Zbyněk Fiala: Jádro leze z díry

24.10.2017 08:48
Ani změna vlády nás nemusí zbavit vyhlídky, že energetická bezpečnost republiky bude zajištěna tím nejnebezpečnějším a nejdražším způsobem, z nových jaderných bloků. Je to přirozeně neekonomické, tvrdí americký expert v časopise jaderných vědců Bulletin of the Atomic Scientists.

Volby? Masakr motorovou pilou! Nejdrsněji postihl ČSSD, vedoucí vládní stranu, která teď kope hroby pro 35 mandátů, dvě třetiny svého dosavadního zastoupení ve sněmovně. Příčin bych dovedl jmenovat spoustu, ale tou hlavní je pohodlné plutí v nekonfliktním středním proudu a smířenost s podřadným postavením české ekonomiky v roli pouhého subdodavatele za vnucené ceny. A taky podlejzavost mocným privátním zájmům v naději na vděčnost horního procenta privilegovaných. Do této kategorie zahrnuji nejen memorandum o lithiu a podobné kousky, ale také chybějící jasné odmítnutí plánů na posilování jaderné energetiky. Strana s tak dlouho vládní zkušeností prostě musí vědět, že se nedají ekonomicky obhájit.

V prosazování jádra není ČSSD sama, ale relativním nováčkům, jako je ANO, lze odpustit podléhání tradičnímu českému mýtu (natož Pirátům, úplným parlamentním kandrdasům). Nelze se jim divit. Stále do nás někdo hučí, že tady to jinak nejde, protože máme zcela, naprosto, ba lautr odlišné podmínky jako sousední Německo. Proto si počkám, co budou říkat, až si k tomu čuchnou detailněji.

Program Hnutí ANO s jádrem počítá. Výslovně slibuje „připravit podmínky pro další výstavbu jaderných bloků v Dukovanech a v Temelíně“. Není to náhodné, úvahy o jádru rozsáhle rozvíjí také Babišova kniha O čem sním, když náhodou spím. Autor se pokouší o vizi Česka do roku 2035, inspirovanou - nikoliv věcně, ale odhodláním - Janem Antonínem Baťou a jeho legendární Republikou pro 40 miliónů.

Babiš (s plejádou odborníků, kteří mu s tímto velice zajímavým prognostickým dílem pomáhali) v knize předpokládá, že „až polovinu energie nám vyrobí silné jaderné elektrárny. Možná jedna, možná dvě. To je první opora naší soběstačnosti. Tu druhou polovinu vyrobíme lokálně, a to je energetická revoluce.“

„Budeme energeticky soběstační. Absolutně,“ zdůrazňuje Babiš. Soběstačnost a decentralizaci („živý venkov“) vyžaduje i z hlediska národní bezpečnosti. Takhle vypočítává hlavní složky naší odolnosti vůči vnějším tlakům a krizím:

• Alespoň 90% potravinová soběstačnost.

• 100% energetická soběstačnost.

• Naprostá kontrola nad zásobami a dodávkami vody, energie, nad komunikační infrastrukturou a nad hmotnými rezervami.

• Silné regiony s rozvinutým lokálním hospodářstvím, které mohou odolat i v kritických situacích, kdy budou mít potíže velké centrální podniky a systémy.

• Bohaté obchodní vztahy se světem. S partnery v byznysu se obyčejně neválčí.

• Morální, intelektuální, vědecký a vývojový potenciál.

V závěru vysvětluje, že je dobré mít spojence, ale to nestačí. „Všichni nás budou brát vážně, když budeme stát na vlastních nohách. Můžeme být mnohem silnější než dnes a patřit k elitě.“

Potud Babišovo snění, ve kterém se na mnoha místech snadno najdu. Velice dobré jsou třeba kapitoly o chytrých městech nebo obnově ekonomicky živého venkova. Na tom venkově mi chybí družstevnictví, ale nemohu chtít od miliardáře všechno. Zato jaderná složka Babišovy vize je mi cizí, je projevem ryze technické touhy po zvládání obtížných úkolů, ať to stojí, co to stojí.

Nabízím varování, které v těchto dnech přinesl právě časopis jaderných vědců Bulletin of the Atomic Scientists. Jde o skutečný časopis, nikoliv odbornou revue s recenzovanými novinkami světa vědy. Tady se vědci vyjadřují ke společnosti a k tomu, jak se s atomem zachází. Nejznámější jsou jejich „hodiny soudného dne“, kde už chybí jen dvě a půl minuty do konce světa, pokud neprojevíme dost opatrnosti a rozvahy a necháme spustit jadernou válku.

Tentokrát však chci upozornit na článek Tucet důvodů, proč jaderná energetika ekonomicky ztroskotá . Napsal jej Mark Cooper, vedoucí pracovník ekonomického výzkumu Institutu pro energii a životní prostředí na Vermontské vysoké škole právní.

https://thebulletin.org/dozen-reasons-economic-failure-nuclear-power11196

Autor reaguje na událost, která otřásla Jižní Karolinou. Stavba dvou reaktorů v jaderné elektrárně V.C. Summer dosáhla takových zdražení a zdržení, že investující společnost Santee Cooper raději oželela utopených 9 miliard dolarů (asi 200 miliard korun) a v červenci stavbu zrušila. Jinak hrozilo, že to bude stát 21 miliard dolarů, dvojnásobek cenovky na projektu. To je ale železné pravidlo jaderné výstavby, že to trvá minimálně dvakrát déle a stojí dvakrát víc, než je plánováno. Pokud se reaktory vůbec někdy rozeběhnou…

Jaderná energetika čelí celému tuctu nových problémů, které autor rozdělil do několika skupin.

Faktory na straně dodávky

1) Náklady stavby vytrvale rostou, protože technologie je stále složitější a náročnější.

2) Nízké ceny zemního plynu nabízejí levnější alternativu pro základní elektrárenský výkon, vytlačují i uhlí a topné oleje.

3) Stále častěji se prosazují také alternativní větrníky a slunečníky, kde technologický vývoj v posledním jednom či dvou desetiletích srazil ceny o 50 až 75 procent.

Faktory na straně poptávky

4) Zvyšuje se efektivnost využití elektřiny, poptávka po zdrojích roste pomaleji.

5) Přibývá domácností i obcí, které pokrývají svoji spotřebu kombinací solárních článků a baterií.

Faktory systémové integrace

6) Elektrárenské společnosti využívají různá čidla a komunikační nástroje k lepšímu propojování poptávky a nabídky, už nepotřebují tak velké kapacity základního výkonu.

7) Integrace, koordinace a řízení nabídky a poptávky mění charakter rozvodných sítí a umožňuje vystačit se systémem, který je o 15 až 20 procent menší.

8) Prudký růst prožívají baterie napájené z obnovitelných zdrojů. To je nový dostupný způsob zásobování elektřinou ve špičce.

Riziko stárnoucích reaktorů

9) Stárnoucí reaktory na sebe přestávají vydělávat, protože vyžadují stále náročnější údržbu a opravy nebo výměny celých dílů. Ty není snadné obstarat, ale ani obhájit ve srovnání se stále levnější elektřinou z volného trhu.

10) Pokud se však s opravami váhá, může to skončit předčasným vyřazením reaktoru.

11) Vytrvalé požadování dotací po celou dobu provozu jaderné elektrárny stále připomíná, že jaderná energie není schopná konkurence na volném trhu. Avšak současné dotace už nestačí ani novým elektrárnám, ani těm starým.

12) A nakonec je třeba počítat i s obtížnou, nákladnou a dlouhou likvidací případných havárií, jako je ta ve Fukušimě. Berme to jako stálou připomínku, že jaderná technologie může být velice nebezpečná.

Vedle těchto nových problémů lze připomenout i mnohé starší. Jak konstatuje autor, který vychází ze zkušenosti v USA, jaderné energetice se nepodařilo naplnit slib, že bude zdrojem levné elektřiny. Zato vyrostl mohutný a koncentrovaný obor, který se úspěšně zavrtal do politického systému. Federální daňoví poplatníci platí základní výzkum i vývoj nových jaderných technologií, spadá na ně podstatná část odpovědnosti za případné škody a přejímají i značnou část nákladů za skladování jaderného odpadu a likvidaci elektráren. Místní poplatníci pak hradí zvýšené ceny dotované elektřiny. A jaderný průmysl volá po vyšších dotacích, neboť trh prý neví, jak jejich produkt ocenit.

Dotace jdou i do alternativních zdrojů jako je slunce a vítr, avšak tyto dotace jsou řádově nižší. A alternativní zdroje plní svůj slib, že budou dodávat stále levnější elektřinu.

Autor shrnuje, že neúspěch jaderné energetiky nevznikl z toho, že by měla smůlu. Jaderná energie je přirozeně neekonomická, protože spoléhá na katastrofálně nebezpečný zdroj, který je zranitelný v důsledku nedokonalostí lidí a rozmarů matky přírody. To zaprvé. Zadruhé, společnost vnímá tyto hrozby a promítá to do stále nákladnějších bezpečnostních vylepšení stárnoucích elektráren. Výsledkem je stále komplexnější technologie, která vyžaduje velice dlouhá období vývoje a přináší obrovské utopené náklady. A zatřetí, pro tuto technologii je samozřejmostí, že její náklady trvale rostou. S tím se nedá nic dělat, procesy ořezávání nákladů, jak je známe z jiných oborů, tu nelze použít.

Z čehož plyne jediné:

„Každý stát, který prohlašuje, že disponuje technickými znalostmi a dostatečnými zdroji, aby postavil „bezpečný“ reaktor, by měl zvážit, jestli by své potřeby nezvládl pomocí alternativ, které jsou levnější a méně nebezpečné. (…) Jaderná energie je nejdražší způsob, jak snižovat emise uhlíku a není potřebná pro naplnění těchto cílů.“

zbynek-fiala
Žurnalista, v minulosti dlouholetý šéfredaktor časopisu Ekonom.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

zbynek-fiala

Pane Kyslingere, autor zmíněného amerického článku, vedoucí akademický ekonom píšící do časopisu jaderných vědců, uvádí, že dotace do jaderné energetiky jsou řádově vyšší než do alternativních zdrojů a občané je platí v daních a cenových přirážkách. 

Leo K

Pane Fialo, určitě Vám neříkám novinku, když píšu, že nekončící a předražená stavba americké jaderné elektrárny VC Summer nemohla skončit úspěšně. Vyplývá to ze zprávy, kterou si nechalo od společnosti Bechtel, zpracovat už v roce 2014 konsorcium soukromé energetické firmy SCE&G a státní Santee Cooper, pro níž elektrárnu stavěl Westinghouse. Letos na konci července SCE&G jako většinový vlastník stavbu kvůli vidině dalších průtahů a prodražování raději ukončila. Chyby našli auditoři z Bechtel jak na straně investorů, tak na straně dodavatelů. Konsorcium neumělo projekt stavby řídit. Jenže Westinghouse a další dodavatelé zjevně nechali investory žít v iluzi, že elektrárnu dokážou postavit včas. Bechtel například zjistila, že elektrárna se podle projektu nedala vůbec postavit. Dokonce nebyl hotový ani detailní design elektrárny. Pád Westinghouse s tím souvisel - Fukušimou způsobené nečekané zdražení spočívající v požadavku pasivního uchlazení reaktorů a hajdalácký projekt VC Summer k tomu stačilo. Ano, výstavba JE je skutečně finančně nesmírně náročná a proto ten požadavek na státní pomoc - máte pravdu, že výstavba elektráren na fosilní paliva je mnohem levnější - jenže neuvažujete, že jde o spalování, to znamená brutální zásah jak do zemské kůry, tak do ovzduší. Cenou vyrobené elektřiny však JE vítězí, nezapomeňte, že cena elektřiny je pokřivena dotacemi. Víte přece, že „zelených“ zdrojů sloužících k výrobě elektřiny je řada a na jejich zavedení a používání jsou schváleny dotace z Operačního programu životního prostředí spuštěného Státním fondem životního prostředí. Takhle se kvůli ideologii dostaneme do pozice Německa, které má  po „Energiewende“ daleko nejdražší elektřinu. Ale děkuji za odpověď.

duchodce

Poslední odhad japonské vlády ohledně ceny za sanaci havarované elektrárny ve Fukušimě čítá 188 mld. USD!!! V naší  měně jde o skutečně grandiózní cifru -  4 079 600 000 000 Kč. Společnost, které elektrárna patří se na této sumě bude podílet cca 8,5 %. "Zbytek" se bude hradit ze státního rozpočtu. A utrpení obyvatel z okolí vyčíslit penězi nelze vůbec. To riziko je naprosto nepřijatelné.

zbynek-fiala

Pane Kyslingere, tohle jsou citace amerického odborníka, který obor profesionálně sleduje jako ekonom a publikuje v oborovém časopise. V Americe zavřeli pokročilou stavbu jaderné elektrárny, a chystají zavřít další, protože jsou ekonomicky bez šancí. Společnost Westinghouse zkrachovala a málem položila japonskou matku Toshiba. Francouzskou EdF jaderné projekty ekonomicky drancují. Nevím, co je čistý zisk z českých jaderek, protože neznám míru vstřícnosti českého státu k tomuto oboru. O svém názoru zkuste přesvědčit generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše, který říká, že bez státní pomoci není dostavba Temelína nebo Dukovan možná. Stávající vláda zatím říkala, že pomáhat nechce, proto  se rozhodnutí odkládá. Spíš se zamyslete sám nad svými argumenty. Povšimněte si prosím, že článek se věnuje novému vývoji, pro který už zkušenosti z roku 1985 dávno neplatí. Tento nový vývoj lze samozřejmě brzdit, a spousta lidí se o to snaží. Je to, jako když se odkládá návštěva zubaře, realita nakonec přiběhne a bolí.

Leo K

Váš odpor k jaderné energetice je příkladný. Ale neměl byste se snižovat k „argumentům“ vycucaným z prstu. Jak jste proboha přišel k bodům: 

9) Stárnoucí reaktory na sebe přestávají vydělávat, protože vyžadují stále náročnější údržbu a opravy nebo výměny celých dílů. Ty není snadné obstarat, ale ani obhájit ve srovnání se stále levnější elektřinou z volného trhu.

10) Pokud se však s opravami váhá, může to skončit předčasným vyřazením reaktoru.

11) Vytrvalé požadování dotací po celou dobu provozu jaderné elektrárny stále připomíná, že jaderná energie není schopná konkurence na volném trhu. Avšak současné dotace už nestačí ani novým elektrárnám, ani těm starým.

Starší z obou jaderek - Dukovany - začala fungovat v roce 1985 a náklady na výstavbu se vyšplhaly na 25 mld Kčs (v tehdejší měně). Do roku 2016 přinesla podle ČEZu cca 49 mld čistého zisku. Musím zdůraznit čistého zisku! Zkuste zústat tak solidním novinářem, jak Vás znám, když se nezmiňujete o jaderné energetice.