Mír. „Posvátný svazek národů“ – de Béranger

Béranger
2.7.2023 08:24
~ ~ ~ „Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned první den občany své země.“ - Ernest Hemingway ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Jenže, kteří to jsou, a na které straně?

Česká vláda míní, že se České republice přibližuje válka. Naše republika ji podporuje dodávkami zbraní; k posílení ukrajinské obrany. Již druhým rokem, ve válce na východě Evropy, nehledáme ani nezdůrazňujeme mírové řešení. To je politováníhodným, či spíš tragickým směrem současné české politiky.

Je známo, že nejen putinovský směr politiky, ale i ruská opozice chápe, že Ukrajina nesmí být v NATO. V tom je skrytý hlavní smysl zlé válečné akce proti Ukrajině. Zajisté RF nemá zájem připojit k sobě a živit souseda; mimořádně chudý stát – Ukrajinu.

Tak jako byl J. F. Kennedy roku 1962 odhodlaný nasadit i jaderné zbraně proti Castrově Kubě, pokud by na ní zůstaly sovětské jaderné zbraně a rakety, stejně tak dnešní Rusko nedovolí Ukrajině vstup do NATO, zřejmě až i po použití stejných zbraní.

Ve 20. století, v kritických situacích, byla československá politika nenásilná. Tudíž odpovídající vysokým duchovním kvalitám českého národa. Jenže, to už je minulost.

Dnes je náš směr vývoje opačný. Čínské pojetí země zná pět světových stran. A u nás – nově převychoval mladé Čechy západní vliv, sám vycpaný oním pátým směrem.

Člověk dodržuje tu roli, kterou mu Vyšší svět přiděluje. Do lidské mysli je snadno nahlíženo, takže výběr lidí, pro dodržení toho kterého úkolu, bývá výstižný.

Kdysi hlavní nacista nedržel Ježíšův směr, naopak. Obdivoval násilná doporučení islámu. Po smrti pak byl umístěn docela nečekaně. Pochopitelně, vždyť plnil svou přidělenou roli na jedničku. Hlubším skrytým zdůvodněním nacistických násilí a válek mělo být – aby si lidstvo uvědomilo, čeho je schopné.

Někteří lidé nepřesně soudí, že dobro a zlo je totéž. To určitě ne, nýbrž shodným je smysl těchto přístupů – výchova. Vybírejme si, co se kdy vyplatilo!

POSVÁTNÝ SVAZEK NÁRODŮ – Pierre-Jean de Béranger (1780 -1857), říjen 1818 [1]

Píseň zpívaná v Liancourtu na slavnosti, pořádané vévodou de la Rochefoucauldem na oslavu

stažení cizích vojsk z francouzského území v měsíci říjnu 1818.

Vidina míru na zem sestoupila,

rozsévala zlato a květiny;

v pohodě klidu zahnala jak víla

válečné blesky, rozbouřené sny.

„Ach! – zvolala – synové hrdých pluků,

Francouzi, Němci, Rusové z východu,

lide zeměkoule, podej si ruku,

vytvoř svazek národů.

 

Vzájemná vaše nenávist vás děsí,

nejnevinnější vyrušuje sen.

Pod sluncem lépe místa rozdělte si,

na světě každý ať je spokojen.

Necháte krále mluvit o záruce,

ztrácíte štěstí, důstojnost, svobodu.

Lide zeměkoule, podej si ruce,

vytvoř svazek národů.

 

K sousedům ohně zanášíte sémě,

vítr duje na střechy hořící.

A když pak po požáru schladne země,

mrzáci neudrží radlici.

U hranic pole ve válečném hluku

vám lidskou krví svítí k pochodu.

Lide zeměkoule, podej si ruku,

vytvoř svazek národů.

 

Když vaše města hoří, potentáti

vyrazí drze vítězný svůj řev,

odvažují se zisky počítati,

jež těžce zaplatila vaše krev.

Bezbranně posloucháte válek strůjce,

z nelidské bídy jdete k odvodu.

Lide zeměkoule, podej si ruce,

vytvoř svazek národů.

 

Překažte příště válečníkům plány,

dobuďte sami práva, přátelé;

nenechte krev svou téci pro tyrany,

nevděčné krále, dobyvatele.

Nic nedbejte falešných trumpet zvuku,

jsou hlásnicemi mocných podvodů

Lide zeměkoule, podej si ruku,

vytvoř svazek národů.

 

Minulé boje skryjte pod závoje,

ať svobodou konečně dýchá svět.

Nad poli úrodnými vzlétnou roje,

umění jenom pro mír bude pět.

V hojnosti, pod radostnou září slunce

půjdete ve svatebním průvodu.

Lide zeměkoule, podej si ruce,

vytvoř svazek národů.“

 

To řekla ta obdivuhodná žena

a králové to opakovali.

Jak na jaře zem byla vyšňořena,

podzimní květy láskou zpívaly.

Cizincům sláva! Odchod jejich pluků

slibuje naší vlasti obrodu.

Lide všech zemí, podejme si ruku,

 

stvořme svazek národů.

 

Literatura:

[1] Výbor písní – Béranger. Přeložil Jan Otokar Fischer. Vydala Mladá fronta, Praha 1951, s.46-47

 — blog


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.