Jana Turoňová: Sjezd bez kmotrů

turoňová
28.4.2022 11:45
Když se v prosinci 2021 stal předsedou ČSSD Michal Šmarda, v mnohých členech sociální demokracie to mohlo vzbuzovat naději pro obnovu vnitrostranického života. Proslovy na předsjezdových on-line debatách i samotný kandidátský projev tomu jasně nasvědčovaly. Žádný prodej majetku, obnova spolupráce s odbornými komisemi, zachování krajských tajemníků, respekt k místním poměrům při sestavování kandidátek. Zkušenosti a znalosti z komunální politiky.

Bohužel, naděje vzala za své velmi brzy. Vedení ČSSD započalo procesy k postupné likvidaci jak stranického, tak i politického života strany. Do jaké míry byly tyto kroky předem plánované nebo náhodné, můžeme v tuto chvíli jen odhadovat. Existují však zcela důvodné obavy, že za zvolením současného vedení strany stojí zákulisní zájmové skupiny, tzv. kmotři, kteří v tyto dny realizují své dlouholeté plány na privatizaci ČSSD. Realita je po pěti měsících od sjezdu velmi alarmující.

V březnu 2022 Michal Šmarda oznámil, že hodlá řešit stávající zadlužení ČSSD prodejem majetku. Jako první má přijít na řadu Lannův palác na ulici Hybernská v Praze. Veřejnost o tom informovaly Lidové noviny v článku ze dne 26. 4. 2022. Nejvíce znepokojivá je však skutečnost, že k prodeji tohoto novogotického paláce přistoupil Michal Šmarda záhy po svém zvolení předsedou ČSSD, a to navíc beztoho, aniž by předem hledal jiné způsoby řešení. Předseda politické strany, jakožto její statutární zástupce, má však zákonnou povinnost spravovat majetek s péčí řádného hospodáře. Má být ke straně loajální, má postupovat informovaně, profesionálně, s potřebnou znalostí a pečlivostí. Pakliže nejsou jeho znalosti dostačující, jeho povinností je delegovat konkrétní záležitosti odborníkům. S jistou mírou zobecnění můžeme říci, že řádný hospodář má dělat vše proto, aby se politické straně finančně dobře dařilo. V případě řešení dluhové situace ČSSD však zcela absentuje předchozí odborná analýza (účetní, daňová, realitní) i vypracování krizového plánu. Předseda strany dostatečně nezajistil materiály, které by jasně informovaly o tom, jaká je situace a jaké existují způsoby jejího řešení, například restrukturalizace úvěrů, pronájem volných prostor, vyšší výnos z již pronajatých prostor, snížení výdajů obecně atd. Namísto toho byla spolustraníkům představena jen jediná, za běžných okolností až ta nejzazší, varianta řešení – rozprodej majetku.  

Podezřelých okolností plánovaného prodeje si začala všímat i jednotlivá krajská předsednictva ČSSD. Konkrétně Středočeský kraj, Jihočeský kraj a také Praha přijali usnesení, ve kterých vyzývají k zastavení prodeje Lannova paláce, případně dalšího majetku. Současně s tím požadují svolání mimořádného sjezdu ČSSD, jelikož uvnitř strany probíhají i další, zřejmě související, podezřelé procesy.

V rámci vnitřní reformy ČSSD, kterou v současné době realizuje vedení strany, dochází k evidentní centralizaci, která nemá v dosavadním fungování ČSSD obdoby. Oproti veřejnému příslibu Michala Šmardy byli propuštěni nejen okresní, ale také krajští tajemníci, kteří byli nahrazeni pouhými čtyřmi tzv. oblastními tajemníky. Grémium ČSSD navíc přijalo usnesení, ve kterém schválilo postup v rámci struktury strany tak, že přijatá usnesení okresních předsednictev nově provádí právě oblastní tajemník po konzultaci s krajským předsedou, případně ústředním tajemníkem. Fakticky tedy dochází k likvidaci stranického života na okresních úrovních, což je pro ČSSD ze samé podstaty její existence a jejího fungování devastační. Síla sociální demokracie historicky vznikala právě z místních a okresních úrovní, které se postupně rozvíjely do vyšších forem. Reformou je ohroženo také fungování tradičního odborného zázemí strany. Styk mezi členy vedení a jednotlivými odbornými komisemi má nově zajišťovat nikoliv předseda komise, ale nově vzniklá funkce tzv. mluvčího. Z vedení ČSSD se tak tímto způsobem stává odtržená skupina privilegovaných členů ČSSD, kteří jsou prostřednictvím pouhých pěti osob (čtyři oblastní tajemníci, jeden mluvčí odborných komisí) spojeni s celou členskou základnou. Přičemž jednotliví členové nemají přístup k vedení prakticky žádný.

První kraj, který přijal usnesení reagující na tyto nestandardní postupy současného vedení, byl kraj Středočeský. Právě jeho předsednictvo vyslalo ostatním krajům výzvu, aby se společně s ním aktivizovali a zastavili tyto likvidační procesy uvnitř ČSSD. Jediný nástroj, který je k tomu v tuto chvíli k dispozici, je svolání mimořádného sjezdu a odvolání současného vedení. Jediným řešením je svolání sjezdu bez kmotrů, bez postranních úmyslů, zákulisních dohod a osobních zájmů. Současné vedení nejen, že nekoncepčně zasahuje do struktury nejstarší politické strany, ale zcela zanedbává svoje současné výsostné a nenahraditelné postavení, kterým je aktivní opoziční politika. Vedení ČSSD, které má v politice veřejně reprezentovat a prosazovat sociální, bezpečností a udržitelné jistoty pro obyvatele této země, nedělá vůbec nic. Chybí mu jakákoliv vnější iniciativa směrem k potenciálním voličům ČSSD a již nyní je zcela zřejmé, že není schopno přivést stranu zpět do poslanecké sněmovny. Těžko se dá uvěřit tomu, že tím nesleduje předem stanovený cíl – přivést ČSSD k definitivnímu konci. 

Ideje sociální demokracie v tuto chvíli na české politické scéně bytostně schází. Invaze na Ukrajině, s ní spojená uprchlická vlna, sociální dopady na české občany, energetická krize, bezpečnostní rizika, devastace střední třídy – to vše jsou témata, ke kterým se ČSSD už musí začít vyjadřovat, nebo na ni občané této země oprávněně zapomenou.

Přidejme se všichni k záchraně ČSSD a zvolme nové vedení, tentokrát bez kmotrů a jejich zájmů. 

 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.