Červená karta České televizi

18.11.2014 19:50
Ten, kdo má ještě trpělivost a dost silný žaludek na to, aby stále pravidelně sledoval Českou televizi, si v posledních dnech zase přišel na své. Veškeré zpravodajství související s právě připomínanými událostmi u nás před 25 lety se v podání ČT opět neslo v té správné pravicové linii diktované viděním světa dle pánů Kalouska, Bendy a spol. Mám dojem, jakoby Kalousek sloužil ČT jako univerzální odborník snad na všechno. Není v poslední době snad žádná problematika, se kterou by ČT ihned neoslovila k vyjádření tuto politickou kreaturu.

Navíc ČT využila či spíše zneužila toto výročí 17. listopadu, aby opět (pokolikáté už) zaútočila i na prezidenta Zemana. Prý je příliš vstřícný k Rusku a Číně, prý jsou jeho veřejné výroky nepřijatelné atd. pořád dokola jako falešně znějící kolovrátek. Zeman je prostě pro ČT zemský škůdce a dost. Kdo má jiný názor, ten se ke slovu nedostane a když tak jen v roli vysmívaného uličníka, který nemá ten správný názor a tak mu sice malý prostor dáme, ale vzápětí jej zesměšníme, aby viděl, kdo je tu pánem.

Opravdu od současné ČT v jejím personálním složení už nelze čekat, že bude plnit řádně a svědomitě svoji roli veřejnoprávního média se vším, co k tomu patří. Tedy i názorová různorodost k tomu patří především. ČT by už dávno měla od veřejnosti a koncesionářů dostat červenou kartu. 25. výročí listopadu 1989 se neslo v duchu stále stejných už tisíckrát omletých frází stále stejných osob. Své schytal dokonce i Petr Pithart za to, když prohlásil, že nešlo v roce 1989 o revoluci, ale předání moci starým režimem svým nástupcům. Opět předem vybraní, ti praví hosté, předem předvídatelná vyjádření. Proč nedostal slovo nikdo z těch, kdo v listopadu nadšeně zvonil na Václaváku klíči a dnes se za to stydí a má k tomu dost pádných argumentů? Proč ČT i večer 17. listopadu 2014 opakovala část Jakešova projevu z Červeného Hrádku, když to s listopadem bezprostředně nesouviselo? Proč na druhou stranu ČT vynechala všechny ty projevy a „slavné“ výroky Václava Havla o tom, že komunisté falešně straší nezaměstnaností apod.? Proč ČT neinformovala třeba o vystoupení profesora Jana Kellera v rámci Vratimovského semináře, kde se též vyjádřil k 25 letům budování kapitalismu v Čechách? A v neposlední řadě proč ČT důstojně nepřipomenula události 17. listopadu roku 1939 a Mezinárodní den studenstva, který polistopadový režim musel rychle škrtnout z kalendáře? ČT i v této záležitosti naprosto ostudně selhala! Ale asi to byl záměr. Proč z nás ČT stále dělá tupé stádo prostoduchých ovcí, které si nechají vše líbit? Myslím, že pohár trpělivosti s ČT už dávno přetekl a měli bychom se k tomu podle toho postavit.

Necháme ze sebe od presstitutů a presstitutek z ČT stále dělat idioty, kteří si sice zanadávají na tu blbou a zmanipulovanou ČT sloužící věrně Kalouskům a Bendům, ale jinak nejsou schopni se hromadně zorganizovat k žádné rázné a skutečně účinné protiakci? Psát stálé stížnosti přímo do ČT jistě svůj smysl má, ale to nestačí. Platíme koncesionářské poplatky za určitou službu. Když ČT tuto službu prokazatelně už drahná léta neplní svým zaujatým zpravodajstvím, publicistikou a dalšími pořady, pak máme nejen právo, ale přímo povinnost podle toho reagovat. Tedy za neplnění služby veřejnoprávní televize přestat platit příslušné poplatky.

Samozřejmě právně by se to muselo ošetřit a řádně fundovaně zdůvodnit. Myslím si ale, že mezi oprávněnými kritiky současné ČT je i dost schopných právníků Měli bychom snad i o tomto uvažovat. Po zkušenostech s ČT zase z posledních dnů je nutné reagovat tak, aby ČT konečně pocítila, že tu není všemocným pánem, který si může dělat vše, co si zamane a všichni si to necháme líbit. Vystavme tedy ČT červenou kartu, kterou si už dávno zasluhuje. Neplatíme přece koncesionářské poplatky za to, aby ČT plnila roli ideologického nástroje pravice, proti těm, kteří mají jiný názor.

miroslav-porizek
Bydlím na malém městě uprostřed Hané, pracuji ve státní správě v sociální oblasti, publikuji asi 20 let - zejména různá témata z politiky, kultury a historie. Jsem stoupencem společenské solidarity, veřejné dopravy a přímé demokracie.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

novotny
stvan

Na této petici mi vadí pouze jedno. Měla vzniknout mnohem dřív a ne až z důvodů vyjádřených v bodě jedna. ČT nevyváženě manipuluje s národem dlouhodobě.

Václav Semerád

Podepsat se to dá zde:

Odvolání generálního ředitele České televize ing. Petra Dvořáka

My, níže podepsaní, tímto žádáme odvolání ing. Petra Dvořáka, MBA z funkce generálního ředitele České televize Radou České televize z důvodu manažerského selhání při řízení této veřejnoprávní instituce jelikož nese přímou zodpovědnost za:
Dle našeho názoru již Česká televize neposkytuje veřejnou službu tak jak je definována zákonem o České televizi v paragrafu 2 odstavec 2, písmena a,b,c, v nichž je stanoveno že:
(2) Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména
a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,
b) přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky,
c) vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů, a to s cílem posílit vzájemné porozumění a toleranci a podporovat soudržnost pluralitní společnosti.
PETICE ZDE!!!
http://www.petice24.com/odvolani-generalniho-reditele-ct

antoninsebek

Plně souhlasím. Protože mám z Naší Veřejnoprávní tentýž pocit, využívám DVD s přírodními či turistickými snímky. Už aby začaly Vánoce.

Doufám, že se podaří vyšetřit, KDO TOHLE ORGANIZUJE. Musí mít ohromnou moc. Snad si nemyslejí, že se Miloš Zeman vzdá a na český trůn nastoupí Schwanzenberg.

cernik

Kde to mám podepsat?