Anketa ČSSD dost na nic

11.2.2021 07:36
Dnešní doba dává stranickým špičkám (nejen) možnost velmi úzkých a rychlých kontaktů s členskou základnou. Je to v případě vhodných podmínek, správné přípravy a neúčelového vyhodnocení dobrý základ pro tvorbu stranické politiky.

V současnosti toho využilo i vedení sociální demokracie, které na   stranickém fóru (https://forum.socdem.cz/) uspořádalo anketu, která má zjevně posloužit rozhodování vedení v předvolebním období. Shrnující informační dopis předsedy pana  Hamáčka je očividně   vnitrostranický text, ale u nás se vše rozkecá. Připojím ho  k blogu, ve kterém chci zmínit několik otázek.

V první řadě soudím, že výsledky nejsou ani tak moc rozhodující pro volební úspěch.  Vždyť ankety se zúčastnily jen necelé dva tisíce členů, tedy pouhá pětina členské základny. Podle mého mínění by mnohem účelnější bylo znát názory současných i potenciálních voličů sociální demokracie. Jde mně o to, zda za současného stavu může velmi malá část členů vytyčit svými názory cesty k úspěchu. Je totiž třeba uvést, že samotná sociální demokracie má dnes asi 11 tisíc členů, přičemž loni přišla asi o dvě tisícovky. Před deseti lety měla ČSSD více než 20 tisíc „dušiček“.

Trochu se zdá, že i otázky ankety, ale i ty chybějící, poněkud svědčí o akváriu zadavatelů i tvůrců. Dotazovat se totiž na předvolební spolupráci s uskupeními typu Budoucnost nebo Idealistů, která pravděpodobně neznají ani ve všech kavárnách pražských Vinohrad, je dost mimo mísu. Výsledek ankety to ukázal. O nic lépe na tom ale není strana Zelených. Ta je sice zmiňována některými členy vedení ČSSD, ale samotní jedno procentní Zelení se vyjadřují o spolupráci se značným despektem.

Chybí naopak alternativa spolupráce s odbory a odboráři. Tato orientace by však měla být prioritou sociální demokracie dlouhodobě.

Chybí také využití bývalých sociálních demokratů, dnes třeba i mimo stranické řady,  nebo nestranických osobností.  Možná některým současným představitelům Lidového domu se výsledky takového dotazování nehodí. Že by opocení z konkurence?

Zdá se, že o budoucnost nejstarší české politické strany a významné  části levicového spektra mají starost spíše obyčejní lidé, kteří jsou rezervoárem ČSSD. Jinak by totiž odpovědní zvolili zcela jiný přístup a dělali jinou politiku, než na kterou se v poslední době díváme. A to včetně zmíněného dotazování.

 

Příloha:

 

Milé přítelkyně, milí přátelé,

v uplynulých dnech měla řada z nás možnost vyplnit vnitrostranický dotazník. Velmi nás potěšilo, že celkový počet činí 1947 respondentů! Tento počet už je dostatečně velký k tomu, abychom si o některých věcech mohli udělat docela dobrou představu.  

Hned v první otázce nás zajímalo, jak se členové dívají na předvolební situaci. Především na to, zda má ČSSD usilovat o širší předvolební spolupráci. Kdybychom měli jako novináři vymyslet nějaký titulek, byl by to asi tento:

 "Tři čtvrtiny členů ČSSD podporují širší stranickou kandidátku. Spolupracovat chtějí především se Stranou zelených a hnutím STAN. "

 V prvním grafu je uvedeno, že straníci upřednostňují širší předvolební spolupráci, a to zhruba 74 procent dotázaných. Otázka zněla: „Představte si, že před parlamentními volbami ČSSD naváže předvolební spolupráci s některými stranami (může jít o koalici dvou stran, doplnění kandidátek ČSSD jinými straníky, širší projekt levicových stran a osobností atd.)."

 Souhlasíte s tím, aby vedení ČSSD o širší spolupráci usilovalo?

 

V první tabulce je postoj členů k vybraným politickým stranám a hnutím. V posledním sloupci uvádíme rozdíl mezi pozitivním a negativním vztahem. Mírně pozitivní vztah je ke Straně zelených a STAN. Nejvíce negativní vůči TOP09, ODS a SPD. Z odpovědí na otázku, s kterou stranou sympatizujete, či nesympatizujete, jsme získali následující údaje:

Z rozdílů mezi negativními názory a sympatiemi vyplynulo, že členové ČSSD mají nejvíce negativní vztah k TOP09, ODS a SPD. Velmi mírně je pozitivní vztah k Zeleným a hnutí STAN.

Další otázka směřovala k případné předvolební spolupráci s vybranou stranou či hnutím. ČSSD je vnitřně pluralitní stranou, což se ukazuje rovněž v této tabulce. Třetina dotazovaných členů je nakloněna spolupráci s KDU-ČSL, další s Piráty, další s ANO a další třetina s KSČM. Nejvíce však straníci upřednostňují spolupráci se Stranou zelených a pak rovněž s hnutím STAN.

 

Členové ČSSD odmítají předvolební spolupráce především s Piráty, hnutím ANO, KDU-ČSL a komunisty. Údaje o Idealistech a Budoucnosti příliš relevantní nejsou, protože je nezná více než polovina našich členů.

Naše otázky směřovaly rovněž do programové oblasti. Ptali jsme se zejména na věci, které jsou důležité z hlediska sociální demokracie. Zjišťovali jsme, nakolik se na nich členská základna dokáže domluvit. Čtvrtý sloupec v následující tabulce ukazuje součet odpovědí zcela důležité a spíše důležité. Je vidět, že se na většině věcí strana dokáže dohodnout.

V každé společnosti existují témata, která jsou naléhavá a politici by je měli řešit přednostně, a pak taková, která tolik důležitá nejsou. Která témata by měla být součástí kampaně ČSSD? Pokud u některé oblasti neumíte odpovědět, nevadí, řekněte, že nevíte. I to je pro nás důležitá informace.

 

 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že tři nejdůležitější priority (ale odstup od řady dalších je minimální) jsou:

  • podpora zaměstnání u lidí nad 55 let (1800 hlasů)
  • ochrana pitné vody (1792)
  • bezpečnost obyvatel (1779)

Řada nejrůznějších šetření ukazuje, že ve společnosti roste zájem o environmentální témata. Na důležitosti nabývá rovněž boj proti klimatické změně. Jeho důležitost si uvědomují rovněž potenciální voliči sociální demokracie. Zajímalo nás, které vybrané aspekty z této oblasti jsou pro členy velmi důležité, které o něco méně. Šest témat se nám rozdělilo do dvou skupin, přičemž je třeba uvést, že všechny mají u členské základny podporu. Nicméně témata obnova lesů (1890 hlasů), zadržování vody v krajině (1866) a boj proti suchu (1814) o něco vyšší než další tři témata, jak ukazuje níže uvedená tabulka.

Ve společnosti převažuje názor, že bychom měli více bojovat proti klimatické změně. Myslí si to také ¾ potenciálních voličů strany. Na co by se strana ve své ekologické politice měla zaměřit?

 

Poslední tabulka se svým obsahem zaměřuje na postoj respondentů k tématům ekologické čili „zelené“ politiky, ale již na úrovni krajů. Rozdíly mezi členskou základnou v jednotlivých krajích existují, ale nejsou nijak zásadní.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou výsledkem rozdílu mezi procentuálními podíly respondentů. V tomto případě stál na jedné straně podíl respondentů, kteří u otázky, zda by se měl program strany danému tématu věnovat, uvedli rozhodně ano nebo spíše ano. Od tohoto podílu byl poté odečten podíl respondentů, kteří naopak uvedli, že by se program danému tématu spíše nebo rozhodně neměl věnovat. Všechny vypočtené rozdíly vykazují pozitivní hodnoty, což znamená, že v žádném případě nedominoval názor, že by se program neměl na některé z témat zaměřovat.

Pro přehlednost jsou hodnoty barevně odlišené. Barevné zvýraznění naznačuje nejvyšší a nejnižší hodnotu v řádku. Červeně zvýrazněné hodnoty indikují nižší podíl respondentů, kteří přikládají daným tématům na důležitosti. Naopak modré hodnoty naznačují významnou dominanci respondentů, kteří daná témata nahlíží jako důležitá.

Největší podpoře se napříč kraji těší téma obnovy lesů. Nejvýrazněji tomu tak je u našich členů na Vysočině, v Jihočeském a Plzeňském kraji.

Takové jsou základní výsledky našeho dotazování. Věřím, že o nich budeme dále debatovat a že nám pomohou v naší práci. Pokud chcete, zapojte se do naší diskuse na stranickém fóru https://forum.socdem.cz/

Přátelé, děkuji vám za vaši spolupráci a čas.

Váš Jan Hamáček,  9. února 2021

 

 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

gustav-svoboda

Zasmál jsem se té formulaci „opocení z konkurence“, ale jinak je to až příliš výstižné. V podstatě ale hořce výstižené.  Vzpomínám na dobu „odparoubkování“, kdy jeho protagonisté v Ústeckém kraji byli oceňováni lahvemi tvrdého alkoholu. Konce jsou rukolapné. Bohužel i na celostátní úrovni.  Agentura Phoenix research dnes zveřejnila průzkum preferencí: ČSSD dopadá katastrofálně. 5,8 procenta hovoří jasně. Co horšího, volební potenciál je pouhých 7,1 procenta.  Nejsa členem sociální demokracie a už asi ne ani voličem, mohu se zamýšlet jen nad na chodbě zprostředkovanými informacemi účastníka ankety.  Tvrdil mně, že v dotazníku sice byla otázka týkající se spolupráce s lidmi mimo stranu, ale výsledky nebyly zveřejněny. Snad prý kvůli tomu, že překvapivě úspěšný byl bývalý předseda Paroubek. Je to pravda? Toť otázka, můžu jen spekulovat, já to neviděl. Bylo by to ovšem pokračování stupidní politiky neschopného předsedy Sobotky a jeho pasáčků. A také pražské ČSSD, která svého času zabránila návratu Paroubka do strany. A kde je dnes sociální demokracie v Praze? Stejné nebezpečí hrozí i celému Lidovému domu.