Je možné změnit budoucnost, nebo je vše, co se děje, předurčeno?

obrazek
6.7.2024 23:51
Když se Edgara Cayceho, jednoho ze světoznámých věštců, zeptali, zda v roce 2000 dojde na Zemi k nějakým velkým změnám, odpověděl, že dojde k „posunu pólů“, což bude znamenat příchod Nového věku.

Cayce nikdy neuváděl konkrétní data změn na Zemi, pouze nastínil chronologii událostí, kterou můžeme sledovat.

Již v roce 1995 začal prudký posun pólu, jižní magnetický pól se přesunul ze Severní Ameriky směrem k Tajmyrskému poloostrovu a rychlost jeho pohybu se neustále zvyšuje. Jeho posun se zrychlil třikrát a nyní se pohybuje rychlostí 60 kilometrů za rok. Za posledních deset let se magnetické pole zmenšilo o více než 10 % a posun pólu začal způsobovat nepřesnosti v GPS (globální polohový systém). Z tohoto důvodu se dokonce musí souřadnice neustále překalibrovávat.

Cayce také předpověděl, že současný výbuch dvou významných sopek bude znamenat definitivní posun pólů.

 

Sopky jako reálná hrozba

 

Někteří se domnívají, že měl na mysli italský Vesuv a sopku Mont Pelee na ostrově Martinik.

Ovšem v nedávné době zaznamenala značnou seismickou aktivitu jiná italská sopka, mnohem nebezpečnější. Jedná se o supervulkán Campi Flegrei poblíž Neapole. O ní mimochodem i sami Italové neslyšeli často, dokud se sopka znovu neprobudila. Večer 21. května bylo v hloubce pouhé 2 km zaznamenáno zemětřesení s magnitudem 4,4, které je zde nejsilnější za posledních 40 let. Tato událost následovala po sérii stovek menších otřesů, které vyvolaly obavy místních obyvatel i vědců.

 

**Flegrejská pole** - kaldera donedávna spícího supervulkánu, který se nachází blízko Neapole. Sopka, která se nachází pouhých 20 kilometrů od Vesuvu, představuje díky své velikosti a potenciální erupční síle mnohem větší hrozbu. Pokud Campi Flegrei vybuchne plnou silou, následky mohou být katastrofální a ohrozit životy milionů lidí.

 

Během své 80 000leté historie vybuchla Campi dvakrát. Před 34 000 a 12 000 lety. Při poslední erupci došlo k výbuchu obrovské síly, kdy sloup popela a magmatu vystoupal do výšky 44 kilometrů. Tehdy v okruhu 60 kilometrů ihned zahynulo vše živé a sopečný popel zasypal celou Evropu až po pohoří Ural. Právě tato erupce před 12 000 lety vedla k zániku neandrtálců.

Do jaké míry je tento scénář reálný v blízké budoucnosti?

 

Je budoucnost předurčena? Nebo si ji utváříme sami?

 

Dobrovolníci mezinárodního projektu Tvořivá společnost vytvořili informační video, aby upozornili na potenciální nebezpečí, které hrozí od supervulkánu Campi Flegrei v Itálii. Ve videu podrobně popisují současný stav sopky, její historii a možné následky pro Evropu a celý svět v případě erupce.

 

- Jsou v něm uvedeny vědecké údaje o současném stavu sopky a pozorované příznaky její aktivace.

- Jsou prezentovány názory odborníků a vědců na pravděpodobnost a důsledky budoucí erupce.

- V závěru videa dobrovolníci vyzývají k uvědomění si globální odpovědnosti a nutnosti spojit síly, aby se zabránilo katastrofě.


Cílem projektu Tvořivá společnost je obrátit pozornost světového společenství ke globální klimatické krizi a také studovat její příčiny a hledat řešení.
Účastníci projektu již před několika lety predikovali to, co se děje nyní. Nejedná se však o předpovídání událostí, ale pouze o vývody plynoucí z vědeckých údajů.

Stačí se podívat na grafy změn teploty oceánů, na počet zemětřesení na Zemi za den, na zvýšení síly sopečných erupcí, na exponenciální růst počtu a rozsahu přírodních katastrof, abychom si uvědomili, že globální změna klimatu již probíhá a situace je stále vážnější.

 

Nejen varování, ale i konkrétní řešení

Dobrovolníci Tvořivé společnosti připravují videozprávy a publikace, které nejen varují veřejnost před nadcházejícími klimatickými událostmi, ale také nabízejí řešení současné situace. Informují veřejnost o možných hrozbách a způsobech, jak jim předcházet. Jejich práce podporuje informovanost a připravenost na možné přírodní katastrofy a zdůrazňuje význam mezinárodní spolupráce při řešení globálních problémů.

Vždyť katastrofám by se dalo zabránit nebo alespoň minimalizovat jejich následky, pokud by byla přijata odpovídající opatření.
Jedním z konkrétních návrhů je účinný způsob očišťování oceánů a atmosféry od mikroplastů a nanoplastů. Nedávno byl zveřejněn film „Voda ze vzduchu: Cesta k záchraně lidstva“, kde vědci hovoří o způsobech získávání čisté pitné vody a čištění oceánu od nanoplastů. Navíc technologie atmosférických generátorů, o které se ve filmu hovoří, může nejen zásobovat celé lidstvo vodou, ale také vyřešit některé ekologické a klimatické problémy.

Ale bohužel místo konstruktivní spolupráce jsou dobrovolníkům při šíření informací kladeny překážky. A to až do té míry, že v některých zemích byla kvůli vlivu antikultovních organizací na veřejné mínění a legislativní systém činnost projektu Tvořivá společnost prohlášena za nežádoucí.

To vše nijak nepřispívá k řešení klimatického problému a ztrácíme tím drahocenný čas. Promarňujeme příležitost změnit chmurnou budoucnost, jež Casey popsal ve svých proroctvích.
Protože jen společné úsilí nám může pomoci zvládnout výzvy.
Je třeba spojit vědecký a zdrojový potenciál všech zemí. Jediné, co můžeme udělat právě teď, je vytvořit jednotné vědecké centrum pro řešení klimatických problémů, protože máme jednu Zemi a musíme společně řešit náš společný problém.

 

Lidstvo je na jedné lodi


Proto se projekt Tvořivá společnost uskutečňuje v rámci cílů OSN a snaží se o společnou práci na vytvoření stabilní a bezpečné budoucnosti. Členové Tvořivé společnosti iniciují mezinárodní výzkumné projekty zaměřené na řešení klimatické krize. Díky interdisciplinárnímu výzkumu a kolektivním úsilím spojují vědce, aktivisty a obyčejné lidi po celém světě, aby společně našli řešení a zmírnili klimatické změny.

Společně můžeme vytvořit udržitelnou budoucnost pro nás všechny. Musíme jednat dnes, abychom předešli klimatickým problémům zítřka.

Marlupta
Přestože se Česko - Slovenské cesty osamostatnily, stále se navzájem inspirujeme, doplňujeme a ovlivňujeme. Miluji své rodné Slovensko, miluji svůj domov v Česku.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.