Blogy uživatele Miroslav Pořízek

obrazek
24.8. 09:55
Když v červenci před dvěma lety zemřel ve svých 97 letech poslední předlistopadový generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš, jeho příbuzní z pochopitelných důvodů tuto zprávu veřejně sdělili až s jistým časovým odstupem. 12. srpna tohoto roku by se Miloš Jakeš dožil sta let. To je dobrý důvod...
obrazek
7.8. 21:48
Současná česká vládní sestava se za necelý rok co je u moci u většiny lidí naprosto odkopala. Mírou naprosté neschopnosti, drzé arogance, asociálního chování k občanům i tupé podřízenosti vůči vlivným kruhům z EU a NATO překonává v rekordně krátkém čase snad všechny předchozí popřevratové vládní...
obrazek
22.7. 09:09
Václav Boukal se narodil 18. června roku 1922 ve Vlachově Březí. V jižních Čechách prožil téměř celý svůj život a čerpal odtud inspiraci pro uměleckou tvorbu. Výtvarně nadaný Jihočech patřil ke generaci mladých lidí, do jejichž životů krutě zasáhly události 2. světové války. Okupace českých zemí...
obrazek
1.6. 06:09
Už téměř tři roky probíhala 2. světová válka a hitlerovské armády po přepadení Sovětského svazu v červnu 1941 dále vytrvale krvácely v bojích na východní frontě. Fanatický vůdce a jeho propagandistické hlásné trouby dál systematicky zpracovávaly veřejné mínění nejen v Německu v tom smyslu, že válka...
obrazek
13.5. 08:57
V proudu obrovského množství informací, kterými nás dnes a denně zahlcují sdělovací prostředky nám snadno může řada zpráv, někdy i zajímavých uniknout. Jde často o ty, které sice nenápadně, ale velmi přesně vystihují naši současnost a morální i odbornou úroveň lidí, kteří se dočasně ocitli ve...
obrazek
6.5. 07:19
Vítězné jaro před 77 lety přineslo i porobeným národům Čechů a Slováků tolik očekávanou svobodu. Zásadní roli při osvobození území Československa sehrály především jednotky Rudé armády. Nic na tom nezmění ani novodobí přepisovači historie, vlastizrádné elementy sloužící cizím zájmům ani cenzoři...
obrazek
26.4. 12:12
Haló noviny vycházející u nás od počátku 90. let jako deník tento měsíc skončí. Poslední číslo vyjde ve čtvrtek 28. dubna. Právě v tento den se čtenáři naposledy začtou do obsahu tohoto listu. O problémech s klesajícím nákladem a financováním těchto novin blízkých KSČM se hovořilo již delší dobu, s...
obrazek
21.4. 10:17
V nekonečném moři bulvárního tisku u nás naštěstí stále ještě vycházejí periodika, která stojí za to číst. Většinou jde o tiskoviny vydávané našimi vlasteneckými organizacemi. Ty ovšem nejsou až na výjimky k sehnání ve volném prodeji. Jde totiž výhradně o nekomerční tisk (například Hraničář,...
obrazek
18.3. 14:27
Vztah naší země k Rusku jako velmoci, jeho lidu, kultuře, významným osobnostem, úspěchům na poli vědy, dlouhé a složité historii, prošel v minulosti řadou fází. Od opatrné snahy proniknout k jádru ruského myšlení, přes obdiv k ruské kultuře a podpoře těsné spolupráce slovanských národů, přes...
obrazek
8.3. 10:06
Známý rakouský spisovatel literatury faktu Viktor Farkas (1945-2011) se v několika svých knihách věnoval stavu světa po konci studené války. Všímal si vztahů mezi velmocemi, vlivu globalizace na život obyvatel obou bývalých bloků, nově podoby konfliktů, boji o suroviny i toho, jak se v zákulisí...