Vybrané restituce

obrazek
10.12. 23:52
Rozbor a kritika rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci zdanění církevních restitucí
obrazek
8.7. 07:59
Kulaté výročí oné smutné chvíle, 600. let od upálení Mistra Jana Husa, uplyne až v příštím roce,...
obrazek
11.1. 08:33
Celou problematiku církevních restitucí je nutné vídět ve světle prohlášení arcibuskupa Berana,...

restituce

obrazek
10.12. 23:52
Rozbor a kritika rozhodnutí Ústavního soudu ČR ve věci zdanění církevních restitucí
obrazek
8.7. 07:59
Kulaté výročí oné smutné chvíle, 600. let od upálení Mistra Jana Husa, uplyne až v příštím roce, ale už teď vzniká reálná obava, že dějin se zmocní kardinál Duka a další pokračovatelé prodavačů odpustků, proti kterým Hus bojoval. Mluvilo se o tom na nedělním setkání občanských iniciativ před...
obrazek
11.1. 08:33
Celou problematiku církevních restitucí je nutné vídět ve světle prohlášení arcibuskupa Berana, učiněné v únoru 1948.