Jiří Pondělíček: Bariéra se drolí

orwell citát
24.4.2024 05:03
Tou bariérou myslím informační bariéru, kterou praktikují prakticky všechna celospolšná média, snad jen s drobnými odchylkami. Nebylo možné si nepovšimnout zatajování mnohých událostí, falešných výkladů, zavádějící terminologie a klamavých titulků. Velké množství přemýšlivých lidí tak rychle ztrácelo důvěru ve sdělovací prostředky a to v první řadě v televizní zpravodajství.

Po vypuknutí ukrajinského konfliktu se vládnoucí neoliberální pravicová klika dokonce pokusila o tvrdší zavedení cenzury vypnutím nepohodlných, údajně proruských webů. Nebylo jim to, bohudíky, nic platné. Nezabralo ani vyhrožování generálního prokurátora trestáním za projevený názor a ani první politické procesy konané na základě vykonstruovaných obvinění nebo banálních prohřešků.

Právě naopak.

Došlo k rozvoji alternativních médiíí a ke zvýšení jejich sledování a naopak k poklesu sledovanosti televizních zpráv. Prudce poklesla obliba umělců, kteří halasně podporovali Fialovu vládu a poněkud podivně a protinárodně se projevujícího prezidenta. Řada skutečností, které dříve byly pokládány za dezinformace se začala potvrzovat nebo objasňovat.

Už dříve padly jako neudržitelné, médii uměle vytvářené, falešné ikony typu postižené žákyně Gréty, násilníka Floyda nebo dobrodruha Navalného. Pravda, jeho hvězda ještě naposledy zazářila díky jeho úmrtí o němž některé celebrity projevily znalost úžasných podrobností. Hned při první zprávě o jeho smrti v nápravném zařízení vydávali představitelé států prohlášení o jeho umučení. Vzácné jasnovidné schopnosti. Opravdu.

U toho samozřejmě nezůstalo.

Postupně se začaly objevovat solidně podložené pochybnosti o globálním oteplování a mnozí odmítali naletět na bajky o uhlíkové stopě. Ještě ani neodezněla covidová pandemie a prosákly informace o nestydatých kšeftech s vakcínami a jejich pochybných účincích.  A u nás? Jen ti nejdůvěřivější berou vážně povídačku o dvou zbojnících kteří vyhazují do povětří vrbětický muničák a to dvakrát za sebou v delším časovém intervalu.  Stejně nevěrohodně působí chatrné konstrukce o ricinu a novičoku.

V posledních měsících to graduje. Evropská unie odhazuje masku demokracie a humanity a ukazuje svou uzurpátorskou a vyděračskou podstatu. Ovšemže i nekompetentnost a hlupáctví svých představitelů. Údajné konspirační teorie o  o plánovaném ožebračení a zotročení obyvatelstva ve jménu tak zvané záchrany planety se potvrdily v publikacích Klause Schwaba a jeho souputníků. Na veřejnost pronikly stejně hrozivé plány prosazované Světovým ekonomickýcm fórem, reprezentujícím zájmy úzké skupiny nadnárodních finančních elit. Zdůvodňuje se to opět ekologickými argumenty, jejichž povrchnost a nevěrohodnost jen stěží zakrývá mocenskou a majetkovou motivaci.

Ani válečná propaganda už moc nezabírá. Velké množství zpráv našich médií z ukrajinského konfliktu se ukázalo jako nepodložených až nesmyslných, provalila se licoměrnost západních státníků ve věci dohod Minsk I. a Minsk II. Nepodařilo se utajit činnost problematických biologických laboratoří na Ukrajině a jejich napojení na rodinu amerického prezidenta. Nepodařilo se svést na Rusy sabotáž plynovodu v Baltském moři a jako pochybné se jeví mnohé další zprávy z ukrajinského bojiště. Už se i prozradilo že mohlo být dávno po válce a že v tom Anglie sehrála neblahou roli. A další a další. Důsledek je logický. Stále méně lidí bere zpravodajské pořady vážně a často je vůbec nebere na vědomí. Zoufalá politika současné vlády se pak jeví v plné nahotě své ubohosti a nesvéprávného vazalství.

Dnes už nelze utajit ani případy násilného chování migrantů a arogance  muslimských sekt. Nahromaděné problémy s migranty a agresivními mohamedány v západoevropských městech už jsou všeobecně známy a nelze se divit že čím dál více našich občanů odmítá nátlak EU na jejich přijímání a a s tím související lži ministrů dnešní vlády. Už sotva někdo soudný bude prosazovat multikulturalismus jako cosi obohacujícího. Padla nepodložená obvinění A. Babiše stejně jako dříve dehonestační drby o M. Zemanovi a J. Paroubkovi. Už je známo že chemtrails není žádná konspirační teorie ale série pokusů s ovlivňováním počasí. Jen občas špatně pochopená díky nedostatku informací.

A lovci dezinformací?

Je přirozené že utajování a zkreslování informací vede ke vznku fám a to někdy i dost divokých. Různí manipulátoři a elfíci je pak s chutí odhalují jako dezinformace a konspirační teorie, což docela dobře fungovalo jako součást propagandy. Chemtrails je toho zářným příkladem.

Jak se zdá, tak už to ale tolik nefunguje.

Když si to všechno shrneme tak je zřejmé že globalizátorům se jejich propagandistická koncepce hroutí a hráz zadržující zprávy a informace začíná mít povážlivé trhliny. Zajídá se to i poctivým žurnalistům, kteří si své profese váží a dál se mocenským zájmům nechtějí podřizovat. Je evidentní že se blíží podstatné změny a nadnárodní finanční elity se mají čeho obávat. Jsou stále mocní a stále mají vliv ale technologie jejich moci přestává fungovat a její upevňování se přestává dařit. Protesty sílí a volební preference globalistických stran slábnou. Zaslouženě.

Přejme si, aby změny, které přicházejí proběhly v klidu a legálními prostředky. V Maďarsku a na Slovensku se to už, jak se zdá, začíná dařit. Je načase, abychom se také připravili a šli k volbám. A volili jako občané a ne jako lokajové. 

 

 

 

Jiří Pondělíček
Předseda krajské organizace Praha strany Národní socialisté.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.