Kultura násilí

Fiala Zbyněk
22.12.2023 11:28
Co způsobilo, že studenti jsou stříleni kulometem přímo v učebnách? Je to blízkost války? Je to každovečerní nabídka televizní zábavy spočívající ve veselém zabíjení libovolných protivníků? Je to potírání debat o míru a jiném společenském zaměření?

Vrah vyšel z patra, kde už má odpracováno, a teď se prochází dlouhé minuty po ochozu Filozofické fakulty UK a občas si střelí po lidech na Palachově náměstí. Nevypadá rozrušeně, a nikdo ho ani neruší. Videozáznam alternativního média AKTU.CZ ukázal, jak zvedl ze země mohutnou zbraň a opřel ji o nožičky – má kulomet.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Zm-de-tady-sem-Ku-va-strilejte-Vybuch-policie-u-FF-UK-Drsna-obzaloba-748032

Později se dozvídáme, že v budově fakulty měl početnější arzenál a neměl ani nouzi o náboje. Kde k tomu přišel? Nebylo to z naší pomoci pro Ukrajinu?

ČT nabízí neméně depresívní záběry z boční ulice, jak policie evakuuje budovu fakulty zadním vchodem. Podvečerním šerem se sune šňůra osob s rukama na ramenou toho před sebou, aby se do relativně prověřeného davu nemohl vklínit někdo cizí. Tihle už jsou v bezpečí, ale ti nahoře ne. Osvětlená okna v nejvyšším patře signalizují místa, kde zkoušejí ošetřit raněné.

Nad fakultou vlaje ukrajinská vlajka, vrah uměl ukrajinsky a psal o historii Haliče, která je dnes součástí Ukrajiny. Pokud si bral měřítko z aktuálních zpráv, desítky mrtvých nesnesou srovnání s desetinásobky nebo i stonásobky mladých životů, které jsou v té zemi některý den zmařeny. Je to blízko a jsou to bratři. Mezi našimi občany jsou běžná ukrajinská jména, vždyť jsme tam měli kus původního Československa. Hodně Ukrajinců u nás žije a tvrdě pracuje už dlouho. Další sem nahnala válka, snad půl milionu osob, a nejen ženy a děti, i chlapy. Doma by dostali jedinou příležitost – nechat se zabít.

Ale Rusové jsou taky bratři. Zpravodajské záběry z fronty ukazují vzdálené výbuchy a mrtvá těla, která se válí po granáty rozrytém poli. Najednou je jedno, kdo je kdo. Když si o tom čteme na alternativních webech ukrajinských, ruských nebo amerických veteránů, kde píší lidé, kteří znají válku zblízka, vidíme tu bezvýchodnost vzájemného zabíjení.

Pokud to brzo skončí, a zdá se, že ano, dostane se to tam, kde to začalo. Krvavá linie fronty zůstane víceméně tam, kde byla, když se dala zafixovat jednáním. Škoda zmařené příležitosti, kdy se dala uvést to klidového stavu rozumnou federalizací Ukrajiny, jak bylo vyjednáno roku 2015 v dohodách Minsk II.

Mohlo to skončit mírem, ale mír byl pro některé vlivné aktéry nezajímavý. Válku považují za samozřejmost, jedna skončí, začne jiná. Oběti střelby na filozofické fakultě nebo někde v lese si dokážeme představit individuálně a otřást se tou představou, že z rodiny byla vyrvána milovaná bytost, která se bude stále vracet v hrozných snech i krásných vzpomínkách. Ale tisíce mrtvých na frontě? Ti jsou – jak praví okřídlený cynismus – jen statistika. 

Ve skutečnosti jsme soustavně vedeni k necitlivosti i k individuální smrti. Někdy je docela zajímavá. Nakonec to může být i sranda k popukání. Stačí si odzátkovat večerní televizi a čím víc je tam kanálů, tím víc násilného hnusu. Střelec je někdy záludná svině, jindy je to náš člověk, ale může vás rozsápat i vlkodlak, račte se podívat, na cimprcampr. V bezpečí nejste ani cestou do jiných galaxií. Dokonce i přeslazený románek náhle vyostří s pistolí v ruce a v příštím záběru už je stěna vymalovaná mozkem partnera. Jestli je to odvykací kůra od domácího debilitázoru, je trochu drastická. Jako když vás od pití odvykají blitím.

Proč se máme krmit takovým množstvím morálního svinstva, které nás zbavuje lidských instinktů? Má se k něčemu hodit? Náčelník generálního štábu nás informuje, že se musíme připravit na jadernou válku s Ruskem. Ministryně obrany už objednala stíhačky, kterými Rusa zaskočíme. Stačí pípnout, že bychom se měli zapojit do pokusů o vyjednání nějakého vyrovnaného míru na Ukrajině a nedovolit rozdmýchání současné války do naprostého sebezničení, a už máte roztřesené ruce, že vám ten web vypnou.

Mír není samozřejmost. Píše o tom britský historik Michael Howard v eseji o „vynalezení míru a znovuvynalezení války“, kterou napsal ještě před vypuknutím „války proti teroru“. Tu komentoval až v dodatečném doslovu, kdy se ještě zdálo, že nad slabým protivníkem je snadné vyhrát. O dvacet let později by to psal jinak. To podstatné je, že vidí rozdílnou tradici v různých částech Spojených států, liberální režim opřený o lidská práva demokratického státu na východním pobřeží a boj jednotlivců o přežití na Divokém západě, kde byla pomocná ruka státu příliš daleko.

Vybíjení Indiánů nebo otroctví na jihu byla samozřejmost. Střílení po někom, kdo je pod moji rozlišovací schopnost, to není zločin, ale banalita. Nebo když se kulturně posuneme o chloupek výše, je to prostě sport. Krásná trefa. Nebo „jenom práce, nic osobního“, jak v každovečerních střílečkách informuje seriózní muž svoji oběť, když jí míří odjištěnou zbraní do tváře. „Nothing personal, just job.“ Prásk!

Kdysi mohl onen zmiňovaný „liberální režim opřený o lidská práva demokratického státu“ znamenat něco jiného, ale dnes „liberální“ ohlašuje právo silnějšího, čemuž otupělá levice čelí kultivací pohlavní úchylnosti. Lidská práva jsou formou atomizace společnosti, ve které je obrana individua okázalá, ale marná. Demokratický stát znamená zmanipulované volby, kterými všechno začíná i končí. Místo trojice král, aristokracie a církev náležící k „ancien régime“ je tu trojice státních institucí, oligarchie a médií v jejím vlastnictví.

Mír byl podle Howarda vynalezen po třicetileté válce Vestfálským mírem, který se opíral o „koncert mocností“, dohody hlavních hráčů, které zároveň zahrnovaly nevměšování do vnitřních věcí. Ale to byl „ancien régime“, kdy měli vládci volné ruce. Ten padl ve Francouzské revoluci, ohlašující vládu jediného subjektu – „třetího stavu“, řekněme občanů. Přinesla taky vznik mocného národního státu přerůstajícího v impérium roznášející revoluční ideu občanství. Konkurenční impéria se pak utkala v 1. světové válce, která byla „znovu vynalezena“ a zároveň zaskočena vznikem technologií průmyslového zabíjení.

Od té doby se to jen střídá a opakuje. Pokus vytvořit světové společenství národů v podobě OSN s mírovou chartou ztroskotal na tom, že nikdo nebyl ochoten prosazovat její dodržování. Nakonec to vzali Američané na sebe, ale podle svých not. Snáz to šlo v ekonomické oblasti, kde si nadnárodní instituce jako Mezinárodní měnový fond dokázaly vynucovat imperiální nadvládu pomocí dluhu. Teď jsme na konci americké hegemonie. Vyrostli noví soupeři, kteří mohou obnovit multipolární svět, ať už pokusem o novou společnou dohodu, nebo – což bude schůdnější – obnovou „koncertu mocností“ s respektováním oprávněných zájmů hlavních partnerů.

Podaří se „znovu vynalézt“ mír? Jak už to s mírem bývá, může být dohodnut, nebo nadiktován. Může válku zkrátit, nebo završit. Může to být mír národů, nebo hřbitovů.

Šílený střelec na ochozu filozofické fakulty je samozřejmě anomálie, aspoň doufejme. Schopnost společnosti, jak se něčemu takovému bránit jasným rozlišením vhodného a přijatelného od nevhodného a nepřijatelného je však systematicky oslabována agresívním hlupstvím dominantních médií a zaslepeným státním potíráním dialogu a tolerance.

Smrt nebohých studentů, kteří měli posílit elitu národa filozofickým odstupem od ideologické ztřeštěnosti současníků, nám ohlašuje, že jde o úkol, který je kritický pro naše přežití. Sami vidíme, jak důležité bude vyvléci se z všeobjímající kultury násilí. Opravdu jde o život.

 

 

zbynek-fiala
Žurnalista, v minulosti dlouholetý šéfredaktor časopisu Ekonom.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

luis

      Když už jsem se pustil do úvah, zda prapříčinou vyšší pravděpodobnosti vzniku takové události, jsou chybějící či nefunkční zpětné vazby ve společnosti - v rodinách, školách..., tak musím doplnit další příklad.

   Aby bylo jasno, nemohu tvrdit že by tyto situace šlo absolutně vyloučit, podobná se mohla udát - sice s mizivou pravděpodobností, ale mohla - i před padesáti lety nebo i v dnešní době bez ohledu nma to, kdyby byly mnohem důkladnější kontroly, než jsou ty dosavadní či úplný zákaz zbrojních průkazů pro běžné občany. Ale přece jenom.    V době, kdy přesuny zbraní a to i oficiálné vyhlašované  přesuny, na nichž se podílí naše vláda, se pohybují v řádech miliónů dolarů, a veřejně v médiích je upozorňováno na možnost zneužití různých zbraní teroristy, je s podivem:

- na jedné straně funguje poměrně silná zpětná vazba ve stylu, že "cosi neurčitého" ve veřejném prostoru je onálepkováno a pojednáno nadále jako dezinformace a postihování - prostě se hned ví kdo co kdy řekl proti čemu a hned se ví, že to je dezinformace, kterou je třeba eliminovat

- na druhé straně ve stejné době chybí naprosto potřebná zpětná vazba mezi informací o vyzbrojení jednotlivce zbraněmi - jak uvedl v médiích jeden z expertů  - zbraněmí, které si pořizují především speciální síly nebo teroristé.

Laika, jako jsem já, překvapuje, jak nesoumeřitelně a nesrovnatelně slabší, pomalšjší, méně funkční je zpštná vazba mezi touto hrozbou ozbrojeného  teroristického činu a mezi silnou, rychlou a vysoce funkční zpětnou vazbou při potírání verbálních hrozeb nezaměřených proti konkrétním cílům

Zkrátka a dobře, chci říci, že:

- hrozba vyzbrojení speciální zbraní (určenou pro teroristy nebo speciální síly) nikoho z orgánů, které mají boj proti terorismu v popisu práce, nezajímá (možná zajímá, ale my to vědět nemáme a nevíme)

- nejeden běžný názor občana ve stylu hospodských řečí je obsloužen perfektní zpětnou vazbou, která funguje automaticky, rychle a spolehlivě. Prostě to víme hned, aniž bychom to k něčemu kdy využili.

Snad každý rozumný člověk nahlédne, že společenská nebezpečnost obojího konání je v nepřímém poměru k razanci, s jakou se s nimi vypořádá nastavená zpětná vazba. Podobně lze - jak se dá předpokládat z prvních ohlasů - očekávat spíše ostrakizaci vlastnictví běžné lovecké zpraně myslivcem při současném nezájmu o počet vlastníků  speciálních, teroristy vyhledávaných zbraní. A vůbec, je normální, že systém evidence zbraní neposkytuje veřejně dostupné informace, kolik z nich je tohoto druhu - (zatímco o každém myslivci to asi žádné tajemství nebude. (Ne, nejsem myslivec) 

 

 

 

luis

     Předesílám, že já osobně se otázkou "...Proč se máme krmit takovým množstvím morálního svinstva, které nás zbavuje lidských instinktů?..." trápit nemusím. Od počátku července jsem viděl televizi jen jednou a to bylo asi 10 minut v hotelu v Bratislavě. Když jsem si pustil český film a čekal asi půl hodiny (to jen v mých představách, ve skutečnosti šlo snad jen o 3-5 minut), až skončí reklamy, tak jsem to vzdal.

      Jako povětšinou, mě nejvíce zajímají zobecnitelné principy a jejich dopad(použitelnost závěrů) na konkrétní (třeba moji) situaci. Z tohoto pohledu je téma článku(skutečná motivace střelce a živná půda této motivace - impulz ke spuštění akce už bych tam neřadil) námětem na  celý seriál dizertačních prací. Ty psát ale nikdo nebude. 

      Osobně se domnívám, že pravděpodobnou prapříčinou motivace je chaos ve zpětných vazbách společnosti, které nefungují, nebo fungují podle scénářů, psaných pro podporu manipulace s veřejností ve smyslu podléhat marketingovým a politickým kampaním. Pak interakce potenciálního pachatele a nejbližšího okolí je oslabena. V těchto případech (jak si všimám) střelec si vybral pro místo a cíl akce lidi a místa, kde ho dobře museli znát. Ale nereagovali. Je to něco, jako kdybych si nevšiml, že s ženou, se kterou léta žiju, není něco v pořádku a zdůvodnil si, že ten sekáček na maso, který si začala dávat každý večer pod polštář, slouží jen k posílení jejího pocitu, že kdyby vstala v noci a chtěla mi připravit sekanou, nemusí ho dlouho hledat.

     A to, že s někým není něco v pořádku, nemusí být odrazem poměrů v rodině, v komunitě, kolektivu, ale odrazem nemožností "normálně" uplatnit své požadavky v rámci celé společnosti. Řečnická otázka: Není taková, či podobná (v jiných případech) střelba jen výrazem pocitů bezvýchodnosti jednotlivce? (než z něho udělají psychopata od narození, aby nikdo nemusel provádět analýzu jak pachatele tak společnosti, která ho spoluutvářela, do hloubky). Musím dodat, že čteme a slyšíme o spolužácích střelce, ale není jediná zmínka o kamarádech. Žil snad v bublině, které si nikdo nevšímal?

    Mně stačí titulky (vztah k titulkům jsem už dříve ventiloval) na internetu a nemusím se nimrat v bezbřehém tlachání, pokud nejde o autora či zdroj, který u mne nabyl autority. Ale i z té pěny dní je zřejmé, že ve zprávách o právě probíhajících válkách (Gaza, Ukrajina a jinde) počet mrtvol není už pro nikoho zajímavý. A psychologii válečných veteránů, kteří ztratili schopnost začlenit se do normálního života (protože ztratili schopnost považovat mrtvého za jinou než vojenskou ztrátu), nám média svým "live" zprostředkováním válečné situace na pozadí politických cintů našich představitelů přenesla do celé společnosti, mezi děti, mladistvé i bezprizorní masu lidí vystavených exekucím, chudobě, neperspektivě regionu....).

Vím, to teď nikdo řešit nebude. Ale vím, že jiní také ví. 

A také vím, že dobře fungujících zpětných vazeb není bez stabilních opěrných bodů (čítankový příklad: jsou pohlaví dvě nebo nejsou a nebo je jich tolik, kolik si kdo řekne?) a všeobecně uznávaných pravidel, která jsou společnosti prokazatelně prospěšná (vytratily se z mezinárodní politiky, z veřejného života - a vlastně skoro všude). Těžko pak něco chtít.

Na margo výše zmíněných "zpětných vazeb":

Často slýcháváme klišé o demokracii, jakožto nedokonalé, ale nejlepší možné formě správy věcí veřejných. Na to navazují další klišé, nejoblíbenější (samozřejmě u politiků) je ta, že za tuto výhodu/nevýhodu je třeba tolerovat demokracii vyšší náklady (tím se navenek jistí, aby mohli kdykoliv navýšit počty policajtů a jiných nástrojů mocenského aparáta - ve skutečnosti se kromě toho snaži vsugerovat občanům, že svoje problémy a enormí náklady běžného života měli čekat, když chtěli žít v demokracii). Ale dosti klišé! Jako každý organismus, tak i demokratická společnost bez dostatečné účinných, spolehlivých a co možná nekratších a nejrychlejších zpětných vazeb je odsouzena k zaostávání, k neefektivitě, neřkuli k záhubě. 

Rád bych poznal toho, kdo by mě nějak přesvědčil, že toto obecně platné pravidlo neplatí pro demokratický systém země !(ledaže by provedl cimrmanoský úkrok stranou a prohlásil, že o demokracii se nejedná)

Soudím, že i další klišé (a sice klišé o různě vyspělých demokraciích a o tom, jak jeden politik tento proces brzdí a druhý prezentuje) je třeba číst tak, že různá vyspělost demokracií je vlastně jen výslednicí různé úrovně kvality (a zdokonalování) zpětných vazeb ve společnosti (ať právních, správních  či jiných). Pak Švýcarsko je jistě vyspělejší než my nejen díky tomu, že má zpětné vazby fungující a zdokonalené, ale že si tam (a to nehlásají ale praktikují) na všech úrovních přidali chybějící silnou zpětnou vazbu a to je referendum. Není to nic navíc k demokracii - ve skutečnosti to je jedna jednoduchá zpětná vazba, která nahrazuje jiné nepřímé složité a časové zpožděné zpětné vazby . Tam ovšem fialová hroší kůže místo k seberealizaci nemá.

zbynek-fiala

Dodatečně se dozvídám, že vrah na ochozu nestřílel z kulometu ale poloautomatické pušky AR-15, která se u nás dá koupit. Oběti v budově nebyly všechny postříleny v učebnách, ale také na půdě. Sám pak skončil sebevraždou, když se zastřelil brokovnicí.