Na Ukrajině probíhá státní převrat řízený z Bruselu a nikoliv revoluce

obrazek
26.1.2014 12:51
Situace na Ukrajině je již několik týdnů velmi výbušná. V centru Kyjeva probíhají demonstrace a v některých městech byly opozicí obsazeny státní úřady. Vznikly i samozvané opoziční parlamenty na některých místech. Střety v centru Kyjeva vyvolávají k tomu vycvičení provokatéři, kteří mají zkušenosti s pouličním násilím, ničením majetku, zastrašováním a vydíráním.

Situace na Ukrajině je již několik týdnů velmi výbušná. V centru Kyjeva probíhají demonstrace a v některých městech byly opozicí obsazeny státní úřady. Vznikly i samozvané opoziční parlamenty na některých místech. Střety v centru Kyjeva vyvolávají k tomu vycvičení provokatéři, kteří mají zkušenosti s pouličním násilím, ničením majetku, zastrašováním a vydíráním. Jsou to teroristické bojůvky očividně organizované a financované ze zahraničí. Placení žoldáci mají odvést špinavou práci za své chlebodárce z politiky, bank a průmyslu. Podobně jako v Sýrii. Jen vyvolání občanské války na Ukrajině se zatím nikdo neodvážil, následky by totiž byly hrozivé. Taktika tvůrců tohoto převratu zůstává zatím jiná – vyvolávat násilné pouliční střety v centru hlavního města a mediálně manipulovat veřejnost. Naše sdělovací prostředky se snaží veřejnosti vnutit názor, že jde o lidovou revoluci podporovanou většinou obyvatel. Česká televize informuje dle svého zvyku zcela jednostranně, stojí všemi silami na straně opozice a dává prostor pouze jejím představitelům. Jiný názor slyšet není. Jen stálé záběry na demonstrující, ani se neuvádí kolik jich je, záběry v televizi lze dobře manipulovat a z pár tisíc lidí udělat násobně více, to televizní technika umí velmi dobře a tato manipulace se již léta využívá v Evropně i USA k ovlivňování veřejného mínění. ČT tak opět porušuje své poslání nezávislého veřejnoprávního média. Proč vůbec neinformuje o tom, že na demonstrace do Kyjeva byli sváženi již v prosinci minulého roku lidé z celé západní Ukrajiny a Polska, šlo řádově minimálně o desetitisíce osob? Stále se mluví o několika zabitých demonstrantech, o fašistických skupinách v řadách protestujících v Kyjevě se naproti tomu vůbec nemluví, stejně jako o teroristických bojůvkách, které ničí veřejný majetek, napadají osoby, které se k nim nechtějí přidat a vyhrožují státním orgánům násilnými akcemi a atentáty. Vše to jsou prý demonstranti a nikoliv násilníci, i když jsou to spíše teroristé, než cokoliv jiného. Skutečný demonstrant totiž nehází zápalné lahve na policisty, nehází dlažební kostky, neničí cizí majetek, veřejné budovy a jejich zařízení. Vůbec se nehovoří o tzv. profesionálních demonstrantech a provokatérech, kteří jsou vycvičeni svými chlebodárci z Bruselu a jiných center, která státní převrat na Ukrajině organizují. Je až dojemné s jakou péčí stojí na straně uměle vyvolávaných protestů v Kyjevě byrokraté z Bruselu. Kterak se snaží z pozadí vydírat současnou vládu na Ukrajině a státní převrat vlastně organizovat. Mnozí představitelé EU otevřeně podpořili opozici přímo v Kyjevě na demonstracích. Něco podobného by si nenechala líbit žádná suverénní země a považovala by to právem jako hrubé vměšování do vnitrostátních záležitostí. Pokud by k akcím, které probíhají v Kyjevě docházelo v jakékoliv zemi EU, její pořádkové síly by podobné protesty násilně rozehnali a s nikým by o tom nevedli žádnou diskusi. Považovali by ji totiž jako vměšování se do svých vlastních státních záležitostí. V Kyjevě jsou násilné akce, útoky na policisty a státní orgány vydávány za revoluci. Je to zjevná lež, která má jako vždy zmanipulovat veřejné mínění. Ukrajinská opozice, její součástí jsou i pokračovatelé odkazu válečného zločince Bandery, odmítá všechny návrhy vládních představitelů. Opozice na Ukrajině očividně nechce hledat kompromis, hledá jen další záminky ke konfrontaci a násilným akcím v ulicích. Kdo jsou vlastně představitelé opozice a komu slouží, kdo řídí jejich kroky? To je naprosto klíčová otázka. Jestliže jsou mezi nimi, jak se ukazuje, i ultranacionalisté a novodobí fašisté, které podporuje EU, je třeba to zcela otevřeně veřejnosti sdělit.

O tom, že v opozičních řadách fašistické skupiny jsou, svědčí i charakter jejich akcí. Opozice se již delší dobu uchyluje k řadě banditistických akcí za tichého souhlasu Bruselu i celé EU. Jde o další špinavou politiku euro-papalášů, kteří se snaží oslabit Rusko a kolonizovat významnou zemi. Současný probíhající státní převrat na Ukrajině je především snahou o ovládnutí průmyslových kapacit této země, jejích surovinových zdrojů, které nejsou zanedbatelné a také o kvalitní zemědělskou půdu, o kterou měl velký zájem a chtěl ji získat už Hitler. Na Ukrajině vůbec nejde o svobodu, demokracii či politické vězně, jak se nám snaží prorežimní média namluvit. Jde o ovládnutí země a její zavlečení do područí Bruselu. EU trápí velké dluhy, hospodářské potíže, vysoká nezaměstnanost. Bruselští byrokraté nejsou schopni tyto problémy řešit a tak potřebují odvést pozornost jinam. Ukrajina je velmi vhodný cíl. V geopolitických cílech EU a USA hraje právě Ukrajina klíčovou roli. Kdo získá vliv na Ukrajině má klíč k ovládání situace v Rusku. EU potřebuje Ukrajinu také jako zdroj levné pracovní síly. Již v minulosti byla Ukrajina velmi žádanou zemi, kde chtělo mít svůj vliv Turecko, stejně jako Polsko, Rusko či Německo. Svoji polohou a zdroji byla Ukrajina vždy středem zájmů nejen svých sousedů, ale i velmocí. Dnes se na Ukrajině opět hrají hry o její ovládnutí zvenku, o vytěžení jejího bohatství, o ovládnutí jejich zdrojů. Řeči o demokracii, svobodě jsou jen velmi průhlednou zástěrkou a s realitou nemají nic společného. Ukrajinci sami si musí rozhodnout, jakou cestou chtějí jít, zda cestou aspoň určité nezávislosti a rozhodování o svých záležitostech do určité míry samostatně nebo naopak cestou úplného podřízení Bruselu, jeho průmyslníkům a bankéřům. V tom druhém případě by ale většinu Ukrajinců nečekalo nic dobrého. EU je dlouhodobě v krizi a pokud by se jí podařilo ovládnout vliv v této zemi, může svůj konečný ekonomický krach a rozpad aspoň oddálit. Pokud si někdo myslí, že zorganizuje státní převrat na Ukrajině a dosadí do vedení země protiruskou vládu a čeká, že Rusko bude jen přihlížet, velmi se mýlí. Ale vše ukáže další vývoj. Pokud chtějí obyvatelé této země dělat rohožku Bruselu, ať ji tedy dělají. EU slibuje Ukrajině prosperitu, ale již neříká jak jí dosáhnout. Podobné sliby dobře známe z naší domácí zkušenosti a víme tedy, že jsou to opravdu jen sliby.

V tomto světle bychom měli vnímat současnou situaci na Ukrajině a odmítat jednostranné informace, kterými nás krmí ČT a jiné sdělovací prostředky. Na Ukrajině nejde o revoluci, na Ukrajině jde o předem plánovaný převrat a získání moci nad touto významnou zemí, která má strategickou polohu a mnohé zdroje. O tom, že uměle vyvolávané státní převraty mají přímo katastrofální důsledky svědčí i současná situace v Egyptě, Sýrii nebo Iráku. Vývoj v těchto zemích souvisí se současnou Ukrajinou skutečně více, než se na první pohled může zdát. Ukrajincům přejme ať si zachovají svoji hrdost a především zdravý úsudek a kritické myšlení a nepodlehnou nesplnitelným slibům neumětelů a diktátorů z Bruselu.

miroslav-porizek
Bydlím na malém městě uprostřed Hané, pracuji ve státní správě v sociální oblasti, publikuji asi 20 let - zejména různá témata z politiky, kultury a historie. Jsem stoupencem společenské solidarity, veřejné dopravy a přímé demokracie.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

stvan

Bohužel, máte pravdu.

antoninsebek

Už jsem někde zde uváděl, že jsem byl na Ukrajině mockrát, že tam mám známé. A také mám známé, velmi solidní Ukrajince, kteří dlouhodobě pracují a žijí v České republice. Nemohli jsme se nevyhnout rozhovoru o příčinách současné situace.

Přiznávám, že i mne často udivuje, z čeho tam ti lidé mohou žít. Je tam ale velká rodinná pospolitost, kdo může, tak pracuje v zahraničí. Hodně z nich - což se neuvádí v naší tlači - pracuje V RUSKU. Pozor na to. Já to považuji za hodně podstatné.

EU Ukrajině pomůže ráda. Leda však do hrobu. Doveze tam supermarkety a zboží do nich. Po začlenění do "přípravné školky EU" dokonce bezcelně. A tedy lacino. Takže zbortí i ten zbyteček průmyslu a zemědělství, co Ukrajinci ještě mají. Země je rozpolcena i nacionálně - 48 procent obyvatelstva tvoří Rusové - těm by přičlenění k EU ztížilo jejich zaměstnanost u východních sousedů. To je ten zakopaný pejsek.

A je to jeden z důvodů, proč se pan Putin rozhodl Ukrajině půjčit ty miliardy (nikoliv dát). Další z důvodů je ten, že Rusku hrozí pašování. A to bezcelně dovezeného zboží na Ukrajinu přes dlouhatánskou Ukrajinsko-Ruskou hranici. Celníci na jedné i druhé straně už se na to těší.

Ukrajinci už měli několik prezidentů. Například Kučmu, Kravčuka, Juščenka, nyní Janukovyče. Žádný z nich nic neudělal se zakořeněnou korupcí a byrokracií. Kdo může, bere úplatky neboť kdo nekrade, šidí rodinu. Myslíte, že ten Velký Boxer s tím něco udělá? Nikoliv. Vždyť i on má svoje penízky bezpečně mimo území "Ridnoj Ukraiiny". A to jeho "vymezení se mimo Ukrajinu" je zatím překážka pro jeho zvolení prezidentem. Možná to vyřeší TAKÉ nějakým prvním čtením nového zákona, až vznikne ten "opravdu demokratický" Parlament.

Pokud jde o naše media, jsem rád, že konečně sdělila, kdo nyní zapaluje pneumatiky v centru Kyjeva: jsou to hlavně rowdies místního klubu Dinamo Kyjev. Nemají práci, tak se baví tím, že coby členové anonymního davu "bojují" proti policii. Bojují prý proti prezidentovi a vládě. Tito lidé však byil zvoleni v souladu se všemi zákony. Za účasti zahraničních pozorovatelů.  Zvláště "čistou práci" tam činí naši zahraničně orientovaní politici, včetně těch, co makají v Bruselu. Složité co? 

Mám z toho pro případné čtenáře dva závěry: Děkujte rodičům a prarodičům, že jste se nenarodili o 600 km na Východ. A děkujte Ukrajincům, že mají doma takovýto borčus. Pokud by tam nebyl, už by šly "naše" montovny do té velké azbukové země s třetinovými mzdovými náklady. Máme se tady lépe, než si myslíme. Zatím.

schlimbach

Vidím to velmi podobně a husí kůže mi naskakuje z vyjádření Zaorálka k Ukrajině -(