Ve věci Vlka, toho z Kosy zostry

24.9.2020 21:03
Asi už leckdo se se s Vlkem, s tím z Kosy Nostry, alias Zostry nějak spíše virtuálně potkal. Pro ty, kteří ještě neměli to štěstí, zopakuji základní fakta: Petr Vlk, důchodce z Plzně (něco přes 70let), bývalý vyšší bankovní úředník (nebo snad manažer), provozovatel portálu Kosa. A už tady se dá narazit na čosi pochybné, bratia Slováci tiež hovorí, že také otazné. V úvodu totiž onen web, tedy spíše blog (https://vlkovobloguje.wordpress.com/) říká: blog obyčejných lidí pro obyčejné lidi o politice, ekonomii, fotbálku a všem ostatním, čím žije současná Česká nebo Slovenská republika Není třeba jej asi moc pečlivě studovat, hned se pozná, že právě tím NENÍ!

Samotné jméno Petr Vlk je nickem. Budiž, třeba má pro to autor nějaké speciální důvody.
Ale Kosa má další autory: Anitin krámek, Germanicus, Dasha, JoskuaTree, Gerd, ZK …
Prostě debata obyčejných lidí o obyčejných věcech, jako vyšitá…,
jako když potká Josef Novák Jiřího Horáka…
Ale Kosa má i svou Ústavu, tedy Základní zákony:
1- zákon autorský

měřit všem stejným metrem. Tedy jak těm, kterým  fandím, protože každý z nás  má nějaké preference, tak těm, které nemám rád.

2- zákon čtenářský
Dobrým autorem není automaticky ten, s jehož názory souhlasím nebo mohu souhlasit

Převzato z Kosy samotné, tak, jak se to tam stkví.
Asi mám smůlu, nic co by je naplňovalo, jsem na Kose nenašel.
Leckdo by asi řekl, že pokud není jeden s něčím spokojen, pak že má číst či poslouchat něco jiného. Ale tak to vůbec není! Právě tak, jako Vlk nenechává na pokoji různé Bláboliše, Svědky Milošovy, kluzké Vojty a další, já teď nevím jaké, je morální povinnosti nenechávat na pokoji různé Wolfy, wolfíky, atd.
Mám proti Vlkem zmiňovaným perzónám také leccos kritického, ale na rozdíl od Vlka jsem některé poznal osobně, měl možnost s nimi i nějak diskutovat. Vlk a myslím si, že se i k tomu nějak hlásí, ten nikoliv.
Lze dát na stůl myšlenkový experiment: pokud by v čele našeho státu nebyli ti, kteří tam jsou, kdo by se tam při současném rozdělení sil a prostředků, znechucení obyvatelstva a vnějších tlaků (ano právě od té Vlkem málem uctívané EU), tam mohl prodrat? Fialovej profesor, nositel Trikolory z klausiánské dynastie, křesťansky založený traktorista, skoro se stylizující do role pokračovatele Přemysla oráče?

 

Můžeme se i ptát, je Vlk nějak přece jen a třeba zčásti „políbený“ Můzou Sebereflexe? Na na rozdíl od ostatních, po cca 6ti měsíčním zkoumání říkám, že ano, že je.

Lze to směle vyvodit ze 2 věcí:
1) až s pečlivostí arachnofóba zaslepené, zabílené a zacementované cestičky a místečka, kde by rozumný jedinec mohl nechat nějaký protikoment
2) takřka obden rázná prohlášení, že zavře Kosu.

U pronikání do veřejného prostoru platí 3 železné zásady:
1) právo na reakci občana
2) právo na odpověď od subjektu
3) právo na dodatečné sdělení

Ti kteří, to nechtějí dodržovat, nechť si vyměňují názory někde ve sklepě a nechodí s nimi na Světlo denní.
Je tragedií u systému, který si říká demokratický, že jde o zásady právně nevynutitelné,
a dvojnásobnou tragedií, že řeknu-li o šmejdovi, že je šmejd, tak že se mu nezřídka pod tlakem soudu musím omluvit.
Neuznávám to rezem prolezlé:
můj blog – moje pravidla

 

 

Vlk je zastáncem EU. Tudíž připomeňme mu to je vlastními slovy:
Ale  nehodlám to dnes rozpitvávat v  detailu,  tohle mi na srdci neleží.  Už proto ne, že  nemám EU za  svátost  oltářní. Ani  svátost  jinou. A  nikdy neměl. EU  je pro mne  zejména, zdráhám se dodat a  jedině,  společný  hospodářský prostor.
Né, opravdu né?
A kam dává pan Vlk ty zástupy článků, které kriticky analyzují a dokumentují nesvatost EU?
Kde jsou na „kosířských“ článcích diskuze čtenářů, které by leccos a ne obdivného připodotkly?
Když jsem asi 2x Vlka upozornil, na zcela precizně vyargumentované články I. Davida o jednání orgánů EU, Vlk „kontroval“ a opakovaně odkazem na pamflet David a Goliáška. Nepomohlo moje opakované upozornění, že soud s autorem tohoto spisku p. Vernerem I. David vyhrál a sám p. Verner přiznal, že v něm pracoval s tzv. básnickou licenzí.

Několikrát jsem „bádal“ na Kose v příspěvcích dalších členů tamní vlčí pospolitosti.
Kritický příspěvek jsem nenalezl žádný. Tu a tam nesmělé větičky typu:

...aby to Vlka nějak nenačílilo.
Takto se „spolunažívá“ v nějakých klanových strukturách, a ještě neevropského typu.


Při  řadě poslechů, této někdy až 4hodinovky jsem nezaznamenal nikoho z kosířů,


kteří by v replikách Vlka podpořili. 

Občas jsem se i pokoušel
k tomu něco „googlit“ něco na Internetu. Narazil jsem i na to, že nějaký byvší zdroj mizel, že že by „blahodárnost“ GDPR?
Ale nějaké ty střety s Vlkem na mne vypadly. Vlk totiž nepůsobil jen na Slobodnom vysielači, ale i na dalších alternativních radiích.

Dalo by se říci, že podobných je v česko-slovenské kotlině neurekom. Proč se tedy tím zabývat? No, proto, že pokud narazíte na Vlka, tak vás zpočátku téměř „uzemní“
desítky tzv. tvrdých dat, citací grafů, záznamů apod.,
které do sebe i (na prvý pohled) zapadají. Ale jak řekl kdysi M. Zeman (velmi volně interpretováno):
… s použitím řady ověřených jednoduchých a sdělných faktů, lze (poměrně snadno) dojít (k logicky poměrně konsistentním) avšak nesprávným závěrům.
Vlk se zde liší )byť ne ve všem) od klasika českého mediálního prostoru, známého pod kódovým označením Vymývač mozků. Ten své hosty nezahlcuje množstvím faktů, ale jejich promluvy kouskuje, neptá se se na potřebné a mnohdy ty, kteří by měli k věci co říci v jeho debatách a to soustavně chybějí. Vlk v pořadu Hodina Vlka

https://slobodnyvysielac.sk/relacie/hodina-vlka/

používá jednodušší taktiku v odpovědích na otázky, prostě dotazovateli předestře nějaký ze svých argumentů a uzavře, že dotyčný nemá pravdu, prostě se nijak nesnaží vcítit do jeho myšlení a zkušenosti. Posluchač, nechce-li zdržovat relaci, a zabírat prostor ostatním pak v drtivém procentu rezignuje, i když jsem narazil i na takové, kteří se nedali.

Takovéto zahlcení je argumentačním faulem, viz např. : https://cs.wikipedia.org/wiki/Argumenta%C4%8Dn%C3%AD_klam

 


Takže tak jako prvý nástřel. Tím jsem Vlkovi vyšel v ústrety, to zrcadlo prostě potřebují i Nickové!


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.