Kdo si počká, ten se dočká

19.11.2010 17:23
V mnoha mých článcích, které mi na stránkách MF Dnes vyšly, jsem se netajil přesvědčením, že za našim státním dluhem nestojí přebujelý sociální systém, či pacienty nadužívaná zdravotní péče, ale korupce, jenž chod státu po dobu dvaceti let smrtelně prodražuje, včetně transformačních chyb, které naši republiku umožnily dokonale vytunelovat.

Nesouhlas s mým názorem vyjadřovali mnohé pravicové osobnosti. Že zřejmě nejsem nositelem mdlé inteligence, jak o mě jednou napsal, nepochybně mimořádně inteligentní, v současnosti končící tiskový mluvčí magistrátu v Ústí nad Labem pan Knotek, svědčí úvaha redaktorky MF Dnes Jany Bendové. Ta si v souvislosti s letošním výročím 21 svobodných let položila otázku, kolik jsme za ty roky prošustrovali v korupci. Ve svém článku zmiňuje sumu 735 miliard, i když upozorňuje, že je nutné jí brát s rezervou. Prý tato sumička může být i vyšší, neboť do ní nebyly započítány mnohé další nešvary. Přesto se ji budu držet, pouze k ní připočtu náklady za nešvar tunelování, které odborníci odhadují kolem 600 miliard korun. Když tyto dvě položky sečteme, tak zhruba dojdeme k částce, která se rovná současnému státnímu dluhu.

Mnohokrát jsem naznačoval, že kvalitu myšlenek a postojů prověří čas. Nikdy jsem netvrdil, že můj názor je neprůstřelný. Prostě, kdo si počká, ten se dočká. A já jsem se dočkal. Čísla, ne ideologické přesvědčení, dávají za pravdu mě. Za vítězství to však nepovažuji. K němu by došlo, kdyby tento fakt uznaly i pravicové celebrity. Ony se bohužel i nadále drží názoru, že jsme si budoucnost našich dětí nenechali rozkrást, ale, že jsme ji projedli. Možná je to tím, že na rozdíl od nich jsem každodenním pečlivým čtenářem pro pravici orientované MF Dnes. A nebo proto, že příklon k nečekaným úvahám redaktorky Bendové by jim vzal jedinou, ale poměrně mocnou zbraň, kterou je stokrát opakovaná lež.

stvan
Není důležité co si o sobě myslím já, ale co si o mně myslí druzí.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

alex
Karel Vacek - no trochu Vašemu prvnímu vstupu nerozumím. Opravdu byste nechal zrušit předpisy ohledně hluku, hygienické předpisy včetně těch pro pracovní prostředí?
zdobinsky
Když napíši nakradli, tak to zní velice tvrdě a v každém to evokuje trestný čin. I takové případy se často dějí, ale já jsem měl na mysli trochu jinou formu krádeže. A ta je rozšířena napříč celou společností - levice nelevice, pravice nepravice. Jiří Dolejš tu psal mimo jiné i o nutnosti změnit přístup k oblasti práce. Ve společnosti totiž stále mylně po listopadu přežívá představa, že oblast práce a odměňování automaticky a naprosto objektivně reguluje trh. Tak to ale v praktickém životě vůbec není. Přitom napříč celou společností jsou zafixována na všech úrovních bratrství klik, která si rozdělují celospolečenský produkt podle úplně jiných kritérií - těmi jsou vzájemná spřízněnost a blízkost ke zdroji příjmu. Souhlasím tedy i s panem Vackem, že je třeba zavést v systému odměňování pořádek. Že je potřeba zpracovat katalog pracovních činností podle určitých, přesně specifikovaných, kritérií náročnosti té které pracovní činnosti, a z této kategorizace pak odvíjet i odměňování. Myslím, že něco podobného existuje i v Norsku. Pak by nebyl v oblasti práce a odměňování takový anarchismus a libovůle, jaký se zde po listopadu stále víc prosazuje.
jaroslav
Souhlasím, minimalizovat korupci a pokladna je plná...
zdobinsky
Mluvíte mi z duše. Sociální stát nám mizí v luxusních autech,luxusních dovolených, vilách, jachtách, zimních zahradách, vyhřívaných bazénech, zahraničních kontech... Ti lidé si to pořídili, aniž by za to odvedli společnosti odpovídající hodnotu. Jednoduše řečeno si na to nakradli. To nám teď schází a budou to platit ti, kteří žijí obyčejný a skromný život.