Tchaj-wan: Cestovní bedekr nejen pro senátory

10.6.2020 23:01
Postupimská konference minimálně v negativním slova smyslu přiřkla Tchaj-wan (Formosu), tehdy anektovaný Japonskem, Číně. Podmínkou nebylo, že se nesmí jednat o komunistickou Čínu. Zahrává si s ohněm ten, kdo to zpochybňuje činy, protože dělá z Postupimi cár papíru, což je pro nás nebezpečnější než pro kohokoliv jiného, protože zpochybňuje poválečné uspořádání v Evropě.

Jak dále s Tchaj-wanem

Právě proto veškerou korespondenci s Tchaj-wanem, i děkovné dopisy i gratulace bychom měli vést prostřednictvím čínského velvyslanectví v Praze. Kopii poslat Tchaj-wanu. Aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Ve Sněmovně v uplynulých dnech se hrálo o to, aby byla vláda lokajsky vůči Sněmovně zavázána poděkovat ČR. A poděkování jako akt by mělo ale být zcela dobrovolnou záležitostí, jinak přestává být poděkováním. Tak jako nám čínský velvyslanec poděkoval za naše roušky.  Prostě Sněmovna odmítla úkolovat vládu. Nechala to výslovně tedy na ní. A co má co vláda společného se zamítnutím návrhu usnesení Sněmovnou? Někdy je to o hře se slovy. Svého času Sněmovna se usnesla na výzvě, že Sobotka má odvolat Babiše. Sobotka vyhověl Sněmovně a byl oheň na střeše. když Zeman děkoval ČLR za roušky, tak se namítalo, že se jedná jenom o obchod. Vždyť bylo-li ČLR poděkováno bylo, tím automaticky poděkováno i ČR. Nemůže všechno dát do jednoho hrnce a nechat to převařit na nestravitelný guláš. A navíc fakt oficiálně vyhlašujeme, a to bez rozdílu politických stran, že zastáváme politiku jedné Číny s hlavním městem Pekingem. Nemám nic proti, aby vláda o své vlastní vůli poděkovala Tchaj-wanu, mám však jisté výhrady k tomu, aby ji k tomu nutila Sněmovna. Udělal bych to prostřednictvím dopisu čínskému velvyslanectví s tím, ž e bych kopii poslal na Tchaj-wan. Vzhledem k tomu, že Tchaj-wan je součástí jednotné Číny, tak poděkování Číně bylo současně poděkováním Tchaj-wanu. vyhlásil snad Tchaj-wan nezávislost? Pokud to plánuje, tak v tom případě se ovšem musí zříci své snahy reprezentovat celou Čínu a přejmenovat se. Byly časy, kdy součástí Tchaj-wanu byla Čína, dnes je tomu naopak. případě Tchajvanu žádné odpojení území se nekonalo, tedy nepůjde o připojení. Faktem, že s Tchaj-wanem udržuje diplomatické vztahy na nejvyšší úrovni asi tolik států jako s dejme tomu s Abcházií. Jinak řečeno, přemístilo se toliko hlavní město Číny z Tchaj-peje do Pekingu. V budoucnu tomu může být zase naopak. Záleží na tom, kdo bude disponovat s červeným tlačítkem. Jak zdůrazňují radí dnešní pravičáci, tak síla předchází právu.

Kdo všechno smí a může mít zdravý rozum, na nějž se tak rád odvolává pan senátor

Ono je to dáno tím, jak vnímají oba útvary a režimy svou pozici ve vztahu k tomu druhému. "Podobně jako vláda ČLR považuje Tchaj-wan za svou odpadlou provincii, tak i vláda Čínské republiky tvrdila, že ona je reprezentací Číny, jen dočasně ztratila kontrolu nad částí svého území." (Wikipedie) Pokud to tak je, tak z historického hlediska by bylo tedy nutné, aby jako první vyhlásila nezávislost ČLR. A hlavně ta akce musí být v rozporu se zdravým rozumem, který velí posuzovat vše z hlediska užitku, který má přinést s porovnání s náklady, které je nutné na tuto akci vynaložit. Následky v podobě popírání Postupimské konference poneseme my všichni. vysvětlete mi v čem bylo pro nás nějaké zneplatnění Postupimské konference výhodné. Přestala by třeba platit zásada denacifikace, demokratizace Německa. Námitka, že pan Vystrčil se svou cestou na Tchaj-wan nahlodává usnesení Postupimské konference je zatraceně z tohoto světa. A mně by zajímala logika Vašeho uvažování, které vás vede k závěru, že tomu tak není, a nebo že to není důležité. Píše to Wikipedie v hesle Tchaj-wan, že Postupimská konference přidělila Tchaj-wan Číně. proč by komunistické Číně mělo být upíráno dědictví po nekomunistické Číně. Otázka společenského zřízení je zcela něco jiného než otázka územní suverenity a nezávislosti. O této podmínce snad nebyla v tom postupimském daru řeč. nechtějte po Česku, aby porušovalo nějaké mezinárodní smlouvy, jejichž výsledky samo konzumovalo a u nichž je jenom stín podezření, že jsou dosud platné.  To zakládá možnost války v Evropě. To, až tak učiní všichni ostatní, tak Česko pak může připojit. Nechtějte po něm, aby za všechny ostatní nasazovalo krk a strkalo hlavu do oprátky. Metodicky lze doporučit použít Paretovo optimum, tedy analyzovat. zhoršení vztahů s jedním útvarem je vyváženo zlepšením vztahů s druhým útvarem. No nevím, zda zhoršení vztahů s USA může být vyváženo zlepšením vztahů se Švýcarskem. 

A kdo dostal po Čankajškovi v RB OSN stoličku

ČLR je v tom momentu tím, kdo hájí Postupimské dohody. Tento argument používá kromě dalších čínská ambasáda a nechápu, proč by neměl být relevantní.V čem jsme tím ohroženi jako suverenní, svobodná země? Na postupimské konferenci bylo s přihlédnutím k závěrům z konference v Káhiře (1943) rozhodnuto, že Tchaj-wan bude znovu přičleněn k Číně: The terms of the Cairo Declaration shall be carried out and Japanese sovereignty shall be limited to the islands of Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku and such minor islands as we determine. Nešťastné to možná bylo, nicméně faktem je, že byl vrácen Číně. Tehdy Spojenci proti Japonsku tu Čínu potřebovali. Třeba i živé síle a  kvůli tomu, aby americká letadla, bombardující Japonsko, měla kde přistát, když jim docházelo palivo.

Při rozhovoru šéfů vlád při obědě 30. listopadu 1943 v Teheránu po 13 hodině 40 minutě Churchill konstatoval, že maršál Stalin se seznámil se kahirským komuniké, v němž bylo uvedeno, že cílem války USA, GB a ČR je vrátit všechna území, jež Japonsko odňalo Ćíňanům, byla vrácena Čínské republice. "The Three Great Allies are fighting this war to restrain and punish the aggression of Japan. They covet no gain for themselves and have no thought of territorial expansion. It is their purpose that Japan shall be stripped of all the islands in the Pacific which she has seized or occupied since the beginning of the first World War in 1914, and that all the territories Japan has stolen from the Chinese, such as Manchuria, Formosa, and The Pescadores, shall be restored to the Republic of China. Japan will also be expelled from all other territories which she has taken by violence and greed. The aforesaid three great powers, mindful of the enslavement of the people of Korea, are determined that in due course Korea shall become free and independent. [1]Stalin souhlasil zejména s tím, aby byla vytvořena nezávislá  Korea a aby Formosa a Madžusko byly vráceny Číně. Ministr zahraničí USA H. Hopkins v rozhovoru se svými kolegy téhož dne ještě před tím prohlásil, že bude-li Číně vrácena Formosa, tak tam musejí americké základny pod správou Spojených národům, přičemž o jejich počtu a vybavení rozhodnou Spojené národy.

Od Hradu dále, nechť se nestane neštěstí nanadálé

Bude-li na zdi zahrady tabulka Pozor zlý pes a vy tu vysokou čínskou zeď přelezete s cílem pochutnat si na jablku a pitbul se na vás vyřítí a zakousne si  Vás jako malinu, tak si za to můžete sami. Půjde z hlediska majitele o sebeobranu, možná nepřiměřenou (viz případy s napnutou kuší v chatě).

Čínská ambasáda má na svém webu varování, že v případě Tchaj-wanu nevylučuje použití síly. Pokud Postupimská konference přiklepla Tchaj-wan Číně, tak proč neVzhledem k tomu, že Tchaj-wan dosud nevyhlásil nezávislost, tak jeho regionální HDP je součástí čínského HDP a protože tím tuplem není členským státem OSN, tak se na něj nevztahuje mezinárodní právo a Charta OSN. A stejně je zajímavé, že proti této takto otevřené hrozbě neprotestovala všechna další velvyslanectví v Práze.

A protože tedy bývalou Formózu chápe ČLR jako svou provincii, tak nutně považuje vzdušný prostor nad ostrovem za čínský vzdušný prostor a pokud tedy tamtéž vnikne letadlo bez povolení, tak může být považováno za UFO a v nejlepším případě donuceno přistát a osazenstvo letadla si půjde za katr za pokus o ilegální vniknutí na území čínského státu, protože stěží ti cestovatelé budou mít vstupní víza od vlády ČLR. Čínská ambasáda jasně deklaruje, že Tchaj-wan je činskou provincií. A to zahrnuje také nutnost ochrany jejího vzdušného prostoru. Co kdyby tu provincii přepadlo Japonsko, když tedy káhirská deklerace není právně závazná? Z té otevřeně jasně formulované hrozby silou vyplývá, že ČLR nepovažuje ČR za stát, protože ve vztazích mezi státy je hrozba použití silou podle Charty OSN zakázané. Je to jako bych já někomu vyhrožoval v šachu, pokud případný soupeř udělá něco, co se mi nebudete líbit, tak mu  hodím šachovnici do obličeje. Rudé hrozby snad patří mezi platné reálie, zvláště když se mohou docela dobře opřít o Postupimské dohody, Najděte mi jiný stát, který tutéž rétoriku používá ve vztahu k jinému státu. Snad Ukrajina ve vztahu ke svým tzv. vzbouřeneckým provinciím i občanům jiných států.  Kdyby tyto vaše úvahy byly nesprávné, tak by asi na čínské ambasádě nevisela ve vztahu ke Tchaj-wanu hrozba použití silou. Už proto nemám zapotřebí učit se jezdit do ČLR stabilizovat stát, mám ale zájem na tom, aby Číňani viděli, jak vypadá naše demokracie, Pánové Hřib, Vystrčil se chovají stejně jako pubertální uličník Novotný. Zkusili alespoň do Číny zorganizovat vývoz kapitálu, aby to to Česku přinášelo nějaký zisk? Jakou vyšší životní úroveň nám výše uvedení pánové zajistili? Právě proto, že státy jsou takové, jaké jsou, nemá smysl je dráždit. Chce to čas, pěstovat svobodný mezinárodní obchod a turistický ruch, ať se k nám jejích občani učí jezdit, jak vypadá skutečná prosperita a demokracie. A ne jím dávat záminky k uzavírání se do sebe. Všichni turisté by si měli být vědomi, že při výletu na mapě Tchaj-wanu stojí: Hic sunt leones. Respektive Vstup na vlastní nebezpečí.  Na tchajpejském středisku v Praze  můžete také požádat o víza pro jiný účel pobytu než turistický (studentská, pracovní, business apod.). Podrobnější informace o vstupu lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí Tchaj-wanu – konzulárním odboru.Pro dovoz živočichů a rostlin na Tchaj-wan se prosím informujte na stránkách mezinárodního letiště v Tchaj-peji, případně Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine. Pan Vystrčil se bude pěkně vyjímat na foto před tím tchajpejským střediskem v Praze v ruce s razítkem v pase s přivolením, že si může vzít sebou nějaké to velké zvíře. Třeba toho ptáka, co ho má ve znaku ODS. 

Co se týče Tchaj-wanu, tak chybí prováděcí zákon, že ano. S přijetím Ústavy 1982 byla otázka HK, Macao a Tchaj-wanu zohledněna v čl. 31 takto: „Stát může v případě potřeby zřídit ZAO. Systémy, které mají být v ZAO zavedeny by měly být stanoveny zákonem přijatým VSLZ na základě specifických podmínek A ZAO nesmí provádět vlastní zahraniční politiku. Pan Burian třeba píše o něčem, k čemuž nedošlo: Všimněte si, že ČLR plně uznává Tchaj-wanskou politickou reprezentaci (stejně jako jeho ústavu, parlament, právní systém, území i armádu) a o žádné porušení doktríny jedné Číny se nejednalo, naopak to byl akt jejího naplnění. (Zdroj: https://petrpetrburian.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=752799 ) A protože tedy nedošlo k přijetí konkrétního zákona o zvláštní autonomní oblasti Tchai-wan, tak tento zůstává čínskou provincii. Mohl si polepšit, ale nějak se k tomu nemá. Takže na Tchaj-wanu by mělo proběhnout referendum, zda tedy jeho obyvatelé zůstat toliko čínskou provincií, nebo zvláštní autonomní oblastí se všemi uvedenými možnostmi. To současné provizorium musí být dosti skličující a bezvýchodné. To, že vám vlastní bratr klidně může vrazit kudlu do srdce. Kdykoliv v budoucnosti. A pokud mi namítnete, že by takový zákon mohl být Všečinským parlamentem zrušen v budoucnosti, tak stačí do něj vložit paragraf, že může být zrušen toliko po souhlasu RB OSN, autonomní reprezentace po kladném stanovisku konzultativního referenda.

 

[1] Pokud nejsou závěry Kahirské konference právně závazné alespoň jako letter of intent, jak uvádí česká verze Wikipedie, tak ovšem to vymazává z mapy nejenom Čínskou republiku, ale také Koreu a Madžusko přímo dokonale a dělá z nich bílá mísna politické mapě světa. Jak a čím pak mohou mezinárodnímu společenství dokázat, že vůbec narodily, když k tomu nemají žádný papír. Tchaj-wan i svět může jen velmi málo získat vyhlášením nezávislosti, protože se tím prodlouží všechny politické, obchodní či turistické cesty. Proč investovat někde daleko v Česku, když lze daleko snáze investovat za humnami, zvláště když si vyjedná ochranu svého vlastního politického systému, svobody obchodu a vlastní armády, což všechno může lákat svou přitažlivostí samotné suchozemské Číňany. Nevím, o ničem, co by mohlo v tomto případě zhoršit postavení Tchajwanců vůči současné mezinárodně politické izolaci.

Pozn. Neuznáváme-li platnost Postupimi ve vztahu k Tchaj-wanu, tak to současně znamená, že vracíme Formósu Japonsku. Není proč stavět Tchaj-wan proti Číně. Kdyby vyhrál Čankajšek, tak by nikdo se nepodivoval dnes, že Formosa je součástí Číny. Přece nemůžeme vázat uznání a uplatnění principu územní celistvosti a svrchovanosti na to, že momentálně v Pekingu je u moci KS Číny. Politické strany přicházejí a odcházejí, státy zůstávají.

Navíc bychom si měli zamést vždy před vlastním prahem a začít odtud. Byla to Belgie, která začala vyznávat princip jedné Číny. A proč pan Vystrčil nejede podpořit katalánský či skotský separatismus? A použité policejní a soudní praktiky v Katalánsku na ochranu územní celistvosti jsou na pováženou. Jsem rád, že tolik revolucionářů neuznávavá obecně zásadu územní celistvosti Číny. My Prahu nedáme, raději ji zbourámea. Jenom aby vám to vydrželo, soudruzi revolucionáři ve vztahu k jiným částem zeměplacky. Například ke Krymu,

Pokud se pan Vystrčil a jeho fanklub domnívají, že jeho návštěva Tchaj-wanu je v souladu s politikou jedné Číny, pak by se měli chytnout za nosy a začít přemýšlet nad tím, že oficiální představitelé ČLR a Česka hlasitě volají, že tato návštěva je s touto politikou v rozporu. A pokud jedna strana tuto návštěvu rozporuje, pak je nutné toto její stanovisko respektovat, protože nikdo nesmí činit někomu jinému bolest. Je to jako v manželství, pokud jeden z partnerů něco odmítne, tak ten druhý si musí nechat zajít chutě. Vystrčil zopakoval, že při hlasování čtyř nejvyšších ústavních činitelů o části prohlášení ve vztahu k Číně „prohrál 3:1“, neboť proti byl i předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Podle Vystrčila během schůzky změnil názor v otázce odvolání velvyslance. (Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-tchaj-wan-milos-vystrcil-milos-zeman-cina.A200312_113542_domaci_knn ) 

 

Literatura k dalšímu studiu 

https://simple.wikipedia.org/wiki/Political_status_of_Taiwan

 

rezjir10
Zajímám se o historii, politiku a ekonomii, protože Češi nerozumějí svým vlastním dějinám.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

rezjir10
Stačí podívat se na zpravodajství RP ze 17. října 1972 o hlasování OSN o přijetí ČLR, z něhož vyplývá, že nejenom Belgie osvojila ideu při příležitosti navázání diplomatických styků, že Tchaj-wan je území, které je nedílnou součástí ČLR. Totéž Zieleniec v r. 1995 v naší PS.
Jaromír Petřík

Díky za podrobné vysvětlení ohledně Taiwanu jako součásti Číny na základě Postupimské konference. Zajímavé, že v diskusi na blogu IDnes tento stav všichni ignorovali stejně jako jej ignoruje Miloš Vystrčil.

rezjir10
Ad pan Dočekal. Jest tomu tak.
Lubodoc

Já v té cestě nevidím nic jiného než snahu podkopnout židle prezidentovi a premiérovi.