Umíme si správně vybrat policejního prezidenta?

6.1.2011 10:30
Problém s výběrem (nebo u nás spíše s volbami) nového policejního prezidenta se podle informací v médiích vyhrocuje.

Složení desetičlenné komise je zpochybněno samotným premiérem, který ji označuje za kočkopsa. Ano, nedivím se mu, když cítí, že výsledkem volby by měl být souhrn subjektivních rozhodnutí jednotlivých deseti politických „voličů“, kteří mohou být ovlivněni různými negativními vlivy. Znovu se vracím k otázce možností správného výběru (viz můj blog http://www.vasevec.cz/blog/umime-si-spravne-vybrat-nebo-to-vlastne-ani-nechceme/ ). V tomto blogu píšu o možnostech správného výběru výrobků a služeb, pro mnohé to možná bude znít trochu absurdně, ale stejný princip lze využít i pro výběr personálu. Postupy správného výběru personálu pomocí multikriteriálních analýz jsou ve světě známé a používané. Vybrat si správného managera v renomované firmě nelze bez důkladného vyhodnocení rozličných kritérií, které budou mít vliv na provádění výkonu jeho funkce. Správný postup by měl být takto:
1) ministr vnitra stanoví odbornou komisi odpovědnou za výběrové řízení (ne komisi politiků, ale expertů z různých oborů souvisejících se specializací policejní problematiky!),
2) komise analyzuje a navrhne všechna hodnotící kritéria, které budou mít vliv na výkon funkce policejního prezidenta a navrhne hodnoty jejich priorit, což je nejdůležitější krok pro zahájení výběru,
3) komise doloží navržená hodnotící kritéria a hodnoty priorit ministrovi vnitra, který je schválí,
4) komise provede přesné vyhodnocení kritérií jednotlivých uchazečů (přihlásit se může kdokoliv, kdo má základní požadované schopnosti) pomocí multikriteriální analýzy,
5) stanovení výsledného pořadí uchazečů doložením průhledných podkladů z multikriteriální analýzy,
6) ministr konečně ví, na základě přesných výsledků z provedené analýzy, kdo je nejlepší osoba pro funkci policejního prezidenta.
Praxe u nás je bohužel taková, že základní kritéria a priority pro výběr stanoví zřejmě přímo ministr, ten spolu s premiérem sestaví komisi politiků, kteří s tužkou v ruce nebo raději bez ní zvolí (píše se, že vyberou) nového policejního prezidenta.
Výsledkem pak bude politicky dosazená osoba z omezeného výběru potenciálních uchazečů, u níž nebude průkazné, jakých odborných kvalit pro práci v této náročné funkce dosahuje. Tím se dosáhne možné skutečnosti, že „nejlepší“ osoba pro funkci policejního prezidenta, nebude ani zařazena do základního výběru, ani v případě jejího zařazení nebude správně vybrána. Víme všichni, že vtipů o policii je stále dostatek, i když již mnohem méně než za minulého režimu. Sama policie za to ale nemůže, protože jejich vznik závisí především na stupni inteligence a schopností personálu. A to je především výsledkem správného výběru od policejního prezidenta počínaje.
novotny
Zabývám se problematikou využití poznatků moderního výzkumu a vývoje pro zlepšení stavu naší společnosti.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

novotny
Pokud chce dělat vláda optimalizační reformy, měla by si nejprve sama optimalizovat staré carské postupy, tedy i novým reformním způsobem vybrat policejního prezidenta.
Je jasné, že to bude vše postaru, nemají nad sebou supervizora. Neodvolatelnost policejního prezidenta a ostatních chráněných státních zaměstnanců je bohužel národní tragédie.
Otázka je, kdo má zájem na tom, aby to tak bylo i dále...