Chci dát hlas těm, kteří nemůžou mluvit sami za sebe

Pošlapaná lidskost, zdroj AI Midjourney
31.5.2024 12:18
Chci vám vyprávět několik příběhů. To, co tyto životní příběhy spojuje, nejsou pouze jednotlivé tragédie lidí z různých koutů světa. Jsou to především známky globálnějšího problému, se kterým se již potýká mnoho lidí. Je to výzva, které dnes čelíme my všichni. tímto článkem chci dát hlas těm, kteří nemohou mluvit sami za sebe. A upozornit na závažnost tohoto problému, který se v naší době vyskytuje.

V lednu 2024 byla zatčena 38letá žena Xue Qing (jméno bylo změněno). Měsíc po jejím zatčení policie informovala její rodinu, aby ji odvezla z nemocnice domů. Příbuzní si všimli, že Xue Qing, která byla dříve zdravá, má mdlé oči, není schopna rozpoznávat lidi, mluvit ani stát a obě kolena má pokryta jizvami. Měla obnaženou část lebky, na které neměla žádné vlasy, a byla ve velmi zuboženém stavu. Po vyšetření se potvrdilo, že má zlomené jedno žebro. Její rodinní příslušníci, zastrašeni policií, se neodvážili zjistit, kde byla Xue Qing zadržena, ani zjistit podrobnosti o jejích zraněních. „Její současné IQ se může pohybovat na úrovni desetiletého dítěte a její paměť je velmi špatná,“ řekl jeden z přátel Xue Qing. „Nemůže celou noc spát a neustále se jí třesou ruce a nohy.“ Když se Xue Qing zeptali, co se jí stalo po zatčení, nedokázala to popsat slovy a rozplakala se. V současné době se o sebe stále není schopna postarat.“

 

Ráno 15. února provedli strážci zákona domovní prohlídky v nejméně 20 domech v Surgutu. Po provedených domovních prohlídkách bylo zadrženo nejméně 40 osob, včetně žen a nezletilých, které byly předvedeny na vyšetřovací oddělení Vyšetřovacího výboru města Surgut. Tam příslušníci FSB a dalších donucovacích orgánů bili, kopali, škrtili a používali elektrošoky u nejméně sedmi lidí… Někteří postižení hlásili také výhrůžky znásilněním. Podle poškozených a očitých svědků byl křik vystavených krutému týrání slyšet po celé budově. Nikdo z přítomných úředníků ani návštěvníků nevyjádřil protest a nepokusil se dění zastavit.“

 

Ran Lee (jméno bylo změněno) byla v roce 2021 zatčena a později odsouzena ke dvěma letům vězení. Po propuštění vážila jen asi 25 kg a její ruce a kolenní klouby byly zdeformované a oteklé. Prsty měla tak bolavé, že se neodvažovala ničeho dotknout, a nohy ji bolely příliš na to, aby mohla chodit, takže byla zcela neschopná se o sebe postarat. Devatenáct dní po propuštění z vězení Ran Lee omdlela kvůli krvácení z konečníku a její rodina ji rychle odvezla do nemocnice. Lékařské vyšetření odhalilo krvácení do dolní části trávicího traktu, těžkou podvýživu, anémii a hypoproteinémii. Vzhledem k jejímu stavu jí nemocnice okamžitě vystavila zprávu o kritickém stavu. Během věznění byla Ran Lee vystavena bití a urážkám dozorců i spoluvězeňkyň. Dlouhodobé neustálé tresty a drsné životní podmínky vedly k rychlému zhoršení jejího stavu. Často byla nucena stát od osmi ráno do deseti večer, nesměla pít ani jíst a jednou vyčerpáním zkolabovala. Žena byla mučena, její ruce byly svázány nylonovými provazy a na zápěstích jí zůstaly rány a jizvy po zápase, které jsou viditelné ještě po dvou měsících.“

 

V roce 2008 byli David, jeho žena, tchýně a švagrová nezákonně zatčeni a posláni do vězení a pracovních táborů, kde zůstali roky. V pracovním táboře byl David mučen. Davida svlékli donaha a bili elektrickými obušky. Byl nucen vykonávat otrockou práci, byl zbaven spánku, bit a podroben „vymývání mozku“. David a další vězni byli nuceni podstoupit krevní testy, které se u ostatních vězňů nevyžadovaly. Vyšetřování ukázalo, že tyto krevní testy slouží k vytvoření databáze krevních shod pro nucené odebrání orgánů.“  

 

Co mají všechny tyto příběhy společného? Zvláštní krutost metod, které byly na tyto lidi použity. Nabízí se logická otázka, co udělali, že je postihly tak tvrdé tresty? Kdo jsou? Možná jsou to vrazi, mezinárodní zločinci nebo teroristé? Avšak není tomu tak. Jsou to fakta ze života obyčejných lidí, kteří byli obviněni za to, že chtěli vyznávat víru v Boha po svém, v rozporu se směrnicemi antikultovních organizací. Právě proto byly jejich životy vystaveny nebezpečí, pronásledování a násilí a někdy to skončilo i smrtí. 

 

Přemýšlejte o tom: kvůli touze po rozvoji, osobním růstu a následování nejvyšších duchovních principů lidé riskovali ztrátu toho nejcennějšího – svého života. A zvláštní tragédií je, že podobných případů jsou miliony. Jak je to možné v současném 21. století? Jak je to možné v civilizované společnosti, kde je proklamována důležitost ochrany a respektování lidských práv? Kdo podkopává tyto základy demokratického světa? Kdo stojí za těmito krutými činy, které jsou v rozporu se základními principy lidskosti?

 

Jedná se o globální mašinérii antikultismu, která své cíle realizuje prostřednictvím antikultovních organizací.  Antikultovní organizace jsou skupiny, které vystupují nejen proti novým náboženským hnutím, ale také proti politickým představitelům, obchodním organizacím a neziskovým veřejným organizacím. Antikultovní skupiny jsou přesvědčeny, že mají výlučné právo rozhodovat o tom, která náboženská, politická a světská sdružení mají být považována za „sekty“ nebo „destruktivní kulty“. Šíří informace, podle jejich názorů,  o potenciálně „škodlivých“ organizacích; vytvářejí veřejný tlak proti skupinám, které se jim nelíbí, a lobbují za legislativní opatření směřující k omezení jejich činnosti. Ve svých antikultovních aktivitách se spoléhají na publikace svých odborníků a také na ta sekulární média, která šíří jejich narativy a démonizují v očích veřejnosti ty, které si vybrali za svůj terč. 

 

Činnost těchto organizací již vyvolává znepokojení mezi lidskoprávními aktivisty, vědci, politickými a veřejnými činiteli, kteří jsou zase znepokojeni tím, že činnost antikultovních organizací není v médiích téměř kritizována, a někdy se jim dokonce naopak dostává velké podpory pro jejich protisektářskou propagandu. 

 

Schéma působení antikultovních organizací a role médií v této problematice je podrobněji popsáno v analytickém videoprojevu Egona Cholakiana „Neviditelná válka. Kdo vede náš svět do záhuby?“. Na příkladu desetileté diskriminační kampaně, kterou antikultovní organizace iniciovaly proti dobrovolnické organizaci ALLATRA, Cholakian podrobně popisuje metodiku jejich působení prostřednictvím šíření diskreditačních materiálů v mediálních zdrojích.

 

Antikultovní organizace mají významný vliv na veřejné mínění a politiku vůči jimi vybrané oběti.  To následně vede k rozsáhlé kampani pronásledování určité skupiny lidí nebo celé organizace, často založené na diskreditačních publikacích samotných antikultovních skupin. Takové akce antikultovních skupin již porušují základní lidská práva a svobody, včetně svobody vyznání a presumpce neviny. Mnohem děsivější však je, že následně podněcují nesnášenlivost a nenávist ve společnosti.

 

Jimi vyprovokovaná organizovaná štvanice na nevinné lidí vede k pronásledování a kriminálním činům, jako je násilí, mučení a dokonce vraždy. A v Číně, kde je aktivita antikultovních organizací obzvláště silná, dochází k odebírání orgánů „sektářům“ k další transplantaci.

 

Řekněte, jak je možné, že takové organizace stále existují, a dokonce jsou financovány z rozpočtu demokratických zemí? Kdo stojí za antikultovními organizacemi a lobbuje za jejich zájmy? Proč jsou v demokratickém světě diskriminováni ti, kteří uplatňují svá legitimní práva a svobodu? A proč ti, kdo tato lidská práva porušují, zůstávají bez trestu? Položme si jako společnost otázku: do kdy budeme ignorovat nespravedlnost a sledovat, jak se před našima očima ničí demokracie? Nyní je čas položit si tyto otázky a určit, jaké kroky můžeme podniknout, abychom situaci změnili. Je třeba přijmout opatření na ochranu základních práv a svobod a aktivně vystupovat proti všem formám diskriminace a porušování lidských práv. Musíme usilovat o svět, kde každý člověk může svobodně vyjadřovat své přesvědčení beze strachu z pronásledování a násilí.

Marlupta
Přestože se Česko - Slovenské cesty osamostatnily, stále se navzájem inspirujeme, doplňujeme a ovlivňujeme. Miluji své rodné Slovensko, miluji svůj domov v Česku.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.