a institucí bez možnosti jejich kontroly, s úplnou imunitou ... procitnutí nebude příjemné a náprava nebude lehká a čím déle budeme slepí a hluší, tím menší je pravděpodobnost, že náprava nebude krvavá ...

Očekávat, že někdo za nás z venku vyřeší naše problémy, je, obávám se velmi pošetilé. Tisíckrát se již prokázalo v praxi, že kdo ovládá měny, finanční toky, zten vládne, vždy šlo a zase jde o moc, o vládu nad druhými ... procitnutí bude bolestivé, škoda

Proč nejsme schopni dnes nic moc změnit při volbách? Protože je nám upřeno právo si vybrat - můžeme volit jen z těch osob, které nám naservírují politické strany na svých kandidátkách - myslíte si, že při volbách do europarlamentu je to jiné???

schlimbach

Pane Fialo, já chápu vaši argumentaci, ale obávám se, že jednoho dne procitnete, co se týká stávající EU do velmi zlého snu, protože to, co zde tvoří trojkolka po volbách se bude v rámci stávající EU praktikovat metodou sice jinou, o to však účinnější.

Nikdy a nikde jsem nepsal, že bychom měli být konkurenti Německa nebo kohokoliv jiného, vždy a všude zásadně píši o kooperaci za vzájemně výhodných podmínek.

Že nevidíte totální odklon i od alespoň předstírání nějakých demokratických postupů ve stávající EU je mi líto, nicméně, že stávající EU není postavena na demokratických základech a ani se s nimi nadále nepočítá je natolik jasné a průkazné, že doufám, že to alespoň ostatní občané vidí a vyvodí z toho jasné závěry.

Nečase nemusím a ani se nějak o něm nechci vyjadřovat, protože by to nic hezkého ke čtení nebylo, ale kdo s normálním rozumem si mohl představovat, že pojede do Bruselu, Merkozi mu tam něco naservíruje na stůl a on to bez mrknutí oka podepíše? Ten, kdo si toto myslí se musel přinejmenším zbláznit -(

schlimbach

Ještě doplnění:

byla zveřejněna informace, že má být mezi země eurozóny a ECB postavena ještě nějaká indtituce, skrze kterou se budou přesouvat peníze a dluhy - to je neskutečné - všude je klid, nikdo se nad tím nepozastavuje. Jsme skutečně tak hloupí, že je nám to jedno?

Jsme tak hloupí, že je nám jedno, že nám byla "vnucena" LS, která utáhla oprátku té demokracii, která byla v minulé smlouvě? Je nám jedno, že se chystá smlouva o ESM, která bude obcházet LS a hlasování bude pouze v rukou Německa a Francie + kterékoliv malé země, kterou vždycky najdou jako partnera? ESM znamená nadvládu nekontrolovatelné, nepostižitelné akciovky? Za blbost se platí - budeme tedy platit?

Co asi bude znamenat dohodnutá dnes smlouva v eurozóně? Zase další nabourání LS? Zase jiný systém hlasování? Zase další nekontrolovatelná instituce, která bude vše spoluovládat?

Teď si proti tomu dosaďme argumenty eurohujerů - super, budeme stát opodál, budeme na periferii ...

DĚLEJME VŠE PROTO, ABYCHOM V TAKOVÉ EU, KTEROU UŽITEČNÍ IDIOTI, MERKOZI A DALŠÍ CHYSTAJÍ, NEBYLI. DĚLEJME VŠE PROTO, ABYCHOM ZNOVU ZAČALI STAVĚT NAŠI ROZKRADENOU A POTUPENOU UŽITEČNÝMI IDIOTY ZEMI NA VLASTNÍ NOHY, VYŽEŇME BLBCE OD KORYT A ZAČNĚME SE KONEČNĚ O SVOJI BUDOUCNOST I BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ STARAT SAMI.

KDYŽ TO DOKÁŽEME, JINÍ SE URČITĚ TAKÉ PŘIDAJÍ, POTOM SI POSTAVME NOVOU EU, KONCIPOVANOU NA ROVNOSTI A KOOPERACI SUVERENNÍCH A SVOBODNÝCH STÁTŮ.

schlimbach

Pane Fialo, pokud bude EU podřízena globálnímu kapitálu, jako že ano, užiteční idioti udělali vše, co bylo v jejich silách, aby tomu tak bylo, není naděje na změnu, není naděje, že občané EU nebudou zotročeni ještě více než dnes -(

Pokud si neuvědomíme, že nejdůležitější jsou občané společnosti a ekonomika je od toho, aby uspokojovala jejich potřeby, a ne že nejdůležitější je ekonomika a dogmata se musí udržet při životě, i kdyby občané měli "zdechnout", nic se kvalitativně nezmění, jedině tak k horšímu.

Cestou je změna systému, změna financování společnosti, ekonomické osvobození občanů společnosti, návrat k reálné ekonomice, zkracování pracovní doby, dřívější odchody do penze a více volného času pro sebe - vzdělávání, výzkum, duchovní růst.

To, co zde je dnes i dnešní EU je totální slepá ulička a můžeme se to snažit opisovat jakkoliv přívětivě, přívětivější to nebude. užiteční idioti ruku v ruce s pokleslými médii nás naučili brát jako normální pošlapávání mezinárodního práva, zvykli jsme si brát jako normální anexe cizích území, kdekolv se tupounům zamane, mnoho z nás se na to čumí i v TV a je fascinováno barevnými obrázky v těch médiích, pro které je to "pozitivní" senzace nesoucí jim zaručený růst poptávky ...  Do vedení nejen u nás, ale i v rámci EU se dostávají pochybné existence spojované s bůhví jakými spolky, které jednají proti zájmům občanů, jednají v zájmu globálního kapitálu a zotročení občanů - to je prostě fakt. Proto nelze najít omluvu a nelze se na to jen dívat - toto prostě okecat není možné. Pokud to někdo nechce vidět, neznamená to, že to neexistuje.

Metody řešení problémů užitečnými idioty, které oni sami způsobili, je vždy stejné - škrty, škrty, utahování opasků, růst dluhů skrze státní dluhopisy, čímž ještě více zhoršují budoucnost, miliony lidí bez práce, ordinování pozdějších odchodů do penzí, i když musí vědět, protože zase až tak tupí njejsou, že když se zvyšuje produktivita práce, automatizace výroby, že počet použitelných lidí v průmyslu prostě musí klesat, produkují nedovzdělané mladé lidi v rámci vzdělávacího systému a nemají pro ně také práci - je to celé postavené na hlavu a lidé tomu tleskají?

Co se stalo dnes v Anglii? Anglie bude stát mimo. To ale není všechno - londýnská CITY bude super těžit ze zbytku EU, protože užiteční idioti se budou snažit udržet stávající euro za každou cenu i prostřednictvím dluhopisů a CITY je bude kupovat, celá EU bude makat na úroky, aby je mohla odevzdávat CITY za peníze, které si EU mohla vytvořit sama, stejně jako to dělá FED a některé jiné centrální banky států, které nemají ve svém čele tupce. Píšu to zde stále dokola, že peníze nerostou na stromech ani na poli, nedají se vykopat v zemi ani je kráva milka nenadojí. Píšu to zde v marné naději, že se lidem "rozsvítí" v hlavách a pochopí, že blobální kapitál nepotřebujeme - potřebujeme změnit systém a peníze si tvořit sami, protože to, co je podstatné, je konkrétní reálné zboží a služby. Sami tak dnes "dobrovolně", díky neochotě myslet, dáváme své životy i životy svých dětí všanc všehoschopným gaunerům, kteří nás ovládají skrze dluhy a peníze, které si byli schopni sami vytvořit díky naší hlouposti a nepoučitelnosti.

Bereme jako pozitivní fakt svobodný pohyb kapitálu a vůbec nám nedochází, čím volnější pohyb kapitálu při naší neznalosti, tím větší chudoba a zotročení nás samých to znamená. Nyní nás tupci nutí přizpůsobit se životnímu standardu v Číně, protože naše práce je moc drahá, bereme to zase jako fakt, aniž bychom se pozastavili nad tím, že ti tupci odvezli naši práci i peníze do Číny a my, pokud chceme nějaké to jejich zboží, se na to musíme zadlužit ...

Stejná tupci s ekonomickými akademickými tituly, kteří nás oblbli a dovedli nás k propasti dnes jsou zase ti samí, co nás mají od propasti odvést? Bože, jak jsme najivní a hloupí, nepoučitelní -(

Váš příspěvek pod blogem je fajn, je v něm hodně pravdy, ale to podstatné vám uniklo - o tom, jak to bude vypadat nebudeme rozhodovat my, ale globální kapitál a užiteční idioti, kteří mu slouží.

Pokud bychom chtěli rozhodnovat my sami, mohli bychom změnit systém například v souladu s www.ekonomickareforma.cz a nemuseli ybchom řešit sociální dávky, nezaměstnanost, chudobu, mohli bychom zkracovat pracovbní dobu i odcházet dříve do penze a mnoho dalšího bychom si mohli dovolit a i ti poctiví podnikatelé by na tom byli lépe. museli bychom ale začít myslet, museli bychom chtít skutečnou změnu a hlavně, museli bychom užitečným idiotům ukázat cestu od koryt....

antoninsebek

Plný souhlas, pane.

Pan Bohuslav Rovnátko je zarputile věren zásadě, že musí vždy tvrdit opak toho, co řekne či udělá vláda. Také nyní straší /což je právě ten populismus, v pravém významu tohoto slova/, že "se izolujeme". No, do izolace se někdo nejen dostává, ale někdy i dává. Když někdo mluví z cesty, čeká ho cesta. Do Bohnic například.

Přijatý postup bohužel signalizuje, že záchrana eura velmi spěchá a zřejmě se na té "noční večeři" přítomným dostalo důvěrného seznámení s pravým stavem věci. Při "odborném" postupu dua Mer-kozy bych to tipoval, že bychom vhodili 90 miliard Kč do bezedné studně a slavné euro by stejně skončilo. Dříve či později.

Kromě toho je skutečně otázkou, zda může nějaký občan Nečas rozhodnout za republiku sám a na místě, přičemž DEFINITIVNÍ ZNĚNÍ NOVÝCH PRAVIDEL ZATÍM VYDÁNO NEBYLO. Opravdu nebylo, to je signifikantní... Vláda rozhoduje ve sboru, odborník - neodborník. Co kus, to hlas. Jsem zastáncem toho, že když ptáčka lapali a dali mu v referendu odsouhlasit slavnostní vstup do EU (NIKOLIV DO EURO-ZÓNY), tak by takováto zásadní změna měla být rovněž projednána v referendu. U Irů si na to Brusel už zvyknul - a jde to!.  Že to Maďaří vzdají, je nabíledni. Jsou úplně v --deli, přestože jim hrdost nedovoluje to přiznat.

schlimbach

Škoda, že byl původní blog nahrazen tímto -(

Souhlas s panem Dubou + možnost nové EU koncipované na nových základech, které jsem popsal pod přepsaným blogem.