Pokud si myslíte, že se vás to netýká, tak to je přesně to, co chtějí

obrazek
22.5.2024 23:40
Představte si, že se chcete začít věnovat něčemu užitečnému pro své tělo a duši, například čchi-kungu nebo józe. Najdete si školu, získáte stejně smýšlející lidi, chodíte cvičit a užíváte si života. A najednou je z ničeho nic vaše organizace prohlášena za extremistickou totalitní sektu, školu zavřou a vám i vašim přátelům vyhrožují trestním oznámením. Myslíte si, že to není reálný scénář? Ukazuje se, že je docela reálný a nikdo před ním není chráněný.

Přesně to se stalo v případě hnutí Falun Gong. Jedná se o duchovní a ozdravnou praxi založenou na tradiční gymnastice čchi-kung. Přesně to se děje s mnoha dalšími organizacemi, dokonce i těmi, které nejsou náboženské. Příkladem toho může být hnutí „Allatra“ a organizace „Tvořivá společnost“, které působí i v Česku a na Slovensku.

 

Ale proč dochází k takovému napadání určitých skupin? Protože se najednou staly nežádoucími pro jistou soukromou mezinárodní organizaci.

FECRIS (Evropská federace výzkumných center proti sektářství) sdružuje 25 evropských organizací zaměřených proti sektářství.

 FECRIS byla založena v Paříži v roce 1994 z iniciativy francouzské asociace UNADFI („Národního svazu asociací na obranu rodiny a člověka“). Členy FECRIS jsou antikultovní organizace z Německa, Francie, Velké Británie, Ruska, Belgie, Srbska, Běloruska, Slovenska, Španělska, Itálie, Švýcarska, Ukrajiny a Švédska.

 

Demokracie předpokládá svobodu náboženského vyznání a svobodu odejít z jednoho náboženství k jinému. Co dělá FECRIS? Pošlapává toto ústavní právo každého člověka. Právě tato organizace si vybírá, koho označí za sektáře a koho ne.Podle výzkumu uznávaných vědců a právníků z pěti evropských zemí je hlavním zdrojem financování FECRIS francouzská vláda. V roce 2005 získala FECRIS status „členské organizace“ při Radě Evropy jako mezinárodní nevládní organizace. Toto rozhodnutí vyvolalo spory. Hnutí za náboženskou svobodu a vědci vyjádřili svůj nesouhlas. V roce 2009 byl FECRIS udělen status poradce při Ekonomické a sociální radě OSN (ECOSOC); má tudíž přístup k institucím OSN v New Yorku, Ženevě a Vídni. Tato protisektářská skupina začala legitimně komunikovat se sdělovacími prostředky a státními orgány.

 

Seznam hnutí spojených s FECRIS se rozrůstá a noví členové se objevují po celé Evropě. Tento nárůst lze vysvětlit tím, že FECRIS je prostě konglomerátem organizací, které mají různé (někdy dokonce protichůdné) osobní zájmy a které ve FECRIS vidí příležitost najít spojence v boji proti náboženským menšinám. Uvnitř ní jsou rozpory, protože se v ní mísí jak konkurující si tradiční náboženství, jako je katolicismus a pravoslavné církve, tak protináboženská hnutí, například ateistická sdružení.

 

FECRIS tvrdí, že respektuje náboženské svobody a základní dohody o lidských právech - Všeobecnou deklaraci lidských práv, Evropskou úmluvu o lidských právech a Úmluvu o právech dítěte - a používá tato tvrzení k ospravedlnění svých činností, které jsou někdy v rozporu s těmito právy, jako je například „deprogramování“, což je psychické a fyzické donucování osob, aby se vzdaly svého náboženství.

 

Na seznamu viceprezidentů FECRIS zastupujících evropské země figuruje jméno Alexandra Dvorkina, který se narodil v SSSR. Během studené války emigroval do Spojených států, po pádu komunismu se vrátil do Moskvy jako duchovní ruské pravoslavné církve. Byl požádán, aby se ujal mise obrany pravoslavné církve před „sektami“. V roce 1993 s požehnáním patriarchy Alexije II. založil první antisektářskou organizaci, která se dnes rozrostla na RACIRS (Ruská asociace center pro studium náboženství a sekt). Od té doby vyvíjí Dvorkin velkou aktivitu v boji proti nepravoslavným náboženským hnutím nejen v Rusku, ale také v zemích bývalého Sovětského svazu a v zemích Evropské unie, aniž by byl specialistou v oblasti náboženství, ostatně jako i další viceprezidenti FECRIS.

 

Pod rouškou „výzkumu a informační činnosti v oblasti sektářství“ organizuje FECRIS v celoevropském měřítku boj proti novým náboženským hnutím, která konkurují historickým náboženstvím. FECRIS se očividně vyhýbá obviněním vůči „historickým“ náboženstvím a zcela ignoruje skutečnost, že v rámci některých z nich jsou věřící vyučováni extremistickým náboženským doktrínám. Kromě toho francouzští aktivisté bojující proti sektám upozorňují na případy sexuálního obtěžování a pedofilie v sektách, ale o podobných případech v katolické církvi zarytě mlčí.

 

Koncepce podvodu je v rámci spotřebitelského práva. Používat ji v případě „osobního nebo duchovního sebezdokonalování“, jak to dělá FECRIS, znamená požadovat, aby náboženství nebo víra poskytovaly určité konkrétní výsledky. Pokud se budeme řídit touto logikou, pak by duchovní a náboženská hnutí nesměla za žádných okolností „ podvádět“ své stoupence a jsou povinna jim zaručit, že plnění náboženských obřadů a předpisů přinese nějaký objektivní výsledek. Podle francouzského práva žádné duchovní nebo filozofické hnutí, žádné sdružení zabývající se sebezdokonalováním, a dokonce ani žádný psycholog, lékař nebo učitel nemají žádnou povinnost poskytovat konkrétní výsledky.

 

V podstatě nevěřící člověk může označit jakékoliv náboženství za „podvod“. Tímto slovem lze například nazvat zázraky, v něž věří katolíci. Používání těchto pojmů předpokládá vynášení soudů o kvalitě náboženství, což je podle francouzské ústavy (která zaručuje rovný respekt ke všem náboženstvím ze strany státu) pro státem financovanou organizaci nepřípustné. Takové hodnocení náboženství je nepřípustné i podle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a dalších mezinárodních dokumentů, které Francie podepsala a ratifikovala.

 

Zajímavý je i fakt, že řada představitelů členských organizací FECRIS byla stíhána za nevraživé projevy nebo za pokusy využít únosů a „deprogramování“ lidí, kteří se přidali k novým náboženským hnutím, k tomu, aby je přiměli zříci se své nové víry. A přestože tyto soudy FECRIS prohrála, okamžitě se objevily články, že FECRIS soudy vyhrála. Jak je tato absurdita možná? Takové jsou metody této organizace.

 

Americký expert na národní bezpečnost Dr. Egon Cholakian ve svém videu Neviditeľná vojna. Kto vedie náš svet do záhuby?odhaluje tajná schémata a metody, které FECRIS stále používá.

Pokud si myslíte, že se vás to netýká, tak to je přesně to, co chtějí. Takové myšlení se může stát osudovou chybou pro celý demokratický svět i pro každého jednotlivého člověka. Je nejvyšší čas brát informace kriticky a naučit se je analyzovat. Nastal čas začít přemýšlet.

 

Marlupta
Přestože se Česko - Slovenské cesty osamostatnily, stále se navzájem inspirujeme, doplňujeme a ovlivňujeme. Miluji své rodné Slovensko, miluji svůj domov v Česku.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.