Jana Turoňová: Lednový sjezd ČSSD

turonova 2
6.10.2022 16:49
Sociální demokracie ztratila v letošních volbách téměř 60 % dosavadních mandátů. Pražský experiment Tomáše Petříčka a Michala Šmardy, pod názvem Solidarita, totálně vyhořel a do očí bijícím způsobem nastavil zrcadlo všem, kteří se společně zabarikádovali v Lidovém domě, zabředli do progresivních neoliberálních témat menšin, genderů, LGBT, Green Dealu a opravdu „solidárně“ s naší vládou se také zapojili do energetické sebevraždy České republiky. Ne, že by snad vedení ČSSD cíleně plánovalo uvržení naší země do energetické chudoby, ale jak se vyjádřil předseda Šmarda na setkání v Českých Budějovicích, „nebylo by dobré míchat se do kontroverzních témat…“

Takovýto postoj může sice pravověrného sociálního demokrata šokovat, ale rozhodně nemůže nikoho překvapit. Již před pár lety zaznělo ve vnitrostranické výzvě z Vyšehradu, že pražskou sociální demokracii uchopila do svých kleští skupinka mladých sociálních demokratů, mezi které patří zejména Poche, Dolínek, Petříček, Pavlík, ale i jiní, kteří si kraj postupně rozporcovali, zbavili se zkušených osobností a ze sebe vytvořili elitní „neprůstřelnou“ enklávu. Klientelismus, ideová a programová vyčpělost, vnitrostranický organizační chaos, absence charakteru a charismatu, již tehdy to byly pojmové znaky jejich působení ve straně a po posledním sjezdu v prosinci 2021 je definitivně přesunuly i na celostátní úroveň, prostřednictvím zvolení Michala Šmardy předsedou. Vše nasvědčuje tomu, že z pozic, které takto získali, dobrovolně neodejdou a budou se jich zuby nehty držet. ČSSD má totiž daleko více, než jen své ideály a historii. Má také majetek, se kterým již započali své plány. Lannův palác je prodán a vypadá to, že se další nemovitost na Hybernské ulici přesouvá do akciové společnosti Cíl, kterou sice vlastní ČSSD, ale která před pár měsíci změnila členy předsednictva. Nově Jaroslav Špaček a Igor Bruzl. Jak bylo správně popsáno, z „mladých sociálních demokratů“ se stal systém, v jehož rámci se tito „mladí“ přisáli na nejrůznější funkce a poklonkovali svým kmotrům. Dnes už se z některých z nich kmotři stali a začali řídit sami sebe. Stále však platí, že pokud chtějí dělat takovouto politiku, nemají v sociální demokracii místo.

Jak se ukazuje, poměrně dobře tato skupina kooperuje se stranickým think tankem Masarykovou demokratickou akademií, zejména prostřednictvím Vladimíra Špidly, který v tričku barvách Solidarity kandidoval i na senátora. Samozřejmě neúspěšně, stejně jako zapálený „šmardovec“ Petr Pavlík. Zdá se, že samozvaná elita sociální demokracie, zastoupená i v dalších vlivných neziskových organizacích současnosti, např. v Aspen Institutu, je sama se sebou zcela spokojena a zdá se, že ke své činnosti nepotřebuje ani široké členstvo strany ani občanskou pracující většinu, pro kterou kdysi v minulosti sociální demokracie vznikala.

Mimochodem, členem Aspen Institutu, kromě mnoha členů naší vlády a jiných významných orgánů, je také Tomáš Petříček a dále kandidát na prezidenta Josef Středula, kterého Šmardovo vedení podporuje. A podporuje ho tak moc, že všem členům strany byl oblastními tajemníky rozeslán email s informací, že těm členům ČSSD, kteří se 8.10.2022 vypraví autobusem či vlakem do Prahy na demonstraci odborů, bude proplaceno 50% z ceny jízdného. Pominu-li právní souvislosti takovéto podpory a zaměřím-li se pouze na vnitrostranickou situaci, musím ji nutně srovnat s tím, jakým způsobem je organizován mimořádný sjezd ČSSD ohlášený na 7.1.2023. Předsednictvo totiž přijalo usnesení o konání mimořádného sjezdu v Hradci Králové, jehož součástí je jasné konstatování, že se delegáti s hlasem rozhodujícím i poradním zúčastní sjezdu na vlastní náklady. V případě stávky odborů tedy peníze jsou, v případě tak stranicky důležité akce, jakou je sjezd strany, nikoliv. Samozřejmě, že lidová účast na demonstracích, které se organizují na Václavském náměstí, případně v dalších městech, je velmi důležitá a zásadní. Kroky vlády v oblasti energetiky, inflace a bezpečnosti jsou s ohledem na zájmy občanů natolik kontroverzní, že je nezbytné, aby se lidé co nejhlasitěji ozvali. Ovšem takto nápadný dvojí metr, který v ČSSD zavádí současné vedení, je stejně tak nepochopitelný a kontroverzní, jako postupy naší vlády.

Je evidentní, že se Michal Šmarda i ostatní členové vedení snaží vyhnout situaci, ve které by byli donuceni převzít odpovědnost za celorepublikovou povolební situaci. Sice svolali sjezd ČSSD, ovšem nepočítají s tím, že by byl volební! Z ústního vyjádření oblastního tajemníka víme, že se má jednat o sjezd pouze programový, na kterém se budou schvalovat nové stanovy strany. Koordinátorem příprav je místopředseda Robin Šín, který ale odmítá zveřejnit členy přípravné komise i samotný návrh textu. Podle jeho vyjádření je tam mnoho právníků a legislativců, samí odborníci a experti. O koho se však jedná konkrétně, to je členské základně nepřístupné. Na rozdíl od masové zprávy ohledně konání odborové stávky, žádný email o konání mimořádného sjezdu ČSSD do členské základny nepřišel. O této události se členové ČSSD dozvídají porůznu. Většinou z neformálních telefonátů a zpráv, popřípadě z mediálního výstupu Michala Šmardy. Není vůle předávat do členské základny podstatné informace, není vůle oživit činnost strany.

Největším podrazem je však stanovení nového klíče pro počet delegátů s hlasem rozhodujícím a s tím související i samotné datum konání sjezdu. Pánové si vše pečlivě propočítali tak, aby se většina delegátů nemusela v okresech a krajích převolovat a tudíž zůstala zachována stejná loajální struktura, která je v prosinci 2021 zvolila. Snaží se tím zabránit situaci, ve které by se mohla na sjezdu vzedmout stranická nevole a objevil by se tlak na převolbu celého vedení strany. ČSSD je v tuto chvíli „ukradena“, zvítězila lidská malost nad charakterem, vyhrávají sobci, kariéristé, egoisté a prospěcháři. Bude obtížné ji získat zpět. Pro její členy i pro její voliče. Nemožné to však není.

Na Vyšehradě, ale i na jiných místech, se stále organizuje vnitrostranická opozice z lidí, kteří ctí původní ideové zakotvení strany a odmítají, aby ČSSD sloužila k sobeckým kariérám a obohacování jednotlivců. Právě v tuto chvíli začíná vnitrostranický sběr podpisů s výzvou na odstoupení předsedy Šmardy a celého vedení strany. Pokud se chcete připojit, ráda Vám zašlu podpisové archy, stačí mě kontaktovat na adrese turonovajana@email.cz.

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

cernik

Stran současné členské základny,
je to tak půl na půl u těch vašich 2 bodů.
Řada členů odešla, a než se ti zbylí vzpamatují (mající t.č. žádnou možnost se opřít svůj okresní sekretariát)
pak bude po sjezdu. Asi ti"současní" budou zase na 2 roky zabetonováni.

 

luis

Nejsem Homo politicus, ale zaujal mě tento popis praktik uvnitř sociální demokracie. 

I na mou nevyřčenou otázku, kdo zvolil toto samoděržaví, čtu, že to byla "...v okresech a krajích ...stejná loajální struktura". 

Nabízí se legitimní otázka: Uspěla by loajální struktura v krajích a okresech u svých členů popř. voličů, pokud by neuměla vysvětlit své členské základně (nemluvě o širší, volebně zajímavé veřejnosti) co skvělého je čeká, když si počíná takto? A pak mi z toho vychází jen dvě možná vysvětlení:

- buď členská základna není to pravou angažovanou členskou základnou, na které každá strana stojí nebo s níž také padá 

- nebo je zde kalkul časový - pochopitelně cynický: prostě provedeme to co chceme, než se ostatní vzpamatují, potom naše majetkové zisky uchrání svatý grál soukromého vlastnictví  a náš odchod (ovšem se zisky) budeme kolorovat bitím se v prsa s výrazem bezbřehé upřímnosti v tváři

  Prostě vidím to spíše tak, že zpětná vazba (mezi činem, následky a trestem) je jako obvykle úctyhodně pomalá, dovoluje toto počínání a dokonce se s ní dá přesně kalkulovat. Moje charakteristika je ovšem příznačná i pro mnoho jiného, co vidíme v přímém přenosu na politiké scéně.