Ozvěny americké proměny

pelosi
30.7.2020 16:47
Podle průzkumů amerického Pew Research Center se před deseti lety ve Spojených státech ke křesťanství hlásilo více než tři čtvrtiny dospělého obyvatelstva (77%). Současně průzkumy provedené v letech 2018 a 2019 indikují, že náboženská mapa Spojených států prochází rychlou změnou. Aktuálně se ke křesťanskému přesvědčení hlásí již méně než dvě třetiny (65%) obyvatel, což se s ohledem na tradiční americké poměry může vzdálenému pozorovateli s ohledem na americkou historii jevit jako fakt z kategorie senzačních a skandálních. Nutně se tak nabízí hypotéza, zda současné americké dění velmi podstatným způsobem nesouvisí se změnami v náboženských přesvědčeních Američanů či zda není výrazem hledání nějaké nové ideologie nosnějšího a méně ortodoxního křesťanského amerikanismu.

Víc než zajímavé jsou rovněž údaje o dlouhodobějším vývoji poměrného zastoupení náboženských přesvědčení v Kongresu. Za posledních šest dekád počet kongresmanů hlásících se k protestantismu klesl zhruba o čtvrtinu. Toto přesvědčení je tak v Kongresu aktuálně zastoupeno na dosud nejnižší historické úrovni a protestantismus tak stojí krůček před propastí v podobě ztráty pomyslné "většiny" (dnes 54,9% Kongresu). Naopak počet členů kongresu hlásících se k politickému katolicismu v uvedeném časovém horizontu vrostl o více než 60% na současných 30,5% Kongresu - zde je však nutno podotknout, že tento nárůst se neodehrál v poslední dekádě. Celkově lidé hlásící se k přesvědčení označovaném jako "křesťané" (protestanti, katolíci, mormoni a pravoslavní křesťané) tvoří o něco málo více než 88% Kongresu. V rozložení politické moci jsou tak křesťané významně (mimochodem stejně jako v ČR) nadreprezentováni, přičemž katolíci více než protestanti, pokud to vztáhneme k úrovním, které by odpovídaly poměrnému zastoupení těchto křesťanských přesvědčení v rámci celé americké populace.

Co se týče stranické příslušnosti, tak zde až na dvě osoby se všichni reprezentanti a senátoři zvolení za Republikánskou stranu hlásí ke křesťanství, přitom sedm z deseti z nich jsou protestanty, katolíci mají podíl čtvrtinový. Naopak na straně Demokratů se v úřadujícím Kongresu ke křesťanství nepřihlásilo 61 lidí, z nichž se více než polovina hlásí k židovské víře, a rovněž podíl protestantů a katolíků je "demokratičtější" a na rozdíl od poměrů u Republikánů relativně vyrovnaný (41,5% resp. 35,1%).

Proč všechna ta čísla? Vyvozovat z nich nějaké dalekosáhlé závěry bez další pracné a rozsáhlé analýzy všech relevantních okolností by byla asi velká troufalost. Vždyť přeci stále platí, že křesťanský živel je dnes, stejně jako tomu bylo vždycky v americké minulosti, stále tou drtivou ideologickou, politickou, kulturní a ve všech ohledech zcela hegemonickou (a často i destruktivní) silou. Ameriku a její roli ve světě nelze pochopit bez přiznání významu dopadů náboženských (primárně tzv. křesťanských a někdy i bludných) přesvědčení na jednání Američanů. A tak mi šlo zejména poukázat na ten strašný kontrast mezi slovy a činy, mezi tím, co by papírově mělo být a tím, co je. Chápu tak poslední americký vývoj symbolicky podobně jako ten zdvižený ukazováček dobré katoličky a předsedkyně Sněmovny reprezentantů Spojených států paní Nancy Pelosiové, když neuměla adekvátně zareagovat na nepohodlný dotaz novináře, proč že tak strašně nenávidí pana presidenta Donalda Trumpa. Současné americké otřesy jsou bezpochyby takovým varovným až výhružným zdviženým prstíčkem, a také velmi pravděpodobně nosným trendem začínajících tektonických společenských změn, na jejichž konci je Amerika konsenzuální, ideologicky flexibilnější, pravděpodobně více a nikoliv méně hegemonická, a dost možná také i destruktivnější. Proto je v našem zájmu současné americké události podrobně sledovat a pečlivě je analyzovat, neboť, i když to dnes sotva někdo ví, co všechno z toho nakonec může vzejít, tak abychom nakonec nebyli událostmi nemile zaskočeni.

Zatím v tom hlubokém zklamání z některých současných  projevů křesťanské Ameriky destiluji jedno zřetelné varování a vzkaz směrem k nám, a ten zní: važte si Vy všichni naši politici vysoké úrovně (ve všech významných ohledech) našich lidí, lidi nerozdělujte, nesnažte se je rozzuřit a nahnat je do ulic pod pláštíkem, že tak musíte činit, neboť to máte za požadavek demokratický, snažte se o budování základní jednoty ve smýšlení lidí, zejména pak usilujte o naplnění touhy našich lidí po klidu a míru, po možnostech seberealizace a po plnohodnotném životě ve společnosti blízkých a přátel. Buďte každý jeden druhému bratrem nebo sestrou, upřednostněte společný a jeho či její zájem před zájmem svým, budujte v lásce království boží na zemi. Odhoďte svá krutá srdce a přestaňte lidi rozdělovat, zejména vy tzv. a nadreprezentovaní "křesťané", vzdejte se naděje, že i naši lidé budou tak hloupí a nechají se snadno vmanipulovat do nesmiřitelných ideologických postojů a nenávisti, a že tak snad tímto způsobem dosáhnete svých sobeckých cílů na úkor ostatních.

Čtení:
https://www.pewforum.org/2019/10/17/in-u-s-decline-of-christianity-continues-at-rapid-pace/
https://www.pewforum.org/2019/01/03/faith-on-the-hill-116/
https://karolinum.cz/knihy/bercovitch-ritualy-souhlasu-17717Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.