Masaryk, bomba a dezinformace

Jaderný test v Semipalatinsku
11.2.2012 12:14
6. listopadu 1947, v předvečer třicátého výročí Velké říjnové socialistické revoluce předseda Rady ministrů SSSR Vladimír Molotov v slavnostním projevu utrousil poznámku, že v expanzionistických kruzích USA se šíří jakési nové náboženství. Jelikož postrádají víru ve vlastní síly, vkládají naděje do tajemství jaderné pumy, ale to už dávno tajemstvím není.

Velezrada prezidenta Trumana

V komentáři k tomuto prohlášení David Holloway v obsáhlé knize Stalin a bomba. Sovětský svaz a jaderná energie 1939-1956 [Praha: Academia. 2008, s.307] zdůraznil, že to byl jenom  tah ve válce nervů a že Američané byli přesvědčeni, že jaderný monopol nepřišli, a tak Molotovovo prohlášení nebrali vážně, ale že Sověti byli přesvědčeni podle svodky pro ústřední výbor strany o tom, že většina reakčních politiků a žurnalistů si uvědomila, že široké lidové masy slovům soudruha Molotova věří a že tábor imperialismu tak ztratil jeden ze svých nejsilnějších nástrojů vydírání. Proto se teď snaží dokázat, že i když Sovětský svaz už tajemství atomové bomby zná, nezvládl dosud „technologii její výroby“.

Tak přinejmenším trochu ti reakční politikové soudruhovi Molotovovi uvěřili, protože urychleně byl dobudován a uveden do provozu hluboce utajovaný nepřetržitý letecký monitorovací systém jaderných zkoušek na území SSSR, který fugoval v provizoriu od jara 1949. Přitom dle prognózy údajně první výsledky měl přinést sovětský jaderný program až za další dva roky. Ta záře nad Semilatinskem donutila Trumana vyzradit státní tajemství, tedy dopustit se velezrady, protože musel odkrýt karty v atomovém pokru, musel odkrýt světu, že má k dispozici monitorovací systém, o němž Sověti údajně vůbec nevěděli (http://www.gwu.edu/~nsarchiv/nukevault/ebb286/).

Podle toho, co 8.12.2006 zveřejnil na svém blogu pan Marek Bakajsa, tak Truman tím testem obdržel přímo úder do brady, protože zjistil, že  29 srpna 1949 v Semipalatinsku byla provedena zkouška s atomovou  bombou s kódovým označením „První záblesk”, která byla replikou americké atomové bomby, zhozené  na Nagasaki. Jak později ukázalo vyšetrovaní HUAC – (Komise pro vyšetrovaní neamerické činnosti při Sněmovně reprezentantů), urán použitý v této atomové bombě pocházel z USA, navzdory přísnému zákazu vývozu během války.(viz http://www.embuck.com/fses/ake-vnutropoliticke-faktory-ovplyvnovali-posobenie-usa-na-zaciatku-studenej-vojny/).

Jenže pozdější výzkumy a rozbory  (viz třeba v předešlém odstavci citovaný odkaz) o žádné krádeži uranu či plutonia se nezmiňují, hovoří pouze o okopírování konstrukce bomby, pouze čtenář knihy pana Pacnera Atomoví špioni. Počátky vědecké špionáže a kontrašpionáže. [Praha: Nakladatelství Šulc a spol. 1994.s.189] se může dozvědět, že poprvé navštívili federální detektivové byt Greenglasů v posledním týdnu ledna 1950. Hledali kousky uranu, který kdosi odczizil ze skladiště v Los Alamos na sklonku války (s.189, viz též s. 86nn). [Pro připomenutí, 28. března 1950 havarovalo letadlo nad Kanadou, údajně s Laurence Steinhardtem na palubě].Tedy je možné,že pan Bakajsa, jemuž  tímto přeji dlouhý život, narazil mimoděk na jedno dodnes z nejstřeženějších tajemství vlády USA, že v tom uranu měla mírně řečeno nepořadek (v Česku, ani na Slovensku se nic neutají, jsou to příliš malé státy pro tak velký neúklid), ale je také možné, že na základě tohoto, nebo obdobného záznamu pouze tímto mírně tvůrčím způsobem přečetl níže uvedené obové znění hesla ve Wikipedii.

Bakajsova odvážná intepretace původu  sovětské atomové bomby se odvolává na heslo Wikipedii (http://en.wikipedia.org/wiki/HUAC). Vskutku ve verzi tohoto hesla ze dne 6. Prosince 2006, které bylo měněno obsahově  do dnešního dne  v průměru přinejmenším třikrát týdně, lze nalézt následující pasáž, která byla  vypuštěna jako celek brzy poté. To číslo, které hovoří o miliónech liber zaslaného uranu ukazuje, že do Wikipedie byla vložena záměrná desinformace, i kdyby šlo o přírodní uran. Podle pana Pacnera s odvoláním na vyšetřování FBI byly zaslány pouhé vzorky uranu, maximálně 300 kg. A stejně je otázkou, jak z toho uranu by udělali Sověti plutonium., aby ho měli toho 29. Srpna 1949 v množství větším než malém, tedy nadkritickém, ať už z technického, či geopolitického hlediska.  

In 1947 HUAC investigated wartime shipment of uranium to the Soviet Union. The Committee reported that in 1943, with high-level protection inside the government, the United States government issued export licenses for the delivery of millions of pounds of atomic bomb-making materials. Restrictive orders of the Manhattan Project were bypassed by an American firm called the Canadian Radium and Uranium Corporation. Security concerns for the National Laboratories also came under review.

Český překlad tohoto hesla tuto část rovněž neobsahuje, ale je doplněn o informaci, která není obsažena v současné anglické verze, že počátkem 50. let se činnost Výboru zaměřila i na vědeckou oblast. K nejznámějším osobnostem, jež se staly předmětem jeho zájmu, patří zejména Robert Oppenheimer, jeden z konstruktérů americké atomové bomby, Albert Einstein a fyzik Edward Condon, jeden z průkopníků kvantové mechaniky, jenž se podílel i na vývoji radaru a atomové bomby. Významnou roli v činnosti Výboru v 50. letech sehrál i vyostřený antisemitismus.

Jenom nevím, zda lze hovořit o antisemitismu, čteme-li výše uvedenou knihu Karla Pacnera, tak za znalost tajemství jaderné pumy, tak také za to, že toto tajemství přestalo být tajemstvím, lze vděčit příslušníkům jediného národa. A Arabové to nejsou. Nejvíce se mi libí, že příslušný výzkum a vývoj financovali vždy jiné národy. Není nad to, podnikat za cizí peníze. Ty státy, např. Japonsko, Německo, Itálie, ba Velká Británie, protože v dostatečné míře nespolupracovaly s příslušníky vyvoleného národa, utřely pusu. Všechno plus má ale své minus, není divu, že za takových okolností dosud pouze jediný příslušník tohoto národa získal Nobelovu cenu za mír,  a to ještě se o ní musel dělit s nějakým Arafatem. Doporučuji jako druhého vyznamenat toho technika, který vyzvonil do světa, že údajně Izrael toto sladké tajemství sdílí také. Díky této mystifikaci se slečně Izrael neodváží žádný násilník šáhnout na čest. Doporučuji také tátní izraelské TV uspořádat soutěž pro seniory Atomoví špioni v našich kibucech.

Podle pana Pacnera zdroje ze sovětské strany přitom sdělují, že první blýskání na lepší čase bylo původně plánováno v nejlepším případě až na listopadu 1949, tedy zhruba za 16 měsíců a že¨ve skutečnosti tedy ten jaderný test byl proveden o čtyři měsíce dříve.  Hirošimská bomba obsahovala 64  kilogramů uranu, bomba, která byla použitá Nagasaki, byla naplměna  12-30  kilogramy plutonia, některé zdroje dokonce hovoří o 6, 5 kilogramech, minimálně prý je nutné mít k dispozici 9-10 kilogramů plutonia. Jak však někteří bloggeři naprosto správně podotýkají, je poněkud podivné, že při první zkoušce v Los Alamos bylo pouužito plutonium, při prvním shozu bombičky na Hirošimu uran, a teprve v Nagasaki byl tlusťoch (Fat Man) vybaven plutoniovou náloží, údajně pouze o hmotnosti 6,4 kg, která byla vyzkoušena 16. července 1945 na střelnici v Novém Mexiku. Plutonium pro ní bylo vyrobeno v Hansfordu ve Státu Washingston. Mělo podobu prstýnku, který vážil  5,3 kg a měl průměr 11 cm, výška nebyla uvedena. Ta záře nad Semipalatinskem nemusela být přitom prvním testem jaderné zbraně, už v srpnu 1949 nechal Stalin promítout čínské delegaci film, v němž byl předveden pokusný výbuch sovětské atomové bomby. A samotná sovětská reakce na výše uvedené Trumanovo prohlášení byla vlastně více než vyhýbavavá, pouze potvrzovala slova Molotovova, že SSSR opravdu zná tajemství atomové bomby (viz Holoway, o.c.).

Co je kritické množství

Naproti tomu zdroje z ruské strany podle pana Pacnera uvádějí, že první stříbrobílý plutoniový náboj – poniklovaná hřející kulička o průměru deseti centimetrů (tedy o objemu 523, 6 cm3, která tedy mohla obsahovat 6,5 kilogramu plutonia (hustota plutonia 19.816 g/cm3 , 16 cm3plutonia váží 324 gramů, zbytek objemu připadal na ten ochranný niklový obal). byla vyrobena za čtyři měsíce po spuštění prvního reaktoru v Čeljabinsku 10. Června 1948, tedy ta teplá kulička spatřila světlo světa 10. Října 1948. Tehdy za přítomnosti Kurčatova se měl odehrát v době sovětské blokády Berlína mezi Charitonem, vedoucím laboratoře KB 11 jižně od Gorkého, kde se to plutonium zpracovávalo, a Stalinem, který projevil zájem vidět první atomovou bombu, následující výměna názorů. Chariton, kterému se zdálo, že hovoří s někým, kdo je zcela mimo, musel Stalinovi zdlouhavě objasňovat, že až za další dlouhé čtyři měsíce bude k dispozici druhá taková kulička, že tedy k 10. února 1949 (tedy v době prvních náznaků krize v sovětsko-izraelských stycích, ale vrcholící československé pomoci) bude mít SSSR méně než 20 kg plutonia. Stalin: Jenom podráždíme Američany a v zásobě už nebudeme mít nic. A co když oni proti nám půjdou se svými atomovými bombami? Nebudeme mít nic, čím bychom je zadrželi. Jakmile budete zkoušet první, musíte mít ještě druhou a ještě třetí. Nemohli bychom z této z této kuličky vyrobit dvě? Chariton namítl, že rozdělením plutonia do dvou částí by se nikdy nedosáhlo kritického bodu, takže by náboj nemohl explodovat, načež Stalin poznamenal: Kritické množství je v jedněch podmínkách jedno, v druhých podmínkách může být druhé (Pacner, o.c., s. 463). 

Ano, Stalin řešil jiný problém, než fyzikové, kteří chtěli si novou hračku vyzkoušet, zaře jasnější než tisíc sluncí mohla být spatřena protivníkem z vojenskopolitického hlediska až tehdy, když těch kuliček bylo tolik, aby si nimi mohl zahrát on sám atomový poker. Stalin musel dobře vědět jako pilný čtenář bestsellerů sovětského špiona Klause Fuchse, že z jedné kuličky nelze udělat dvě, ale první tajemník se ptá pouze na něco, co sám dobře ví, a proto to mohl dotáhnout tak vysoko, jak prozradil pan Dietl v seriálu Okres na severu). A také dobře věděl, že Steinhardt se musel čtyři měsíce léčit v New Yorku, než mu jeho kuličku mohl přivézt v únoru 1948. Kromě toho, ze Stalinova výroku jasně vyplývá, že o tom americkém (britském) monitorovaní sovětského nebe věděl, ještě než byl uveden alespoň do provizorního provozu.

Ale Stalin evidentně si uvědomil při tom rozhovoru, že má ještě navíc v rukávu jednu značenou kartu, tedy americké plutonium, které mu přeposlal pod kontrolou Zorina Jan Masaryk po 19. Únoru 1948 jako dárek od Steinharda (viz předešlé črty), kterou mohl ale použít až napřesrok, kdy už se rozkmotřil s Izraelem, respektive když slečna Izrael mu zahla se strýčkem Samem a on už nebyl ničím vázán. To už měl přece jenom asi pět těch sovětských kuliček k dispozici, ale ještě s nimi plýtvat nemohl, takže strýčka Beriju pověřil, který se v tom Semipalatinku neustále motal, aby vyměnil sovětskou kuličku za lepší již prověřenou americkou, tím zabil nejméně tři mouchy jednou ranou. Proto namísto toho, aby do světa se ihned po Semipalatinsku pochlubil, že Sovětský svaz zná nejen tajemství atomové bomby (kritické množství), ale dokonce i tajemství výroby atomové, přesněji řečeno plutoniové bomby, tak byl potichu, protože si počkal, až strýček Sam se dozví, že strýček Joe je podvodníkem a začne pátrat po původu toho plutonia. A dříve či později musela FBI při tom pátrání narazit na izraelskou lobby, takže bývalý velvyslanec USA v Praze Steinhrardt raději ihned mizel z politického života přímo v oblacích a účast na svatbě své dcery.vyměnil za pobyt v domovu důchodců v kibucu Kefar Masaryk spolu s dalšími atomovými pašeráky, jak se nám snaží namluvit jedno jejich společné foto někdy ze sklonku 60. let minulého století.

Poslední člověk, nebo poslední agent

Sám pro sebe si říkám, že pravdu o dějinách bude znát až poslední člověk, jemuž ale ta znalost bude na nic. Netušil jsem, že narazím ještě v tomto roce na jeho karikaturu. Marx se mýlil, jako ostatně ve všem, na co sáhl, historie se nejdříve uskutečňuje jako fraška, ale teprve poté jako tragédie. Také jistý William psal nejdříve frašky, a teprve až pak dramata. Vznik všech záznamů, které ukazují na to, že všechno bylo jinak než tvrdí oficiální verze, je možné vztáhnout k období mezi roky 2000-2010, včetně neustálé snahy o opětovné vyšetřování smrti Jana Masaryka. Někdo, kdož se na těch událostech podílel, tak se nám snaží skrytě namluvit, že jsme byli svědky pouhého divadla.

Ten dobrák, snažící se pouze tak o to naznačit alespoň anonymně svou roli v dějinách (ti agenti jsou všichni stejní, domnívají se naivně, že dělají historii), si ale neuvědomil, že Češi nerozumějí svým dějinám vědomě proto, že nejen neumí ani číst, ani psát, ani počítat, ale milují pohádky, takže tu jeho snahu nebyli schopni ani zaregistrovat, ani ocenit, natož docenit. Dobrou zprávou pro Čechy je, že ani ostatní národy na tom nejsou o moc lépe. Rovněž dobrou zprávou je, že ten rejža už asi konečně sám zemřel na Alzeiheimera, nebo Parkinsona, nebo sešlostí věkem, tak že už bude konečně pokoj. Skutečně poslední hádankou v této detektivce, která jako dobrá story nesmí nechat žádnou komnatu neotevřenou,  je odpověď na otázku, co dopadlo 10, března 1948 na dlažbu Černína v Praze, zda to náhodou nemohlo být pouze mírně rozmražené kuře.

Pozn. Klaus Fuchs je sice považován za elitního sovětského ideovéhošpiona, ale jak upozornil D. Hollowey, tak dodával Moskvě značně nadsazené informace o výrobě plutonia v USA, takže pokud byl pak odsouzen, tak zcela jistě jenom proto, aby takto byla zpětně potvrzena "správnost" jeho předávaných informací. Ti Britové použili stejnou metodu, jakou používali Sověti.

rezjir10
Zajímám se o historii, politiku a ekonomii, protože Češi nerozumějí svým vlastním dějinám.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

rezjir10

ad pan Kuklik,

omlouvám se, přepsal jxem se,má samozřejmě být, že .... jsem Josef Gebauer.

rku

Už opravdu naposledy,

Na začátku jste napsal,že onen řidič Vás považoval za Josefa Gebauera, a v předposlední větě píšete že ten řidič si po celou dobu rozhovoru myslel, že nejste Josef Gebauer. Nejde mi to dohromady.

rezjir10

Ad pan Matlas,

 

jsem rád, že k mojí maličkosti přistupujete přímo s morální skepsí. To je motor vědeckého pokrok, jenom by bylo žádoucí, kdybyste svou morální skepsí uměl přetransformovat v racionální skepsí. Já jsem přece netvrdil, že pitva nebyla v pořádku (až na ten výplach žaludku, ale to už napadli jiní), tvrdím jenom, že pan profesor Hájek a jeho tým (Sum, Tesař, Vyšín) nepitvali 11. března 1948 mezi 15 a asi 17 hodinou mrtvolu ministra zahraničních věcí Jana Masaryka, protože délka pitvaného těla činila 178 cm a šlo o muže, který neměl krátké nohy a ruce. Atd.  

rezjir10

Ad pan Kulík

Tak ještě jednou, na náměstí v Ostravě se ke mně přihrnul muž se slovy: Pepíku, co tu děláš. Když jsem se ohradil, že nejsem Pepík, tak dotyčný tomu zkrátka nevěřil, tak jsem zeptal, jak se vlastně jmenuji a odkud jsem, on řekl, že se jmenuji Josef Gebauer. Čirou náhodou jsem toho dotyčného znal, protože jsem měl příležitost jako desetiletý se s ním seznámit, tomu Gebauerovi bylo tehdy 22 let. Ta příhoda se odehrála zhruba v době, kdy mi bylo tak 27 a Josefu Gebaurovi bylo tedy 37. A byl zaměstnancem Zemského archívu v Opavě. Dnes už je mrtvý, má heslo ve Wikipdii. A právě on mě inspiroval ke studiu historie. Proč, to sem nepatří. Ale to bylo důvodem, že jsem o něm i později slyšel a zajímal se o něj, i když od svých dvanácti let už jsem se s ním nikdy nesetkal.  Ten muž, který si nás tak pěkně spletl, a já rovněž vím proč, že to nebylo jenom podobou, tak tam v tom Zemském archivu v opavě dělal pokud si dobře vzpomínám řidiče. A ten dotyčný řidič, dle výrazu obličeje soudě, prostě si myslel po celou dobu rozhovoru, že nejsem Josef Gebaur. Dodnes si vzpomínám, s jakým vyrázem nevěřícícho Tomáše  ode mě odcházel.

a ještě maličkost, jsem si naprosto jist, že s tím Josefem G. nejsem biologicky absolutně spřízněm.

rku

Pane Řezníku,

prosím o vysvětlení jak to bylo s tím Vašim dvojníkem. Vám bylo asi 28 jet když se to stalo? A ten muž co Vás oslovil byl Váš dvojník, nebo Vás považoval za někoho jiného a z toho jste usoudil že máte dvojníka?

rezjir10

Ad pan Matlas, že to říkáte právě vy, kdo nenechal na VK ani niť čistou. Pitva jako pitva, ekonom jako ekonom. No  tak v tom případě platí, že pan profesor zdaleka nedosahuje kvalit pana profesora. Dobře, pitva jako pitva, ale ještě by vám to vaše kyvadlo mohlo ojasnit, proč doba převozu těla na tu pitvu z Černinského paláce do Ústavu soudního lékařství UK trvala čtyři  hodiny, i když to bylo za rohem.

rezjir10

Tak pokud byl tim pitvaným Masaryk, tak pan prof. Hájek buď byl naprosto roztržitým učencem, nebo gaunerem, jemuž není rovno, který falšoval pitevní protokoly přímo sériově.  Ala na jeho poctivost přísahal celý žijící zbytek toho pitvajícího týmu. Co na to vaše kývadlo?

rezjir10

Ano, nelze zpochybnit, že Hitler, Slánský i Masaryk jsou asi dnes všichni mrtví. Já pouze zpochybńuji, že profesor Hájek dne 11. 3. 1948 v 15 hodin odpoledne začal pitval 62letého muže, který je v pitevním protokolu i v ohledacím listě označován jako Jan Masaryk, ministr zahraničních věcí Československa, bytem Černín,  v Ústavu pro sodní lekářství Karlovy University v Praze. , protože podle konečné zprávy neměl na těle žádné stopy po injekcích, i když osobní lékař Jana Masaryka mu ty injekce chodil dávat každý den. Dokonce i v den jeho smrti. Až vysvětlíte tento rozpor, můžeme postoupit v diskusi dále.  A také bych předběžně prosil o vysvětlení, proč profesor Hájek nechal vypláchnout žaludek našeho drahého pitvaného.  A také proč přítomní estábáci nenechali sejmout údajnému panu ministrovi posmrtnou masku.

petr-duchoslav

Ale my se bavíme o věcech, které jsou přece nezpochybnitelné (Slánský, Masaryk, Hitler apod). Pokud bychom se třeba bavili o okolnostech úmrtí Kennedyho, tam je bezpočet spekulací ohledně jeho smrti, ale smrt Masaryka či Slánského je podle mě nezpochybnitelná.

rezjir10

Pane Duchoslave, vysvětloval jsem v jednom z předešlých blogů, že původním cílem bylo spíše upozornit, že Masarykova smrt má nějakou souvislost s jeho podílem na organizování mezinárodně embargovaných dodávek zbrání The Jewish Agency. Už to by stačilo, aby Masaryk přemýšlel, jak zmizet po ukončení akce z povrchu zemského. Dodnes jsou někteří obchodníci za něco takového odsuzování k těžkým trestům. Můžeme se hádat, jak to embargo bylo silné. A tehdy nemohl nikdo dopředu vědět, jak se vše vyvbrbí.

A vůbec jsem netušil, že narazím na to, na co jsem narazil. Ty narážky, které dělal pan Čermák, např. v souvislosti se smrtí Steinharddta, v jsem považoval za absurdní. A vysvětloval jsem také, že všechny ty souvislosti se stanou zřejmými, pokud si postavíme otázku, byla to skutečně mrtvola Jana Masaryka, kerá ležela 10. března ráno na dlažbě Černinského paláce. A k této otázce jsem dopracoval tak, že jsem zkoumal, zda-li za uchem Masaryka byly položeny sněženky či konvalinky, nebo dokonce fialky. Tak jsem dostla k těm uším. Tak jsem si řekl položit otázku identifikace jako metodologický problém a projít si všechny záznamy z tohoto hlediska. A závěr zní, ušatá teorie vysvětluje vše.

Co se týče vašeho odkazu na učebnice dějepisu, tak tolik generací se učilo, že země je placatá. A dle soudobého stavu vědy není ani placatá, ani kulatá, ale je to geoid. A kolik generací, že Ameriku objevil Kolumbus? Ty odkazy na nějaké stopy po Vikingech jsou také velmi slabé, sem tam nějaký ten archeologický  nález.  Konvenčsní znalosti jsou skvělá věc, umožńují se nám navzájem domluvit, ale přece jenom někdy s nimi nevystačíme.

petr-duchoslav

pane Řezníku, problém je v interpretaci faktů, s nimiž zacházíte velmi zvláštně. Opakuji, nevěřím domněnkám, spekulacím a konspiračním teoriím. Je podivné, že žádný historik či jiný odborník nepřišel s fakty, s jakými přicházíte vy, což je podivné minimálně od roku 1989, nemyslíte? Je to proto, že dělají seriózní výzkum a tyto výzkumy jasně prokazují, že ten Masaryk je již 64 let po smrti v blahé paměti.Najdete to ve všech učebnicích dějepisu i pro základní školy. Zpochybňujete věci, které jsou samozřejmé. Jinak na Pacnera mám negativní reference, jak už jsem poznamenal.

rezjir10

Ad pan kulik, právě že u popravy to možné je a dokonce je to nejsnadnější, tuším, maximálně tak pět lidí.  pouze advokát, prokurátor a soudce a kat. Proč by za úplátek nemlčeli. Kdo asi z nich měl bezprostřední osobní zájem toho Slánského popravit. A pokud je mi známo, tak dokonce existoval příslib, že když řekne Slánský a spol. u soudu, co bylo dohodnuto, provaz nedostane.

a v čem spočívá ta moje nesolidnost, a co byste považoval za solidní důkaz. A proč nepovažujete za solidní důkazy, to co jsem systematicky sepsal u u jednoho z předešlých blogů?  

rezjir10

Ad pan Duchoslav, je jasné, že témata, s nimiž se vypořádává pan Pacner, tak se v nich nelze nedopustit chyb, protože v nich musí často pracovat s balastem.

Jestli považujete za důkaz to, že Masaryk měl veřejný pohřeb, odkud víte, že v té rakvi ležel on a právě on. Pro ilustraci, i já  mám dvojníka, a dokonce vím, kdo to byl a dokonce čirou náhodou jsem se s ním mohl kontaktovat a dokonce vím, proč mě ten dotyčný považoval za dvojníka. Přistoupil ke mně velmi těsně jednou na náměstí v Ostravě před Novou radnicí muž v mých tak 28 letech muž a začal mě bouřilivě zdravit, téměř mě začal objímat.  Já na to,že ho neznám. A odkud mě tedy zná. On řekl odkud a jak se jmenuje. Pak už jsem byl doma, dokonce i jméno jsem znal.  Vlastně ne náhodou jsem byl jako dítě u nich s rodiči na návštěvě u něho doma z jistých důvodů. A to ten dotyčný byl dokonce o 10 let starší než. Až jsem to tomu dotyčnému všechno vyklopil, tak ten velmi zaraženě odkráčel, zřejmě stále nevěřil vlastním očím.

Do toho Izraele se dostal jako spousty jiných českých Židů prostřednictvím cestovky, která tu fungovala docela dobře už od dob okupace a byla schopna dostat do Izraele 50 tisíc lidí. Konkrétně s pomoci pana Zoltána Goldenberga. A nebo i stím vlakem, co vezl ty pěchotní zbraně pro Izrael. Ten asi moc celníci neprohlíželi, že ano? A nebo i těmi letadly, co expedovaly ty zbraně z Ruzyně. To už fakt nebyl technícký problém dát do jedné z beden Masaryka.

A skutečně se domníváte, že Masaryk, pokud se položil na postel, tak byl mužem dlouhým 178 cm, jak uvádí ten pitevní protokol a dokonce i některé nákresy místa činu? Kdyby se jednalo snad o překlep, tak by snad pan profesor opravil. Proč jste to nenapadl u jdnoho z minulých blogů, kde jsem se tím zabýval? Tam shrnul čtyři skupiny důkazů, které svědčí o tom,že v té rakvi ten Masaryk neležel!

Odkud tedy máte ověřeno z více zdrojů,že v té rakvi byl Masaryk, když ten pitevní protokol muví proti tomu? A samozřejmě o tu výšku,respektive délku jde až v poslední řadě. Třeba i to,že muž léžící na dlažbě Černinského paláce nemá krátké nohy, jak to o Masarykovi píše Davenportová.

rku

Pane Řezníku,

já si myslím, že jste nedokázal vůbec nic a už vůbec né solidně. Všechno jde vysvětlit i jinak a jak vždy sám říkáte, nejjednoduší vysvětlení je většinou pravdivé. Mussolini byl lynčován koncem války a přístup k mrtvolám je v takové situaci jiný než při soudem nařízaných popravách. Při případné nepopravě Slánského a ostatních a všem co by potom následovalo by muselo být zainteresováno tolik lidí, že je utajení nemožné. Podle mne je to celé pitomost.

petr-duchoslav

a víte pane Řezníku, že Mistra Jana Husa viděli včera na Petříně? To není výmysl ani kontrafakt, ale pravda..Ale vážně, věřím pouze vědecky podloženému poznatku, který je ověřen z více zdrojů a je jasné, že nejen Hitler,Slánský i Masaryk jsou dávno mrtví. Masaryk měl veřejný pohřeb, našli jeho tělo 10.3.1948 pod okny Černínského paláce, jak se tedy podle Vás mohl dostat do Izraele?Slánského se potřebovali komunisté zbavit a Hitler se zastřelil. To jsou přece absurdní a namnoze absurdní závěry, které prezentujete. Mimochodem toho Pacnera bych bral s rezervou, jeho knihy obsahují řadu faktografických chyb a nepřesností. 

rezjir10

Ad pan Duchoslav

Abych to zjednodušil, vy nevěříte komunistům ani slovo, takovému úřednímu dokumentu, jakým jsou soudní protokoly z showtrial, tedy z divadelních procesů, ale věříte. že bez všeho dalšího, že komunisté sdělili pravdu, že popravili slánského. Ano, bylo to v novinách. Ale to je vše.

To totíž nemá logiku, italští partyzáni, když popravili Mussoliniho, tak ho vystavili na náměstí, aby se každý mohl přesvědčit, že ten diktátor už nežije. Atd. Mohl bych uvést desítky příkladů.

A k tomu Hitlerovi, dnes už to utichlo, ale desítky let skutečně různí lidé se pokoušeli zjistit, zda ve skutečnosti  ten Hitler není náhodou na živu. A obávám se, že stejný problém budou mít za chvíli Amíci s Usamou. Je vskutku velké riziko brát věci, tak jak se zdají. Skepse je velmi nutným nástrojem vědy.

A mimohodem, tady v tom článku i v těch předešlých, se nezabývám Slánským, ale Masarykem, a myslím si, že se mi celkem solidně ukázal, že všechno bylo jinak. Masaryk věčně živý. Proč by tomu tak nemohlo být se Slánským?   

petr-duchoslav

Mrtvolu samozřejmě nemohu mít, protože Slánského rozprášili po silnici, nicméně byl popraven komunisty v roce 1952, to jsou fakta. Pouštíte se na hranu spekulací a kontrafaktuality, jak už jsem jednou psal. To bych mohl napsat, že Hitler žije na Kubě, protože nemáme jeho mrtvolu.

rezjir10

Pana Duchoslave, a byl jste u toho, máte mrtvolu? Máte nějaký důkaz?

petr-duchoslav

Pane Řezníku, že Slánského nepopravili, to nemyslíte vážně?

rezjir10

Vážeý pane Matlasi,

pokud Churchill se díval na Stalina z patra, tak by si po jeho smrti nevzal dobrovolně slovo a jako vůdce opozice by nepronesl následující slova:

Největším štěstím Ruska bylo, že v letech těžké zkoušky stál v jeho čele takový génius a nezlomný vojevůdce jako Josif Stalin. Stalin byl mužem mimořádně energickým, erudovaným, obdařeným neochvějnou vůlí. Byl tvrdý a neelítostný jak ve svých činech, tak v rozhovoru. Ani já, který jsem prošel důkladnou školou britského parlamentu, jsem mu často nemohl na jeho slova nic namítnout.“

Citováno podle Viktor Suvorov: Očista. praha: naše vojsko 2002 s.89

A  že se o té třetí nevybuchlé AB (tedy předpokládám, že americké) se žádná oficiální literatura nezmińuje.?

rezjir10

Ad pan Kulík

Nemyslím si,že to celé někdo režiroval. V tom je te vtip. Prostě se to tak vyvrbilo. A jak dokazuje to foto z izraelského kibucu, toho Slánského nepopravili. Přece by The Jewish Agency by nenechala svého zasloužilého bojovníka ve štychu. Tomu sám nevěříte.

rezjir10

Vážený pane,

pokud jistě víte, že Masaryk se nepodílel na tom obchodu s plutoníem, tak zcela jistě víte, jakým způsobem se to americké plutonium dostalo až k tomu Stalinovi. Když se mohl podílet na nelegálním obchodu se zbraněmi pro Izrael, tak proč by nemohl se účastnit jiných nelegálních obchodů. A genialitu Stalina obdivoval i W. Churchill.  

rku

Sebekriticky přiznávám: neumím číst a nerozumím dějinám. O čem to vlastně celé bylo? Že JM předal Rusům plutonium aby mohli udělat vodíkovou pumu, a oni ho za to nechali vyzbrojit Izrael? A potom za to pověsili Slánského? A kdo to celé režíroval? A kde je zakopán pes? 

rku

Pane Biczaku,

  • knihy hlubkového analytika (co to vlastně je hluboký analytik?) Wiesnera jsou stejně důvěryhodné jako hnihy Danikena. N.Bohr nikdy nepracoval pro nacisty. Za otce AB je všeobecně považován R.Oppenheimer , který vedl projekt Manhattan. Když podle Vašeho blogu provedli Američane svůj prvni test AB až vroce 49,kdo provedl test AB 16.7.45 v Novém Mexiku? A když Němci provedli svůj první test v roce 1944, kdo použil AB včerveci 1943 u Kurska? Nějak vám ty časové údaje nesedí. A Hitler byl takový idiot, že nepouži svoje dvě zbývající AB např. na bombardování shromaždišť sovětských vojsk ve vnitrozemí, nebo Moskvy, nebo  na bombardování jižní Anglie kde se shromažďovala vojska k invazy, a místo toho chtěl bombardovat New York? Aproč to vlastně neudělal, když na to měl letadla?
rezjir10

Ad pan Kulik,

Ano, jistě, vždyť ho tam máte. Češi neumějí ani číst atd. A jak vidět, něco na tom je.

rku

Z každé bajky má být nějaké poučení. Jaké plyne z těchto?

rezjir10

Vážený pane Biczaku, prozatím mohu pouze poděkovat za odkaz na literaturu, naštěstí se mého článku dotýká jen okrajově, jenom bych musel opravit tu zmínku o stavu německého atd. výzkumu. To vyhodnocení jsem provedl pouze na základě četby knihy pana PACNERA.

Josef Biczak

Nerad se pane Řezníku připojuji ke komentování,ale platí, že "Malé státy mají i malá práva a vždy stojí jen ve stínu boty vítěze!"    A také:  "Dějiny píší vítězové!"

A tak vyjmu jen několik zásadních zjištění hlubokého analytika Ivo Wiesnera z jeho knihy dokumentů "Gambit mahátmů" (2.vydání z r.2008; obtížně dostupná kniha, podobně jako Jany Lorencové o LTO  Krvavé oleje - můj přítel vrah" z r.2006)

1.nacistický atomový výzkum existoval dlouho (N.Bohr), dr.Hahn objevil řetězové štěpné reakce izotopu U235, kdy již v roce 1943 Němci vyrobili několik kilogramů oxidu U235 za den (!!!), zatímco američtí vědci a inženýři vyráběli jen několik gramů za den a to až v roce 1945.

2. "otcem"  AB byl prof.W.von Heisenberger, který zjistil jako výhodnější vyrábět plutonium z U238. Němci uměli vyrobit vysoce koncentrované izotopy U235,233 a tak snížit výrazně i hmotnost reaktoru (když to po válce viěli američané tak žasli...)

3. Němci objevili technologii iniciace plutonové bomby ů"infraodpařovači", což  Američané nedokázali zvládnout. Proto také třetí bomba v Japonsku nevybuchla, protože tato neměla německé zařízení jako první dvě, ale iniciační zařízení na třetí nevybuchlé bombě bylo vyrobené v USA. (po válce  v zajaté německé ponorce XB získali Američané 1200 ks těchto infraodpařovačů.

4. první americký test AB byl v Novém Mexiku 16.7.1945, ale již 6.8.1945 a 9.8.1945 se shodily bomby na Hirošimu a nagasaki Informace o atomové bombě jsou pro veřejnost oficielně utajené do roku 2020. USA svůj Vlastní (!) atomový test provedli až v roce 1949,  avšak Němci již 10.října 1944 !! (O stavu atomových zbraní D Eisenhoower ve své knize "Crusade in Europe" vysloveně kamufluje...)

5. Němci vyzkoušeli naostro svoji první atomovou bombu již v období 5. - 23.7.1943 před zahájením bitvy o Kurský oblouk. Místem zkoušky bylo území  200metrů nad terénem na východním okraji vesnice Prochorovka, 1,5 km za linií fronty na styku 42.sovětské gardové divize a 18.tankové divize. Obě jednotky byly výbuchem zcela vyhlazeny, ožehnuté tanky, i německé předsunuté jednotky se staly vědomě obětí pokusu 3. tankové divize SS !!!). Toto se událo 12.7.1943.!  17.7.1943 pak měl hlavní stan zprávu o 70.000 padlých a 600 zničených tancích. Tímto chybným úderem se však   Wehrmacht zbavil hlavní úderné síly a velké ztráty nejlepších zkušených jednotek už nikdy JE nedokázal nahradit! Tím se prohloubila obava A.Hitlera z použití atomových zbraní při taktických polních operacích a proto odložil použití 2 atomových bomb ráže účinnosti 18 ktTNT na shození na New York na konci roku 1943 bombardéry  Me323Gigant, Ju287,288 a dalšími,schopných doletět nad New York a zpět do Německa. (Atomovou explozi u Prochorovky v tomto výše uvedeném období Němci maskovali explozemi fugasových bomb, které vizuelně působily  při svém výbuchu jaKO ATOMOVÁ BOMBA). Sovětské velení si uvědomilo použití atomové zbraně  v Prochorovce až po válce!!  

6. Událost u Prochorovky proto oddálila další ověřovací pokusy Němců až do 4.března 1945,kdy dle generála Kammlera se mohla průmyslová výroba AB mohla zahájit a to se stalo v podzemním závodě Manfréd Weis v Maďarsku ve "vlastnictví" SS. Rudá armáda však tento závod obsadila nečekaně brzy již 3.4.1945 a tím Hitler ztratil výrobu svých ATOMWAFFEN a nemohl ani stačit převést výrobu jinam. Maďarsko byl klíčový faktor, že se již nedal zvrátit průběh konce války !!!

7.Tajmství atomových zbraní je zcela jiné než tvrdí americká a britská historiografie a propaganda. SSSR dostal od Japonců tu třetí shozenou a nevybuchlou AB jako součást kompenzace za válečné škody při jednání o kapitulaci. Sověti současně získali ve zničeném závodě v Maďarsku část pozůstatků informací  a současně s USA obsadily  neporušenou podzemní továrnu Jonestal III na izotop U 235 a U 239. Tvrzení Američanů o špionáži manželů Rosenbergových a jejich poprava, aniž jim byla vina prokázána (!!!), je lživé (projekt Manhattan pod fyzikem J.R.Oppenheimerem).

8.Tápání Američanů ve výrobě iniciovačů U a Pu bylo vykoupeno velitelskou vědeckou elitou zASTŘENÝM "ZAJETÍM" 4 NĚMECKÝCH PONOREK S NÁKLADY  izotopů U a plutonia s rozsáhlou dokumentací výzkumu a výroby jako výkupné za uniknutí ze zodpovědnosti za válečné zločiny. Takto USA získaly bezpracně špičkové technologie, které je naráz posunuly před SSSR a Francii.

9.Obvinění USA  ukradení jaderného výzkumu je věrolomné, naopak USA zatajily tučnou válečnou kořist, ne jejíž díl měl SSSR a stejně  Francie, Britanie a nakonec i Polsko a Československo  a další státy zúčatněné na straně spojenců právo na svůj díl !!!

Takže tolik citování z výše uvedené knihy, je tam mnoho utajeného a neznámého, a je na každém, jak si s tím naloží.  Nenapadejte mne, jen jsem sdělil, co jsem se dozvěděl, nikoliv z nějakého knižního blábolu (podobně jako na př. o kauze LTO), nešířím vlastní bludy a pod. Kniha má mnoho stran a na cca 100 odkazů a podkladů, jsem rád, že jsem se kní dostal a neuznávám slovo víra, čili jen sděluji, že tam psanému  po bedlivém  studiu, opakovaném, jsem o tomto z analýzy Ivo Wiesnera plně přesvědčen. 

rezjir10

Na  to prý pomáhá krájet cibuli, ale uznejte sám, ten Stalin byl genius, předstírat, že má k dispozici pouze americké plutonium, že je tedy na tom skutečně tak špatně, že musí podvádět, tak to je hodno obdivu, umět použít takový kouzelický trik, aby nevyprokoval tou zkouškou Trumana k odplatě,

rezjir10

Pane Matlasi, také bych plakal.