Pochybnosti v cause Rath

obrazek
24.5.2012 07:37
Včera jsem zaznamenala zajímavý diskusní příspěvek na Parlamentních listech, který by se, podle mě, měl také dostat do povědomí veřejnosti. Jak všichni víme, z našich vysoce objektivních medií bychom se takové skutečnosti, které zasévají pochybnosti o postupech policie, našich zákonodárců a justice v kauze Mudr. Davida Ratha nedověděli. Ještě, že existuje internet /zatím necenzurovaný!/. Z mnoha rozporuplných informací si uděláme každý svůj názor. Po mediálním humbuku by bylo na místě, aby se občané dozvěděli pravdu a je-li doktor Rath vinný, ať je potrestán. Osobně mně stále chybí vysvětlení, od koho vlastně doktor Rath úplatek dostal! Za co, bude zřejmě asi též problematické a složitější prokázat (viz níže). „Precisně“ policií podložené zatčení Davida Ratha, stavící na „jednoznačně usvědčujících odposleších“ má zřejmě dost trhlin!

Pochybnosti v cause Rath, M.Kunštek, 23.5.2012 16:29:06.

Na základě čeho byl Rath zadržen? Existuje znalecký posudek, který by konstatoval, že rekonstrukce zámku Buštěhrad byla nadhodnocena? Police přiznala, že neexistuje. Její zástupce přiznal, že se opírali především o odposlechy. Jeden z poslanců při jednání uvedl, že tím policie obhajobě doslova „nabila“ na smetení žaloby z procesních důvodů. (Po jednání MIV jsem měl možnost hovořit s několika poslanci, kteří se jednání účastnili. Popisovaný průběh byl vzájemně potvrzen. Žádný z poslanců však nebyl ochoten souhlasit s tím, že bude uvedeno jeho jméno, protože některé části jednání probíhali v režimu „tajné“ – pozn. aut.) Jde o zásadní právní problém. Fakt, že byl vybrán nový projektant a vypracován nový projekt, z hlediska práva neznamená, že projekt je předražen. Také do něj mohly být zakomponovány nové práce, se kterými původní projekt nepočítal. Bez znaleckých posudků nelze stanovit, jestli jde o předražení, nebo nutnou změnu. A bez náležitého posouzení těchto skutečností nelze říci, zdali byl spáchán trestný čin. A proto nelze posoudit, jestli policie poslance Ratha přistihla při páchání trestného činu. Samotné držení částky větší než ekvivalent 15 000 EUR (cca 375 000,- Kč) není v ČR trestným činem, ale přestupkem, za nějž se ukládá pokuta ve správním řízení. Takže vlastně ani nelze posoudit, zdali předsedkyně Sněmovny jednala správně. Jaká škoda byla spáchána? Tento aspekt je nutný posoudit mimo jiné proto, aby bylo jasné, zdali byl spáchán trestný čin, a též které státní zastupitelství a který soud jsou příslušní pro provádění a autorizaci úkonů trestního řízení. Nebylo zodpovězeno. Bylo přiznáno, že „možná může jít o škodu nad 150 milionů…“. Což by mělo dozorovat Vrchní státní zastupitelství. Policie ani státní zástupkyně neví, jaká je vlastně škoda!!! Jde opět o zásadní právní problém. Listina základních práv a svobod stanoví, že nikdo nemůže být odňat svému zákonnému soudci. Takže se může ukázat, že trestní řízení bylo prováděno nepříslušným orgánem. Což je zákonný důvod k jeho anulování. Co je to prostorový odposlech? Policie záznamy z kanceláře obviněné Pancové považuje za stěžejní důkaz, na němž stojí trestní stíhání. Poslanci debatovali o tom, zdali to je institut, o němž hovoří § 88 odst. 1 a následující trestního řádu („Je-li vedeno trestní řízení pro zvlášť závažný zločin nebo pro jiný úmyslný trestný čin, k jehož stíhání zavazuje vyhlášená mezinárodní smlouva, může být vydán příkaz k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, pokud lze důvodně předpokládat, že jím budou získány významné skutečnosti pro trestní řízení a nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak nebo bylo-li by jinak jeho dosažení podstatně ztížené. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu provádí pro potřeby všech orgánů činných v trestním řízení Policie České republiky. Provádění odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu mezi obhájcem a obviněným je nepřípustné. Zjistí-li policejní orgán při odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, že obviněný komunikuje se svým obhájcem, je povinen záznam odposlechu bezodkladně zničit a informace, které se v této souvislosti dozvěděl, nijak nepoužít. Protokol o zničení záznamu založí do spisu.“) Na místě bylo též argumentováno tím, že existují soudní rozhodnutí, která prostorový odposlech nepovažují za důkaz, použitelný před soudem, protože na rozdíl od záznamu telekomunikačního provozu, které jsou prováděny na soudem zapečetěném zařízení, u nich nelze zajistit jejich konzistenci a věrohodnost. Podle některých soudních rozhodnutí jde pouze o operativní nástroj, který může být použit ke získání dalších důkazů. Nemůže však sloužit jako jediný důkaz k odsouzení. Tento problém ještě nebyl prejudikován Nejvyšším soudem, takže oba právní výklady (že to je důkaz, i že to není důkaz použitelný před soudem) jsou možné. Proč police předložila pouze přepisy odposlechů? Poslanci neposlouchali žádný záznam. Takže prohlášení Radka Johna o tom, že to tam „šustilo“ bankovkami je pouze "obrazné". Na Spiritce „šustil“ pouze papír, na němž byly odposlechy přepsány. (Docela by mě zajímalo jak přepisovatel zachytil ono „šustění“ a jak došel k závěru, že jde o bankovky.) Tento fakt vyvolal ze strany poslanců otázky, proč jim nebyly předloženy originální záznamy aby si je mohli poslechnout. Odpovědí bylo, že „ZÁZNAMY ŠUSTÍ A BYLO BY JIM ŠPATNĚ ROZUMĚT“. Značná část předložených záznamů byla popsána poznámkami „týká se jiného případu“. Poslanci se dobře bavili. Jen „na okraj“ policie přiznala, že odposlechy, které byly předloženy poslancům, nedisponuje obhajoba. Což je porušením ústavního práva na spravedlivý proces, protože obhajobě mají být k dispozici všechny důkazy, které má policie. Po jednání se někteří poslanci sázeli, jestli stíhání povede k odsouzení Ratha. Část s nich si vsadila, že podle toho, co dnes viděli, bude žaloba smetena z procesních důvodů. Nejspíše v odvolacím řízení, protože prvoinstanční soud bude pod značným mediálním tlakem. (Prvoinstanční soud je složen z jednoho profesionálního soudce a dvou laických přísedících. Ti mohou profesionála „přehlasovat“. Odvolací soud je složen pouze z profesionálních soudců, kteří mají větší tendenci posuzovat případ z přísně právního hlediska, než laičtí přísedící. Proto je také řada prvoinstančních rozsudků rušena z procesních důvodů. – pozn. aut.). Poslanci též přiznali, že hlasovali pod tlakem. S tím, že věc dořeší teprve, až policie předloží žádost o vydání Ratha ke trestnímu stíhání. A pořádně si ji vyfutruje. Což nebude dříve než 6. června. Poslanci se shodli, že dříve se sejít nehodlají. 

 

zenka
Jsem řadová občanka, nespokojená s vývojem v našem státě.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

zenka

Pane Kulíku, dle medií, Rath ty miliony "nesl" asi 10 vteřin - byly prý v zapečetěné krabici od vína. Tato zapečetěná krabice byla dr. Rathovi po deseti sekundách zabavena, potom byla policisty na několik minut odnesena a následně ukázána již otevřená krabice s miliony. Pokud to bylo skutečně tak, jak nás o tom informovala media, pak si myslím, že ten zásah policie nebyl až tak precizní, jak byla její práce chválena - spíše mám z toho dojem, jakoby po velkém humbuku policie důkazy teprve sháněla! Neboť mít jako hlavní a jediný důkaz ne/povolené prostorové odposlechy????

PS: Mohl by jste mně upřesnit,  kde bylo zveřejněno, kdo konkretně dal ty peníze na úplatky? Byl za to někdo obviněn, případně vzat do vazby?

rku

Paní Máchová,

 pokud by byl případ Ráth zástupný, musel by ho vymyslet a realizovat sám Rath, ty miliony přece nesl on. A nyní už dokonce víme, od koho úplatky byly- od stavebních firem které dostaly předražené zakázky. A pokud by na Ratha byla nastražena léčka, tak ji nastražila paní Pencová, jeho dlouholetá přítelkyně a spolupracovnice.

zenka

Pane Šebku, nerozdráždil jste mne,  pouze jste mne rozesmál. Taky se Vás ale zeptám, proč si myslíte, že jsem posedlá vůči p. Kulíkovi. Já jsem byla přesvědčena, že pouze reaguji na to, co psal on a tomu se říká /pokud se nepletu/  diskuze. Proč se „Cyrda nepřihlásí do málo početné skupiny o obhajobu v této kauze?“ opravdu netuším. Jak jsem již psala, souhlasím s potrestáním Davida Ratha, pokud je opravdu vinen! Zatím je v této kauze tolik rozporuplných skutečností, které jsme se dovídali z „nestranných a zaručeně pravdivých“ informací našich medií, že se přikláním spíše k tomu, že to bylo narafičené. Samozřejmě respektuji, že mají na to někteří lidé jiný názor .  Ráda si o tom s Vámi zde podiskutuji, ať už případ D.R. dopadne tak či onak.

OSOBNĚ SI MYSLÍM, ŽE PŘÍPAD POSLANCE RATHA JE JEN ZÁSTUPNÝ, ABY ODVEDL POZORNOST OBČANŮ OD DŮLEŽITÝCH VĚCÍ, KTERÉ CHCE NAŠE VLÁDA URYCHLENĚ /NEŽ SE VZPAMATUJEME, CO SE VLASTNĚ DĚJE/ PROSADIT!!! CÍRKEVNÍ RESTITUCE, 3. PRIVÁTNÍ DŮCHODOVÝ PILÍŘ …..  

 

antoninsebek

Milá paní či slečno Máchová, rozhodně jsem se zařekl, že nebudu kopat do mrtvol, natož politických. Vaše obsese vůči p. Kulíkovi je taková (když parafrázuji Jaroslava Haška), že byste se mohla stát poslankyní. Pokud tomu nevěříte, stačí se ozvat a já Vám sdělím ve které kapitole Švejka to najdete. Do té doby to máte za domácí úkol.

Takže se omezím zatím jenom na jeden fakt: Jestliže má Cyrda (jinak se mu neříká) takové nesporné pochybnosti, tak proč se nepřihlásí do málo početné skupiny o obhajobu v této kauze?

Další argumenty si ponechám pro případ, že jsem Vás rozdráždil. Nemusí jít o výlev emocí, stačí mi odpovědět na onu otázku PROČ. Nikoliv však způsobem, že bych ji měl položit Cyrdovi. To neudělám. Ptám se Vás. Dobrou noc.  

 

zenka

 

Pane Kulíku, na rozdíl od Vás já nemám  takovou důvěru v naše soudnictví. Co se týče morálky právníků – tu nehodnotím a myslím, že pro výkon jejich povolání to není podstatné.

U církevních restitucí také zastávám  názor „co bylo ukradeno musí být vráceno“. Otázka ale zní jinak: patřil kdy vůbec církvím majetek, který jim chce naše vláda vracet?   Doufám, že převládne názor, aby nejprve musely církve prokázat vlastnictví údajně komunisty „ukradeného majetku“!

Pro mě podstatná je také otázka, zda, kdo a kdy vrátí majetek rozkradený po roce 1989!

P.S.: Z působení Judr. Svobody v politice jsem dospěla k názoru, že není ve fun clubu Mudr. Ratha, a i proto si myslím, že jeho právní názor /a není mezi právníky osamocený/  minimálně signalizuje, že je něco prohnilého v tom našem státě českém!

 

rku

Paní Máchová,

dohadovat se o tom , jestli je Ráth ve vazbě protiprávně nebo ne, je nesmyslné. Každy právník na požádání dokáže zdůvodnit pro i proti a rozhodne soud. Mne však zaujala Vaše poznámka o  Svobodovi. O jeho zkušenosti nepochybuji, o morálce už ano. Zajímá mne ale, zda jste se také znáte Svobodův právní názor na cirkevní restituce (všechno co bylo církvi ukradeno a musí být vráceno) a zda i v tom jeho právní erudici oceňujete?

zenka

Pane Kulíku,

zjistila jsem, že výše  uvedený diskuzní příspěvek v parlamentních listech si můžeme přečíst /poměrně obsáhlejší verzi/ na Britských listech. Také jsem si tam o autorovi přečetla následující:

Martin Kunštek

Autor byl redaktorem týdeníku Ekonom, pracoval jako parlamentní analytik pro ČLK, dnes asistent poslance Bublana


Na Britských listech je i další zajímavý článek tohoto autora "Cyril Svoboda: Rath je ve vazbě v rozporu s Ústavou"

kde publikuje názor známého /dle mého názoru erudovaného/ právníka. Když si dáte tu práci  a vyhledáte si informace na internetu, zjistíte, že Judr. Cyril Svoboda není s tímto názorem mezi zkušenými právníky zdaleka jediný. To se ale z našich objektivních medií nedovíme! Na Vaši otázku, zda si myslím, že u nás může být odsouzen (nespravedlivě) člověk, který má dostatek finančních prostředků Vám rovněž odpovím. Myslím, že ano. 

 

 
rku

Paní Máchová,

kdo je pan Kunštek? Jak ví že poslanci mand. výboru jednali pod tlakem a jak vůbec ví co se na zasedání toho výboru dělo. A Vy si opravdu maslíte, že u nás muže být nespravedlivě odsouzen člověk,který si může dovolit nejlepší právníky? Víte o někom takovém?

 Pane Moskalíku, považujete Rátha za rovného, nebo rovnějšího? A kde jste nabyl znalosti ústavního práva?